Kazachstane „nepriklausomybės” minėjimas virto kruvinu susidorojimu su streikuojančiais darbininkais
aktyvizmas

 

zanaozen2011 m. gruodžio 16 d. Kazachstano valdžia nutarė pomapastiškai paminėti savo „nepriklausomybės” dieną, tačiau šis minėjimas, kaip dažnai nutinka tautinės diktatūros šalyse, buvo suteptas krauju. Mangystau srities naftos perdirbėjų mieste Žanaozene jis virto kruvinu susidorojimu su streikuojančiais darbininkais.

 

Žanaozene gyvenančių darbininkų ir naftos bei dujų korporacijos „Kazmunaigaz” konfliktas tęsiasi jau gerą pusmetį. Darbininkai reikalauja teisingų atlyginimų, kad būtų laikomasi darbo įstatymų it atlyginimai prilygtų iš užsienio atgabenamų darbininkų atlyginimams.

 

Protestuodami prieš darbo užmokesčio sumažinimą, 2011 m. gegužės mėn. „Ozenmunaigaz” – vietinio korporacijos „Kazmunaigaz”" padalinio – darbininkai paskelbė streiką. Vėliau apie 2000 jų buvo atleisti, tačiau nesitraukė – Žanaozene ėmė rengti nuolatinius piketus bei demonstracijas. Korporacijos vadovybę remianti valdžia atsakė represijomis. Konfilktas itin paaštrėjo, kai buvo nužudytas vienas iš streikininkų lyderių, o streikininkų advokatė nuteista šešeriems metams kalėti.

 

Gruodžio 16 d. šis konfliktas peraugo į atviras kautynes. Valdžia, nutarusi triukšmingai paminėti „nepriklausomybės” datą, centrinėje Žanaozeno aikštėje, kur rinkosi streikuojantys naftininkai, įrengė didžiulę sceną ir rengėsi koncertui. Pusbadžiu ilgą laiką gyvenantys darbininkai įsiuto ir, užsilipę ant scenos, išvartė ant jos sustatytą garso aparatūrą. Valdžia atsakė žaibiškai.

 

Į centrinę miesto aikštę sulėkė policijos automobiliai. Sakoma, kad vienas „UAZ” markės automobilis įsirėžė tiesiai į ten stovėjusius žmones, vilkėjusius mėlynai raudonas uniformas su užrašu „Kazmunaigaz”. Tarp policijos ir streikininkų užvirė tikras mūšis. Streikininkai apvertė keletą policijos automobilių ir padegė policijos autobusą.

 

Tada valdžia prieš beginklius žmones pasiuntė vidaus kariuomenę. Ši ėmė šaudyti į minią. Incidento mastą įvairūs šaltiniai pateikia skirtingai. Vienur sakoma, kad žuvo 70 streikininkų ir trys policininkai, o 500 žmonių sužeista. Valdžia kalba apie 10 žuvusių ir 70 sužeistų. Žiniasklaida praneša, kad Žanaozeno mieste sudegintas miesto administracijos pastatas, viešbutis ir „Ozenmunaigaz” korporacijos būstinė. Buvo pranešimų, kad į miestą įvesti jūrų pėstininkai ir šarvuota technika. Teigiama, kad miesto ligoninė nesusidoroja su sužeistųjų srautu ir jie vežami į gretimus rajonus. Informacija prieštaringa. Regione išjungtas mobilusis ryšys, užblokuotas internetas.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Sunerimę aplinkinių vietovių darbininkai jau vakar pradėjo solidarumo manifestacijas. Jie reikalauja nustoti šaudyti į manifestantus ir išvesti kariuomenę iš Žanaozeno. Sunerimę ne vien naftininkai. Karagandos šachtininkai apibūdino padėtį šitaip: „Vaikas pravirko – o tėtė su mama jam batu per veidą“...

 

Vakar solidarumo su sušaudytais darbininkais mitingus prie Kazachstano atstovybių rengė pasipiktinę Ukrainos ir Rusijos darbininkų bei žmogaus teisių aktyvistai, kairiųjų organizacijų nariai. Įvairios organizacijos siunčia Kazachijos valdžiai pasipiktinimo laiškus. Žmonės reikalauja, kad Kazachstano valdžia nutrauktų skerdynes ir nespręstų darbo konfliktų šaunamaisiais ginklais.

 

Kazachstano prezidentas N. Nazarbajevas šeštadienį paskelbė nepaprastąją padėtį Žanaozene. Ši padėtis galios iki sausio 5 dienos, siekiant „užtikrinti viešąjį saugumą, atkurti įstatymų ir tvarkos laikymąsi, taip pat apginti piliečių teises ir laisves”, sakoma dekrete, kuris buvo paskelbtas oficialiame prezidento tinklalapyje.

 

Anarchija.lt kolektyvas irgi piktinasi darbininkų sušaudymu ir reikalauja išvesti kariuomenę iš miesto. Kviečiame Lietuvos žmones reikšti solidarumą su Kazachstano darbininkais. Kazachstano ambasada Lietuvoje: Birutės g. 20a/35, LT-08117, Vilnius; el. p. [email protected], svetainė http://kazakhstan.embassy.lt/

 

Mokantys rusiškai gali sekti nuolat Žanaozene besikeičiančią padėtį per portalą: http://www.socialismkz.info/

 

a.lt info

2011 12 17