Palikit Katedros aikštę vilniečiams!
aktyvizmas

palikit_katedros_aiksteNuo pat 1988-ųjų, kada Vilniaus Arkikatedra buvo grąžinta tikintiesiems, juodaskverniai ėmė gvieštis į šalia jos esančią Katedros aikštę. Bažnyčiai stiprėjant, jos norai užvaldyti šią aikštę darėsi vis akivaizdesni. Per pastaruosius 20 metų Vilniaus arkivyskupijos kurija uždraudė daugybę renginių, kurie buvo suplanuoti Katedros aikštėje – nuo „Sostinės dienų” ir Žemės dienos renginių iki vaikų švenčių bei protesto mitingų.

 

Katedros aikštė juridiškai priklauso Lietuvos Respublikai. Pagal Savivaldos įstatymą ir kitus teisės aktus, aikštės ir kitos viešos erdvės savivaldybės teritorijoje yra valdomos savivaldybės.

 

Be to, Katedros aikštė priklauso dar ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijai. Rezervato naudojimo ir lankymo taisyklėse, patvirtintose LR kultūros ministro įsakymu, nustatyta renginių organizavimo tvarka, pagal kurią fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems sutartis su direkcija, gali būti leidžiama organizuoti ir rengti renginius.

 

Taigi Katedros aikštė turi du savininkus – Vilniaus miesto savivaldybę ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkciją, o Vilniaus arkivyskupijos kurija jokių teisių į šią aikštę neturi.


Vis dėlto Vilniaus valdžia, pataikaudama bažnyčiai, į Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisykles savo noru įrašė punktą, pagal kurį renginio organizatorius gali gauti leidimą renginiui Katedros aikštėje tik iš anksto suderinęs su arkivyskupijos kurija. Pirmiausia reikia gauti Vilniaus arkivyskupijos pritarimą, tik tada leidimą išduoda sostinės savivaldybė.

 

Nors ši praktika gyvuoja daugelį metų, tačiau jokio susitarimo dėl renginių derinimo tarp savivaldybės ir kurijos nebuvo ir nėra. Vilniaus valdžia artimiausiu metu ketina šią „klaidą“ ištaisyti ir įteisinti bažnyčios pretenzijas į pagrindinę Vilniaus aikštę.

 

2011 m. balandžio mėn. Vilniaus miesto savivaldybė ketina su Vilniaus arkivyskupijos kurija pasirašyti sutartį, kuri tiksliai apibrėžtų, kokie renginiai gali vykti pagrindinėje sostinės Katedros aikštėje, o kokie – ne. Sutartyje ketinama nurodyti, kad renginio Katedros aikštėje organizatoriai iki renginio pradžios privalo gauti Vilniaus savivaldybės administracijos leidimą, kuris išduodamas tik po to, kai pateikiamas raštiškas Vilniaus arkivyskupijos sutikimas.

 

Pagal naująją sutartį šioje aikštėje bus leidžiami tik tokie renginiai, kurie neprieštarauja krikščioniškai moralei ir dorovei, neįžeidžia tikinčiųjų jausmų. Be to, čia vyksiantys renginiai ar pasiruošimas jiems negalės trukdyti pamaldoms arkikatedroje.

 

Kovo pabaigoje kai kurie sostinės tarybos nariai svarstė, ar pasirašius tokią sutartį aikštė visiškai neatiteks arkivyskupijai, tačiau griežtai priešintis nepanoro niekas. Klausimo pateikimui buvo pritarta, o galutinis sprendimas bus priimtas po to, kai sutartį išnagrinės tarybos komitetai. Tikimasi tai padaryti paskutiniame šios kadencijos tarybos posėdyje, kuris įvyks balandžio viduryje.

 

Kol Vilniaus valdžia tariasi perleisti Katedros aikštę juodaskverniams, tuo nepatenkinti žmonės organizuojasi internete. Prieš kelias dienas buvo sukurta iniciatyvinė grupė „Palikit Katedros aikštę vilniečiams, kurioje tariamasi, kokių veiksmų galima imtis, kad Katedros aikštė priklausytų miesto gyventojams, o ne bažnyčiai.

 

Iniciatyvinė grupė, kuriai šiuo metu priklauso 294 žmonės, sako: „Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir Vilniaus arkivyskupijos kurija derasi dėl plano, kuriuo būtų reglamentuojamas Katedros aikštėje galinčių vykti renginių pobūdis. Žadama drausti „nemoralius“ viešus renginius. Manome, kad tai neatitinka miestiečių interesų. Katedros aikštė yra vieša miesto erdvė ir joje turi būti leidžiama daryti tai, kad neuždrausta ir kitur.“

 

Grupės devizas: „Katedros aikštė yra vieša miesto erdvė. Kas leidžiama kitur, galima ir Katedros aikštėje.“

 

a.lt info

2011 04 02

 

Komentarai  

 
0 # siūlymaslaisvamanis Y-m-d H:i
Siūlau atitvaerti katedrą nuo katedros aikštės. bent simboliškai.
 
 
0 # SkaterFunKilian Martin: A Skate Regeneration: Y-m-d H:i
http://www.youtube.com/watch?v=6mgFdn4lfrE&nofeather=True