Hakim Bey. Laikinoji autonominė zona. Pirotechnika
Hakim Bey. LAISVOJI AUTONOMINĖ ZONA

Hakim bey pirotechnika        Išrasta kinų, bet niekad nepanaudota kare – geras poetinio terorizmo pavyzdys – ginklas, naudojamas norint sukelti estetinį šoką, o ne žudyti – kinai nekentė karo & paskelbdavo gedulą, kai armijos kariaudavo. Parakas naudingesnis išgąsdinti klastingus demonus, pradžiuginti vaikus, pripildyti orą drąsa & dvelkiančio rūko rizika.

 

C klasės griaudžiančios bombos iš Kvantungo, naujametinės raketos, bombos- peteliškės; M-80, saulėgrąžos, „Miškas pavasarį“ – revoliucinis oras – prisidek cigaretę nuo įkaitusio juodos Heymarketo (1) bombos saugiklio – įsivaizduok, kad oras pilnas lamijų (2) & sukubų, slogučių, policijos šmėklų. Pakviesk kokį vaikį su liepsnojančia skiautere ar virtuviniais degtukais – šamaną – vasarinių parako sąmokslų apaštalą. Sudaužyti į šipulius sunkią naktį žnaibančiomis & pulsuojančiomis žvaigždėmis, arsenu & stibiu, soda & gyvsidabrio chloridu, magnio energija & spigiu potašo pikratu.

 

Pentinuota ugnis (lempos suodžiai & salietra), padegamoji virvutė & geležies drožlės – atakuokite šalia jūsų stovintį banką ar bjaurią bažnyčią romėniškomis žvakėmis ir purpurinio aukso sprogmenimis, ekspromtu ir anonimiškai (paleiskite ugnį atvėrę pikapo galą).

 

Sukelkite fejerverkus ant draudimo įstaigų ar mokyklų stogų – bario žalumo kundalini (3) gyvatę arba chaoso drakoną, besiraitantį geltoname sodos oksalato fone – neužmink manęs – arba besiporuojančius monstrus, iššaunančius savo lavos gabalėlius baptistų senelių namuose.

 

Debesų skulptūros, dūmų skulptūros ir vėliavos = oro menas. Fontanai = vandens menas. Ir fejerverkai. Nežaiskite su rokfelerių garantijomis & policijos leidimais, skirtais kultūros mylėtojų auditorijoms. Greitai pamirštamos padegamosios proto bombos, siaubingos mandalos, nutvieskiančios patenkintas priemiesčių naktis, žalios ateivių galvos it audros debesys, emocijų antplūdis, sukeltas mėlyno orgono (4) spalvos vadžios (5) spindulių, sukurtų lazerinių feux d‘artifice (6).

 

Kometos, sprogstančios su hašišo & radioaktyvios anglies kvapu, pelkių seniai & žaltvykslės, lankančios viešuosius parkus – dirbtinių šventojo Elmo ugnių mirgėjimas virš buržuazinės architektūros, ledi pirštelių (7) plaušeliai, krentantys ant parlamento grindų – salamandra – gaivalai atakuoja gerai žinomus moralinių reformų kūrėjus.

 

Liepsnojantis šelakas, cukrus arba pienas, derva, guminis vanduo, žiupsnis kiniškos ugnies – kelias akimirkas ore jaučiama ozono aitra – slenkantis opalinis aštrių drakono ar fenikso dūmų debesis. Akimirksniu griūva Imperija, jos princai & gubernatoriai sprunka į savo tamsų mėšlą, sieros plunksnos iš elfų liepsnosvaidžių čirškindamos gnaibo jų sprunkančias subines. Mažylis asasinas, ugnies dvaselė, valdo vieną trumpą karštą kaip Sirijus naktį.

_____________________
 

(1) Heimarketas (Haymarket) – 1886 metais Čikagoje po darbininkų mitingo įvykusios pirmos riaušės su policija, išprovokuotos tariamai anarchisto mestos bombos;

(2) Lamija - baidyklė gyvatės kūnu ir moters galva, viliojanti jaunuolius ir siurbianti jų kraują; sukubas – piktoji moters pavidalo dvasia;

(3) Kundalini sanskrito kalba reiškia besiraitančią gyvatę;

(4) Orgonas – tarpdimensinė subtilios visatos energijos matrica, kurią esant tvirtino dr. Wilhelmas Reichas;

(5) Vadžra – vienas iš pagrindinių satanizmo simbolių;

(6) Feux d‘artifice – (pranc.) fejerverkai;

(7) Ledi pirštelis – mažas fejerverkas;

 

Versta iš: Hakim Bey. Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism. New York, 2003. Hakim Bey. Laikinoji autonominė zona. Iš anglų k. vertė Kasparas Pocius. V.: Juodraštis, 2010.

 
Skaityti toliau

Pereiti į knygos turinį