Tarptautinė ateistų federacija (FIdA). Ekskomunikos manifestas
JUODRAŠTIS NR.2 (2009 balandis)

ateistu marsas        Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica

 

Mes, Tarptautinės ateistų federacijos nariai, naudodamiesi savo laisve ir visiškai suvokdami mūsų pareiškimo reikšmę ir tikslą, norime informuoti Romos pontifiką ir pasaulio vyskupus, taip pat aukščiausius Katalikų bažnyčios dvasininkams, o ypač Tikėjimo doktrinos kongregacijos atstovus, kad Katalikų bažnyčioje matome pačią netolerantiškiausią, homicidiškiausią ir destruktyviausią kada nors istorijoje egzistavusią korporaciją. Jos doktriną laikome neapykantos ir karo ideologija, apgaulių, klastų, prieštaravimų, melagysčių ir juokingų pasakėčių rinkiniu, turinčiu vieną tikslą – sunaikinti protą ir diskredituoti mąstymą. Krikščioniškąją moralę laikome chloroformu malonumui ir vaizduotei neutralizuoti, mūsų kūną paversti pikčiausiu priešu, o gyvenimo džiaugsmą paversti nuolankumu. Popiežystėje mes matome kankinimų ir melo emisarą, fašistinės Vatikano valstybės interesus ginančią marionetę. Aukščiausius dvasininkus laikome socialiniais parazitais, ištroškusiais valdžios ir užvaldymo. Tikinčiuosius katalikus laikome apgautais žmonėmis, su kuriais solidarizuojamės ir reiškiame užuojautą. Religinio teroro aukos yra geriausias jūsų kaltės įrodymas.

 

Atsižvelgdami į tai, jus viešai kaltiname, kad mirčiai pasmerkėte milijonus žmonių, paklususių jūsų instrukcijoms ir užsikrėtusių ŽIV/AIDS ir taip paskatinus šių ligų plitimą. Kad palaikote simbiotinius ryšius su bet kokiais totalitariniais režimais, juos remiate, pateisinate ir parsiduodate jiems. Kad laiminate žmogžudžius ir tironus. Kad skelbiate kryžiaus karus prieš moteris ir vyrus, suabejojusius jūsų skelbiama tiesa. Kad pavergiate silpnuosius. Kad liaupsinate generolus ir vadus. Kad propaguojate neapykantą kūnui, laimei ir malonumui. Kad įžeidinėjate protą ir stengiatės pavergti jį savo absurdiškai ir primityviai teologijai. Kad, naudodamiesi atgrasia morale, skatinate lyčių, jausmų ir ryšių nelygybę. Kad savo fobijas primetate tarsi šventus įsakus. Kad sistemingai puolate asmens ir asmenų grupių laisves. Kad nebaudžiamai nuolat siekiate užvaldyti tautas naudodamiesi diplomatinėmis sutartimis, konkordatais ir susitarimais su politinėmis valdžiomis. Kad prekiaujate vaikyste. Kad išnaudojate vaikus. Kad meluojate, prievartaujate, diskriminuojate. Kad slepiate pedofilus. Kad įsteigėte Šventąją inkviziciją. Kad uždegėte laužus, tebežaižaruojančius iki šiol. Kad niekinate mokslą ir žinias. Kad kankinote ir žudėte, ir slepiate istoriją. Kad manipuliuojate kolektyvine atmintimi. Kad siekdami įtvirtinti savo ideologiją, ją švirkščiate į vaikų sąmonę. Kad panaudodami prievartą ir melą, klasta primetate savo patologinius kliedesius.

 

Be to, primename, kad velionio Karolio Vojtylos atnaujintas Kanonų teisės kodeksas, reguliuojantis jūsų korporacijos sankcijas ir nusižengimus, nustato bausmes, kurių tikslas, kaip skelbiama, – tikinčiųjų bendruomenės saugumas ir prevencija. Tarp šių sankcijų ypač išsiskiria ekskomunikos bausmė. Ši bausmė skiriama už „sunkiausius“ nusikaltimus, dėl kurių bažnytinė valdžia asmenį paskelbia už Bažnyčios Komunijos ribų. Kanonų teisės kodekso § 1 1364 straipsnyje teigiama, kad „apostatas, eretikas ar schizmatikas užsitraukia ekskomuniką latae sententiae“. 1369 str. nustatoma, kad „asmuo, kuris viešame pasirodyme ar susirinkime arba viešai platinamame leidinyje, ar kitu būdu, pasinaudodamas socialinės komunikacijos priemonėmis, piktžodžiauja arba sunkiai įžeidžia gerus papročius arba kelia sąmyšį, arba skatina neapykantą ar panieką religijai ar Bažnyčiai, baudžiamas teisinga bausme“. 1373 str. aiškinama, kad „asmuo, kuris, naudodamasis turima galia ar bažnytine tarnyste, veikia, viešai sukeldamas pavaldinių prieštaravimą ar priešiškumus Apaštalų Sostui ar Ordinarui arba skatina pavaldinius jiems nepaklusti, baudžiamas interdiktu ar kitomis teisingomis bausmėmis“. Ypač aiškiai suformuluotas 1374 str. nustato, kad „asmuo, įsteigęs asociaciją, kovojančią prieš Bažnyčią, baudžiamas teisinga bausme, o tas, kuris tokią asociaciją skatina ar jai vadovauja, baudžiamas interdiktu“.

 

Tuo pačiu jus informuojame, kad nuosekliai sieksime Federacijos statute aiškiai apibrėžtų tikslų: kritikuosime ir stengsimės sustabdyti socialinę ir kultūrinę idėjų, siejamų su sąvokomis „Dievas“, „siela“, „antgamtiškumas“ įtaką; kovosime prieš „religinį faktorių“ ir ekonomines, politines privilegijas, kuriomis naudojasi religija ir jos institucijos; skleisime ateizmą kaip racionalią alternatyvą religiniams prietarams; ginsime ir skleisime racionalizmą ir laisvamaniškumą.

 

Dėl šių priežasčių skelbiame, kad daugelio Vyskupų konferencijos narių atsisakymas pripažinti ir įregistruoti apostazę, taip pat kai kurių dekanatų vadovų pareiškimai, kad krikšto registrai tėra istorinis dokumentas, nepatenkantis į asmens duomenų apsaugos kategoriją, jų kuriamos teisinės strategijos atsisakant vykdyti teismų sprendimus, mus verčia reikalauti paskelbti ekskomuniką „latae sentenciae“ organizacijos nariams, kurie dėl socialinių aplinkybių ar šeimos tradicijų vaikystėje buvo įrašyti į krikštytų asmenų registrą ir, atitinkamai, statistiškai laikomi katalikais.

 

Atsižvelgdami į tai ir apeliuodami į numanomą jūsų nuoseklumą, reikalaujame bažnyčios VIEŠAI PASKELBTI EKSKOMUNIKĄ VISIEMS esantiems ir būsimiems Tarptautinės ateistų federacijos nariams bei išduoti oficialų tai liudijantį dokumentą, kad neliktų jokių abejonių dėl jų priklausymo katalikų sektai, o surašymų atveju jie nebūtų įtraukiami į katalikų sąrašus.

 

Mes ryžtingai atmetame jūsų doktriną, jūsų kultą, jūsų moralę ir jūsų dogmas. Mes atsisakome katalikų tikėjimo (1364 str.). Mes niekiname bažnyčią (1369 str.) ir kviečiame jai nepaklusti (1373 str.). Ir, svarbiausia, stengsimės, jūsų neįprastais žodžiais tariant, „skatinti“ veikti prieš Korporaciją (1374 str.). Tai yra: atskleisti, viešinti ir parodyti nusikalstamas praeities ir dabarties veiklas, susijusias su katalikų dvasininkais, ir nuosekliai rengti konkrečias akcijas, kad būtų sustabdyta jų įtaka kultūrai, politikai ir visuomenei.

 

Toledas, 2007 m. lapkričio 22 d.

Tarptautinės ateistų federacijos (FIdA) narių asamblėja

 

Iš ispanų k. vertė Valdas Sinkevičius

 

Nevalstybinės politikos ir neoficialiosios kultūros žurnalas „Juodraštis“ Nr. 2, 2009 m. balandis

 

Skaityti kitus „Juodraščio“ Nr. 2 straipsnius

 

apostatas 1

 

apostatas 2

 

 

Komentarai  

 
0 # sprayfortheprions Y-m-d H:i
ee kaip pasitraukt is tos baznycios?as ir noriu ;/
 
 
0 # kaip pasitraukti iš bažnyčios (apostuoti)pinčius Y-m-d H:i
Apostazė teoriškai nesudėdinga procedūra. Pakanka motyvuotą prašymą pateikti arkivyskupijai ir nurodyti bažnyčios, kurioje asmuo buvo pakrikštytas pavadinimą. Tačiau realiai tai gali trukti net keletą mėnesių. Daugelyje šalių Katalikų bažnyčia daro įvairių kliūčių apostuoti nutarusiems asmenims.

Žr. http://llgbt.blogspot.com/2009/03/argentinieciai-dievui-taria-sudiev.html
 
 
0 # InterpretacijaGediminaitis Y-m-d H:i
Visu pirma skaitant si "manifesta" man, kaip istorijai neabejingam zmogui susidaro ispudis, kad teksto autoriai arba uzstrigo praeityje, arba naudoja demagogini, tu paciu sovietu (bei naciu), JAV ir kt. vartota informacijos pateikimo principa - is (istorinio) siuzeto atrinkti jiems naudingus faktus ir info bei ja perteikti visuomenei, arba jiems truksta kompetencijos pagristi savo nuomone

Cia dar keletas minciu, kelianciu bent jau man abejones:

I. ..."netoleranti škiausią, homicidiškiausi ą ir destruktyviausi ą kada nors istorijoje egzistavusią korporaciją. Jos doktriną laikome neapykantos ir karo ideologija"...

Neapykantos ir karo - ? kuo pagrysta? Tuo, kad popiezius nuolat ragina melstis uz taika, skiekti taikos ivairiuose kariaujanciuose regionuose?

II. ..."Krikščioniš kąją moralę laikome chloroformu malonumui ir vaizduotei neutralizuoti, mūsų kūną paversti pikčiausiu priešu, o gyvenimo džiaugsmą paversti nuolankumu"...

del vaizuotes - geriau paziurekim, kokie dailes, architekturos ir kt. sedevrai Baznytine tema puosia ne tik Europa ar pasauli, bet ir Lietuva (Šv. Onos baznycia pvz.). O del gyvenimo dziaugsmo - reliatyvi savoka. Nieks nesako jo atsisakyti, tik primenama, gal turime atminti ir morales normas, nes nesame gyvunai ir nuo ju turim skirtis mentaline ir dvasine prasme

III... "Atsižvelgdami į tai, jus viešai kaltiname, kad mirčiai pasmerkėte milijonus žmonių, paklususių jūsų instrukcijoms ir užsikrėtusių ŽIV/AIDS ir taip paskatinus šių ligų plitimą"...

Buvo vykdomas eksperimentas - vietoj prez. dalinimo Afrikoje (kazkurioj saly) buvo gyventojai raginami susilaikyti iki vedybu ir buti istikimi po. Rezultatas stulbinantis - sergamumas ir uzsikretimai labai sumazejo.

REZIUMUOJANT: aisku, kiekvienas turime savo poziuri ir isitikinimus, bet reikia stengtis i ta pati pazvelgti is ivairiu poziciju ir objektyviai interpretuoti. nes priesingu atveju tai vadinama "siauraprotiskumu".

Kas del Baznycios, tai be abejo, buta ivairiu laikotarpiu, tarp kuriu ir netgi gedingu bei nuozmiu, kaip ir slovingu bei nuostabiu.

Taciau esme yra netgi ne Baznycios sandara, jos veikla, o Kristaus mokymas. Niekad iki tol, nei po to nebuvo tokiu humanisku ideju. netgi didysis humanistas Mahatma Gandi yra pavadines save istikimiausiu Kristaus sekeju. Jo ideju sekeju. Juk jei kiekvienas laikytumemes jo propaguotu ideju - nuolankumo, pagalbos artimui, socialinio teisingumo, pacifizmo - nebeliktu nei karo, nei represiniu mechanizmu, net nereiketu anarchistu didziausio prieso - valstybes. nes zmonija, nevokdama, nesiekdama svetimo gero o veikdama solidariai, galetu pati dalintis viskuo ir viska organizuoti. Taigi, dar karta pamastykim apie sias idejas, pridekim desimt Dievo isakymu, plius atsiminkim Didziaisas nuodemes. Gyvenkime pagal tai, venkime isvardintu nuodemiu - STAI JUMS IR IDEALI VISUOMENE, TAUTU BROLYBE, SOCIALINIS TEISINGUMAS, LYGYBE ir t.t.

G.D.

 
 
0 # temon, bet paskui šoksiu per langąneo Y-m-d H:i
Aš ir sakau: Kristus buvo anarchistas, o bažnyčia - verslo organizacija.
 
 
0 # ats.Gediminaitis Y-m-d H:i
Na del verslo organizacijos, tai reikia paziureti ir i tai, kiek labdaros Baznycia isdalina, kiek labdaringu valgyklu isteige arba isteigtos ivairiu vienuolynu.

Nepamirskim ir to, kad Baznycia milojonams zmoniu ivairiuose pasaulio regionuose - vienintelis psichologas ir guodejas, dvasine ir psichologine uzuoveja
 
 
0 # apostazevaldas Y-m-d H:i
Kas domisi, kaip apostuoti:

Nors buvau krikštytas kitame rajone, šiuo metu gyvenu Vilniuje, todėl kreipiausi į Vilniaus arkivyskupiją.
Paskambinau į kuriją p. Tunaičiui ir sutariau, kada galiu atnešti pareiškimą dėl apostazės.
Pareiškime išdėsčiau, kodėl nepritariu bažnyčios politikai, kad laikau ją integristine ir t. t. ir pan. Pasižadėjau skleisti ateizmą ir t. t.
Pareiškime taip pat reikalavau padaryti įrašą apie mano apostazę krikšto knygose ir kituose RKB turimuose dokumentuose, kuriuose figūruoja mano asmens duomenys.
Svarbu pareiškime pareikalauti išduoti dokumentą, liudijantį apostazę.
Visa procedūra užėmė porą dienų. Vieną - atnešiau pareiškimą, kitą - pasiėmiau liudijimą.
Jei ryžtumeitės, pareiškimui galima pasinaudoti FIdA ekskomunikos manifestu (jei priežastys panašios).
Vaidoto įspūdžiai panašūs. Kiek supratau,jis sugebėjo viską padaryti tą pačią dieną:-).
Darau išvadą, kad kol tai netapo masiniu reiškiniu, apostuoti galima nesunkiai.
 
 
0 # --railgunner kid Y-m-d H:i
kiek Lietuvos gyventojų yra oficiliai "katalikai", bet nei į Dievą tiki, nei į bažnyčią vaikšto. nebent per bobutės laidotuves.
ir dėjo visi ant tų apostazių ar ekskomunikų :-)
 
 
0 # to railgunner kidcocker Y-m-d H:i
nu tai zjbs jai pasmus dauguma nereliginga tai kam mum isvyso ta catholicu sekta reikalinga. Tegu eina i rusius ir ten smaukosi su savo nesamonem ir visokiom durnom socialinem institucijom.
 
 
0 # taip, tu cocker.Staciai daunas Y-m-d H:i
Tau, man ir dar kazkam nereikalinga. Kitiems atrodo reikalinga ir gi poxui yra.

"Tegu eina i rusius ir ten smaukosi su savo nesamonem ir visokiom durnom socialinem institucijom."
Kokios tau bedos, kad smaukos ne rusi ,o baznycioj? Maraliskai suzalotas kaip koks pidaras tampi, kad kazkas i baznycia nueina ar kas cia per durnizmas? Gyvenk savo jibana gyvenima nepises kitiems proto kaip jiems ji geriau nugyvent, supistas debilas sikantis salietra. krc toliau ciulpk bybi DUCHAS.