Gegužės 16-23 d. Varšuvoje vyks akcijos prieš represinę Europos sienų agentūrą „Frontex”
aktyvizmas

shut_down_frontex_02011 m. gegužės 16-23 dienomis Varšuvos „no border“ kolektyvas RAS (Radykalna Akcja Solidarna) ir Lenkijos sindikalistų sąjunga ZSP (Związek Syndykalistów Polskich) kviečia į veiksmų savaitę „Uždaryti Frontex“, nukreiptą prieš represinę Europos sienų agentūros „Frontex”, kurios būstinė yra Varšuvoje, veiklą.

 

Per šią savaitę vyks filmų, susijusių su imigrantų problemomis, peržiūros, gatvės žaidimai, seminarai ir susitikimai su judėjimo prieš valstybių sienas grupėmis iš Europos. Veiksmų savaitę užbaigsime gegužės 23 d. vyksiančia demonstracija, surengta priešais „Frontex” biurus. Šiais veiksmais mes sieksime pasipriešinti „Europos tvirtovei”, kartu stosime prieš diskriminacinę imigracijos politiką ir apartheidą Europoje; taip pat protestuosime dėl nerimą keliančios tūkstančių persikėlėlių padėties, kuri yra oficialiai taikomo nužmoginimo pasekmė.

 

Šis įvykis ir jūsų parama yra ypač svarbūs, nes „Frontex” Varšuvoje veikia slapta ir yra nepastebima Lenkijos visuomenei. Nors Lenkijos valdžia ir laimina ES institucijos būstinės buvimą mūsų sostinėje, nedaug kas išties žino, ką ši institucija daro ne tik prie Viduržemio jūros, bet ir prie Lenkijos sienos su Ukraina ir Baltarusija, kuri nuo 2004-ųjų yra smarkiai įtvirtinta kaip išorinė „Europos  tvirtovės” siena. Gegužės 23-ąją mes taip pat paminėsime Maxwellą Itoya, nigeriečių kilmės persikėlėlį, kuris prieš metus šią dieną buvo brutaliai nušautas policijos Varšuvos centre. Jo byla lieka neištirta, o žudikas policininkas grįžo į tarnybą be jokios bausmės.

 

Mes kviečiame visas ir visus, norinčius prisijungti prie veiksmo dienų. Prašome informuoti mus apie jūsų atvykimą iki balandžio pabaigos. Kylančius klausimus galite užduoti: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Prašome nusiųsti šį kvietimą visiems savo draugams ir grupėms, kurios būtų suinteresuotos atvykti ir paremti mūsų veiksmus!

 

zsp_no_border

 

RAS (Radykalna Akcja Solidarna) – tai „no border“ kolektyvas, siekiantis įtvirtinti žmonių judėjimo laisvę, panaikinti valstybių sienas, privilegijuotų pilietybių režimus ir darbininkų išnaudojimą. Mes nepritariame dabartinei pasaulio sistemai, kurioje visuotines judėjimo ir apsigyvenimo žmonių bendruomenėse teises diktuoja rinka ir rasistiniai įstatymai. Šioje sistemoje laisvas judėjimas yra prekė, kurią leidžiama įsigyti tik privilegijuotiems piliečiams šalių, turinčių didelę ekonominę įtaką ar įspūdingų imperialistinių ir kolonialistinių planų. Tik išrinktoji Žemės gyventojų dalis turi teisę keliauti ir gyventi kur tik nori, o daugumai ši laisvė arba išvis neegzistuoja, arba paklūsta įtakingų šalių darbo rinkos poreikiams.

 

Kadangi kapitalizmo sėkmė ES šalyse daugiausia priklauso nuo pigios darbo jėgos, judėjimo teisė kartais suteikiama darbininkams persikėlėliams. Bet tiems darbuotojams, kuriems buvo leista atvykti, įskaitant ir tuos, kurie patys sugebėjo apeiti sienų režimą, darbas ES kainuoja gerbūvį ir savigarbą, nes jiems nėra suteikiamos elementariausios teisės. Be kita ko, teisinis imigrantų pripažinimas ir socialinė integracija Europos šalyse dažnai įtakojama nacionalistinių bei rasistinių prietarų. Tie persikėlėliai, kuriems pavyksta apsigyventi ir įgyti legalią padėtį ar pilietybę, yra dažnai diskriminuojami ir jiems užkertamas kelias tapti pilnateisiais bendruomenės, kurioje jie apsistoja, nariais.

 

Mes prieštaraujame europietiškai apartheido sistemai, paremtai ir privilegijuota integracija, ir „migracijos reguliavimu”. Nors ES šalys kolektyviai laimina bendradarbiavimo ir globalizacijos amžių, pasireiškiantį vidinių sienų nykimu, tačiau jos išranda vis naujas represines priemones, pasitelkdamos smarkiai militarizuotas išorinių sienų zonas ir sudėtingą kontrolės sistemą, kuri švelniai vadinama „reguliavimu” (pvz., Stokholmo programa, EURODAC, SIS, ERD, „Frontex“, pabėgėlių ir deportacijos stovyklos).

 

Šios represinės priemonės iš tikrųjų pakeitė dogmas, klaidingai vadintas konstitucinėmis Europos piliečių teisėmis, kurios surašytos 1948-ųjų Žmogaus teisių deklaracijoje. Šios deklaracijos įžangoje ES šalys deklaruoja „orumą, lygybę ir neatimamas teises visiems žmonijos nariams”, o pagal 6-ąjį straipsnį pripažįsta visų asmenų lygybę prieš įstatymus, tačiau šiuolaikinė ES praktika rodo, kad „žmogiškumas” iš tiesų yra kategorija, priskiriama tik kai kuriems žmonėms, o likusieji vadinami „nelegaliais” ir todėl nužmoginami.

 

Šios kontrolės ir nužmoginimo priemonės yra taikomos ne tik prieš persikėlėlius ir jų bendruomenes, bet ir prieš kitus; romus ar tuos, kurie neatitinka vyraujančių normų savo rase, lytimi ar politiniais įsitikinimais. Mes prieštaraujam šiai atskirties sistemai, pagal kurią tam tikri Europoje gyvenantys žmonės yra laikomi žemesniais teisių bei orumo prasme ir yra smurtinių kontrolės priemonių aukos.

 

„Frontex” yra Europos sienų agentūra, įkurta 2004-aisiais ir veikianti nuo 2005-ųjų. Šios agentūros būstinė įsikūrusi Lenkijos sostinėje Varšuvoje, iš čia ji ir vadovauja savo veiklai. Dažnai klaidingai manoma, kad „Frontex” yra tikra sienų policija, turinti uniformuotą personalą, skirtą fiziškai sergėti ES sienas. Iš tikrųjų, „Frontex” yra Europos Sąjungos koordinacinis mechanizmas, koordinuojantis ES narių sienų policijos dalinių bendradarbiavimą. Šiuo atžvilgiu „Frontex” yra sienų metapolicija: ji yra ir virš, ir už įprastos sienų apsaugos.

 

„Frontex“ vykdo daugybę užduočių, kurios tradicinėse tautinėse valstybėse būdavo vykdomos atskirai. „Frontex“ veikloje itin svarbus žvalgybos elementas. „Frontex” aktyviai stebi ir renka duomenis apie viską, kas vyksta prie išorinių ES sienų, kad galėtų prognozuoti migraciją. „Frontex” tai vadina rizikos analize; visas Varšuvos štabo padalinys tuo ir užsiima.

 

„Frontex“ veikia ir tyrimų padalinys, kuris, bendradarbiaudamas su karine pramone ir universitetais, siekia sukurti aukštąsias XXI a. technologijas – realaus laiko sienų stebėjimą visais lygmenimis, įskaitant tiesioginį palydovinį ryšį, nepilotuojamus skraidymo aparatus (NSA dažniausiai pasitelkiamus karo zonose), radarus, kameras ir kt. Be to, siekiama įvesti tapatybės patikrą pagal antropologines žmonių savybes.

 

Bet pagrindinis „Frontex” dėmesys skiriamas, kaip jie patys vadina, „bendradarbiavimui tarp siekų apsaugos tarnybų“. Nuo savo veiklos pradžios „Frontex“ organizuoja vadinamąsias „jungtines operacijas”, kuriose dalyvauja daugelis ES šalių. Pastaruoju metu „Frontex” įsitraukė į masinių deportavimų organizavimą ir finansavimą. Tam „Frontex“ turi užsakytą atskirą lėktuvą. Pabėgėliai iš visos Europos yra kolektyviai deportuojami į jų numanomas kilmės šalis. 2009-aisiais „Frontex” atliko daugiau nei 30 tokių skrydžių, pašalindama daugiau nei 1500 žmonių iš Europos teritorijos.

 

Daugiau informacijos apie RAS rasite: www.solidarnizmaksem.bzzz.net

Daugiau informacijos apie ZSP rasite: http://zsp.net.pl/

http://euro-police.noblogs.org vertė Sklepinis

2011 04 16

 

shut_down_frontex

Daugiau informacijos apie RAS rasite: www.solidarnizmaksem.bzzz.net

 

Komentarai  

 
0 # informatyvus tekstaskrekas Y-m-d H:i
nežinojau, kad tokia agentūra iš viso egzistuoja.
 
 
0 # Nacionalanarchi stasNacionalanarchistas Y-m-d H:i
Atverkim sienas, įsileiskim bet ką, suteikim kapitalistui atmazą darlabiau sumažinti algas.
Juk pirmiau eina svetimi nei savi!
 
 
0 # .rabkor.ruflumen Y-m-d H:i
'За права иммигрантов следует бороться на двух фронтах: во-первых, необходимо бороться с неолиберальной политикой – основной причиной нищеты на родине иммигрантов, вынуждающей людей мигрировать; во-вторых, бороться за предоставление иммигрантам всех прав в странах, которые их принимают.'
' большинство рабочих-иммигра нтов, вероятно, предпочло бы жить и работать на родине – если бы смогло найти там работу, обеспечивающую достойный уровень жизни. Поэтому всем, кто помогает иммигрантам, чрезвычайно важно понимать, чем именно обусловлена столь массовая эмиграция из развивающихся стран, в особенности последние 30 лет.'

'Людей выталкивают бедность и экономические кризисы вовсе не естественного характера – они искусственно созданы.'

http://www.rabkor.ru/analysis/4904.html