Meno streiko bienalė: pagrindinės taisyklės ir bendrosios rekomendacijos
menas

meno streiko bienale       PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

 

1. Kiekvienas, atvykstąs į Alytaus meno streiko bienalę, yra menininkas. Tik atvykęs/usi į Alytų, menininkas/ė privalo apsispręsti, ar jis/ji dalyvauja streike, ar aklai tęsia savo meninę veiklą (reikalingi ir vieni, ir kiti – pirmieji, kad būtų bendra tvarka palaikomi ir skatinami, antrieji – kad  būtų pirmųjų nepakantumo taikiniai – streiklaužiai).

 

2. Visuomeninėje erdvėje streikininkai veiks be jokių tvarkaraščių ir apribojimų, nebus jokios dokumentacijos. Bet koks bandymas dokumentuoti savo veiksmus bus laikomas streiklaužišku.

 

3. Streikininkai pasklis visuomenėje ir taps nematomi, kai tuo tarpu streiklaužiai demonstruosis viešai ir be abejonės neliks nepastebėti savo buvusių kolegų. Visiškas atsiribojimas nuo jų bus jiems bausmė, o išskirtinumo teikiamas pasitenkinimas toli gražu nepadės išvengti dvasinio diskomforto.

 

4. Streikininkai vieningai pasirodys piketuotojų mitinguose, o streiklaužiai bailiai slėpsis minioje.   

 

5. Streiko kritikams (transformavusiems iš meno kritikų) rekomenduojama keisti savo įpročius bei vardus ir nedelsiant prisijungti palaikant konstruktyviausiai griaunančias tendencijas.

 

6. Žiniasklaida bus priimta tik tuo atveju, jei ji sąmoningai nustos apsimetinėti objektyvia.  

 

7. Jokių autorinių teisių, jokių teisių žiūrovams.

 

8. Konkurencija neįmanoma – ji bus laikoma meno atgyvena. 

 

9. Visi įmanomi streiko būdai gali būti panaudojami žinant, kad jie bus tinkamai suprasti.

 

10. Užsieniečiai streikininkai, nežinantys vietinės situacijos ir nerandantys dėl ko streikuoti, gali streikuoti prieš sau žinomos visuomenės blogybes.   

 

11. Streikas gali sunaikinti ir save pagimdžiusį reiškinį – Alytaus meno streiko bienalę.

 

12. Joks apsimetinėjimas nebus toleruojamas. 

 

13. Veiksmai gali būti tiek koordinuoti, tiek chaotiški, jie gali ir trukdyti vienas kitam.

 

14. Jeigu Alytaus meno streiko bienalė pasiteisins, jos strategija gali būti ir bus panaudota slopinant kitas „rimtosios kultūros” grimasas netolimoje ateityje planuojamame visuotiniame streike.  

 

15. Pirmenybė teikiama solidarumui.

 

16. Alytaus meno streiko bienalė parodys, ar menininakas šiandien dar yra įgalus ištrūkti iš savo asmeninių interesų ir atsisakyti vaidinti jam primestą vaidmenį visuomenėje. 

 

17. Alytaus meno streiko bienalė – tai ne atostogos menininkams! Tai streikininkų fiesta!

 

                      alytaus meno streikas

  
 
BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

visiems chaoso priešams – tiems, kas tiki tvarka; kuriems ji būtina ir kurie negali nei gyventi, nei streikuoti be instrukcijų

   
Meno streikininkas privalo:
 

1. Dirbti socialiai naudingus darbus kasdien 8 val. per parą (išskyrus gegužės pirmąją*) nuo 9.00 val. iki 17.00 val.**

 

2. Kartu su Meno streikininkų profsąjunga (jeigu tokia bus įkurta) kovoti dėl kūrybinio nedarbo įvedimo įkuriant laikinąsias tarybas ir išpešant lėšas iš įvairių institucijų (nesvarbu, ar jos patinka, ar yra nekenčiamos).

 

3. Prisiekę marksistai (pagal įsitikinimus arba gyvenamąją vietą) galės eiti pamedžioti ar pažvejoti, sulaukėję marksistai vegetarai (pagal įsitikinimus arba gyvenamąją vietą) galės pasirinkti tinkamesnius užsiėmimus.

 

4. Socialiniai komunistai galės rinkti šiukšles iš viešųjų erdvių ir (per)paskirstyti jas tiems, kas jas pagamino (į šią veiklą įtraukiami ir kapitalistinių kanalizacijų užkimšimo darbai). Taip pat jie galės užsiimti maisto ir aprangos problemų sprendimu šaltesnio klimato platumose.

 
5. Greenpeace aktyvistai kaip visada augins žolę ir medžius.
 

6. Antiglobalistai galės pabandyti susiurbti seksualinę energiją iš kosmoso ir paskirstyti ją žmonėms (SEKSUALINĘ GALIĄ – ŽMONĖMS!)

 

7. Nuo 17.00 iki 20.00 val. – pobūvio tipo pietūs su  kabareto propaganda prieš tinginius menininkus, kolekcininkus, kritikus, kuratorius, žiūrovus ir prieš godžius galeristus, meno dilerius bei visokio plauko žvitrius kapitalistus.

 

8. Nuo 20.00 val. iki vidunakčio – kritikos kirvio ašmenų galandimo laikas.

 

9. Nuo vidurnakčio iki 8.00 val. – laikas miegoti ir sapnuoti revoliucinius sapnus.

 

10. Nuo 8.00 val. iki 9.00 val. – rytmetinė mankšta ir bepesticidiniai (organiniai) pusryčiai (abejojame tik dėl kardžuvės patiekalų).

 

11. Kraštutinės formos elementai (meilė, seksas ir pornografija) gali būti pasitelkti kiekvienoje veiklos sferoje bet kuriuo metu, tokiu būdu suteikdami papildomų galių streiko sąmoningumui.

 

12. Visi streikininkai bet kurioje sferoje, bet kuriuo metu privalo kurti konkrečiai situacijai ir veiklai pritaikytus šūkius. Šiuo tikslu reikia nepaisyti jokių ankstesnių prasmių, konotacijų ar autorinių teisių (pavyzdžiui, šių bendrųjų taisyklių atveju: DĖJAU ANT MAČIŪNO!).

    

* Taisyklės parašytos siekiant jas pritaikyti platesniems visuomenės sluoksniams.

** Nurodytas Alytaus meno streiko vietos laikas

  
Martin Zet ir Redas Diržys

ZCCA-Libusin (paskelbęs neribotą streiką)

STASAC-Alytus
 
2009 03 28
www.alytusbiennial.com