Gruodžio 10 d. protesto eitynes Gedimino prospektu rengia profesinės sąjungos ir pensininkai
aktyvizmas

gruodzio 10 mitingas02011 m. gruodžio 10 d., šeštadienį, didžiosios Lietuvos profsąjungos rengia eitynes ir mitingą, nukreiptą prieš darbo žmones skurdinančią Lietuvos vyriausybės politiką. 12 valandą mitingo dalyviai kviečiami rinktis šalia LR Seimo (Gedimino pr. 53, nuo A. Goštauto iki Gynėjų gatvės), vėliau Gedimino prospektu eisena pajudės link Vinco Kudirkos aikštės (LR Vyriausybė pastato, Gedimino pr. 11).

 

Prie profesinių sąjungų narių gruodžio 10-ąją prisidės ir pensininkai. Pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė Grasilda Makarevičienė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) tarybos posėdyje pakvietė profsąjungas dalyvavimu ir kitokia pagalba paremti gruodžio 10 d. 12 val. prie Seimo rengiamą mitingą. Jame bus protestuojama prieš pensijų mažinimą. „Net jeigu ir negausime leidimo mitingui, eisime protestuoti, – asociacijos narių ryžtą perteikė G.Makarevičienė. – Gal gi į mus nešaudys“ – vylėsi ji.


Profesinės sąjungos prašo akcijos dalyvių atsivežti atributikos: vėliavų, organizacijų pavadinimų lentelių, kepurių, liemenių, plakatų, švilpukų, barškučių, būgnelių, megafonų ir kt.

 

Profesinių sąjungų išlatintame pareiškime įvardijama bloga Lietuvos gyventojų padėtis: „Daugiau nei 213 tūkstančių bedarbių, žemiau skurdo ribos gyvena kas penktas Lietuvos gyventojas, nyksta vidurinysis visuomenės sluoksnis, dirbantys ir gaunantys minimalų darbo užmokestį negali tinkamai aprūpinti savo šeimų, per 2010 metus Lietuvos gyventojų sumažėjo daugiau kaip 84 tūkstančiais, o dvidešimties nepriklausomybės metų rezultatas – daugiau nei pusė milijono emigravusių Lietuvos gyventojų.”

 

Eitynių ir mitingo dalyviai reikalaus:

 

– Didinti minimalųjį darbo užmokestį (MMA) iki 1000 litų nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

– Didinti biudžetinio sektoriaus darbuotojų bazinę mėnesio algą ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį.

– Didinti užimtumą, skatinant naujų darbo vietų kūrimą.

– Mažinti darbo jėgos apmokestinimą.

– Atstatyti valstybines pensijas pareigūnams, kariams, bei kompensacines išlaidas teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams.

– Grąžinti Vaiko pinigus mažas pajamas gaunančioms šeimoms.

– Įvesti socialinę atskirtį mažinančią progresinių mokesčių sistemą.

– Mažinti komunalinių paslaugų (šilumos, elektros) ir būtiniausių maisto produktų kainas.

– Darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus keisti tik sutarus profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijoms.

– Ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 102 konvenciją dėl socialinės apsaugos minimaliųjų standartų.

– Užtikrinti asociacijų, susirinkimų, demonstracijų ir kitų viešosios valios reiškimo būdų laisvę.

– Užtikrinti darbuotojų teisę streikuoti, užkirsti kelią darbuotojų atstovų persekiojimui.

– Užtikrinti realią piliečių teisę surengti referendumą.

– Svarstant 2012 metų biudžetą, reikalaujame numatyti lėšas svarbiausių šalies problemų - nedarbo ir skurdo - sprendimui.

 

Eitynių ir mitingo organizatoriai išplatino LPSK teisininkės Jolantos Cinaitienės parengtą mitingo dalyvio atmintinę. Joje nurodoma, ko negalima daryti mitingų ir kitų viešų susirinkimų metu. Anot atmintinės, draudžiami susirinkimai, kurių dalyviai:

 

1) yra ginkluoti (turi šaunamuosius ar nešaunamuosius ginklus, daiktus, specialiai pritaikytus kūno sužalojimams padaryti, gaisrams sukelti ar materialinei žalai padaryti, arba kad ir ne specialiai pritaikytus tokiems tikslams, bet kuriuos realiai galima tokiems tikslams panaudoti) arba turi lengvai užsidegančių, stipriai veikiančių arba radioaktyvių medžiagų, alkoholinių gėrimų; apsirengę karine uniforma arba apsiginklavę pasyviąja ginkluote (šalmais, neperšaunamomis liemenėmis ir kt.), slepia savo veidus kaukėmis ar yra kitaip užsimaskavę, kad negalėtų būti atpažinti, - tai liudija apie jų pasiruošimą padaryti teisės pažeidimus;

2) vairuoja transporto priemones taip, kad tai kelia grėsmę eismo tvarkai ir saugumui, sudaro pavojų susirinkime dalyvaujančių bei kitų asmenų saugumui, sveikatai, pažeidžia viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį;

3) yra nuogi bei kitaip savo išvaizda ar turimais ir demonstruojamais daiktais ciniškai pažeidžia dorovę;

4) susirinkimų metu sakomomis kalbomis, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais akivaizdžiai kursto pažeisti arba pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ar įstatymus;

5) demonstruoja nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavą ar herbą arba vėliavą, ženklą ar uniformą, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų arba SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdus, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolius ar uniformas arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytas vėliavas ar ženklus, atlieka nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himną.

 

Eitynių ir mitingo organizatoriai: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Jungtinė profesinė sąjunga, Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga, Lietuvos medicinos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Pagyvenusių žmonių asociacija.

 

a.lt info

2011 12 06


gruodzio 10 mitingas

 

Komentarai  

 
+6 # socdemų eitynės...kew Y-m-d H:i
Reikalavimų vertimas:

– Didinti minimalųjį darbo užmokestį (MMA) iki 1000 litų nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

* [leisti valstybei dar labiau kištis į žmonių tarpusavio reikalus, vaidinant gerąją globėją ir atpratinant žmones nuo streikų]

– Didinti biudžetinio sektoriaus darbuotojų bazinę mėnesio algą ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį.

*[mentams ir valdininkams?]

– Didinti užimtumą, skatinant naujų darbo vietų kūrimą.

*[padaryti dar daugiau valdininkų ir mentų?]

– Atstatyti valstybines pensijas pareigūnams, kariams, bei kompensacines išlaidas teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams.

*[už koloboravimą su smurtine valstybe?]

...
 
 
0 # PridursiuPridursiu Y-m-d H:i
Niekas nesiulo eiti po socdemu sukiais. Si karta profsajungos neriboja dalyvius tad visi nesa kas ka nori (istatymo ribose)
 
 
+2 # trumpaipraeivis Y-m-d H:i
Man įdomu kaip profsąjungos kuria reikalavimus? Nes kai paskaitai, tuos "didinti užimtumą" (turėtų būti "didinti vergų užimtumą"), "Mažinti darbo jėgos apmokestinimą" (direktoriai irgi dirba), ar "atstatyti valstybines pensijas pareigūnams,kar iams", tai kažkaip nesupratęs lieki ką čia tie žmonės atstovauja. O tas "reikalaujame užtikrinti, užtikrinti, užtikrinti" tai nežinau, jau tiek kartų bybį dėjo ant jų reikalavimų, ir vėl reikalauja. Aš galiu už Bybylių atsakyt: "Prašome teikti pasiūlymus savo atstovams seime, kurie paruoš įstatymų projektus, tada svarstysime ir, gal būt. priimsime". Jau dabar gali pradėt ruoštis kitų metų "reikalavimams" .
Ugnies, dūmų ir akmenų, bl, tada bent bus galima pažvengt iš jų vapėjimo telikuose!
 
 
0 # Ats: Gruodžio 10 d. protesto eitynes Gedimino prospektu rengia profesinės sąjungos ir pensininkai1234 Y-m-d H:i
Eilinis fail, sitie nevykeliai net nesusigaudo is kurios socialines klases kile... baudziauninkai
 
 
0 # PalaikauMiglaja Y-m-d H:i
Daugiau mitingu !
 
 
0 # PalaikauTomas Y-m-d H:i
DAUGIAU MITINGU DAUGAIU KIAUSINIU JEM I LANGUS KAD JE SUPRASTU KAS YRA! tegul sedas ant minimumo patys!!