Judėjimas „Užimk Vilnių” surengė pilietinio nepaklusnumo akciją „Nebijok duoti išmaldos!” (foto, video)
aktyvizmas

occupy elgetavimas 0      Sausio 12 d. 15:00 val. visuomeninis judėjimas „Užimk Vilnių” V. Kudirkos aikštėje, Vilniuje, surengė pilietinio nepaklusnumo akciją prieš Vilniaus valdžios sprendimą drausti elgetauti ir šelpti pagalbos prašančius. Į protestą susirinko keliolika pasipiktinusių vilniečių ir dar tiek pat spaudos atstovų. Protestuotojus sekė ir filmavo grupė policininkų.

     
      Išsidalinę plakatus ir išmaldos kibirėlius su užrašais „Nebijok duoti išmaldos!”, protestuotojai patraukė į skirtingas puses prašyti vilniečių palaikymo ir išmaldos. Nors smarkiai lijo, akcija sulaukė nemenko vilniečių ir miesto svečių susidomėjimo. Daugelis gatvėje užkalbintų žmonių žinojo apie draudimą, tačiau jo nepaisė ir mielai šelpė to prašančius.
     
      Apie 16:30 val. Protestuojantys „elgetos” sugrįžo į V. Kudirkos aikštę. Surinkta suma buvo perduota labdaros organizacijos „Maisto bankas” atstovui. Šios organizacijos pasirinkimas sulaukė kai kurių judėjimo narių kritikos dėl bendradarbiavimo su korporacijomis, tačiau „Užimk Vilnių” susitikimo metu buvo nuspręsta, kad tokiu būdu surinkti pinigai paprasčiausiai pasieks prašančius pagalbos. Kai kurie protesto dalyviai surinktą išmaldą iškart perdavė miesto elgetoms.
     
      Proteste taip pat dalyvavo keli gitaras atsinešę gatvės muzikantai. Vilniaus valdžios sprendimas drausti elgetauti juos prilygina elgetoms ir draudžia groti gatvėse. Muzikantai svarstė, ar Vilniuje galės vykti kasmetiniu įvykiu tapęs renginys „Gatvės muzikos diena”.
      
      „Užimk Vilnių” judėjimas tikisi, kad protestą palaikę ir protestuojančius „elgetas” sušelpę vilniečiai prisijungs prie tolesnių pilietinio nepaklusnumo akcijų. Jei Vilniaus valdžia neatšauks savo sprendimo, ketinama surengti akciją Vilniaus savivaldybės pastate ir savivaldybės tarybos narių kabinetuose.
     
     

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     
      Nebijokime duoti išmaldos!
     
      Vilniaus valdžia pasikėsino į viešąją miesto erdvę, vilniečių elgesio laisvę ir žmogiškąjį orumą. Nuo 2011 m. lapkričio pabaigos Vilniaus gatvėse draudžiama prašyti išmaldos ir ją duoti. Pagalbos prašančiam žmogui davus litą ar net kelis centus, varguoliai ir juos šelpiantys geradariai gali būti baudžiami net 2000 litų bauda. Nors išmaldos davimas yra savanoriškas veiksmas, nekeliantis grėsmės visuomenei, bauda už jį yra didesnė nei už smulkų chuliganizmą (100-300 litų).
     
      Tokio drakoniško draudimo Vilnius seniai nebuvo matęs. Elgetų laisvę ribojo daugelis Lietuvos teritorijoje veikusių totalitarinių režimų – carinis, smetoninis ir sovietinis, tačiau draudimą duoti išmaldą buvo įvedęs tik okupacinis nacių režimas, draudęs šelpti žydus bei karo belaisvius.

      Bjauriausia, kad šis draudimas, kaip ir nacių okupacijos laikais, dangstomas „švaros ir tvarkos“ palaikymo siekiais, kuriems prisitaikėliškai pritaria dalis vidurinės klasės piliečių. Prieš 70 metų jie tylėjo, kai badu buvo marinami „purvini žydai“, šiandien jie tyli, kai duonos kąsnis atimamas iš „purvinų bomžų“.
     
      Nepaklusti tokiems valdžios sprendimams yra patriotiška ir kilnu. Legendinis H. D. Thoreau rašė: „Labai nedaugelis – herojai, patriotai, kankiniai, reformatoriai – tarnauja Valstybei ir todėl neišvengiamai jai priešinasi, o Valstybė paprastai juos traktuoja kaip priešus“.
     
      Šiandien oligarchai gali šimtais tūkstančių šelpti jiems tarnaujančias partijas, o paprastas žmogus gali būti nubaustas už tai, kad keliais litais sušelpė pagalbos gatvėje paprašiusį žmogų. Nepakluskime ciniškam, diskriminuojančiam ir žeminančiam turtingo liberalo (?) A. Zuoko draudimui. Nebijokime duoti išmaldos!
     
      Judėjimas „Užimk Vilnių“
      2012 01 12

 

      occupy elgetavimas 1

 

      occupy elgetavimas 2-2

 

      occupy elgetavimas 3

 

      occupy elgetavimas 2

 

      occupy elgetavimas 4

 

      occupy elgetavimas 6

 

      occupy elgetavimas 8

 

      occupy elgetavimas 7

 

      occupy elgetavimas 5

 

Komentarai  

 
0 # tikraiAs Y-m-d H:i
sudas tos jusu akcijos, ir jokio Vilniaus jus neuzimsite, kai pas jus maximum susirenka 10 zmoniu
 
 
+1 # tikrai: Y-m-d H:i
šūdas tavo komentaras. Jis tik rodo paties puvėsį ir netgi ne nuomonę - nes tai ką pasakei būtent tavo supuvusių smegenų dvokas. ir čia tavo pasirinkimas - pūti toliau, ar imti ką nors bveikti
 
 
0 # n-an-a Y-m-d H:i
Šelpk elgetas,
Neduok dieve jiems darbo teks ieškotis!