Hakim Bey. Laikinoji autonominė zona. Pagonybė
Hakim Bey. LAISVOJI AUTONOMINĖ ZONA

hakim bey paganism        Į žvaigždynus sielos barkai nukreipti. „Jei musulmonas suprastų islamą, taptų stabų garbintoju.“ – Mahmudas Shabestari Eleggua (1), bjaurus durų atidarinėtojas su kabliu galvoj ir kaurijų (2) kriauklėmis vietoj akių, juodu santerijos (3) cigaru & stiklu romo – toks pat, kaip Ganešas, drambliagalvis apkūnus berniukas, jojantis raitas ant pelės. Organas, jaučiantis paslaptingą pojūčių nunykimą. Tie, kurie nejaučia barakos (4), negali pažinti pasaulio glamonių.

 

Hermis Poimandras (5) mokė apie eidolonų (6) animaciją, stebuklą – ikonose apsigyvenusias dvasias. Bet tie, kurie negali atlikti šio ritualo, kiekvienas jų ir jie visi, akivaizdžiai audžiantys materialų būvį, paveldės vien melancholiją, šiukšles, puvėsius.

 

Pagoniškas kūnas tampa Angelų Rūmais, ir jie visi laiko šią vietą – šį tikrą miškelį – rojumi („Jei rojus yra, jis tikrai yra čia,“ – užrašas ant Mugalio sodo vartų.) (7).

 

Bet ontologinis anarchizmas per daug paleolitiškas eschatologijai – daiktai yra tikri, burtai veikia, krūmų dvasios susivienija su vaizduote, nemaloniu mirties neapibrėžtumu – Ovidijaus „Metamorfozių“ turiniu – epu apie nepastovumą. Asmeninis mitovaizdis.

 

Pagonybė dar neįvedė taisyklių – vien dorybes. Jokios kunigystės, jokios teologijos ar moralės metafizikos – tik universalus šamanizmas, pagal kurį žmonijos nelaukia niekas, išskyrus svajones.

 

Maistas pinigai seksas miegas saulė smėlis & sinsemilla – meilė tiesa taika laisvė & teisingumas. Grožis. Dionisas, apgirtęs berniukas, jojantis ant panteros, – pasmirdęs paauglišku prakaitu – Panas, žmogus ožys įbrenda į kietą žemę iki juosmens, tarsi tai būtų jūra, jo oda apsitraukusi samanomis ir kerpėmis, – Erosas padaugina save ir paverčia tuzinu nuogų Ajovos piemenukų purvinom pėdutėm ir tvenkinio maurais ant šlaunų.

 

Varnas, potlačo (8) apgavikas, kartais berniukas, senė, paukštis, pavogęs mėnulį, pušies spygliai, pabirę ant tvenkinio, Heklis/Džeklis. (9) turintis toteminį stulpą primenančią galvą, sidabraakių varnų choras, šokantis ant malkų rietuvės – kaip ant Semaro (10), kuproto albinoso, hermafroditiško šešėliuotai marionetinio Javos revoliucijos patrono.

 

Jemaja, mėlynžvaigždė jūros deivė ir iškrypėlių globėja – kaip ir Tara (11), mėlynai pražilusi Kali pusė, kaukolių vėrinys, – šokanti ant stangraus Šyvos lingamo, laižanti musoninius debesis savo jardo ilgumo liežuviu – kaip ir Loro Kidul, jaspio žalumo javiečių jūros deivė, suteikianti sultonams nepažeidžiamą galią, kai tantriškai su jais santykiauja magiškuose bokštuose & urvuose.

 

Viena vertus, ontologinis anarchizmas yra visiškai plikas, apnuogintas nuo visų ypatybių & nuosavybių, skurdus kaip pats CHAOSAS, kita vertus, jis barokiškai želia it supistos Katmandu šventyklos arba alcheminių simbolių knyga – išsidrebia ant savo divano valgydamas lokumą (12) & tenkindamas eretiškas mintis, vieną ranką įkišęs į kliošines kelnes.

 

Jo piratinių laisvų korpusai aptraukti juodu laku, trikampės raudonos burės, juodos vėliavos su sparnuoto smėlio laikrodžio simboliu.

 

Mintyse – Pietų Kinijos jūra nuo krante plytinčių džiunglių, suknistos aukso šventyklos nežinomiems dievams – gyvuliams, sala po salos, vėsuma tarsi drėgnas geltonas šilkas ant apnuogintos odos; navigacija dieviškų žvaigždžių link, stipri šviesa prieš spindinčią & chaotišką tamsą.

_____________________
 

(1) Eleggua – jorubų ir su ja susijusios New Age mitologijos dievybė, prilygstanti Hermiui – chaoso ir apgavysčių dievas, triksteris;   

(2) Kaurijų kriauklės kadaise senovės kinams atstojo pinigus;

(3) Santerija – jorubų religija, aptikta Kuboje ir sumišusi su krikščionybe;

(4) Baraka – dieviškojo buvimo, charizmos, išminties ir/arba mokytojo palaimos mokiniui būsena;

(5) Hermis Poimandras (Trismegistas) – senovės graikų išminčius, hermetikos pradininkas;

(6) Eidolonas – graikiška šešėlio ar astralinio gyvos būtybės dublio samprata;

(7) Mugalis 1526-1707 buvo imperija, užėmusi didžiąją dalį Indijos subkontinento, dalį Afganistano ir Pakistano. Ją valdė musulmonai;

(8) Potlačas – indėnų vadų paprotys per šventes aukoti tiek, kiek pajėgia – vartotojiškumo ir naikinimo simbolis;

(9) Heklis ir Džeklis – amerikiečių animacinis serialas;

(10) Semar – labai storas javiečių mitologijos herojus dideliu pilvu ir milžinišku užpakaliu, galintis nekontroliuojamai bezdėti;

(11) Tara, Kali, Šyva – induizmo mitologijos personažai; lingamas – dieviškas penis, vaisingumo simbolis;

(12) Lokumas – Artimųjų Rytų skanėstas, apibarstytas cukraus pudra;

 

Versta iš: Hakim Bey. Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism. New York, 2003. Hakim Bey. Laikinoji autonominė zona. Iš anglų k. vertė Kasparas Pocius. V.: Juodraštis, 2010.

 
Skaityti toliau

Pereiti į knygos turinį