Gegužės 1-ąją anarchistai aplankė badaujančius turgaus prekeivius
aktyvizmas

geguzes_1_anarchLaikai sparčiai keičiasi. Socdemai zuokėja, paleckiukai sovietėja, o profsąjungos toliau parsidavinėja. Gegužės 1-ąją švęsti nėra ką, o protestuoti nėra su kuo, tad būrelis anarchistų ir feminisčių nutarė aplankyti prie Seimo badaujančius turgaus prekybininkus, protestuojančius prieš kasos aparatų įvedimą.

 

       Pavakary keliolika žmonių susirinko į Laisvojo universiteto (LUNI) surengtą Gegužės 1-osios minėjimą. D. Pocevičius papasakojo apie kruvinus 1886 m. Čikagos Haymarketo įvykius, kada JAV valstybė myriop pasiuntė 8 anarchistus. Buvo rodomi dokumentinė medžiaga, iliustruojanti, kaip įvairiose šalyse minimas Gegužės 1-oji – dirbančiųjų protestų bei solidarumo diena.

 


 

Miesto centre anarchistai išdalino šimtus agitacinių lapelių, raginančių kovingai protestuoti ir rengtis visuotiniam streikui:

 

„Gegužės 1-oji tapo dirbančiųjų diena daugiau nei prieš 100 metų. 1886 m. gegužės 1-ąją Čikagos darbininkai paskelbė visuotinį streiką, reikalaudami 8 valandų darbo dienos. Policija trypė demonstrantus arklių kanopomis ir šaudė į juos iš kovinių ginklų. 1886 m. gegužės 5 d. valdžia suėmė itin aktyviai protestavusius 8 anarchistus ir nuteisė juos mirties bausme. Tačiau 8 valandų darbo diena buvo iškovota. Nuo to laiko kiekvienų metų gegužės 1-ąją viso pasaulio dirbantieji mini nužudytųjų anarchistų atminimą ir išeina į gatves keldami naujus reikalavimus.

Šiandien į Gegužės 1-ąją įprasta žiūrėti kaip į pramogą. Valdžiai parsidavusios profesinės sąjungos rengia linksmus piknikus ir spalvingas eisenas. Bet ar tikrai yra ką švęsti?

Bendrasis Lietuvos vidaus produktas (BVP), tik 2005 m. pasiekęs sovietinį lygį, šiandien yra nukritęs žemiau 1990-ųjų lygio. Bedarbystė siekia 20 proc., o pragyvenimo lygis Lietuvoje yra vienas mažiausių visoje Europoje.

Visa tai rodo, kad gegužės 1 d. reiktų ne švęsti, o kovingai protestuoti ir reikalauti kur kas didesnio darbo užmokesčio bei tvirtų socialinių garantijų. Profsąjungos nuėjo su valdžia, todėl savo gerbūvį turėsime išsikovoti mes patys.

PROTESTUOKIME IR RUOŠKIMĖS VISUOTINIAM STREIKUI!“

 

a.lt info

2011 05 01

 

geguzes_1_lapelis