Protestuotojo ABC (juridiniai ir praktiniai patarimai)
Protestuotojo ABC (juridiniai patarimai)

protestuotojo ABC        Lietuvos žmonės, atėję į mitingą, piketą arba demonstraciją, dažnai nežino elementariausių žmogaus teisių. Šiuo nežinojimu pasinaudoja policija, neteisėtai „pakuojanti“ protestuotojus, viršydama savo įgaliojimus ir grubiai pažeidinėdama žmogaus teises. Lietuvoje pareigūnai mėgsta pažeidinėti žmonių teises. Paprasčiausias pavyzdys: policininkas sulaiko žmogų per demonstraciją, nepasako tokio elgesio priežasčių arba sumurma, kad šis sulaikytas dėl to, jog dalyvavo protesto akcijoje. Bet juk tai absurdiška.

 

Brošiūra „Protestuotojo ABC. Juridiniai ir praktiniai patarimai“ skirta visiems aktyvistams, kurie nori jaustis saugesni mitingų, demonstracijų ir piketų metu. Brošiūros turinys atspindi Lietuvos įstatymų specifiką ir bendrą aktyvizmo situaciją šalyje, tačiau joje pateikti patarimai gali būti naudingi ne tik per mitingus, bet ir kasdienybėje. Sudarydami šį patarimų rinkinį, mes nesistengėme išsamiai atsakyti į visus juridinius bei psichologinius bendravimo su policijos atstovais klausimus. Aktyvisto gyvenimas itin įvairus ir permainingas, o visų juridinių subtilybių nežino nė vienas pasaulio juristas. Norėjome jums suteikti tik bendro pobūdžio rekomendacijas, kaip elgtis priverstinio bendravimo su policija metu, kad patirti nuostoliai ir žala būtų kuo mažesni.

 

Atminkite, kad pagrindinis mūsų ginklas – tai ori laikysena ir savigarbos jausmas, kurį mums suteikia žinojimas, kad turime pačių įvairiausių teisių. Įstatymų galite ir negerbti, bet turite reikalauti, kad jų nepriekaištingai laikytųsi patys policininkai – tokia bendravimo su jais nuostata visada pasiteisina. Mūsų šalyje daugiau nei 50 proc. sėkmės priklauso nuo gerų santykių tarp teisėsaugos organų atstovo ir sulaikytojo (įtariamojo, kaltinamojo), todėl galite panaudoti psichologinio poveikio priemones ir pamėginti uniformuotose būtybėse pažadinti žmogų. Sūnų iš policijos nuovados dažnai greičiau ištraukia apsiverkusi mama, o ne labiausiai patyręs advokatas.

 

Atminkite, kad pati policija praktiškai niekada nesilaiko kiekvienos įstatymų raidės – įstatymų daug, jie vienas kitam prieštarauja ir dažnai riboja policininkų teises. Jūs visada rasite prie ko prikibti. Tik kyla klausimas, kas svarbiau kiekvienoje konkrečioje situacijoje: kaišioti policininkams po nosimis savo teises ir siekti, kad „triumfuotų teisingumas “, ar tiesiog protingai patylėti ir kuo greičiau su jais atsisveikinti.

 

Vadovaukitės sveika nuovoka. Kas geriau, spręskite pagal aplinkybes – konfliktuoti su policija ar apsimesti nekaltu (-a) berniuku/mergaite. Mūsų nuomone, pats geriausias sprendimas slypi kažkur per vidurį. Jums reikia tik protingai juo pasinaudoti. Nedemonstruokite perdėto principingumo, tačiau nebūkite ir mazgotė – tvirtai reikalaukite jums priklausančių teisių! Ir tepadeda jums geroji protestuojančios minios dvasia!

 

 

PROTESTUOTOJO ATMINTINĖ

 

Ateidamas į mitingą turėk asmens dokumentą, pilnai pakrautą mobilų telefoną ir pakankamai pinigų sąskaitoje. Neprarask ryšio su draugais. Susipažink ir bendrauk su kitais mitinguotojais – jie potencialiai gali tapti tavo liudytojais. Ypač su merginomis – jų paprastai nesulaiko ir teisėjai joms tiki.

 
Jeigu tave sulaikė mitingo metu:
 

1. Teisė į sulaikymą. Policininkas savo iniciatyva gali sulaikyti asmenį tik jį užklupęs nusikalstomos veikos padarymo vietoje ar tuoj pat po nusikalstamos veikos padarymo. Kitais IŠIMTINIAIS atvejais jam reikalingas atitinkamas prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas (Baudžiamojo proceso kodekso [toliau – BPK] 140 str. 1 ir 2 d.). Jeigu tu ramiai išėjai iš mitingo, vykusio, pvz., prie Seimo, ir esi, tarkim, Lukiškių aikštėje – policininkas be tokio nutarimo neturi teisės tavęs sulaikyti. Atkreipk dėmesį, kad priešintis policijai negalima, tačiau labai patartina skųsti jos neteisėtus veiksmus.

 

2. Ką daryti, jeigu sulaikė tavo draugą? Atmink: padėti privalai ne tik savo draugui, bet ir visiškai nepažįstamam žmogui, kuris sulaikytas už kovą prieš valdžią ir neteisėtus policijos veiksmus. Pradėk šaukti, kad „mentai už nieką sulaiko žmogų“, „mentai už nieką muša žmogų“, „už ką tu ji sulaikai – paleisk“, „mentas-nusikaltėlis, mentas-sadistas“, „gėda“, „kas galėtų paliudyti, kad žmogų sulaikė už nieką“ ir pan. Paprastai per mitingą žmonės lengvai sutinka duoti parodymus prieš policiją. Surink jų vardus ir telefonus. Dar geriau, jeigu vienas draugas iš karto nuvažiuotų į komisariatą kaip liudytojas ir iš karto paliudytų, kad sulaikytasis nieko nedarė, o mentas jį sulaikė nieko neaiškindamas, kad mentas jį sadistiškai mušė ir viešai įžeidinėjo rusiškais keiksmažodžiais. O kitas draugas turėtų pasilikti ir pririnkti kuo daugiau kitų liudytojų telefonų.

 
3. Teisė žinoti, kuo esi įtariamas
3.1. Būtinai nedelsiant pareikalauk iš sulaikančio pareigūno paaiškinti, kodėl esi sulaikomas, koks konkretus tavo veiksmas, jo manymu, tapo sulaikymo pagrindu. Turi teisę tai žinoti (BPK 21 str. 4 d. ir 44 str. 2 d.). Paaiškinimas turi būti konkretus ir faktinis (pvz., „metei akmenį į galvą Kubiliui ir pataikei, nes tavo pusėje buvo Dievas“), o ne bendras ir tuščias (pvz.,„dalyvavai riaušėse”, „chuliganizmas“, „riaušių organizavimas”, „viešosios tvarkos pažeidimas”) – BPK 44 str. 4 d. Reikalauk net tuo atveju, jeigu pareigūnas turi akivaizdžių proto sutrikimų ir šizofrenišką veido išraišką. Paprastai Lietuvoje ir kitose underdeveloped Afrikos valstybėse policininkai atsisako atsakinėti į tokio pobūdžio klausimus arba tiesiog pradeda mušti ir įžeidinėti žmogų. Būtų gerai, jeigu turėtum liudytojų, kurie galėtų vėliau patvirtinti, kad policininkas atsisakė aiškinti sulaikymo priežastį, keikėsi ir įžeidinėjo. Dar geriau, jeigu pavyko tai nufilmuoti į mobilų telefoną arba į fotoaparatą. Pasistenk išsiųsti šią informaciją draugams el. paštu važiuodamas į komisariatą, kadangi policininkai gali atimti ir ištrinti medžiagą arba net sudaužyti tavo telefoną. Būtinai įrašyk visus šituos pažeidimus į laikino sulaikymo protokolą.

3.2. Prieš pirmąją apklausą tau privalo įteikti pranešimą dėl įtarimo, kuriame turi būti nurodyta vieta, laikas, konkretūs faktai, kurių padarymu esi įtariamas, ir atitinkamas įstatymo straipsnis (BPK 181 str. 1 d.). Dažnai policininkai nepateikia jokių konkrečių faktų. Taip jie bando įbauginti žmogų tam, kad jis pradėtų ką nors pasakoti ir pats pateiktų kokį nors konkretų faktą.

3.3. Komisariate būtinai pareikalauk iš tyrėjo, kad duotų tau tarnybinio pranešimo kopiją dėl tavo sulaikymo ir visą kitą ikiteisminio tyrimo medžiagą (BPK 21 str. 4 d.). Tarnybiniuose pranešimuose dažnai rašomas šmeižtas ir kitas melas. Neretai tyrėjai atsisako duoti šiuos dokumentus ir nesako, kuo konkrečiai esi kaltinamas. Pareigūnas privalo perrašyti tarnybinio pranešimo turinį į sulaikymo protokolą, bet dažnai jis atsisako tai daryti, kadangi mano, kad, jeigu tu nežinai, kuo esi įtariamas, tave bus lengviau apgauti. Įrašyk šitą pažeidimą į laikino sulaikymo protokolą ir gali kreiptis su prašymu dėl šių dokumentų išdavimo į prokurorą (BPK 181 str. 1 d.).

3.4. Administracinės bylos atveju tokią pat teisę susipažinti su bylos medžiagą garantuoja Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 272 str. 1 d.

 

4. Ką rašyti į sulaikymo protokolą? Į laikino sulaikymo protokolą arba į administracinio sulaikymo protokolą rašyk tik apie policininkų pažeidimus – pažymėk, kad kitus klausimus palieki apklausai, kurioje dalyvaus gynėjas. Jeigu pareigūnas daro neteisėtą psichologinį spaudimą, įžeidinėja, kankina arba muša, kas Lietuvoje neretai būna – įrašyk į protokolą.

 

5. Nekaltumo prezumpcija. Jeigu sulaikymo metu koks nors policininkas pradeda grasinti tau, sakydamas, kad, jeigu neigsi savo kaltę ir iš karto visko nepapasakosi, tau bus blogai, jis pažeidžia BPK 44 str. 6 d. – būtinai įrašyk tai į laikino sulaikymo protokolą. Ne tu turi įrodyti, kad esi nekaltas, o jie – kad esi kaltas.

 

6. Teisė į gynėją (advokatą arba advokato padėjėją baudžiamojoje byloje, į kitą teisininką administracinėje byloje). Atsisakyk dalyvauti apklausoje be gynėjo ir nepasirašinėk apklausos protokolo. Jeigu pareigūnas, pažeisdamas BPK 51 str. 1 d., neinformavo tavęs apie teisę į nemokamą gynėją, kurią garantuoja BPK 44 str. 8 d., įrašyk tai į laikino sulaikymo protokolą. Neretai pareigūnas, pažeisdamas BPK 52 str. 1 d., gali pradėti naudoti psichologinę arba fizinę prievartą, kad priverstų tave atsisakyti gynėjo. Būtinai įrašyk šitą pažeidimą į laikino sulaikymo protokolą. Apklausos protokolą pildyk tik su gynėju. Jeigu neturi 18 metų, paprašyk, kad į apklausą būtų pakviestas dar ir vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas (188 str. 5 d.). Administracinės bylos atveju teisę į advokatą ar į kitą įgaliotą atstovą garantuoja ATPK 272 str. 1 d. – atsisakyk dalyvauti be jo apklausoje.

 

7. Teisė į pagrįstą sulaikymo terminą. Būtinai įsidėmėk, kokiu laiku esi ir kada esi kviečiamas pildyti laikino sulaikymo protokolą. Praktika rodo, kad 2 valandos yra pakankamas laikas tokiai procedūrai atlikti. Gali užtrukti iki 3 val., bet kartais policininkai nutaria užtęsti šitą procedūrą iki 10 val. tam, kad iš tavęs pasityčiotų ir tave pakankintų – tai nepagrįstas laikotarpis. Įstatymas leidžia laikyti žmogų iki 2 parų, bet toks laikotarpis pagrįstas tik tuo atveju, jeigu asmuo slepia savo vardą arba ikiteisminio tyrimo pareigūnas kreipiasi dėl suėmimo ilgesniam laikui, kadangi mano, kad asmuo slėpsis, darys poveikį liudytojams, naikins įrodymus arba darys pakartotinus nusikaltimus. Atkreipk dėmesį, kad tokį samprotavimą pareigūnas turi protingai pagrįsti konkrečiais faktais, o ne pilti iš tuščio į kiaurą. Pateik skundą dėl jo galimai neteisėtų veiksmų.

 

8. Teisė apskųsti policininkų veiksmus ir reikalauti žalos atlyginimo. (BPK 21 str. 4 d.)

8.1 Jeigu policininkas šovė į tave gumine kulka, užpuolė ir sumušė, sudaužė tavo mobilų telefoną, suplėšė tavo rūbus arba panaudojo prieš tave elektrošoką iš sadistinių sumetimų arba turėdamas psichinių sutrikimų, būtinai parašyk pareiškimą su prašymu surasti jį ir iškelti jam baudžiamąją bylą (BPK 166 str. 1 d. 1 p.).

8.2. Pagal BPK 62 str. ikiteisminio tyrimo pareigūno neteisėtus veiksmus turi teisę skųsti prokurorui. Skųstis galima žodžiu. Tokiu atveju prokuroras surašo protokolą dėl neteisėtų pareigūno veiksmų ir jūs jį pasirašote. Jeigu prokuroras atsisako priimti skundą, jį nagrinėti arba tenkinti, reikia skųstis aukštesniajam prokurorui.

8.3. Pagal BPK 63 str. aukštesniojo prokuroro atsisakymas priimti skundą, jį nagrinėti ir tenkinti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.

8.4. Atkreipk dėmesį: skundą reikia teikti kol dar nepasibaigė ikiteisminis tyrimas (BPK 64 str. 1 d.).

8.5. Prokuroras arba ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo išnagrinėti skundą per penkias dienas (BPK 64 str. 2 d.).

8.6. Neteisingą laikiną sulaikymą baudžiamojoje byloje galima skųsti apylinkės teismui (BPK 44 str. 3 ir 4 d.). Kaip nukentėjusiam nuo policijos veiksmų, BPK 44 str. 10 d. garantuoja tau nemokamą teisinę pagalbą. Kol kas kubilius-masiulis-konservai ir liberiai dar nepanaikino šios teisės.

8.7. Nemotyvuotą arba klaidingai motyvuotą administracinį sulaikymą reikia skųsti apylinkės teismui (ATPK 271 str.).

 

9. Ko geriau nedaryti ir kaip elgtis. JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas Oliveris Holmesas, teisinio realizmo teoretikas, pasakytų sekančius teiginius:

9.1. Neorganizuok nesankcionuotų mitingų palikdamas pėdsakus. Nesankcionuoti mitingai turi prasidėti ir vykti stichiškai bei spontaniškai. Nepažinok organizatorių.

9.2. Nedalyvauk nesankcionuotuose mitinguose. Eik pro šalį, rūkyk tenai, paskirk ten pasimatymą su mergina, eik į kioską, eik į biblioteką, eik pavalgyt, paieškok ten savo pamestos pirštinės. Gali eiti į Seimą pateikti prašymą, gali eiti į Seimą paprašyti susitikti su Valinsku įstatymu nustatyta tvarka. Nežinok, kokia proga vyksta nesankcionuotas mitingas. Nežinok, kad jis nesankcionuotas. Nežinok, kad jis iš viso vyksta. Jeigu įmanoma negirdėti mentų raginimo pasišalinti – negirdėk. Jeigu policininkas prašo tave perduoti kokią nors žinutę kokiam nors mitingo dalyviui – tu jam ne piemuo. Per daug neskubėk. Bloga atmintis – tai ne nusikaltimas. Vėliau ši tavo pagalba policininkui, kuris galimai pažeidinėja įstatymą, gali būti panaudota prieš gerą žmogų.

9.3. Negerk alaus, nevartok narkotikų. Rūkyk tik tabaką. Rimtai.

9.4. Neturėk ginklo asmens apžiūros ar kratos metu ir tam tikrais kitais atvejais. Jeigu radai kur nors prie medžio Molotovo kokteilį ir bijai, kad kas nors gali jį netinkamai panaudoti, o aplinkui nėra policininkų, gali pabandyti nunešti šį butelį toliau nuo mitingo arba policininkams, kad apsaugotum aplinkinius.

9.5. Neslėpk veido po šaliku ar kauke, nes per mitingą būsi sulaikytas pats pirmas. Slėpkis už nugarų ir kitais teisėtais būdais.

9.6. Būk atsargus: tarp mitingo dalyvių yra persirengę policininkai – stebėk juos, o dar geriau – filmuok juos mobiliuoju telefonu, įrašinėk jų pokalbius, pabandyk rasti liudytojus, kurie irgi juos pradėtų stebėti. Galimai jie pradės provokuoti riaušes. Jeigu netyčia nufilmavai ar įrašei nekaltą žmogų, savo bendramintį – viską nedelsiant ištrink, kad jis neturėtų problemų, jeigu mentai rastų įrašus.

 

Prireikus teisinės pagalbos arba tiesiog konsultacijos, kreipkis tel. 8 679 56157 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

     Atsisiųsti spausdinimui parengtą brošiūrą  „PROTESTUOTOJO ABC“ pdf formatu

     Rekomenduojame atspausdinti pirmus du puslapius,

     apversti juos ir ant antrųjų pusių atspausdinti likusius.

 
 

Leidybinė grupė „Juodraštis“

Vilnius, 2009 m. kovas

 

protestuotojo abc skaito 

Studentų ir aukštųjų mokyklų profsąjungų mitingas prie Seimo, 2009 03 10

 

Komentarai  

 
0 # nuorodadopa Y-m-d H:i
nuoroda į pdf failą nukreipia į v.solanas knygą.
 
 
0 # pataisytajuodraštis Y-m-d H:i
Dėkui, dopa, už pastabą.
 
 
0 # hehHeh Y-m-d H:i
Man nuoroda veikia.
 
 
0 # :)bitininkas.blogspot.com Y-m-d H:i
Mačiau per televiziją, kad protestuotojai turėjo medžiagos gabalą ant kurio užrašyta maždaug taip: "Ne laisvosios rinkos eksperimentui". Pala, pala... Nuo kada valstybės sprendimas papildomai apmokestinti aukštąjį mokslą (nes už jį ir taip moka visi mokesčių mokėtojai - per prievartą) yra laisvosios rinkos pasireiškimas? Juk tai valstybinis aukštasis mokslas, tai valstybės monopolija. Kiekvienas žmogus vadinantis save anarchistu, kuris remia valstybinį - "nemokamą" aukštąjį mokslą akivaizdžiai elgiasi kaip socialdemokrata s, nes remia valstybę. Tai yra taip aišku, kad net sunku patikėti, jog kažkas dar abejoja tuo. Taip, jeigu remiat valstybinį "nemokamą" mokslą - esate nesuderinami su anarchizmo ideologija. Tai nereiškia, kad mokslas turi būti mokamas. Jeigu dėstytojai sutiktų mokyti studentus už dyką, tai joks anarchistas tam neturėtų prieštarauti. Dėstytojas gali mokyti studentus nors ir už kokią kitą valiutą - pvz. alaus statines, ar bebro kailius. Dėstytojai yra realūs žmonės, kurie valgo ir geria, bei dažniausiai dar ir nori susimokėti už butą, ar nueiti į kiną. Mes jau tai išsiaiškinom vienoje LUNI diskusijoje apie "švietimo reformą".

Štai ką reikia padaryti su universitetais:

A Left-Rothbardia n Approach To "Privatization"
http://mises.org/Community/blogs/brainpolice/archive/2008/04/04/a-left-rothbardian-approach-to-quot-privatization-quot.aspx

Ne - valstybininkų privatizacijai ir švietimo monopolijai! Taip - dėstytojų ir studentų homesteadinimui!

Jeigu koks Kasparas nesutinka su šituo pasiūlymu, tai aš nelabai suprantu kam šlovinti universitetų okupacijas ir vadintis anarchistu, jeigu iš tikrųjų norima gauti "nemokamą" valstybinį švietimą už svetimų žmonių pinigus (darbo produktą). Tai neturi nieko bendro su anarchizmu, nes tai remia valstybę ir apiplėšią visą darbininkų klasę, valstybė atima iš jų turtą (mokesčiais) finansuodama kitų žmonių mokslą. Taip, anarchizmas istoriškai niekada nebuvo orientuotas tik į kovą su valstybe, jis visada buvo nukreiptas į platesnę opoziciją autoritarizmui, bet jeigu "anarchistas" remia valstybinį švietimą (tas ir daroma), tai jis nėra anarchistu.

Aš siūlau mesti Chomskio knygas į šiukšliadėžę ir pradėti skaityti tikrų socialistinių anarchistų (Proudhono, Benjamino Tuckerio, Lysanderio Spoonerio, Kevino Carsono...) knygas.

Galima pradėti nuo:

Studies in Mutualist Political Economy
http://www.mutualist.org/id47.html

ir

Studies in the Anarchist Theory of Organizational Behavior
http://www.mutualist.org/id114.html

Turite suvokti, kad anarchokomunizm as ir anarchokoletyvi zmas yra antimarksistini ai, bei išsivystė iš laisvosios rinkos antikapitalizmo (Proudhono, pirmo anarchisto ideologijos).

On Anarchism
http://www.youtube.com/watch?v=5ivI8yKjgBM&feature=channel_page
 
 
0 # :)bitininkas.blogspot.com Y-m-d H:i
P.S. "tradicinės" privatizacijos šalininkai nori privatizuoti valstybę, o ne ją panaikinti. Jie pasibjaurėtini. Įsivaizduokime, jei Vilniaus savivaldybė parsiduotų kažkokiam verslininkui, juk tai būtų mini monarchija - Vilniaus karalystė.

Šitą problemą galima išspręsti tik suvokiant, kad praktiškai beveik visa valstybės kontroliuojama nuosavybė nėra teisėta (valstybiniai vardai nuosavybei yra vagystė, pvz. intelektinė "nuosavybė" yra vagystė ir intelektualinės monopolijos garantas valstybinio kapitalizmo sistemai).

Todėl nenorėčiau turėti nieko bendro su mūsų tradiciniais liberalais, kurie de facto pasisako už privačias tironijas ir feudalizmą.
 
 
0 # bitininkui:)kp Y-m-d H:i
jau budamas isitikines, kad reikia apmokestinti aukstaji moksla, nesielgi anarchistiskai - nes viena esminiu anarchizmo prielaidu yra lygybe visiems (tai, ko niekad nesupras laisvosios rinkos anarchistai ir Davoso komunistai:-))n emokamas mokslas - ne valstybes, o visuomenes vertybe, ne monopolijos, o visuotines lygybes reikalas. jei nenori nemokamo mokslo - selpk biurokratija ir bankus, korporacijas ir karus, surveillance'a ir kitoki bruda. o demagogija, kad pilieciu pinigu negalima isleisti godziu studentu igeidziu tenkinimui, man primena Laisvosios rinkos instituto propaganda:-)) kita vertus, man priimtinas proudhonas, ir as ji laikau anarchizmo tevu. kartu su kropotkinu.
 
 
0 # :)bitininkas.blogspot.com Y-m-d H:i
"jau budamas isitikines, kad reikia apmokestinti aukstaji moksla, nesielgi anarchistiskai"

Aš niekada taip nesakiau, čia šiaudinė baidyklė. Tu tiesiog pasisakai už valstybinį mokslą. Dėstytojai gali teikti paslaugas nemokamai, jei tik nori. "Nemokamas mokslas" yra apmokamas už mokesčių mokėtojų pinigus, kurie atimami valstybės pagalba. Tu atstovauji valstybininkams ir nesi anarchistu. Aš tau tai tiesiai sakau ir neturiu jokių abejonių dėl to. Vienintelė nemokama alternatyva valstybiniam "nemokamam" mokslui yra iš tikrųjų savanoriškai nemokamos dėstytojų paslaugos. Dabar valstybė jiems sumoka pavogtais pinigais ir monopolizuoja švietimą. Valstybinis švietimas yra viena didelė sušikta korporacija, kuri gauna per prievartą atimtus pinigus. Be to ši sistema neišgyventų nei mėnesio.

Aš irgi pasisakau už lygybę, kaip ir Tuckeris, bet už lygią laisvę, o ne lygybę be konteksto.

"There are two ways, and only two, of affecting the distribution of wealth. One is to let it distribute itself in a free market in accordance with the natural operation of economic law; the other is to distribute it arbitrarily by authority in accordance with statute law. One is Anarchism; the other is State Socialism. The latter, in its worst and most probable form, is the exploitation of labor by officialdom, and at its best is a regime of spiritless equality secured at the expense of liberty and progress; the former is a regime of liberty and progress, with as close an approximation to equality as is compatible therewith. And this is all the equality that we ought to have. A greater equality than is compatible with liberty is undesirable. The moment we invade liberty to secure equality we enter upon a road which knows no stopping-place short of the annihilation of all that is best in the human race. If absolute equality is the ideal; if no man must have the slightest advantage over another, - then the man who achieves greater results through superiority of muscle or skill or brain must not be allowed to enjoy them. All that he produces in excess of that which the weakest and stupidest produce must be taken from him and distributed among his fellows." B. Tucker "Individual Liberty"
 
 
0 # :)bitininkas.blogspot.com Y-m-d H:i
"nemokamas mokslas - ne valstybes, o visuomenes vertybe, ne monopolijos, o visuotines lygybes reikalas"

Jeigu kažkokiam dėstytojui atrodo vertinga parduoti savo paslaugas, o kažkam atrodo vertinga pirkti jas, tai čia nėra jokios problemos, lygiai kaip ir iš tikrųjų nemokamo mokslo atveju (be valstybės intervencijos, kurią akivaizdžiai remi iš praktinių sumetimų, gal net to nesuprasdamas). Tu akivaizdžiai pasisakai už dabartinę sistemą - valstybinį mokslą, aš pasisakau prieš jį. Klausimas dėl mokamo/nemokamo mokslo išsispręs savanoriškai, kai nebebus valstybės. Kol ji yra mes turėtume kurti alternatyvas valstybiniam švietimui, bei konkuruoti su juo. Tik taip valstybė išnyks. Jeigu padidinsit jos galias, tai ją bus dar sunkiau panaikinti. Patys pakimbat ant absurdiškos marksistų logikos, kuri prieštarauja visam tikrajam anarchizmui.

"o demagogija, kad pilieciu pinigu negalima isleisti godziu studentu igeidziu tenkinimui, man primena Laisvosios rinkos instituto propaganda:-))"

O tavo demagogija yra marksistinis ir socialdemokrati nis šūdas neturintis nieko bendro su socialistiniu anarchizmu ir jo istorija. Pasibjaurėjau jūsų strategija ne mažiau, negu LLRI, kuris teigia priešingai, negu jūs. Bet jūs turite vieną bendrą dalyką - norite išsaugoti status quo (mokamą, ar "nemokamą"). Nei jie, nei jūs de facto nereprezentuoja t anarchizmo, o tik socialdemokarat iją ir liberalizmą, nors turite simpatijų tikriems anarchistams.

Šlykštu ir nieko daugiau.

"jei nenori nemokamo mokslo - selpk biurokratija ir bankus, korporacijas ir karus, surveillance'a ir kitoki bruda"

Prašom. Aš neprisidėsiu prie valstybinio socializmo, ar kapitalizmo. Tegul dvesia.

Man net šiek tiek nemalonu pagalvoti, kad tiek laiko bendradarbiavom ... Tai tiesiog nenatūralu. Darius bent jau turėjo pliuralizmo jausmą, o jūs... Na, bet man dabar nusispjaut.

"ir as ji laikau anarchizmo tevu"

Tai žinok, kad turi labai mažai ką bendro su juo. Tau artimesnis ponas Marksas, kuris buvo anarchizmo priešu.

Ate :-)Daugiau nebenorii su jumis turėti nieko bendro.
 
 
0 # :)bitininkas.blogspot.com Y-m-d H:i
"jei nenori nemokamo mokslo - selpk biurokratija ir bankus, korporacijas ir karus, surveillance'a ir kitoki bruda"

Jūsų alternatyva yra valstybė, o mano alternatyva yra ir valstybiniam kapitalizmui ir socializmui.
 
 
0 # turiniu - partinis (re)forma - liaudiskaspost-anarchija.lt Y-m-d H:i
“perpastisizavu s” amerikos senatoriu huey pierce long: jeigu i anarchizma kada nors ateis anarchija ji ateis su anarchijos (anarchijos anarchijos) veliava.

anarcho-kapital izmas futuristinei dovanu visuomenei brukantis anachronistine (simboliniu) mainu sistema -kaip tokios anarcho-anarchi jos anachronizmas!

anarchija an lietuvos savo genealogija galetu pradeti nuo juozo erlicko, daugeli prudonu ir kt. metodonu ismeZdama an triju linksmu rusisku (cyrillic) raidziu.

anarchijoje (kaip paradigmoje, dvasioje, horizonte,) mokslo (aukstojo/zemoj o) kaip tokio is viso neturetu buti (apie tai yra pasakes j. rancière – prasom skaityti). moko patirtis, bandymu ir klaidu metodas, percepcija, recepcija ir tantristines seklos sulaikymo praktikos (shutka:>)…

zodziu junginys ‘valstybinis universitetas’ yra oksimoronas(kai p ir “silta ziema”, “juoda sviesa”) – nesirimuoja su universitetu autonomija, todel kad.

universitetu autonomija, paprastai reiskia ir studentu «diktatura», todel jie – studentai, o ne valstybe-nuosta bybe turetu spresti kaip atsiskaityti (pinigais ar natura) su destytojais ir patalpu sildymu.

Mecenatai (siuo atveju – mokesciu moketojai) mieliau sutinka islaikyti plevesas studiozus nei bulimikus seimunus, taciau be referendumo ju balsas… jus pasakete “balsas tyruose”!?
 
 
0 # bitininkas uzgere...konstanta Y-m-d H:i
jopsh... pasiuto kai biesas, net i klaviatura nepataiko.

niekis, atsipagadins - praeis.
 
 
0 # a. istorijos pamokele bitininkams nr.1kopinetojas-kiseniniam anarchistui bitininkui ar beatnykui? Y-m-d H:i
kaip rase vienas garsus anarchistas dar 1905 m. (vargu, ar esi ji skaites..):
The individualist anarchism of the American Proudhonians finds, however, but little sympathy amongst the working masses. Those who profess it - they are chiefly 'intellectuals' - soon realize that the individualizati on they so highly praise is not attainable by individual efforts, and either abandon the ranks of the anarchists, and are driven into the liberal individualism of the classical economist or they retire into a sort of Epicurean a-moralism, or superman theory, similar to that of Stirner and Nietzsche. The great bulk of the anarchist working men prefer the anarchist-commu nist ideas which have gradually evolved out of the anarchist collectivism of the International Working Men's Association.
 
 
0 # to: a. istorijos pamokele bitininkams nr.1A&Q Y-m-d H:i
Ir tai vadini pamokėle? :-)
Liūdnai atrodo prieš Bitininko argumentus(jau ką bekalbėt apie Kasparėlio paverkšlenimus) ...
 
 
0 # istorijos pamokele bitininkams nr. 2kopinetojas-bitininkui Y-m-d H:i
pateikiu istrauka is neblogo peterio sabatini teksto 'LIBERTARIANISM : BOGUS ANARCHY':

Lastly to be addressed is the apparent anomaly of Murray
Rothbard. Within Libertarianism, Rothbard represents a minority
perspective that actually argues for the total
elimination of the state. However Rothbard's claim as an
anarchist is quickly voided when it is shown that he only
wants an end to the public state. In its place he allows
countless private states, with each person supplying their
own police force, army, and law, or else purchasing these
services from capitalist venders.[30] Rothbard has no
problem whatsoever with the amassing of wealth, therefore
those with more capital will inevitably have greater
coercive force at their disposal, just as they do now.
Additionally, in those rare moments when Rothbard (or any
other Libertarian) does draw upon individualist anarchism,
he is always highly selective about what he pulls out. Most
of the doctrine's core principles, being decidedly
anti-Libertarianism, are conveniently ignored, and so
what remains is shrill anti-statism conjoined to a
vacuous freedom in hackneyed defense of capitalism. In sum,
the ``anarchy'' of Libertarianism reduces to a
liberal fraud. David Wieck's critique of Rothbard,
applicable to Libertarianism in general, will close this
discussion.

``Out of the history of anarchist thought and action
Rothbard has pulled forth a single thread, the thread of
individualism, and defines that individualism in a way
alien even to the spirit of a Max Stirner or a Benjamin
Tucker, whose heritage I presume he would claim - to
say nothing of how alien is his way to the spirit of
Godwin, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, and the
historically anonymous persons who through their thoughts and
action have tried to give anarchism a living meaning.
Out of this thread Rothbard manufactures one more
bourgeois ideology...

visa teksta rasite cia:
http://www.spunk.org/texts/otherpol/critique/sp000713.txt
 
 
0 # istorijos pamokele bitininkams nr.3kopinetojas-bitininkui Y-m-d H:i
Appendix : Anarchism and "anarcho"-capit alism

This appendix exists for one reason, namely to explain why the the idea of "anarcho"-capit alism is a bogus one. While we have covered this topic in some detail in section F, we thought that this appendix should be created in order to update and bring together our critique of Bryan Caplan's "Anarchist Theory FAQ." Caplan's FAQ is the main on-line attempt to give the oxymoron of "anarcho"-capit alism some form of justification and so it is worthwhile explaining, using his FAQ as the base, why such an attempt fails.

As we will prove, Caplan's FAQ fails in its attempt to prove that "anarcho" capitalism can be considered as part of the anarchist movement and in fact his account involves extensive re-writing of history. This appendix is in two parts, a reply to Caplan's most recent FAQ release (version 5.2) and an older reply to version 4.1.1 (which was originally section F.10 of the FAQ). The introduction to the reply to version 4.1.1 indicates what most anarchists think of Caplan's FAQ and its claims of "objectivity" as so we will not repeat ourselves here.

We have decided to include these replies in an appendix as they are really an addition to the main body of the FAQ. Parties interested in why Caplan's claims are false can explore this appendix, those who are interested in anarchist politics can read the FAQ without having to also read on-line arguments between anarchists and capitalists.

We should, perhaps, thank Caplan for allowing us an opportunity of explaining the ideas of such people as Proudhon and Tucker, allowing us to quote them and so bring their ideas to a wider audience and for indicating that anarchism, in all its forms, has always opposed capitalism and always will.

visas tekstas:
http://www.infoshop.org/faq/append1.html
 
 
0 # istorijos pamoka nr.4 (sau paciam)kopinetojas Y-m-d H:i
kalbant apie 'marksistus'(ma no asmenine nuomone). yra nemazai neortodoksiniu marksistiniu (i veiksma orientuotu) antiautoritarin iu sroviu, kurias tikrai verta patyrineti ir galbut(?) tam tikrais atvejais bendradarbiauti .
su kuo tikrai nepakeliui, tai su DESINIAISIAIS 'anti-statist' bezdaliais kaip bitininkas et al.
 
 
0 # to:kopinetojas( kopintojas)-bit ininkuiA&Q Y-m-d H:i
Jau geriau medų kopinėk, jei nesugebi savais žodžiais pasakyt. Na, ir ką įrodo tavo pateikti "straipsniai"? Totalų šūdo malimą ir daugiau nieko.
 
 
0 # :)A&Q Y-m-d H:i
Už tai jums "tikriesiems anarchistams" akivaizdžiai pakeliui su socialistais, socialdemokrata is, komunistais iš valstybės privilegijų prašyme(oi, atsiprašau - reikalavime). Vivat anarchija, vivat valstybė. A ne taip kopinėtojau, Kasparėli ir Q?
 
 
0 # to q&akopinetojas-kopintojas Y-m-d H:i
juokinga.. gal geriau paciam p. coelho 'teksta' duot pasiskaityti.? ne i tema, bet 'suprantamiau parasyta'..
 
 
0 # girtavimas ir pagirios+ Y-m-d H:i
Kiek suprantu, Bitininkas ir Co. siūlo grįžti į feodalizmą iki centralizuotos valstybės iškilimo, po to smulkinant tas privačias minivalstybėles toliau, faktiškai iki begalybės. Utopinė Žečpospolita... Realios Žečpospolitos būtis ir likimas labai daugelio taip nieko ir neišmokė. Blogai.
 
 
0 # to bitininkasiff Y-m-d H:i
su tokiom teikiamom teorijom nera kaip nesutikti, bet jos niekaip negali atsirasti Lietuvoje ish nulio. Tenka pradeti nuo situacijos, kuri yra dabar- t.y. nuo nemokamo atskiram zmogui mokslo.
Tamstos "destytojas" vis vien nematys kino filmo, jei teks studentams moketi. Butina ishspresti ta teorijos vieta, kuri jungia shiandienini universiteta,st udentus ir destytojus ish vienos puses ir monopolistus,ol igarchines strukturas ish kitos. Manau, kad tai "teks" ne anarchistu rupesciui.