Raginimas įsijungti į globalią revoliuciją
aktyvizmas

global_revolution       Laikai pasikeitė. Dabar šmėklos klaidžioja ne tik po Europą. Tinkle pasirodė anoniminis kreipimasis, kviečiantis globaliai revoliucijai. Teksto autoriai ragina viso pasaulio žmones birželio 19-ąją susirinkti miestų aikštėse ir sukurti asamblėjas, kokios dabar veikia Ispanijoje ir Graikijoje.

 

       ***

 

       Mes, pasipiktinę, anonimiški, netekę savo balsų. Mes tylėjome ir atidžiai viską stebėjome. Nesistebeilijom į esamą valdžią, o žvalgėmės ieškodami tinkamo laiko susivienyti vienas su kitu.

 

       Mūsų neatstovauja nė viena politinė partija, sąjunga ar profsąjunga. Mums nereikia jų, nes kiekvienas mūsų kalba pats už save. Kartu mes norime sukurti pasaulį, kuriame žmonės ir gamta būtų vertinami labiau nei ekonominiai interesai. Mes norime sukurti geriausią iš įmanomų pasaulių. Kartu mes galime tai pasiekti. Be jokios baimės.

 

Pirmos kibirkštys įsižiebė arabų šalyse, kur tūkstančiai žmonių užimdavo gatves ir aikštes, primindami vyriausybėms, kas turi realią valdžią. Jais pasekė islandai, išėję į gatves, kad nuspręstų savo ateitį. Netrukus savo miestelių ir didelių miestų aikštes užėmė ispanai. Dabar liepsna greitai plinta Prancūzijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir Turkijoje, o kvietimai į taikias demonstracijas sulaukia atgarsio Azijoje, Amerikoje, visur kuriasi nauji judėjimai.

 

Pasaulio problemas gali išspęsti tik pasaulinė revoliucija. Atėjo laikas moterims ir vyrams susigrąžinti visuomenines erdves, kartu svarstyti ir kurti naują ateitį.

 

Tai raginimas birželio 19 d. įsijungti į pasaulinę revoliuciją. Mes kviečiame žmones visur taikiai užimti visuomenines erdves ir sukurti vietas svarstymams, susirinkimams ir bendrai veiklai. Mūsų pareiga – susigražinti visuomenines tribūnas ir kartu sukurti pasaulį, kuriame norime gyventi.

 

Užimkite aikštes! Užimkite gatves! Viso pasaulio žmonės, sukilkite!!!

 

#Globalrevolution

http://takethesquare.net/

2011 06 15