Anti-Flag: Tavo priešo anatomija (tekstas ir video)
menas

anti-flag        10 paprastų žingsnių, kaip sukurti priešą ir pradėti karą. Klausyk įdėmiai, nes šis ginklas bus naudojamas dar mums gyviems esant. Jį galima naudoti ir visiškai tamsioje, ir puikiausiai išsilavinusioje visuomenėje. Į jų metodus turime žiūrėti ne kaip į tiesą, o kaip į ginklą, nukreiptą prieš žmoniją.

 

Pirmas žingsnis: Sukurk priešą. Kartais kažkas tą padarys už tave.

 

Antras žingsnis: Žiūrėk, kad pasirinktas priešas būtų visai nepanašus į tave. Rask akivaizdžius skirtumus – rasinius, kalbinius, religinius, maitinimosi įpročių ar rengimosi būdo. Pabrėžk, kad jų kariai nedirba savo darbo ir yra tik beširdžiai žudikai, besimėgaujantys žudymu.

 

Trečias žingsnis: Kai tik nužengsi šiuos tris žingsnius, juos įtvirtink skleisdamas įvairią propagandą.

 

Ketvirtas žingsnis: Pasirūpink, kad žiniasklaida skleistų tik valdančios klasės informaciją. Tam galima pasitelkti valstybei priklausančias žiniasklaidos priemones. Atmink, kad kritiniu metu visa komercinė žiniasklaida kartoja valdančios partijos informaciją, todėl visa komercinė žiniasklaida tampa valstybinė.

 

Penktas žingsnis: Parodyk priešo elgesio keistumą, karingumą ar tiesiog kitoniškumą. Priešą turi visada atrodyti kaip nežmoniška, šėtoniška žudymo mašina.

 
(Choras)
Šitaip reikia kurti priešą.
Šitaip reikia skelbti karą.
Šitaip reikia kurti priešą.
 

Šeštas žingsnis: Pašalink valdančiosios partijos opoziciją. Sukurk „mes prieš juos” mentalitetą. Jokių tarpinių nuomonių. Tas, kuris neremia visų valdančiosios partijos veiksmų, turi būti laikomas išdaviku.

 

Septintas žingsnis: Veiksmams apibrėžti naudok nacionalistinius arba religinius simbolius ir retoriką. Tam galima naudoti šūkį: „Mylintys laisvę žmonės prieš nekenčiančius laisvės”. Tą galima pasiekti iškeliant vėliavas.

 

Aštuntas žingsnis: Veiksmus derink su vyraujančia religija. Labai veiksminga vartoti frazes: „Tai Dievo valia” arba „Dievas laimina mūsų tautą”.

 

Devintas žingsnis: Propagandą sutvarkyk taip, kad atrodytų, jok kariai turi jausmus, viltis, šeimas ir mylimuosius. Turi būti aišku, kad kariai atlieka pareigą ir nenori žudyti.

 

Dešimtas žingsnis: Sukurk baimės, nestabilumo atmosferą ir tada pristatyk valdančiąją partiją kaip vienintelę visuomenės baimių nugalėjimo galimybę. Atmink, kad stipriausia baimė yra nežinomybės baimė.

 
(Choras)
Šitaip reikia kurti priešą.
Šitaip reikia skelbti karą.
Šitaip reikia kurti priešą.
 

Mes nesame šalys. Mes nesame tautos. Mes nesame religijos.

Mes nesame dievai. Mes nesame ginklai. Mes nesame šaudmenys. Mes nesame žudikai.

Mes nebūsime įrankiai.
 
Jūs, močkrušiai!
Aš nemirsiu!
Aš nežudysiu!
Nebūsiu jūsų vergas!
Nekariausiu jūsų karo!
Nežūsiu jūsų mūšio lauke!
Nekariausiu už jūsų gerovę!
Aš – ne kareivis!
Aš – žmogus!
 
azlyrics.com vertė RB
2009 06 01