Basa žolė: Geležinio vilko sapnas
menas

     basa zole gelezinio vilko sapnas

     Pageidautina paveikslą pasididinti, art.scene.lt, 2009 10 09