Apie autorius
Demokratija be darbo judėjimo?

demokratija be darbo judejimo       Demokratija be darbo judėjimo?

       Apie autorius


       Rasa Baločkaitė yra Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės ir politinės teorijos katedros docentė, daugelio akademinių bei publicistinių straipsnių autorė. Jos tekstai išversti į latvių, vengrų, bulgarų kalbas. Interesų sritys − postmoderni socialinė teorija, lyčių ir postkolonializmo studijos. Rasa yra Naujosios kairės 95 (NK95) manifesto signatarė.

       Jonas Bals yra Oslo statybininkų profsą jungos ombudsmenas, ypač besidomintis dirbančiaisiais iš Baltijos šalių regiono Norvegijoje. Jonas turi didžiulę patirtį darbininkų teisių ir darbo sąlygų gerinimo srityje ir pastaruoju metu ypač aktyviai reiškiasi viešindamas prastas imigrantų iš Baltijos šalių darbo sąlygas. Svarbiausia publikacija: „Utopija, revoliucija ir socializmas“ (2006, Oslas).

       Andrius Bielskis yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto politinės teorijos profesorius bei vienas intelektualų judėjimo NK95 įkūrėjų. Andrius studijavo Yorko ir Warwicko universitetuose, kur apgynė politinės filosofijos daktaro disertaciją. Dėstė filosofiją ir politinę teoriją įvairiuose Europos universitetuose. Daugelio akademinių straipsnių bei monografijos „Towards a Post-Modern Understanding of the Political“ („Postmodernaus politiškumo supratimo link“) (2005) autorius. 2006-aisiais grįžo į Lietuvą. Andriaus tyrimų sritis yra praktinė filosofija, ypač dorybių etika bei jos pritaikymas teorinėse alternatyvios socialinės ir ekonominės tvarkos paieškose. Rašo politinius komentarus „Delfi.lt“, „Atgimimui“.

       Aušra Budrytė studijavo klinikinę psichologiją Vilniaus, Grenoblio ir Lyono universitetuose, edukacijos mokslus Paryžiaus universitete. Šiuo metu ji stažuojasi Psichoanalitinės psichoterapijos centre Grenoblyje. Aušra gilinasi į sociologinius politinius psichinės sveikatos, ligos, negalios traktavimo, slaugos ir gydymo aspektus. Aktyviai dalyvauja NK95 veikloje.

       Algirdas Davidavičius daug metų dirba socialinės plėtros, lyčių lygybės projektų konsultantu. Algirdas yra NK95 narys, filosofijos magistras. Jis yra vienas pirmųjų profeministų Lietuvos viešojoje erdvėje, taip pat padėjo atsirasti gėjų ir kitų mažumų teises ginančiam EQUAL projektui Rytų Europoje. Konsultuoja viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių socialinių paslaugų, personalo vadybos specialistus, organizuojančius darbą, nukreiptą į svarbiausius žmogaus poreikius.

       Džina Donauskaitė yra NK95 manifesto signatarė. Baigė žurnalistiką Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, šiuo metu tęsia sociologijos magistro studijas Filosofijos fakultete. Ji yra politikos savaitraščio „Atgimimas“ žurnalistė, o nuo 2008 m. rugsėjo – atsakingoji redaktorė. Džina taip pat redaguoja politikos savaitraščio mėnesinį priedą „Visuomenės žemėlapis“, skirtą žmogaus teisių ir socialinės politikos klausimams nagrinėti.

       Rainer Kattel yra Talino (Estija) technologijos universiteto inovacijų politikos ir technologijų valdymo profesorius, Humanitarinių ir socialinių mokslų instituto direktorius. Kattelis taip pat yra Estijos think-tank PRAXIS analitikas. Rainerio pagrindinė tyrimų sritis yra inovacijų politika ir ekonominio vystymosi strategijos. Savo tyrinėjimuose jis pabrėžia ilgalaikes negatyvias ekonominės politikos pasekmes pokomunistinėje Vidurio ir Rytų Europoje. Pagrindinės publikacijos yra „Europos išsiplėtimas į Rytus, kaip Europos bandymas nusižudyti?“ (kartu su Erik S. Reinert), „The Other Canon and Tallinn University of Technology“ (2007), „Vejantis, stumiant į priekį ar atsiliekant? Vidurio ir Rytų Europos vystymasis 1990−2005“ (kartu su Marek Tiits, Tarmo Kalvet ir Dorel Tamm) ir „Innovation“ (2008).

       Svenn Arne Lie studijavo Bergeno universitete Norvegijoje, kur įgijo lyginamosios politologijos magistro laipsnį. Svennas domisi demokratinio vystymosi politika, demokratiniu interesų atstovavimu ir demokratine Vidurio ir Rytų Europos politika. Jis dirbo Norvegijos ambasadoje Vilniuje, o dabar dirba žurnalistu Norvegijos dienraščiui „Klassekampen“.

       Magnus Engen Marsdal yra kairiojo think-tank „Manifest“ vadovas. Magnusas domisi ekonomikos politika, ryšiu tarp demokratijos ir darbo judėjimo. Jis taip pat bendradarbiauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios telkia dėmesį į ekonominės liberalizacijos pasekmes (ypač mažėjančias darbuotojų teises). Magnusas yra kelių knygų ir daugelio straipsnių autorius, kur įtikinamai aptaria naujas politinės kairės strategijas. Pagrindinės publikacijos: „Trečioji kairė“ (2004), „Frp-kodas“ (2007) ir „Žmogus be sąvybių ir kitos Norvegijos politikos problemos“ (2008). Norvegijos sociologijos draugija „Frp-kodą“ apdovanojo kaip vieną įtakingiausių knygų Norvegijoje.

       Gintautas Mažeikis yra Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės ir politinės teorijos katedros vedėjas, profesorius. Ypač domisi kūrybinių industrijų kritika, propaganda bei simboliniu mąstymu, galios bei lyderystės problematika ir tarptautinio situacionizmo istorija. Gintautas taip pat yra aktyvus pilietinių akcijų iniciatorius ir dalyvis bei daugelio kritinių esė autorius. Daugelio mokslinių straipsnių bei kelių monografijų, iš kurių svarbiausia yra „Filosofinės antropologijos pragmatika ir analitika“ (2005), autorius.

       Justas Vincas Paleckis yra Lietuvos politikas, LSDP, Europos Parlamento bei Europos socialistų frakcijos narys. Ilgus metus dirbo Lietuvos ambasadoriumi Didžiojoje Britanijoje, Airijoje ir Portugalijoje, LR Prezidento užsienio reikalų patarėju bei viceministru. Daugelio publicistinių straipsnių bei kelių knygų autorius.

       Asbjørn Wahl yra Norvegijos nevyriausybinės organizacijos „Už gerovės valstybę“ vadovas. Daug metų dirbo su įvairiomis Norvegijos ir pasaulio profesinėmis są jungomis. Darbo judėjime jį ypatingai domina profesinių są jungų bei progresyvių kairiųjų jėgų politinės galios bei strategijos klausimai. Svarbiausia publikacija – „What can we learn from the Nordic model?“ (Labour, Capital and Society, 2007). Šiuo metu Asbjørnas rašo knygą apie darbo judėjimo įtaką demokratijai, apie gerovės valstybę bei pakitusius darbo ir kapitalo galios santykius.

       Demokratija be darbo judėjimo? Straipsnių rinkinys. Sudarė Andrius Bielskis. K.: Kitos knygos, 2009.
 

       Skaityti toliau