Prokuratūra susidomėjo lietuviškai prabilusiu nacistiniu portalu „Naujoji Europa“
politika

naujoji europa        Sausio 29 d, penktadienį, Lietuvos generalinė prokuratūra pranešė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl tinklalapio „Naujoji Europa“, kuriame nacistinė propaganda pateikiama ir lietuvių kalba. Manoma, kad šiame puslapyje viešai publikuojama galimai antisemitinė kurstomojo pobūdžio informacija. Specialiųjų tyrimų skyriaus prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neapykantos kurstymo pagal baudžiamojo kodekso 170 str. 2 d.

 

„Naujoji Europa“ yra tik sudedamoji nacionalsocialistinio tinklalapio Нова Европа – Neues Europadalis. Informacija publikuojama ne tik lietuvių, bet ir bulgarų, ispanų, rumunų, vokiečių, prancūzų, vengrų, rusų, anglų, kroatų, flamandų, slovėnų, estų, italų, norvegų, suomių, graikų, latvių, portugalų bei švedų kalbomis. Lietuvių kalba tinklalapis pristatomas kaip „nacionalsocialistų internetinis laikraštis menui, kultūrai ir politikai“.

 

Tinklalapis atvirai propaguoja nacizmo bei fašizmo idėjas. Jame pateikiami nacistinės Vokietijos ir fašistinės Italijos vadovų bei ideologų – Adolfo Hitlerio, Alfredo Rozenbergo, Josepho Goebbelso, Ernsto Hiemerio, Benito Mussolinio – tekstai, išversti į lietuvių kalbą. Be to, dalį tekstų parašė ir Lietuvos nacionalsocialistai. Pvz., straipsnio „Nacionalsocializmo lyginimas su komunizmu kaip eilinis demokratų melas“ pabaigoje pateikiamas toks kreipimasis: „Taigi, tautiečiai, supraskime, kad nacionalsocializmas ir kitokios nacionalizmo krypties ideologijos yra visiškai ir iš esmės priešiškos ne tik „demokratijai“ ir jos kišamam kapitalizmui, bet ir žydiškajam bolševizmui. Pabaigos žodžiui norėčiau pakviesti jus, tautiečiai, pabusti iš miego ir stoti kovon už Lietuvos išsivadavimą iš žydijos jungo. LIETUVA LIETUVIAMS!“

 

Savo specifiką išlaiko portalo dalys visomis trimis Baltijos šalių kalbomis. Lietuviškoje dalyje pateikiamas antisemitinis 1941 m. Lietuvių aktyvistų fronto atsišaukimas, kviečiantis „išvaduoti Lietuvą ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo“. Estų kalba pristatomi garsiausi naciams tarnavę estų kolaborantai – SS oberšturmbanfiureris Haraldas Riipalu,  SS štandartenfiureris Alfonsas Rebane, SS šturmbanfiureris Paulas Maitla, pasakojama ir estų Waffen SS bataliono „Narwa“ istorija. Latviškoje portalo dalyje viešinami propagandiniai nacių plakatai latvių kalba.

 

Labai panaši nacistinė ir fašistinė propaganda lietuviškai skleidžiama ne tik šiame portale, bet ir amerikiečių verslo magnato Gary Laucko nacistiniai portalai www.zensurfrei.org bei www.nazi-lauck-nsdapao.com. Be to, jau metus vykstant bylinėjimuisi dėl M. Murzos „Vieningojo lietuvių nacionaldarbininkų sąjūdžio“ portalo www.vlnds.lt, dalis lietuviškos fašistinės propagandos buvo perkelta į Estijos nacionalsocialistų portalą www.estland88.com. Jame viešinamas ir nuo 2009-ųjų lapkričio pradėtas leisti Lietuvos nacionalsocialistų fronto leidinys „Šturmuotojas“. Portale šiuo metu jau paskelbtas ketvirtasis – 2010 m. vasario mėn. – „Šturmuotojo“ numeris, kurio redakcijos kreipimasis baigiasi žodžiais: „JUDA, PADVĖSK! LIETUVA, PABUSK!”

 
a.lt info, 2010 01 29
 
naujoji europa LAF atsisaukimas