Eugenijus Misiūnas. Airiai protestuoja prieš kapitalizmą, o lietuviai užsiėmę „svarbesniais“ reikalais
aktyvizmas

dublino protestas 2010 05 18 0        Gegužės 18 dieną, jau antrą antradienį iš eilės, prie parlamento Dubline buvo surengtas protesto mitingas „Teisė į darbą”, nukreiptas prieš Airijos vyriausybės vykdomą diržų veržimo politiką. Prisimindama grupės protestuotojų praeitos savaitės bandymą patekti į parlamento kiemą, kuomet keletas žmonių buvo sužeisti įėjimą užtvėrusiems policininkams ėmus daužyti bananais žmonėms per galvas, šį kartą garda (policija), baimindamasi, kad nepasikartotų parlamento šturmas, sutelkė žymiai didesnes pajėgas.

 

Dar neprasidėjus mitingui virš žmonių galvų ratus suko malūnsparnis, garda (ant arklių, su dviračiais ir pėsčiomis) bandė užblokuoti maždaug 250 protestuotojų, kurių daugumą sudarė Dirbančiųjų solidarumo judėjimo (Workers Solidarity Movement) – Airijos anarchistų organizacijos atstovai.

 

Anarchistai, prieš prisijungdami prie pagrindinės žmonių grupės, suformavo savo koloną – antikapitalistinį bloką. Kolonai pamėginus žygiuoti gatve, policininkai užtvėrė kelią – tuo metu įvyko susistumdymas su garda, ir tik disciplinos dėka demonstrantai nepasidavė išprovokuojami ir neįvyko aštresnių susirėmimų. Antikapitalistiniam blokui pavyko susijungti su pagrindinio mitingo dalyviais, kurių, skirtingais vertinimais, susirinko nuo tūkstančio iki dviejų tūkstančių.

 

Socialistų darbininkų partijos bei kitų kairiųjų organizacijų tikslas šiuo metu yra suorganizuoti visuotinį streiką. Kalbėtojai negailėjo aštrių žodžių parsidavusiems profsąjungų lyderiams ir kritikavo valdžios atstovus, kurių pastangomis skiriamos milijardinės injekcijos bankams gelbėti.

 

Mitinge kalbėjo dublinietė Ann Moore, kuri prieš keletą dienų buvo iškeldinta iš savo namo. „Mes buvome iškraustyti praeitą savaitę, dabar iškraustykime šią vyriausybę“, – sakė ji. Žmonės, nesugebantys susimokėti paskolų bankams, yra iškeldinami iš namų, tuo tarpu šalyje yra daugiau nei 300 000 tuščių namų ir butų, kuriuose galėtų gyventi apie milijonas žmonių. Tačiau spekuliantai laiko juos tuščius ir laukia, kada galės pasipelnyti.

 
 

Kalbėtojai ragino organizuotis ir užimti laisvus namus bei butus. Mitingo metu visą laiką lyjant lietui, žmonėms nuotaiką bandė pakelti ir menininkai, kurie savo dainomis bei vaidyba išjuokė spekuliantams ir bankininkams parsidavusius valdžios atstovus bei kvietė žmones toliau kovoti už savo teises. Kalbėtojai solidarizavosi su graikais, plojimais buvo sutiktas pranešimas, kad didžiausios Ispanijos profsąjungos atsisakė remti vyriausybę ir taip pat ruošiasi visuotiniam streikui.

 

Atrodo, jog iš tiesų Europos žmonės išgirdo raginimą pakilti į kovą už savo teises. „O kaip lietuviai?“, – pagalvojau prisiminęs vakar matytą „kedofilų” piketą prie Lietuvos ambasados. Tikriausiai jiems dar per anksti, nes jie šiuo metu užsiėmę „svarbesniais“ reikalais...

 

Pabaigus mitingui vėl įvyko nedidelis susistumdymas su policininkais, kurie šį kartą glaudžiu dvigubu žiedu blokavo įėjimą į parlamento kiemą. Protestai ir demonstracijos su šūkiu „Teisė į darbą” bus tęsiami. Ateinančią savaitę, antradienį, prie parlamento vėl kviečiami žmonės. Tikimasi, kad susirinks jau dešimtys tūkstančių protestuotojų. Organizatoriai pažadėjo protestuoti tol, kol ši vyriausybė atsistatydins. Tad iki kito antradienio.

 
Daugiau info: www.wsm.ie
2010 05 19
 
dublino protestas 2010 05 18 1
 
dublino protestas 2010 05 18 2
 
dublino protestas 2010 05 18 3