„Paskutinė instancija“ (2009 03 30) apie represijas prieš aktyvistus
menas