Piterio anarchistai per Užgavėnes sudegino „mentą”
aktyvizmas
       Piterio anarchistai linksmai atšventė rusiškas Užgavėnes. Paskutinį Užgavėnių sekmadienį Rusijoje, kaip ir Lietuvoje, deginama Morė - iškamša, simbolizuojanti visas žiemos blogybes. O aktyvistai iš „Piotro Aleksejevo vardo pasipriešinimo judėjimo” („Движение сопротивления имени Петра Алексеева”) vidury baltos dienos sudegino „mento” iškamšą - jų supratimu, didžiausią pasaulio blogį. Anarchistinė Morė buvo sudeginta vakar, kovo 9 dieną, pačiame Peterburgo centre, Nevos prospekte, priešais Kazanės soborą. Tikri „mentai” pasirodyti nespėjo.

      „Piotro Aleksejevo vardo pasipriešinimo judėjimas” („Движение сопротивления имени Петра Алексеева”, ДСПА) - prieš kelerius metus susikūręs aktyvistų sąjūdis, dažniausiai naudojantis partizaninės kovos taktiką: propagandines tiesioginio veiksmo akcijas, demonstracijas, performansus ir sabotažo veiksmus. Daugiau informacijos apie ДСПА rasite čia.

      Piotras Aleksejevas - revoliucionierius, Narvos darbininkų judėjimo aktyvistas, plačiai propagavęs bendrą darbo liaudies ir radikalaus jaunimo kovą. 1877 m. Narvos manufaktūroje suorganizavo streiką, už kurį buvo nuteistas 10 metų katorgos. Garsiajame „50-ies teisme” jis skelbė: „Rusų darbo liaudžiai lieka pasikliauti tik pačiais savimi ir nelaukti niekieno pagalbos, pagalbos galime tikėtis tik iš mūsų inteligentiško jaunimo”.

      anarchija.lt
      2008.03.10