George Orwell. Dienos Paryžiuje ir Londone. 38 skyrius
George Orwell. DIENOS PARYŽIUJE IR LONDONE

george orwell      Išėję iš Lower Binfieldo, mudu su Paddy uždirbome pusę kronos ravėdami ir tvarkydami kažkieno daržą, pernakvojome Cromley spike‘e ir grįžome į Londoną. Po poros dienų mano ir Paddy keliai išsiskyrė. Paskutinį kartą pasiskolinau iš B. du svarus, sėkmingai išsilaikiau likusias aštuonias dienas, ir mano vargai baigėsi. Ramusis silpnaprotis pasirodė esąs ne toks jau ramus, bet ir ne toks aršus, kad aš imčiau ilgėtis spike‘ų arba „Auberge de Jehan Cottard“ restorano.

 

Paddy iškeliavo į Portsmouth, kur turėjo draugą, galbūt padėsiantį jam susirasti darbą, ir nuo to laiko aš jo nemačiau. Neseniai išgirdau, kad jį suvažinėjo automobilis, bet gal mano pašnekovas supainiojo jį su kuo nors kitu. Vos prieš trejetą dienų sulaukiau žinių iš Bozo. Jis sėdi Wandsworth kalėjime – keturiolika dienų už elgetavimą. Nemanau, kad jis dėl to labai jaudintųsi.

 

Čia mano pasakojimas baigiasi. Tai gana lėkšta istorija, ir man telieka tikėtis, kad ji buvo įdomi tuo, kuo būna įdomūs kelionių dienoraščiai. Nebent galiu pasakyti: štai pasaulis, kuris laukia jūsų, jei liksite be skatiko kišenėje. Kada nors norėčiau tą pasaulį patyrinėti nuodugniau. Norėčiau artimiau, ne vien iš atsitiktinių susitikimų pažinti tokius žmones kaip Mario, Paddy, elgeta Bill; norėčiau suprasti, kas iš tikrųjų dedasi plongeur‘ų, valkatų, Krantinės benamių sielose. Kol kas jaučiuosi matęs tik skurdo kraštelį.

 

Vis dėlto vargo dienos kai ko mane išmokė. Aš daugiau niekada nelaikysiu visų valkatų prasigėrusiais niekšais, nesitikėsiu elgetos dėkingumo už išmaldą, nesistebėsiu apatiškais bedarbiais, neaukosiu Gelbėjimo armijai, neužstatinėsiu drabužių, neatsisakinėsiu imti reklaminius lapelius, nesimėgausiu patiekalais prašmatniuose restoranuose. Pradžia padaryta.

 
PABAIGA
 
 
George Orwell. Dienos Paryžiuje ir Londone. Iš anglų k. vertė Arvydas Sabonis. K.: Kitos knygos, 2007. Versta iš: George Orwell. Down and Out in Paris and London. Penguin Twentieth-Century Classics, 1989.