Diskusija: Ar verta blokuoti „iškastruotas“ neonacių eitynes?
aktyvizmas

antifa-lietuva-logo        Už kelių dienų, kovo 11-ąją, ultradešiniųjų nacionalistų judėjimas „Lietuvių tautinis centras“ vėl rengia tradicines jaunųjų neonacių, save vadinančių patriotais, eitynės Vilniaus miesto gatvėmis. Eitynės, kurių oficialus šūkis „Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis“, o neoficialus – „Lietuva – lietuviams“, prasidės 17 val. prie A. Mickevičiaus paminklo ir baigsis prie buvusių Sporto rūmų. Netoli nuo jų 18 val. bus surengtas koncertas, kuriame gros ir dvi neonacių grupės – belgų „Lion‘s pride“ ir lietuvių „Diktatūra“.

 

Kovo 11-osios neonacių maršas pasižymi įdomia istorija, kurią verta prisiminti. Norą aktyviai švęsti valstybės atkūrimo dieną ir taip „privatizuoti“ šią šventę Lietuvos ultradešinieji ėmė demonstruoti gana seniai – nuo kokių 2000-ųjų, o gal ir dar anksčiau. Kiekvienais metais fašistuojantys Lietuvos skinhedai, prie kurių netrukus prisijungė ir kitų subkultūrų atstovai, pavyzdžiui, metalistai, kovo 11-ąją rengdavo koncertą ir kviesdavo į jį ateiti organizuotai. Toks kolektyvinis koncertų lankymas ilgainiui tapo plačiai neafišuojamomis, pogrindinėmis, nesankcionuotomis ultradešiniųjų eitynėmis.

 

2008-ųjų kovo 11-osios žygis į koncertą pagrindine Vilniaus gatve virto tarptautiniu skandalu. Apie du šimtus skustagalvių, pasipuošusių nacistine simbolika, pražygiavo Gedimino prospektu rėkaudami antisemitinius ir antirusiškus šūksnius: „Viens du trys su puse, graži Lietuva be rusų“, „Juden raus“, „Lietuva – lietuviams”. Į šį akibrokštą itin operatyviai sureagavo žiniasklaida, „Lietuvos rytas” buvo pirmoji žiniasklaidos priemonė, tiesiai įvardijusi įvykius kaip fašizmo apraišką. Vienas po kito pasirodė spaudos straipsniai, skustagalvių „patriotų” žygį tapatinantys su neofašizmu: „Kovo 11-osios taurėje – fašistinio deguto šaukštas”, „Vilniuje – fašistų maršas”, „Išniekinta kaukolėmis ir svastikomis trispalvė”, „Skustagalvių eitynės – ciniškas akibrokštas Lietuvai”.

 

2008 kovo 11 marsas

 

Spaudžiami visuomenės, sukruto ir politikai bei teisėsaugos atstovai. Tuometinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pareiškė, kad „skustagalvių eitynės – Lietuvos gėda”, ilgametis „patriotų” globėjas Vytautas Landsbergis skustagalvių maršą pavadino „antilietuviškais veiksmais”, o jo dalyvius – „pusgalviais provokatoriais”. Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, pasibaigusį teismais ir piniginėmis baudomis už tautinės bei rasinės nesantaikos kurstymą.

      Fašistuojantys „patriotai”, nesitikėję tokios neigiamos visuomenės, žiniasklaidos ir juos palaikiusių politikų reakcijos, ėmė keisti taktiką. 2008-ųjų vasaros pabaigoje buvo įkurtas tuo metu itin pakrikusius nacionalistus vienijantis Lietuvių tautinis centras (LTC), kuris ir ėmėsi kovo 11-osios maršų organizatoriaus funkcijų. LTC, vadovaujamas ultranacionalisto Mariaus „Puritono“ Kundroto, iš karto įvedė griežtas sankcijas maršo dalyviams – „jokių simpatijų kuriai nors politinei partijai, jokios nacionaldarbininkų atributikos, jokių simpatijų nacizmo ideologijai, jokios Trečiojo reicho simbolikos, jokių plakatų ar lozungų socialine tema, jokių nesantaiką kurstančių šūkių“. Neonacių ideologai taip „sušvelnėjo“, kad eitynėse leido dalyvauti ne tik lietuviams, bet ir „Lietuvai bei lietuvių tautai lojaliems piliečiams“.

 

Vis dėlto tokia savanoriška neonacių deradikalizacija patikėjo ne visi. Nors 2009 m. kovo 11-ąją ultradešinieji radikalai, paklusdami vadų instrukcijoms, žygiavo tyliai ir naudojo tik valstybės aprobuotą atributiką, tačiau prieš juos buvo surengtos dvi antifašistinės akcijos. Dantis sukandusius ir nė žodžio nepratariančius ultradešiniuosius Gedimino prospekto pradžioje pasitiko apie 10 asmenų, kurie laikė plakatus su užrašais „Lietuva be rasistų, „Fašiams – ne“, „Lietuva – ne Trečiasis reichas“, „Už toleranciją“, „STOP racism in Lithuania“ ir skandavo antifašistinius šūkius. Kiek vėliau prie Vilniaus centrinio pašto susirinkęs jaunimas bandė pastatyti kelią užtveriančią knygų barikadą, o Budos poza sėdintis jaunuolis sugebėjo trumpam sustabdyti skustagalvius lydėjusią policiją ir visą jų maršą.

 

2009 kovo 11 marsas

 

2010-ųjų kovo 11-osios eitynės, sprendžiant iš identiškų LTC sankcijų jų dalyviams, bus itin panašios į praeitais metais vykusį tylų ir ramų dešiniojo subkultūrinio jaunimo pasivaikščiojimą Vilniaus gatvėmis. Jos nė iš tolo neprimins radikalių Vakarų Europos neonacių maršų, neretai virstančių pogromais prieš kitataučius imigrantus. Šios eitynės savo radikalumu bus panašios į folkloro muzikantų eiseną per festivalį „Skamba skamba kankliai“, margo subkultūrinio jaunimėlio susibūrimą prieš eilinį koncertą ir trispalvėmis mirgantį „megztųjų berečių“ mitingą Sąjūdžio kūrimosi pradžioje.

 

Esmė ta, kad Lietuvoje susiklostė itin nepalanki terpė bet kokiam radikaliam ultradešiniųjų judėjimui. Per 20 metų mūsų šalis virto monotautine, monokalbine ir monokultūrine valstybe be jokių „priemaišų“. Šioje valstybėje itin nedaug aktyviai už savo teises kovojančių kitakalbių ir kitataučių, beveik iš viso nėra imigrantų ir kitos rasės žmonių. Be to, kaip jau minėta, spaudžiami visuomenės, ultradešinieji patys save deradikalizavo, depolitizavo ir aproprijavo (perėmė daugumos mąstymo ir elgesio būdą). Jie patys save „nugesino“, tad visiškai nepanašu, kad šiandien jie keltų kokį nors didesnį pavojų vienoms ar kitoms Lietuvos gyventojų grupėms.

 

Aišku, savo nacionalistinių, rasistinių ir antisemitinių pažiūrų jie neišsižadėjo. Neonacių eitynės, kad ir kokios iškastruotos būtų, negali nekelti nerimo įžvalgesniems Lietuvos gyventojams, žinantiems, kur atvedė nacionalizmas prieškario Lietuvoje ir visoje Europoje. Todėl visai tikėtina, kad šiemet irgi bus pavienių aktyvistų, bandančių blokuoti patriotais apsimetinėjančių ultranacionalistų maršą.

 

Kita vertus, itin protinga taktika būtų palikti juos ramybėje. Juk žygiuoti kolonoje, kuri bus lyg du vandens lašai panaši į tą pačią dieną valdžios rengiamas oficiozines eitynes, kovingiems nac(ional)istams yra tikra kančia ir gėda. Sumanu būtų palaukti, kol radikalusis šio maršo dalyvių sparnas ims kelti maištą arba tyliai emigruos į tas šalis, kuriose yra prieš ką kovoti „tikriems nacionalistams“.

 
En arche
2010 03 09

 

Komentarai  

 
0 # -Mefisto Y-m-d H:i
Kokia dar kančia, čia įprasta nacių taktika, žinoma ne tik nuo Hilterio laikų, bet ir praktikuojama tokių partijų kaip Britanijos Nacionalistų Partija. Jų vadukas ten yra atvirai sakęs, kad naciai neturi būti bukagalviais ir taikyti savo leksikoną prie esamos padėties, kalbėti apie demokratiją, "tautiškumą" ir t.t...

Tuo labiau, kad savo tikslą Vilniuje fašiai pasieks - pražygiuos ir paminės savo šalies, už kurią pasisako ir kurią gina, šventę.

Dar juokingesnis "grėsmės nekėlimas" kai tie patys skinheadai pankams plaukus pjausto, muša ir t.t... lygiai taip pat ir antifa aktyvistus.Ir juokinga jų "nepolitizacija " kai iš tikro yra atvirkščiai, jie kuria visuomenines organizacijas ir prisidengę tautiškumu lenda į politines partijas.
 
 
0 # besivadinantiem s anarchistaisneronoop Y-m-d H:i
Ar verta blokuoti „iškastruotas“ neonacių eitynes? Atsakymas NE tik parodo anarchistų bejėgiškumą.. O, iš tiesų, reiktų konfrontuot labai radikaliai: tarkim, mėgint nutraukt 'Diktatūros' koncertą... Gaila, kad Lietuvoj karingų ultra-kairiųjų grupuočių nėra net užuomazgų..;( Kas save vadinat anarchistais, [o šį epitetą mėgstančių čia labai daug], siūlau tai įrodyti kovo 11 d... ir ne tik prieš neonacius, o ir prieš 12h30 min. Lietuvos kariuomenės paradą - eitynes iš Nepriklausomybė s aikštės į Katedros aikštę...
 
 
0 # ...Fock Y-m-d H:i
"buvo surengtos dvi antifašistinės akcijos. Dantis sukandusius ir nė žodžio nepratariančius ultradešiniuosi us Gedimino prospekto pradžioje pasitiko apie 10 asmenų" - kokios "akcijos", o po to ant mentų stumiat, geriau nueitumėt padėkot, kad jus saugojo ir malkų negavot.
 
 
0 # :)evaldas Y-m-d H:i
va ir sens bezdalius Žygeivis pasirodė sava šūdą reklamuodams.
Siūlyčiau aniems labai tinkamą maršrutą - kanalizacijos vamzdžiais.
Kad naciai yr prigazdyti ir ein tylūs kaip ėriukai tai nėra blogai. Bet kad ein tai šūds reik stabdyt. tegu sava WC demonstruoj ten aniem vieta.
Graži batalinė scena koks nos "Žygeivis šika ant Lietuvos..."
 
 
0 # beje apie blokavimusevaldas Y-m-d H:i
pirmiausia tai reiktų fašistų reklamą čia vedamą tokių kvailučių kaip žygeivis, kostia, fokas užblokuoti tom šiukšlėm vieta šiukšlių dėžėj.
 
 
0 # nia nia nia!skinkedas Y-m-d H:i
lenzbergis niatiaisus! mias nia pusgalvei pravakatorei mias plykagalvei patrejotai!!!
 
 
0 # jie.Afr0man Y-m-d H:i
Jie netik tyliai žygiuos, bet ir ieškos aplinkoje galimų "priešų" ko pasekoje jeigu papuls jiems į nagus netyčiukais ims juos ir "pamokys"
 
 
0 # -Kaspariokams Y-m-d H:i
užgauliojantis komentaras pašalintas
 
 
0 # nu nuKirvis Y-m-d H:i
Aš taip tikiuosi Pocevičiau, kad tu drąsus ne tik straipsnius rašinėti. :-) Kaip tikras lyderis stok prieš eiseną ir sulaikyk ją. Tik ne taip kaip pernai už policininkų nugarų nesislėpkit :-)
 
 
0 # zmoguszmogus Y-m-d H:i
tas evaldas tai ziuriu idomus ciuvakas. speju, jog balta bilieta jau senokai igyjes :D
 
 
0 # Skirta cenzūraimazylis Y-m-d H:i
Iš esmės Žygeivio pranešimo turinys sutapo su En arche straipsnio pradžia, o būtent - nurodyta LTC organizuojamų eitynių pradžia ir maršrutas. Iš esmės skyrėsi tik pateikimo forma.
Šio puslapio trintukas - žmogus kuris trina komentarus, kaip tikras fanatikas, net nepabandė analizuoti - skubiai Žygeivio pranešimą ištrynė taip, kad net pėdsako neliko.
Kaip galima diskutuoti, jei a.lt cenzūra net paviršutiniškai įsigilinusi iš karto viską trina?
Kaip galima pasiekti koncensusą, jei vieną iš ginčo pusių iš anksto demonizuojamą?
Įdomus ir tas faktas, kad daugelis komentatorių naudoją Kostios ir Focko mėgstamų žodžių sinonimus: ,,tautinis tatos pagalys'', ,,tautinis galas'' ir t.t, bet neteko matyti, kad kas nors čia tokius ištrintų.
Kodėl netaikomas lygybės principas?
Labiausiai prajuokino admino argumentas, kad mes galime trinti nepatinkančius komentarus, nes šis puslapis yra a.lt kolektyvo nuosavybė.

Ar nelaikas būtų susimąstyti kokią ideologiją atstovaujame ir kiek ji suderinama su mūsų veiksmais?
 
 
0 # sdgfdsagsdfsaf Y-m-d H:i
3,5 anarkistai sutrukdys eisena :D geriau zvairiui sampuno susimete nupirkit
 
 
0 # O kame problema?VB Y-m-d H:i
Jei rinktis tarp sveiko patriotizmo ir Atviros Lietuvos (Soroso) koncepcijos tai geriau jau pirmieji. Globalizacija zygiuoja kaip tik su "liberalizmo" veliava. Na o kas link tariamo nacizmo, tai speju jo propaguotoju vargiai piketui surinktu (ne tai kad eisenai)
 
 
0 # :(slavik Y-m-d H:i
virai, ka dariti? nacei ritoj zigiuos iskkelia galvas, o ka mes???? virai einam uztverty nacems kelia!!! kas su manim??. renkames po pamoku prie mindaugo maximos! mias nugaliesim!!
 
 
0 # bburzum Y-m-d H:i
blokuotojai jus blokuotojai :D. kiek vel jusu susirinks? 10? gal 14. galetumet koki padekos straipsni policininkams parasyti, uzuot nekente ir tais paciais "fashistais" vadine. nes , manau, visi suprantam, kad jeigu ne jie - jus "akcijos" baigtusinet neprasideje :D. o dabar bent jau mazas spygutes parodyt galit uz ju nugaru :D.
 
 
0 # adminuimazylis Y-m-d H:i
1) En arche parašė, kad LTC eitynės prasidės kovo 11 17 val. prie A. Mickevičiaus paminklo ir baigsis prie buvusių Sporto rūmų. Žygeivio pranešimo esmė kiek prisimenu ta pati. Detaliau sulyginti negaliu - kažkas ištrynė.
2) Tiek žodis bybys tiek tropas tatos tautinis pagalys pavartotame kontekste reiškia vyro lytini organ ir yra vienodai įžeidūs.
3) O dėl ,,nuosavybės'' atsiprašau - suklydau. Šį puslapį kaip a.lt nuosavybę apibūdino fff (,,Fašistai yra valstybės įrankis'', 6 komentaras)
 
 
0 # Pocevičiui:- Y-m-d H:i
Dariuk, o tu supranti, kad beveik kiekvienas šitos tavo rašliavos sakinys yra melagystė ir purvas ? Ar tu supranti, kad tu esi toks, kuris sugeba tik pievomis ir pamazgų pilimu "kovoty su fašystais" ? Jei būčiau toks kaip tu - betikslį gyvenimą gyvenantis nevykėlis, ankstyvos vidurinio amžiaus krizės, dėl neįgyvendintų jaunystės svajonių,įtakot as tapęs kovotoju prieš galas žino ką - išnarpliočiau kiekvieną tavo žodį ir įrodyčiau, koks tu menkysta.

Ale pasakysiu tau kitaip: Kasparas apsiženijo, tave paliko vieną. Nekreipiame dėmesio į tave net mes. Eik, persipjauk venas.
Lietuvos patriotai.
 
 
0 # skirta pekai:- Y-m-d H:i
O, visgi, ir tu intelektu nedvelki..
 
 
+1 # ...Fock Y-m-d H:i
Koks tas Evaldukas aršus šiandien :-) klavos drąsuolis ir anarchistų Rembo. Vis bandantis sau ir aplinkiniams įteigti, kad nuo jų mentai saugo. Tai išbėk rytoj ir duok į snukį pirmam pasitaikiusiam eisenos dalyviui, distrofinis mulki. O tai vis čia gąsdini ir gąsdini, bet kaip slėpeisi už kompo taip ir slepiesi.
 
 
0 # (a)lt-ernaciona lasanarchofeministas b. Y-m-d H:i
"nuo 10 val., vilniečius ir sostinės svečius suburs šventinė eisena „Atgimimo keliu“, kuri nusidrieks per visą Gedimino prospektą nuo istorinės Sąjūdžio būstinės prie Katedros iki Seimo rūmų. Pakeliui eisenos dalyviai sustos V. Kudirkos ir Lukiškių aikštėse. Eitynių dalyviai kviečiami atsinešti išsaugotus Atgimimo metų plakatus, ženklus, kitą simboliką."

atgimimo metu as vaiksciojau su anarchisto zenkleliu. su juo kurenau lauzus prie parlamento, kenciau salti prie spaudos rumu. deja, negalesiu sudalyvaut. gal kas is chebros galit nueit su juoda veliava? pasakysit, kad nuo anarchofeminist o.
 
 
0 # skirta :-)Peka Y-m-d H:i
Užtat nuo jūsų nacių dvelkia prakaitu ir sūriu.

Aufiderzein xxx
 
 
+1 # fffffffffffffff fffffffffffevaldo draugas Y-m-d H:i
evaldas dabar kocioja desini riesa, tai biski negali atrasyt
 
 
0 # batmanArijas viena rasė šūdų rasė Y-m-d H:i
Negalima bus ryt į centrą nueit dėl nacių smarvės.
 
 
+1 # krcevaldas Y-m-d H:i
kas zino kaip pasalint spermos demes nuo fotelio? biski pagali pavariau is kuloko. krc pamatys mama vel pizdy gausiu..
 
 
+1 # va vaKostia Y-m-d H:i
paziuresiu kaip anarkystai " blokuos" eitynes :-)
 
 
0 # 2 kostiaanarchofeministas b. Y-m-d H:i
sakem, kad neblokuosim. taigi -- ne naciu. eisim pirmose gretose. ar busi, kostia? ar atsinest...?
 
 
0 # skliaustamsKostia Y-m-d H:i
tu cia ant anarchofeminsit o gruzo nevaryk. Vuo kai ateisi i sinagoga, gausi eilini karta pyzdulei.
 
 
0 # Lietuva - lietuviams ?Peka Y-m-d H:i
Litwo! ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Adam Mickiewicz

p.s nuo mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje faktiškai prasidėjo Lietuvos atgimimas.
 
 
0 # adminuiKostia Y-m-d H:i
ziurekit - kokias nesvankybes rasineja jusu chebra, ir netrinat., o mane zadejot uz Tiesa trinti visa savaite !!!
 
 
0 # eilemis sumalsiu paseudoanakystu sKostia Y-m-d H:i
Ne jums daryti revoliucijas,
Su vergo mastymu, mankurto protu,
Kai gime amzinai klupeti,
Ir kosmopolitams subines buciuoti !!!

cia originalas hebraju kalba :

אתה לא מהפכה,
שפחה המצפון ומחשבותיהם של עבדים
כאשר התקווה האחרונה שלך מת
אתה אפילו לא ראוי הפיגום

tiesa, lietuviu kalba graziau. originalo kalba skaityti is desnines i kaire:-)
 
 
0 # diagnozeanarchofeministas b. Y-m-d H:i
jus vyrai ant ebaldo taip smarkiai nevarykit. jei butu sveikas -- pasikapstytu senam cemodane ir rastu ne viena (senu laiku) anarchosindikal istu komunikata: ir protestus gorbaciovui del televizijos boksto, ir sveikinimus lietuviams su nepriklausomybe . nepasikapstys -- prostrata smegenis uzspaude.
 
 
0 # mazumaiSS Y-m-d H:i
Ikast nepajegiat, tai palojat, taip? Lokit. O karavanas kaip ejo, taip eis. Ir nueis.
 
 
0 # gudruolisKarolina Marksienė Y-m-d H:i
Pocevičius po pernykščio apsijuokimo nutarė apsidrausti - paskleidė antį neva ytin gausioje anarchoidų draugijoje nuspręsta eisenos neblokuoti, nors neabejoju, kad jis rytoj ten bus su visa savo raudonąja brigada ( 10 nuo kompiuterio ir pigaus alkoholio paliegusių pseudointelektualų).
Beje, o išsireiškimas "Dvesk fasistinis nuobaiga" nėra įžeidžiantis?
 
 
0 # aaaaaaaaaaaa Y-m-d H:i
Ejau pernai, eisiu ir siemet. Maciau as ta "protesto" akcija. Einant pro sali norejosi plyta snukin paleist, bet ranku i suda kist nesinori, nesuteiksim tokio puikaus preteksto aukas pavaidint.
 
 
0 # krcslavik Y-m-d H:i
yshmalsiu as jums snukius fashyztai, ritoj!
 
 
0 # uoj blt :dpeckelis Y-m-d H:i
citata is pocevicius snukiaknyges , sia tema: " Itin protinga taktika būtų palikti juos ramybėje". darka, ar tu tikrai ne slavikas? :D :D. panashus braizas..
 
 
0 # SakoVadas Y-m-d H:i
O kodel komunistai ir anarchistai patriotu ir nacionalistu nemegsta? (Atmeskime nacius, fasistus bei rasistus.) Tuo labiau, kad kaip istorija rodo kai kuriuose kairiuju judejimuose buta net labai stipri pagarba savo tautai, kalbai ir t.t.? Kas nuleme butent toki lietuviskuju judejimu radikaluma ir uzsidarima kitaminciu atzvilgiu? Pripazinkim ne tik anarchistai su komunistais kartais be pagrindo buna uzsipuolami, bet ir tautininkams (kuriu kaip rodo istorija buta visose politiniuose judejimuose) kliuna "pagaliu"? Suprantu Markso ideja, kad besivystant ekonomikai tarp tautu suviesejo patriotizmas ir esant poreikui.. pasitelkus propoganda buvo galima manipuliuot mase ja pripumpuojant sovinizmo ir siunciant karan. Bet ar yra butina sunaikint, bet kokius etninius, kulturinius skirtumus? (Kova su vejo malunais?) Ar nevarzoma laisve, kai zmogus mastantis kitaip (domisi proteviu gyvenimu, kultura. Jaucia jiems pagarba ir galbut puoseleja senas tradicijas) ir niekam nekenkia (nera nei sovistas, nei imperialistas) automatiskai virsta raupsuotoju ir paniekos objiektu?

P.S. Butu gerai, kad pasisakytu siais klausimais kuo daugiau kariuju. Tikrai idomu kodel Lietuvos kairiuju tarpe nera nacionalistu ir net minties apie tai, kad toks zmogus galetu but kairej neisileidzia.
(Del ko pyksta patriotai as daugiau maziau nutuokiu. Del nuolatinio niekinimo, saliskumo ir faktu kraipymo/nutyle jimo savo naudai turbut. (Nors ir patys nevengia to daryt)

P.P.S. Apseikime be uzgauliojimu ;-) as savo sielos nesu pardaves jokiam judejimui ir sia diskusija uzvedu skatinamas smalsumo, o ne su tikslu sudais terliotis.
 
 
0 # >vadassax Y-m-d H:i
Vat, tamsta, čia neblogai užkabinai. Tik patikslinu, kad patriotų dažnai nemėgsta ir dar kiti žmonės, ne vien tavo minėti. Bet labai gerai, kad tu paminėjai etninę kultūrą, nes man regisi, kad kokios nors vietovės etninė kultūra yra per ilgą laiką toje vietovėje gyvenusių, kartais visiškai skirtingų (religija, odos spalva, kalba, manieromis, soc struktūromis ir t.t. ir pan.), žmonių kultūrų kvintesencija, kuri, be to, dar ir nuolatos kinta.Patriotai ar nacionalistai paima vieną etnokultūros fragmentą (pvz., tam tikro laikotarpio, ar tam tikros vietovės, ar tam tikros žmonių grupės) ir paverčia jį stabu, savotiška religija. Visi, neatitinkantys jų suvokimo laikomi žemesnės rūšies. Toks etnokultūros suvokimas yra ribotas ir aš dažnai tai matau patriotų ar nacionalistų tarpe. Nu, pvz., kai prieš anksčiau buvusią eiseną buvo įkelti parinktų dainų žodžiai, kažkas prasitarė, kad va, bus proga išmokt žodžius. O tai daina jau tokia nuvalkiota, kad aš tuos žodžius jau 100 metų kaip žinau. Arba čia besireiškiantis sarmatų gerbėjas, kurio pasažai varytų į neviltį bet kurį logikos ar psichologijos studentą.Tiek to... Man pačiam įdomu, kad aš, nors ir laikau save anarchistu, visiškai neturiu nieko prieš etnokultūrą. Netgi domiuosi ja (aišku, ne tik lietuvos), renku etnomuziką, turiu etnorūbus, dalyvauju šventėse, pvz. Rasose. Ironiška, bet vienais metais pataikiau švest su žygeiviais, ant Bakainių piliakalnio. Pralinksmino, kai leisdami degantį ratą nuo kalno šaukė "už lietuvą", "už seimą". O šiaip tai mes su draugais švenčiam, nu pabūnam per naktį, ugnį kurenam, pagrojam, pašokam, be jokio nacionalistinio ar patriotinio atspalvio.
Nacionalistai, paėmę ribotą etninės kultūros sampratą, jos pagrindu kūrė nacionalinę valstybę, kuri lygiai taip pat yra ribota. Kažkuria prasme jie užkonservavo tai, kas turėjo būti ir ilgą laiką buvo gyva. Dabar mes tūsomės su tuo etnokultūriniu lavonu,bandydam i nekreipti dėmesio į prastą kvapą. O prastas kvapas tai agresija, nepakantumas kitiems, kultūrinis ribotumas, etc.
 
 
0 # @Anarchist Y-m-d H:i
Šiaip manau reikia ir skirti tą patriotizmą ir nacionalizmą. Patriotizmas- meilė šaliai ir jos žmonėms, tad tu gali gimti Lietuvoje, išvažiuoti į kokią Angliją ir būti Anglijos patriotu ir t.t., o jau nacionalizmas, tai priskirimas ir priskirimas kitų prie tam tikrų etninių grupių ir jų saugojimas,šlov inimas ir .t.t.vienu žodžiu patriotizmas apsiriboja tik meile ir geru noru, yra toks vadinamas kritinis patriotizmas ir pagrindinė jo mintis, kad "aklai netikėk valdžia" ar kažkas panašaus, tuo tarpu vis tas pats nacionalizmas linkęs aklu paklusnumu.
sax, labai puikiai atskleidė ir pabrėžė, kad jie tiesiog užkonservuoja kultūrą, netgi jos nei tobulina, nei keičia, kas yra būtina, bažnyčia ir ta keičiasi, o ką čia matom?suprantu jei jie bent bandytų rašyti,kažką kurti, įnešti kažką naujo į kultūrą.
 
 
0 # @Anarchist Y-m-d H:i
P.S. gal ir klystu, bet aš taip tas sąvokas suvokiu.kas dėl, kad daug kairiųjų puoselėjo kultūrą, tai būtent jie ir buvo patriotai, jie norėjo, kad šalyje būtų gera gyventi visiems, kad visi draugiškai sugyventų ir dirbtų tos šalies visų piliečių labui, kad kiekvienas kažką atneštu gero visiems, o ne grupelei žmonių.
 
 
0 # anarcho bailiamsKasparėlis tu bailys Y-m-d H:i
Viso kaimo šunys loja kasparėlis jau blokuoja :-))) kelnes pilnas priblokaves lekia bromon lyg patrakęs.. cha cha
 
 
0 # !!slavik Y-m-d H:i
patrijuotai ira fashyztai ir nacystai!!! virai reikia kovoty!!!
 
 
0 # Šio straipsnio logo dvelkia nacionalizmumazylis Y-m-d H:i
Šio straipsnio logo - ,,ANTIFA LIETUVA'' gana smarkiai atsiduoda nacionalizmu. Autoriui reikėtų susimąstyti. :-)
 
 
0 # BrangiejiThe sturmer Y-m-d H:i
Brangus anarchistai pasaulis platus ,motina Rusija salia,kosmopoli tiski vakarai netoli .Baikit tas diskusijas ir emigruokit ir jums bus geriau o Lietuvai tuo labiau atsikracius 5 kolonos.
 
 
0 # jonacis Y-m-d H:i
nešvankybės ištrintos
 
 
0 # Neo valkatynasNeo valkatynas Y-m-d H:i
Neo narkomanai ir neo komunistai planavo kažką iškrėsti :-)
Apgailėtini žmonės. Kovojantys su piktosiomis jėgomis...korpo racijos buuuuu....fašis tai buuuu...
Kai žolės ir narkotikų vartoji tai smegeninė atsijungia, pranojiškai nesuvoki tiesos. Smegenys neveikia kaip reikiant, atmuštos yra, nuo narkotikų atsijungia realybės suvokimas.
Kiek tų anarchistų ir komunistų yra? Kiek procentų?
Teorija: anarchistas tai nesubrendęs komunistas?
 
 
0 # anarchistas tai nesubrendęs komunistas?kocelas Y-m-d H:i
ne. tai tiesiog gaidys ir tautos geda
 
 
0 # SlavikaiBrac Y-m-d H:i
Visdar sugebi prajuokint. Palaikau tavo kova pries fasYzma. :D
 
 
0 # to visiem nedapistiem naciukamneronoop Y-m-d H:i
ko jūs čia trynatės A.lt ir nuolat pizdavojatės iš visų? negi ne maloniau rėkaut ''hi, Kundrotas !!!''? Beje, įdomu, tikrieji patrijotai, ko jūs šūkaujat prieš rusus viešai, o vėliau išsipisinėjat rusiškais keiksmažodžiai?
 
 
0 # che-cheKostia Y-m-d H:i
siuo atveju liko iskatruoti antifasystai - anarkystai. Nors jie ir taip jau yra iskatruoti ...visomis prasmem.
 
 
0 # heil hitler,labas rytas, lietuvabite82 Y-m-d H:i
visi ten buvom:fockas,ko stia,vicka visi zygiavom uz rankenu susikibe,karsta i pamilom viens kita,kaip bebutu keista,bet nacionalsociali zmas uzkuria tarp vyru aistra,kad ir bobu nebereikia.vaka re per konca taip pat karstai pabadem vieni kitiems rudasias...na ka,lauksim kitu metu kovo11 ir jaunesniu bei grazesniu dalyviu,bo kundrotas isverstapilvis jau atsibodo,ir jam beveik jau nestovi,taip ,kad neidomu...perga le tegyvuoja...val io
 
 
0 # taip taip taip!skinkedas Y-m-d H:i
o kad jus zynotumet koke tautinie patriotinie aistra per konca tarp musu uzhvirie,kad jokios skiles nebereikiejo be analynes apatynes!!! as iki sol jauciosi kaip kakej valhalloy buceu!!! letuva letuvems tik pro sikna heil!!!
 
 
0 # jo!nacius Y-m-d H:i
nešvankybės ištrintos
 
 
0 # gggggggggggggggggggggggggggg Y-m-d H:i
anarkistai pyksta, kad yra sudo gabalas, niekam neidomus sudo gabalas :-)
 
 
0 # kovo 11 zygiui pamineti organizuoju facebooke ruduju draugu buri;miska baubs voverius Y-m-d H:i
o akcija-atrakcij a vadinsis'kas nesipisa i rudaja-tas gaidys nepatriotas'.kv ieciu visus ,megstancius reikia nereikia kilnot desine ranka jungtis i buri.organizuos im tautinius pasipisimo-pasi masturbavimo vakarelius,moky simes nuleist draugui i burna ir tt.
 
 
0 # rtyyyyyyyyyyyyy yyjuyjrty Y-m-d H:i
cia zvairys gal raso?
 
 
0 # xx Y-m-d H:i
mes kažką kitko darėm, ėjikams gal ir nelabai malonu buvo, bet ne esmė...Tik tiek, kad draugai kairieji pasirašinėjanty s naciais atrodo gan beviltiškai ir graudžiai,vieto j to galėjot iškart į mėsmalę šokti,būtų daugiau naudos...Ir iš viso, kaip sakoma idiotų visur atsiranda,dabar labai nevykusiai atrodo bandymai atsigriebti už bonehead'ų eitynes.
 
 
0 # aaaaaaaaaaaaaaa Y-m-d H:i
šunys loja - karavanas juda į priekį
 
 
0 # Pranesimas is SibiroStalinas Y-m-d H:i
Laukiu atvykstant karavana.
 
 
-1 # ŽydeiviuiObserver Y-m-d H:i
Papasakok. Kas tas Kukurūznykas prieš Rusijos Vardą.
 
 
0 # tuckusdilanas Y-m-d H:i
www.one kaip galima atbliukiuti abu draugus jejis ira uzblokaves ir as
 
 
-1 # GERAS NACIS - MIRES NACISutilizuoti daunus Y-m-d H:i
GERAS NACIS - MIRES NACIS
 
 
0 # kodėlHerkus Mantas Y-m-d H:i
antifa vėliava - iš esmės yra Rusijos vėliava? kurią dauguma tuteišių, šiaip nuo okupacijos užsilikusių ruskių, kurie ir sudaro daugumą ir aktyviąją dalį antifos, taip pagarbiai myli? atsakymas paprastas -ir antifa ir anarchija - iš esmės yra rusiškas produktas. Tokia tiesa ir nieko čia nepadarysi.
 
 
0 # ATS: Diskusija: Ar verta blokuoti „iškastruotas“ neonacių eitynes?okidoki Y-m-d H:i
jo anarhija kaip rusu anarhistas pasakytu mat paredka tai biski neisikertu ko tie anarhistai kniaukia ir pries ka cia taip kovoja kovotojai didieji apsimyzt galim nu ju tu nesamoniu einu pasisiot
 
 
0 # ATS: Diskusija: Ar verta blokuoti „iškastruotas“ neonacių eitynes?Jonas Y-m-d H:i
Pagalvokit kas butu jei isnyktu rasistai nacionalistai ir pradetu zmones maisytis
Atsakymas civilizacija griztu i akmens amziu . Reik pripazinti kad net tikri komonistai tokie kaip Cegevara ir tsrs geriausi kariuomenes karininkai buvo rasistai , uz tautu lygybe bet pries rasiu maisymasi .