May Day United: Gegužės 1-ąją nieko nedirbkime ir nieko nepirkime! Visi į gatves!
aktyvizmas

may_day_united_0Tarptautinis dirbančiuosius ir gyventojų bendruomenes jungiantis, už orų darbą ir lygybę kovojantis tinklas „May Day United“ kviečia dirbančias šeimas Gegužės 1-ąją pasakyti „Ne!“ darbui, mokyklai ir parduotuvėms ir išeiti į gatves kartu su imigrantais, profsąjungomis ir visais dirbančiaisiais.

 

Įsivaizduokite pasaulį be dirbančiųjų. Nueini į krautuvę – lentynos tuščios, niekas neatvežė ir neišrūšiavo maisto. Bejėgis lauki ligoninėje, ir niekas tau nepadeda. Mokyklos autobusai nekursuoja, klasės tuščios. Nesiliauja gaisrai.

 

Be dirbančiųjų nebūtų nieko. Nors didelėms korporacijoms ir jų sėbrams politikams reikalingas mūsų darbas, jie demonizuoja profsąjungas, imigrantus ir visus dirbančiuosius. Mes prarandame darbo vietas, mums mažinami etatai, mūsų galimybės mažėja ir mes esame kaltinami padarę nusikaltimus vien tik dėl to, kad esame gimę tam tikroje šalyje. Rasistinis Arizonos įstatymas „Parodyk man savo dokumentus“ tampa populiarus ir kitose valstijose, kaip ir gubernatoriaus Walkerio ekstremistinis viešojo sektoriaus dirbančiųjų puolimas Viskonsine.

 

Volstryto elitas įmurkdė ekonomiką į krizę, sumažino darbo vietų ir išvarė šeimas iš savo namų. Bet užuot sumokėję už savo nusikaltimus, korporacijų vadovai pavogė šimtus milijardų dolerių iš sunkiai dirbančių mokesčių mokėtojų, kad galėtų padidinti savo pelnus ir išsimokėti daugiamilijonines premijas.

 


 

Pagaliau galime pasipriešinti. Gatvės prekeivis Tunise savo auka įžiebė žmonių įniršį. Drabužių pramonės darbuotojai, kovoję už teisingus atlyginimus ir orumą, nuvertė, regis, nepajudinamą diktatorių Egipte. Kol revoliucija plito kitose šalyse, dirbančios šeimos Viskonsine parodė visiems JAV žmonėms, kad JAV dirbančiųjų savigarba ir kovos dvasia dar gyva. O kas galėtų pamiršti 2006-uosius, kai milijonai dirbančių emigrantų visoje šalyje išėjo į gatves, kad po dešimtmečių snaudulio atgaivintų Gegužės 1-osios dvasią ir energiją.

 

2011-ųjų Gegužės 1-ąją paverskime atsaku dirbančiųjų šeimų engimui. Visi į gatves! Tą dieną nieko nedirbkime ir nepirkime, paverskime Gegužės 1-ąją „Diena be dirbančiųjų“! Reikalaukime teisės visiems organizuotis, visiems turėti gerus darbus, reikalaukime liautis puolus viešojo ir privataus sektoriaus profsąjungas.

 

Gegužės Pirmąją sutik su savo bendruomene, pakviesk prisijungti savo bendradarbius, draugus ir šeimos narius.

 

Pagal http://news.infoshop.org parengė KP

2011 04 19

 

may_day_united