Anarchosindikalistai Ispanijos mieste subūrė bedarbių asamblėją (video)
aktyvizmas

cnt rota        Ispanijos miestuke Rotoje gyvena 28 tūkstančiai žmonių, iš jų 3 tūkstančiai šiandien neturi darbo. Šis neraminantis faktas ir tai, kad miesto valdžia neturi jokios efektyvios nedarbo problemos sprendimo programos, paskatino anarchosindikalistinę Rotos profsąjungą CNT (Confederación Nacional del Trabajo, Nacionalinė darbo kondereacija) pasiūlyti bedarbiams sukurti asamblėją ir joje ginti savo teisę į darbą.

 

Nuo įkūrimo momento bedarbių asamblėja nuolat auga. Jeigu į pirmą mitingą prie vietinio Nacionalinio užimtumo instituto (INEM) susirinko tik 35 žmonės, tai į trečią jau 100. Į pirmąją demonstraciją, iškėlusią reikalavimus merijai, susirinko 300 žmonių, o po dviejų dienų 400 žmonių užėmė merijos pastatą per municipaliteto tarybos posėdį. Tai privertė Rotos alkaldą (merą) pripažinti savo miestiečių reikalavimus teisingais, nors ir „sunkiai įvykdomais”.

 
 

Daugelio šeimų padėtis tapo nepakenčiama. Bedarbių asamblėja iškėlė tokius reikalavimus:

– sukurti komisiją užimtumo reikalams spręsti ir įtraukti į ją bedarbių atstovus,

– skaidrumas ir galimybė kontroliuoti tos komisijos parūpintas darbo sutartis,

– teisingas viešųjų darbų perskirstymas,

– skirti daugiau visuomeninių lėšų būsimuose municipaliteto biudžetuose visuomeninėms tarnyboms ir darbo vietų kūrimui,

– panaikinti Rotos mieste darbo viršvalandžius.

– reikalauti, kad firmos priimtų į darbą nustatytą minimalų bedarbių skaičių.

 

Pagal CNT biuletenį Nr. 362 parengė Svetimas

2010 02 23