Laisvamanio D. Kirvelio paskaita tarptautinei Ch. Darwino dienai paminėti
švietimas

darvino diena      2012 m. vasario 13 d., pirmadienį, 18:00 val., Laisvasis universitetas (LUNI) ir asociacija „Lietuvos humanistai“ kviečia į paskaitą, skirtą tarptautinės Ch.. Darwino dienos minėjimui. Šia proga VU biochemijos ir biofizikos katedros prof. Dobilas Kirvelis skaitys paskaitą „Siela sistemų biofizikos požiūriu“. Renginys vyks VU chemijos fakultete, 125 auditorijoje, Naugarduko g. 24, Vilniuje.


      Siela, dvasia, psichė ir eilė panašių gana nekonkretizuotų sąvokų – tai aiškinimai, kuriuos dažniausiai sutinkame filosofijoje, religijose, psichologijoje, poezijoje. Jie netenkina tiksliukų – technologinio (plačiąja ir giliąja prasme) mąstymo žmonių. Šios sąvokos ypač intriguoja informacinių technologijų (robotų) kūrėjus, neurotyrėjus–biofizikus, kurie žvelgia į visuomenės raidą ir ateitį technologiniu požiūriu, mato daug analogijų tarp kompiuterių, robotų ir gyvūnų bei žmogaus.

Pranešime biofizikos-neurokibernetikos požiūriu bus aiškinama sielos-psichės esmė, jos galima neurotechnologinė, kaip neocortex‘o funkcinė-morfologinė organizacija pagal pranešėjo kuriamą uždarojo ciklinio kodavimo-dekodavimo koncepciją, žinoma, apžvelgiant ir kitas.

Visa tai surišta su dirbtinės gyvybės (artificial life) ir ypač dirbtinio proto (artificial intelligence) problemomis, einant į konverguojančių nano-bio-info-cogno-eco technologijų šeštąją socialinės-ekonominės raidos K-bangos epochą. Paliečiamas klausimas – ar ši biotechnologijų raida aiškintina pagal Ch. Darwiną, ar ji yra socialdarvinizmas?

Rekomentuotina peržvelgti:

Martynas Yčas. Apie biologiją. Candela, 1994;

D. Kirvelis. Ar gyvybė ir žmogaus gyvenimas nėra vien tik technologijos? (Spectrum, 2008)

Apie Darvino dieną: http://darwinday.org/about


LUNI info

2012 02 12

        Prof. Dobilo Kirvelio paskaita apie laisvamanybę tarpukario Lietuvoje:

       

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.