Protestas kaip represinės valstybės taktikos įsikūnijimas (1)
aktyvizmas

juodasis_blokasMasinės demonstracijos pritraukia daug dalyvių, protestuojančių dėl pačių įvairiausių dalykų: kapitalistinės globalizacijos, JAV militarizmo, politinių susitarimų, transnacionalinio verslo operacijų. Neseniai JAV vykę politikų susitikimai sulaukė didelio valstybės ir žiniasklaidos dėmesio. Protesto demonstracijose dalyvavo nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių dalyvių.

 

Organizuojant šias demonstracijas, dalis meinstryminių protestuotojų priėmė ir taikė valstybės racionalizuotas tvarkos palaikymo praktikas. Mes norime parodyti būdus, kaip masiniai veiksmai įkūnija tam tikras valstybines praktikas. Patyrinėsime vyraujančias protesto kryptis, kurios palaiko tikėjimą valstybės sankcionuota demokratija, pačių protestuotojų taikomus priežiūros metodus, protesto taktikų legalumą, vidinį valstybės valdžios pripažinimą ir sankcionuotų protesto vietų pasirinkimą.

 

Be to, norėdami įsigilinti į santykius tarp valstybės ir legalaus protesto, atkreipsime dėmesį į masinių protesto demonstracijų metu besireiškiantį pasipriešinimą. Tokių demonstracijų metu antihegemoniškos protesto formos dažnai pasireiškia dėl pačių protestuotojų vykdomos kontrolės.

 

Antihegemoniškas pasipriešinimo formas tyrinėsime nagrinėdami decentralizuotas „Juodojo bloko“ taktikas išlaikant anonimiškumą, formuojant legalumo ribas peržengiančius erdvinius darinius ir atsiimant kultūrines erdves. Norėdami šių temų aptarimui suteikti šiokį tokį pagrindą, turime pažvelgti į tokių renginių metu vyraujančią atmosferą.

 

Per Pasaulio Prekybos Organizacijos susitikimą buvęs JAV prezidentas Billas Clintonas, kalbėdamas apie protestus, pasakė:

 

„Aš sveikinu tuos, kurie atėjo čia taikiai išreikšti savo požiūrį, nes noriu, kad jie įsijungtų į ilgalaikius debatus. Ir smerkiu tuos, kurie atėjo čia tam, kad daužytų langus, darytų nuostolius smulkiam verslui ir trukdytų žmonėms vykti į susitikimus bei išsakyti tai, ką jie mano. Apgailestauju, kad meras, gubernatorius, policijos pareigūnai ir kiti žmonės turėjo tai patirti. Turime nubrėžti aiškią ribą tarp to, ką smerkiame, ir ko ne.“

 

Kaip valstybės atstovas, prezidentas Clintonas paskelbė tinkamus ir netinkamus protesto metodus. Tokiu būdu protesto idėja panaudojama valstybės interesams. Per 2009 metų G20 susitikimą Pitsburge prezidentas B. Obama taip pat giedojo ditirambus meinstryminių protestuotojų „teisei išreikšti savo požiūrį“ ir aiškiai išskyrė Europoje vykusius G20 protestus, kaip „žymiai audringesnę reakciją“. Protestų organizatoriai šį skirtumą perkėlė į pačius protestus, išlaikydami panašų taikios ir valstybės palaimintos demonstracijos stilių.

 

Tokiame valstybės galiai ir teisėtumui tarnaujančiame demonstracijų legalume pastebimas prieštaravimas. Istoriškai valstybė stengėsi sutrukdyti bet kokiems masiniams protestams (ar bent jau pažaboti juos, kad pernelyg neišsiplėstų).Didelė gyventojų dalis į valstybę žiūrėjo įtariai ir su panieka. Tačiau pamažu buvo artėjama prie naujo požiūrio, kurį primetė valstybės institucijos ir kuris tampa vyraujančiu bei yra atkartojamas daugelio protestuotojų nuo pat protestų prieš Pasaulio Prekybos Organizaciją Sietle 1999-aisiais.

 

Masinius susibūrimus lydėjusi valdžios atmetimo ir represijų atmosfera pasikeitė valstybė ėmė remti ir skatinti tam tikrus „veikiančios demokratijos“ pavyzdžius. Valstybės palaikomi protestų būdai besąlygiškai sustiprino tariamo valstybės palankumo ir idealistinės „žmonių demokratijos“ supratimą. Gavus leidimą, rengiami hierarchiški, autoritariniai ir taktiškai vienodi (t. y. griežtai palaikomos neprievartinio elgesio normos) masiniai protestai, kuriuos valstybė laiko teisėtais ir priimtinais. Bet kuri kita protesto forma, atsidurianti už šio legalumo ribų, yra nepriimtina tiek valstybei, tiek meinstryminiams protesto „organizatoriams“. Iš aukščiau pateiktos prezidento Clintono kalbos matome, kad tam tikros protesto praktikos ne tik leidžiamos, bet ir skatinamos bei remiamos.

 

juodasis_blokas_1

 

„Tvarkdariai“


„Tvarkdariai“ buvo sugalvoti, kad neleistų protestui nukrypti į nepriimtinas formas, kurios gali peržengti protesto tikslus. Tvarkdariai tai meinstryminių organizatorių įdiegta taktika, kuria siekiama palaikyti reglamentuotą tvarką masinių susibūrimų metu. Jie atpažįstami iš ryškių raiščių ant rankų, kepurių ar marškinėlių, skelbiančių ir patvirtinančių jų, kaip tvarkdarių, vaizdinę tapatybę. Tvarkdariai yra formalizuotas stebėjimo pakaitalas, nes pirminė jų paskirtis yra rūpestingai stebėti protestuotojus, nors ir sakoma, kad jų tikslas apsaugoti protestuotojus nuo valstybinės prievartos. Tvarkdariai skatinami reguliuoti ir išlaikyti protestuotojų erdvinių darinių ribas. Tiesą sakant, jie atskiria teisėtas ir neteisėtas protesto erdves ir veikia kaip derybininkai tarp protestuotojų ir valstybės ar žiniasklaidos. Tvarkdariai padeda policijai nukreipdami eisenas numatytais maršrutais, iki minimumo mažina gaivališkų veiksmų galimybes, perduoda žmonėms policijos įsakymus (ir net priverčia jų laikytis, kai būtina), nuo niokojimo saugo privačią nuosavybę ir protestui suteikia hierarchijos pojūtį.

 

Kelios organizacijos net rengia apmokymus būsimiems tvarkdariams. Šiuose mokymuose aktyvistai iš anksto ruošiami būsimoms demonstracijoms. Šalyje vykdomi neprievartinio elgesio mokymai gamina „kvalifikuotus“ protestuotojus, kad protestų metu jie galėtų užimti įvairias autoritarines pozicijas. Mokymuose sukaupiamos specifinės ekspertų žinios apie protestus, įgalinančios riboti galimus nukrypimus nuo „sėkmingo“ protesto. Ekspertų žinios kaupiamos norint tapti efektyviausiu protestuotoju, tad žmonės dažnai skatinami tapti tvarkdariais savo iniciatyva. Tvarkos palaikymo diskursas dažnai įtraukiamas kaip protesto logistinio mechanizmo dalis. Jis tampa nepaprastai svarbus minimizuojant potencialias atskirų žmonių nukrypimo nuo tikėtinų protesto formų galimybes. Tokių mokymų logika remiasi į racionalizuotus nurodymus. Tvarkos palaikymas tampa legaliu oficialiu diskursu su gausiomis ekspertų pajėgomis, kartu išstumiant kitus protesto diskursus.

 

Stebėjimas ir kontrolė


Kaip jau minėta, tvarkdariai mokomi stebėjimo ir kontrolės meno. Jie pasitelkia stebėjimo galią, kad valdytų masinių demonstracijų dalyvių elgesį. Stebėjimo sistema be didelių energijos sąnaudų didina matomumą ir kontrolę. Kaip pastebi Foucault: „Nereikia ginklų, fizinės prievartos ir materialinių apribojimų. Pakanka žvilgsnio. Tiriančio žvilgsnio. Žvilgsnio, nuo kurio svorio kiekvienas individas supras, kad jis pats yra savęs stebėtojas ir tokiu būdu stebintis individas nukreipia tai prieš save.“

 

Taigi save stebintiems protestuotojams nebereikia policijos įsikišimo. Valstybė veikia per savo praktikas, įkūnytas pačių protestuotojų, stebinčių kitaip besielgiančius protestuotojus. „Valstybės galia tiesiogiai priklauso nuo galios žinoti.“ Protestams vadovaujančios organizacijos dažnai iš anksto išplatina socialinius susitarimus ir taisykles. Šie susitarimai reikalauja, kad žmonės paklustų taisyklėms, taip pat prašoma jų pagalbos kontroliuojant ir kitų protestuotojų paklusnumą.. Susitarimai išspausdinami ir platinami skrajutėse, laikraščiuose ir tvarkdarių mokymuose (o tai reiškia, kad jie laisvai pasiekiami ir valstybei).

 

Įtvirtinant universalius, nedemokratiškus nurodymus, kaip žmonėms elgtis protestų metu, atkartojama ta pati, iš viršaus į apačią nukreipta hegemoniškos tvarkos hierarchija, prieš kurią ir norima protestuoti. Tuomet protestas supanašėja su valdžios kontrolės požymiais: planavimu, oficialiu patvirtinimu ir teisėtu elgesiu. Tuomet nukrypstantis nuo normų elgesys gali būti lengvai atpažįstamas kaip pažeidžiantis protestuotojus valdančias taisykles ir nurodymus.

 

Tie patys organizatoriai bendradarbiauja su miesto valdžia ir valstybe prašydami leidimų. Miesto valdžia leidžia protestuoti tam tikroje vietoje, nurodytą dieną ir tinkamu laiku. Tuomet ji tai dienai mobilizuoja policijos pajėgas ir paruošia kitus resursus, reikalingus tvarkos palaikymui masinio renginio metu. Išankstinis visų protesto detalių žinojimas suteikia valdžiai pakankamai laiko pasiruošti viskam. Protestuotojai savanoriškai suteikia valstybei visą logistinę informaciją apie protestą. Taigi protestuotojai patys riboja ir varžo savo protestą. Bet koks nukrypimas nuo sutartos protesto eigos laikomas nukrypimu nuo protesto tikslų, o nesilaikantys taisyklių žmonės laikomi išsišokėliais.

 

Be erdvinės protesto ribų kontrolės, tvarkdariai varžo konfliktus su korporacijomis ir valstybės valdžia. Erdviniai apribojimai palaikomi fiziškai įsiterpiant tarp protestuotojų ir policijos ar korporacijų, tuo pačiu kreipiant protestuotojus numatytu maršrutu ir taisyklingomis kolonomis. Vizualiai estetiška tvarka yra pagrindinis šiuolaikinės ideologijos bruožas. Dažnai protesto planavimo elitas „organizatoriai“ ir tvarkdariai – akcentuoja vizualią tvarką, kuri akivaizdžiai matoma kolonų lygiavime ir judėjimo tempe. Neretai girdimi šūkiai „Palaikyti tempą!“ ar „Nelipti ant šaligatvių!“ padeda valstybei nustatyti, kas yra protestuotojai, o kas tik praeiviai. Tai ne tik slopina kūrybinę protesto dvasią, bet ir leidžia valstybei netrukdomai vertinti situaciją (protestuotojų skaičių, eisenos maršrutą ir pan.), tuo pačiu užkertant kelią gaivališkam masiniam maištui.

 

Kolona judantys protestuotojai palengvina policijos darbą: kolonos pakraščiais gali važinėti policijos motociklai, kelkraštyje galima išdėstyti išsišokėlius tramdančius policininkus, policija gali lengvai stebėti protestą iš sraigtasparnių ir naudotis kitomis taktinėmis privilegijomis, varžančiomis protestuotojų veiksmus. Tvarkdariai smarkiai prisideda prie policijos veiksmų, kontroliuojančių protestą ir jo judėjimą.

 

juodasis_blokas_2

 

Simboliniai suėmimai ir hegemoniška ideologija


Simboliniai suėmimai yra dar viena protestuotojų taikoma praktika, kuri padeda policijai ir palaiko hegemoniją. Masinių demonstracijų metu policija nubrėžia įsivaizduojamą liniją, kurią peržengę protestuotojai suimami. Policija iš anksto praneša apie erdvę ribojančią liniją ir įspėja protestuotojus, kad jie bus suimti, jei peržengs ją. Kartais protestuotojai tvarkingai išsirikiuoja ir peržengia šią nematomą liniją, už kurios jų jau laukia policininkai su antrankiais ir transportavimo autobusais.

 

Protestuotojai mokomi jaustis taip, lyg juos suima dėl to, kad jie priešinasi valstybei, nors jų suėmimo sąlygos yra visiškai nereikšmingos. Nekeliami klausimai dėl pačių įsivaizduojamų linijų, jos pripažįstamos, kai protestuotojai jas peržengia ir atsiduoda į valstybės rankas. Tokiu būdu protestuotojai ne tik nesudrumsčia valstybės galios, bet priešingai, pripažįsta ją sutikdami su jos teisėtumu. Policijai nereikia naudoti nei jėgos, nei prievartos, nes protestuotojai nesipriešina. Jie be žodžių pripažįsta valstybinės galios valdžią. Valstybės valdžia, kartu su protesto tvarkdariais, tvarkingai surikiuoja tuos, kurie nori kirsti simbolinę liniją, kad policija galėtų sureaguoti „taikiai“ ir organizuotai.

 

Nesipriešinančių protestuotojų suėmimas yra labai parankus valstybei, nes leidžia suvežti žmones į sulaikymo patalpas ir gauti apie juos svarbią informaciją: asmens tapatybės duomenis, fotografijas, pirštų antspaudus, adresus, politines pažiūras, fizinius požymius. Visa tai rūpestingai užfiksuojama policijos bylose. Neseniai vykusiuose darbininkų protestuose Los Andžele (JAV), „suimamieji“ iš anksto užsiregistravo policijoje, kad suėmimo procedūra vyktų dar sklandžiau. Duomenų apie protestuotojus rinkimo procedūros yra standartizuotos, siekiant maksimalaus efektyvumo teisėtomis priemonėmis. „Teisėtumas yra manipuliavimo sąlyga. Kai manipuliuojama žmonių junginiais, jie privalo organizuotis taip, kad juos būtų lengva atpažinti, stebėti, fiksuoti, skaičiuoti, grupuoti ir valdyti.“ Simbolinio suėmimo procesas padeda valdyti nuo tvarkos nukrypstančią situaciją, vykdyti suėmimus ir kartu kaupti duomenis.

 

Sabrina Alimahomed ir Jake Alimahomed-Wilson


Bus daugiau

www.anarchist-studies.org vertė RB

2011 04 18

 

Komentarai  

 
0 # allrightkidnapper Y-m-d H:i
Patiko detalumas.
 
 
0 # ,,flumen Y-m-d H:i
Black Bloc Occupy Piccadilly and Oxford Circus

http://www.youtube.com/watch?v=WB3ECyetziM&NR=1
 
 
0 # !?!?!? Y-m-d H:i
man cia kazkokiu fetishu traukia, vis apie taip ir neapibrezta autoritarizma ir hierarchiskuma kalba ir lazdavoja.
Black bloc, pats virsta paprastu karnavalu, kurio kulminacija vietoj fejerverku yra molotovo kokteiliai.

Kitas dalykas, slovina visiska anonimiskuma, visiska decentralizacij a ir t.t. ir pns. taciau del to mentai kuo puikiausiai isiskverbia, patys nezinia kas per zmones dalyvauja ir kooridinuoti tikslingai veiksmus sunkiai imanoma. pvz, stai ,kai pas britus buvo issikverbe mentai ir veike, tai tragiska visai.
ir dar vienas aspektas, tada gaunasi, kad true-protestas yra jaunu radikalu reikalas, o tie senukai, su vaikais ir pns yra tiesiog atmetami ir del to, kad kitoks protestas, ne protestas jiems lieka tik per visokias kovo 11 zygiuot.
 
 
0 # The Black Bloc Papersflumen Y-m-d H:i
'As anarchists we believe private property is theft, state property is a tool for the protection of corporate interests and that both must be destroyed for the creation of a society based on mutual aid and individual liberty. By spray painting a wall we
transform the way we think of it from a conception based on monetary value to one based on practicality. In a system that is concerned only with profit we make our most effective protest when we hit the oppressors in the pocketbook. Property damage, as one form of strategic direct action, is an effective way to achieve this goal. This is not just a theory ... this is a fact'

http://www.infoshop.org/page/BlackBlocPapers
 
 
0 # !?!?!? Y-m-d H:i
prisnekejom daug, nauja komentara parasysiu :D

man tikrai yra didziule naujiena, jog SSRS buvo privati nuosavybe, kad ir de facto. tada paklausiu taip, kam priklause pridetine verte?

"Gudriomis manipuliacijomi s faktiškai monopolizavo dalį IT rinkos."
taip tiesa, gana agresyvia politika vykdo, ar tai blogai? turim nuostabia kompiuterine pramone, aisku garetu ji buti kiek lankstesne, bet faktas, Bilas padare IT perversma, Linux yra nemokomas, taciau populiarus tik labai siauram tarpe. aisku galima sneketi, kad tai kita operacina, o Microsoft tik sau programas kuria, tai tada ar Microsoft kaltas, kad logiskai didina sau pelna, ar kad Linux negali optimizuotis?

"'It's your problem. :-) "
As galvojau a.komunizme turi buti solidarumas, tai netgi nepadesi man, o pasakys it's your problem?
sekmes tada tvarkytis su Paryziaus getais ir visokio plauko imigrantais-mus ulmonais(dabar jau ir paciu europieciu muslimu daugeja), kurie jei tik reikes greitai radikalizuosis.
beje gerai, kad paleciau, ko daugiau Europoje atsiranda europieciu musulmonu ar anarchistu? linkes manyti, kad pirmu, tai reiskia, kad dideja reakcine jega ir mes,ateistai, pirmieji gausim ragaut akmenu.

Taip, tai yra realios problemos. Monetarine politika negali buti nuolatos vykdoma, Lietuvoje pvz naudojo fiskaline krizes metu. elementarioje profkes ekonomikos pamokoje iskart sako yra dvi politikos monetarine ir fiskaline.

o nemanai, kad sistema yra itakojama gamybos budo? ta prasme, sistema yra anstatas?

Sitam pasaulyje daug kas paremta faktais, realiai egzistuojanciai s. tas Zhores Alferov pilnai ta irodo, del ko jis netapo turtingu(siaip jis turtingas Nobeli gavo 1mln), tai cia jo noras/nenoras buti savininku ar buti mokslininku. ir stai toks dalykas, jei SSRS privati nuosavybe buvo de-facto, tai kodel Kalashnikovas ubagotas? ogi, kad jis neturejo teises i privacia nuosavybe.

moksle nereikia tikejimo, nebent tiketi, kad yra tam tikras reiskinys ar desnis, taciau sitas tikejimas nera metafizinis, o isplaukia is pacio mokslo.
 
 
0 # >?!?+ Y-m-d H:i
"ko daugiau Europoje atsiranda europieciu musulmonu ar anarchistu? linkes manyti, kad pirmu, tai reiskia, kad dideja reakcine jega ir mes,ateistai, pirmieji gausim ragaut akmenu."
Tu labai pervertini savo reikšmę musulmonų akyse. Tarp kitko, kuo pasireiškia tavo ateizmo nereakcingumas? Bent jau aš tavo pasisakymuose vargiai įžiūriu ką nors progresyvaus.
 
 
0 # !?!?!? Y-m-d H:i
"Pridetinė vertė priklausė partiniams bonzoms. Jiems buvo statomi elitiniai namai, privilegijos medžioti, automobiliai 'Volgos' ir t.t. Taip, milijoninių sąskaitų bankuose jie neturėjo, bet liaudies sukurtomis gėrybėmis jie naudojosi nesigėdydami. Dėl ko, beje, liaudis ir palaikė 'Prestroiką', kurią vėliau neoliberalai pakreipė 'Šoko terapijos' keliu... "
supratau. tada eina tokia seka, zmogus, kuris neturi teises i nuosavybe ir dirba ne jam priklausiancioj e imoneje, taciau vogiantis is tos imones ir israrasantis sau privilegijas tampa kapitalistu? bet tai, koks tada skirtumas tarp SSRS biurokrato/diri ko ir darbininko, ir vieni ir kiti voge, tik pirmieji dar turejo valstybes suteiktas privilegijas.

"Ne Bilas padarė perversmą, o specialistai dirbantys su Bilu - milijonai žmonių - nuo Mumbajaus iki Dublino."
bet pripazinkim Bilas turejo ideja, taip kiti darbininkai ir specai padejo, tiesa, bet viso ko Bilas pradzia. taip pat ir Google, du vyriokai sukure formule, ja pritaike ir viskas. Taigi tapo kapitalistais.

"Ir kaip rodo dabartinės arabų revoliucijos, islamizmu ten nelabai kvepia. Žinoma, kad visur yra savų maniaku, pvz., amerikonų krikščionių radikalai ir t.t. "
Dar anksti kazka teigti. pasinaudosiu proga, gal zinai ka muslimai mano apie shariata, ta prasme uz/pries ir pns, tada ar jie jauciasi ummah dalimi? http://en.wikipedia.org/wiki/Ummah. ir ar vartoja alkoholi?

"Taip, manau. Todėl reikia pakeist gamybos būdą.'
Situo sakiniu pasikeliai savo respecta iki debesu.

"Vienas tiki Friedman'o mokslu, kits Marx'o... :-) "
Friedmano, cia to is Half-Life? :D Marxo mokslas ganetinai teisingas, neiimkim dialektikos, bet istorinis materializmas, kad ekonomine aplinka nulemia minti yra pagrysta.

"P.S. Na, einu indų plaut."
http://www.anarchija.lt/teorija/18992-crimethinc-isiplauk-indus.html ? :D

"Tu labai pervertini savo reikšmę musulmonų akyse. Tarp kitko, kuo pasireiškia tavo ateizmo nereakcingumas? Bent jau aš tavo pasisakymuose vargiai įžiūriu ką nors progresyvaus."
Reakcingumas yra tada, kuomet stabdomas bendras progresas, siuo atveju abrahamieciams vis maziau tenka vietos pasaulyje, kur dominuoja mokslas ir daugeja ateistu. pvz, Romos katalikybe mano akyse jau nebelenda i akis, pedofilijos skandalai ja galima sakyti suzlugde, todel ji pagrystai bando uzimti morales vieta visuomeneje ir tradiciju saugotoja. Islamas siuo atveju atvirksciai nori, kad butu dominuojantis gyvenima.
O as sakau, kam tiketki, jei nera tam irodymu ir netgi be dievo gerai gyventi? nezinau kaip tau, bet as visomis rankomis uz sekuliara visuomene, o ne uz tai, kad privaziuotu religingu zmoniu ir pradetu skustis del vieno ar kito dalyko.
 
 
0 # taigis kaipgis+ Y-m-d H:i
"vogiantis is tos imones ir israrasantis sau privilegijas tampa kapitalistu?"
Tu kvailas ar tik apsimeti? Partiniams nomenklatūrščik ams nebuvo jokios būtinybės vogti. Jie valdė ir skirstė ne savo pačių sukurtą pridėtinę vertę visiškai legaliai ir "teisėtai". O kadangi partinė nomenklatūra, kaip ir kapitalistų klasė Vakaruose, buvo dar ir niekaip neatskaitinga tos vertės kūrėjams, tai pridėtinė vertė de facto buvo jos kolektyvinė nuosavybė, o ji pati - kolektyvinis TSRS kapitalistas.

"ka muslimai mano apie shariata"
Nepatikėsi, bet mano labai įvairiai. Kalbant apie Europą - jei tikėsime apklausomis, tai aiški dauguma Europos musulmonų patys nenori gyventi pagal šariatą. Ir jų gyvenimo būdas tai patvirtina.

"ir ar vartoja alkoholi?"
Tu alkoholikas?

"Reakcingumas yra tada, kuomet stabdomas bendras progresas"
Oi, koks "revoliucingas" apibrėžimas.
Kas nustato, kas yra progresas ir kas aną stabdo? Kas nustato, ar tai, kas dabar dedasi aplinkui, yra progresas, ar, atvirkščiai, degradacija? Kaip patikrinti tokių "nustatymų" teisingumą?

"pasaulyje, kur dominuoja mokslas"
Nebūčiau toks tikras, ypač žvelgiant į ateitį ir turint omenyje, kaip plačiai plačiosios Vakarų visuomenės (įskaitant inteligentiją) sąmonėje yra paplitę tokie "mokslai" kaip kreacionizmas, "mokslinis okultizmas" ir kitokia "naujoji chronologija". Beje, tik pirmasis iš minėtų "mokslų" yra susijęs su abraominėmis religijomis.

"ir daugeja ateistu"
Korektiškiau būtų sakyti: mažėja tradicinių tipų religingumas. Kas dar netapatu ateizmui.

"O as sakau, kam tiketki, jei nera tam irodymu ir netgi be dievo gerai gyventi?"
Oho, koks argumentas.
O kam netikėti, jei tam irgi nėra įrodymų, o su dievu gyventi GERIAU (bent jau ramiau ir linksmiau, ypač kai tau seniai nebe penkiolika metų)?

"as visomis rankomis uz sekuliara visuomene, o ne uz tai, kad privaziuotu religingu zmoniu"
Klaidinga priešprieša. Pačioje Vakarų Europoje netrūksta vis dar religingų, bet sekuliarių šalių (Graikija, Italija, Portugalija, Airija).
 
 
0 # taigis+ Y-m-d H:i
"jo as kvailas, o va zmones tikintys knyga, va jie protingi."
Taip ir užrašysim, kad kalbamąja tema nieko negali pasakyti.

"todel jei muslimai irgi pradeda vartoti, reiskia prasideda siokia tokia asimiliacija"
Esu gėręs su ne per daugiausiai asimiliuotais musulmonais. Taip taip, dalis jų irgi geria, ir ne tik Europoje, ir pradėjo ne prieš šimtą metų, o labai seniai (arba, tikriau sakant, niekada pilnai nemetė). Iš kitos pusės, pažįstu visiškai negeriančių lietuvių nemusulmonų. Štai kaip negerai čia viskas yra.

"butina asimiliacija, kuo greiciau tuo geriau, kol galiausiai pasaulis bendrai asimiliuosis."
Pasaulis niekada "bendrai" neasimiliuosis, tai yra, niekada netaps etniškai ir kultūriškai monolitinis. Laimei, bent ši antiutopija yra neįgyvendinama.
Be to, tu prieštarauji pats sau. Jeigu jau reikalauji visus ir viską asimiliuoti, tai yra gana keista ir nelogiška tuo pat metu karštai kaip kokiam skinhedui agituoti prieš "muslimų" imigraciją. Ir atvirkščiai.

"Na man tai akivaizdu, kad idealizmas yra gana reakcingas, ir tiketi knyga yra grynu gryniausias reakcingumas"
Na, man tai akivaizdu, kad funkciškai neraštingas treninginis budulis tau karštai pritartų. O aš nepritarsiu. Beje, galima paklausti, kas, tavo supratimu, yra grynų gryniausias progresyvumas - nemokėti skaityti, ar kaip?

"Kreacionizmas yra pirma pakopa i paprasta ateizma, bandoma aiskinti moksliskai, deja nepavyksta ir tiesiog perreinama i ateizma."
Tau leidus, perkelsiu šitą citatą į savąją internetinio humoro kolekciją. Turbūt nuo Mefisto epochos pabaigos niekas čia nebuvo parašęs tokios nesąmonės.

"tavo isvardinti dalykai yra tie patys idealizmas ir svaigsciojimai"
Žinoma, mano išvardinti dalykai yra svaičiojimai ir kliedesiai. Problema tame, kad tokie kliedesiai dabar yra labai populiarūs ir randa minias jais tikinčių, kas verčia šiek tiek skeptiškai žiūrėti į tavo nupieštą mokslo triumfo paveikslą.

"Arba tu religingas arba nezinau, bandai ginti tikinciuosius."
Žinoma, juk tikintieji - ne žmonės; kur tai matyta, ginti tokius rasiškai nepilnaverčius subjektus. Ar ne?
Beje, visiškai nepriklausomai nuo mano požiūrio į tikinčiuosius, tavo pateiktas ateizmo pagrindimas yra niekinis. Ką aš ir bandžiau pademonstruoti visiškai analogišku tikėjimo pagrindimu.

"nesiruosiu dabar veltis i dievo irodyma"
Vienok, vulgarūs ateistai yra tikri baptistų ir panašių į juos proto broliai. Ir vieni, ir kiti vienodai svaigsta su savais "Dievo (ne)buvimo įrodymais". Nėra tokių įrodymų, nėra nė vieno, nei vienoje, nei kitoje barikados pusėje. Ir negali būti.

"wikipedija pagelbeja."
Na kad nelabai pagelbėja, nes aš tau - apie religingas Vakarų šalis, o tu man - apie nereligingas. Nesusišnekam.

"taciau vel gi tai yra naturalu, pirma tiki, tada abejoji, tada tiesiog atmeti."
Tai, kad tau taip atrodo, dar nereiškia, kad taip ir yra. Imkim kaip pavyzdį mane patį. Aš niekada netikėjau, net vaikystėje; paskui, ankstyvojoje jaunystėje, buvau tapęs gana aršiu ateistu; o dar paskui ėmiau ir tapau tuo, kas esu dabar - tai yra, pasak vieno radikalaus vietinio ateisto anarchisto, "šlykščiu agnostiku, kuris reikalauja toleruoti visokį šūdą" (ar kažkaip panašiai, pažodžiui nepamenu ir tingiu ieškoti). Tai yra, tavo terminologija tai būtų taip: pirma netikėjau, paskui atmečiau, o tada tiesiog ėmiau abejoti. Štai kaip negerai ir nenatūraliai su manim išėjo:-) O kaip buvo su tavim pačiu, jei ne paslaptis?
 
 
0 # !?!?!? Y-m-d H:i
"Esu gėręs su ne per daugiausiai asimiliuotais musulmonais. Taip taip, dalis jų irgi geria, ir ne tik Europoje, ir pradėjo ne prieš šimtą metų, o labai seniai (arba, tikriau sakant, niekada pilnai nemetė). Iš kitos pusės, pažįstu visiškai negeriančių lietuvių nemusulmonų. Štai kaip negerai čia viskas yra. "
Idomius naujienos, su negerianciais lietuviais ar geriama del kulturos ar del sveikatos? su musulmonais, tai tik zinojau, kad rukomas hashishas, bet, kad jie ir geria alko, tai man naujiena.

"Be to, tu prieštarauji pats sau. Jeigu jau reikalauji visus ir viską asimiliuoti, tai yra gana keista ir nelogiška tuo pat metu karštai kaip kokiam skinhedui agituoti prieš "muslimų" imigraciją. Ir atvirkščiai."
jau net nezinau, kur rasiau, kad esu pries muslimu imigracija, zinau, kad tikrai rasiau apie savo susirupinima musulmonais ir ju radikalizacija.

"Beje, galima paklausti, kas, tavo supratimu, yra grynų gryniausias progresyvumas - nemokėti skaityti, ar kaip? "
ir moketi skaityti ir rasyti ir didinti savo zinias.

"Žinoma, juk tikintieji - ne žmonės; kur tai matyta, ginti tokius rasiškai nepilnaverčius subjektus. Ar ne? "
Na cia tavo zodziai, ne mano. Mano atsakymas - ne.

"Turbūt nuo Mefisto epochos pabaigos niekas čia nebuvo parašęs tokios nesąmonės. "
Malonu buti palikimu kazkokios epochos.

"Na kad nelabai pagelbėja, nes aš tau - apie religingas Vakarų šalis, o tu man - apie nereligingas. Nesusišnekam. "
O as maniau tai susije, o pasirodo visai nesusije kiek yra religingu ir ateistu. Italijoje kiek zinau is pasakojusiu zmoniu, visuomene ir padalinta i labai tikincius ir visai netikincius.

"O kaip buvo su tavim pačiu, jei ne paslaptis?"
Su manim buvo paprasta, gimiau, negalvojau, veliau pasidomejau ir nutariau toliau laimingas gyventi.
 
 
0 # «Долой законы. Пусть совесть каждого человека будет верховным судьей в коммунистическо м обществе».flumen Y-m-d H:i
'Социальная борьба принимала в разные эпохи истории различный характер в зависимости от места и времени. Так, в древнем мире греки и римляне стараются создать свое благосостояние путем порабощения других народов.

Позднее, под влиянием новой морали буддизма и христианства, народы начинают стремиться к равенству. Затем, опять возвращаясь снова к идеалу Греции, городское население стремится создать общественную жизнь на началах свободы и равенства в пределах укрепленного города, являющегося своего рода коммуной. Но эти зачатки свободных организаций не распространялис ь за стены городов; они были одинокими оазисами среди порабощенных деревень, и свободные средневековые города-коммуны пали.

Тогда народные массы бросились в объятия католической церкви. Ведь церковь проповедовала равенство и братство, почему бы не признавать ее авторитета. Но церковь обманула доверие бедных: она воспользовалась им, чтобы в свою очередь стать худшим из эксплуататоров. Тогда, после пятнадцати веков исповедания ортодоксального христианства, народные массы двинулись к своему освобождению во имя христианства реформированног о: «долой римское духовенство». «Пусть каждый пастух, рабочий, крестьянин толкует Библию так, как он ее понимает, а они понимают ее в коммунистическо м духе». «Долой законы» — проповедовали анабаптисты, анархисты той эпохи, вынесшие на себе всю тяжесть революции. «Долой законы. Пусть совесть каждого человека будет верховным судьей в коммунистическо м обществе».'

- Источник: Кропоткин П.А. «Век ожидания»

http://ru.wikisource.org/wiki/Век_ожидания_(Кропоткин)