Kazys Boruta. GYVENIMAS DRAUGE SU DRAUGU

gyvenimas drauge su drauguAutobiografinė Kazio Borutos (1905-1965) knyga „Gyvenimas drauge su draugu“ (1999 m.) – tai atsiminimai apie jaunystės draugą ir žmoną Oną Kazanskaitę-Borutienę, rašyti 1947-1949 Rasų kalėjime Vilniuje. K. Boruta dalyvavo aušrininkų socialistinio jaunimo organizacijos, profesinių sąjungų, vėliau – eserų veikloje, už tai 1926 m. pašalintas iš Lietuvos universiteto. Už politinę veiklą socialistinio jaunimo ir darbininkų organizacijose buvo priverstas emigruoti į užsienį. 1927 m. per vasaros atostogas Lietuvoje suimtas ir paleistas su sąlyga, kad išvyks iš Lietuvos. 1933 m. suimtas antrą kartą, 1934 m. kariuomenės teismo nuteistas už ankstesnę politinę veiklą 4 metams sunkiųjų darbų kalėjimo, 1935 m. amnestuotas. Su būsima žmona susipažino 1924 m. „Aš su nuostaba pažiūrėjau į ją, ir ji man priminė XIX šimtmečio rusų revoliucionierius – pasiryžėlius ir svajotojus, aukojančius savo gyvenimą dėl ateities gražios pasakos“, – rašė vėliau K. Boruta. Tai buvo Ona Kazanskaitė, 32 metų socialistė revoliucionierė, gabenusi iš Klaipėdos slaptus atsišaukimus, o vėliau ir ginklus. Jai šis eseriškas sambūris pavedė palaikyti kontaktą „su dideliu nenuorama, poetu ir fantastu, pas kurį kasdien dešimt naujų projektų ir nei vienas neįvykdomas, amžinai besiblaškančiu ir dar neapsisprendusių, bet būtinai reikalingu, kad neatitrūktų nuo sąjūdžio“. 

Kazys Boruta. Gyvenimas drauge su draugu. Fragmentai

Pavadinimo filtras     Rodyti po 
# Įrašo pavadinimas Peržiūros
1 Vytautas Kubilius. Jis troško eiti su bundančiu maištu prieš neteisybę 4938
2 IV skyrius. Kūrėsi Lietuva... 3818
3 V skyrius. Rudenį 1924 m. užplūsta Kauną... 3529
4 VIII skyrius. Bet vis dėlto mes neilgai trukus išsiskyrėme... 4132
5 XI skyrius. Rudenį išleido mane Ona... 4046
6 XIV skyrius. Atvažiavome į Kauną... 3607
7 XX skyrius. Vėl drauge apsigyvename... 3692
8 XXVII skyrius. Sugrįžome į Kauną kaip iš kito pasaulio... 3539
9 XXVIII skyrius. Po mažo apklausinio saugume... 3637
10 XXX skyrius. Pasimatyti teko gal tik po mėnesio... 4291