Eugenijus Misiūnas. Lietuva turėtų griežtai pasmerkti Izraelio piratų veiksmus
politika

dublino akcija pries izraelio valstybe 0        Po Izraelio atakos prieš laivų flotilę, plukdžiusią humanitarinę pagalbą Gazos gyventojams, kurios metu buvo nužudyti devyni beginkliai taikūs aktyvistai, visą savaitę pasaulyje tęsiasi demonstracijos, smerkiančios dar vieną Izraelio valstybinio terorizmo aktą. Dubline ir kituose didesniuose Airijos miestuose tūkstančiai žmonių dalyvauja akcijose reikalaudami savo vyriausybės imtis realių žingsnių – išsiųsti Izraelio ambasadorių, susiaurinti diplomatinius santykius, boikotuoti Izraelio produktus tol, kol bus nutraukta Gazos blokada.

 

Airiai turi papildomų priežasčių piktintis Izraelio veiksmais – Izraelio slaptosios tarnybos prieš keletą mėnesių panaudojo padirbtus airiškus pasus nužudant vieną „Hamas” lyderių Mahmudą al-Mabhudą, o šioje „Laisvės flotilėje“ tarp aktyvistų buvo ir penki airiai, kurie, kartu su kitais įvairių šalių piliečiais, buvo pagrobti tarptautiniuose vandenyse, nugabenti į Izraelį, o vėliau deportuoti iš šalies.

 

Ketvirtadienį, birželio 3 d., Airijos antikarinis judėjimas (Irish Anti-War Movement) suorganizavo protesto demonstraciją, kurios dalyviai, skanduodami šūkius „Izraelio ambasadorių lauk”, „Laisvę Gazai”, „Laisvę Palestinai” ir nešdami Izraelį smerkiančius plakatus, pražygiavo nuo miesto centro iki Izraelio ambasados. Kolonos priekyje buvo nešami karstai, plevėsavo Turkijos, Palestinos, Airijos vėliavos (beje, buvo ir viena Lietuvos vėliava).

 

Prie ambasados demonstracijos dalyviai išreiškė užuojautą Turkijai, tylos minute pagerbė nužudytuosius ir, solidarizuodamiesi su Gazos gyventojais, susėdo ant grindinio bei tokius būdu simboliškai užblokavo ambasadą. Vienam antikarinio judėjimo aktyvistui pavyko užlipti į Izraelio ambasados kieme augantį aukštą medį ir iškelti Palestinos vėliavą. Tarp pasisakančiųjų buvo laivuose plaukę Izraelio atakos liudininkai, Antikarinio judėjimo aktyvistai, Airijos-Palestinos solidarumo kampanijos lyderiai, kai kurių partijų atstovai.

 

Tą patį vakarą apie du šimtai taikos aktyvistų, reikalaudami diplomatinių ir prekybinių sankcijų prieš Izraelį, gyva žmonių grandine apsupo ir užblokavo ambasados pastatą, apie penkiasdešimt jų, uždegę žvakes, pasiliko protestuoti per naktį.

 

Rytoj airių laivas „Rachael Corrie”, plukdantis humanitarinį krovinį, turėtų pasiekti Gazą. Airiai baiminasi, ar nepasikartos tokios žudynės, kurias tarptautiniuose vandenyse prieš keletą dienų surengė Izraelio piratai.

 

Negaliu nepritarti kalbėtojų išsakytiems raginimams ir nežinau, ar pasaulyje, be pačių žydų, yra žmonių, kurie pateisintų šiuos Izraelio nusikaltimus. Vis dėlto rasistinį ir apartheidinį Izraelio režimą gali paveikti ne vien demonstracijos, bet ir realūs žingsniai – galingas ir vieningas pasaulio šalių spaudimas. Juk savo laiku tarptautinės visuomenės pasmerkimas ir boikotas padėjo priartinti Pietų Afrikos baltųjų mažumos vyriausybės žlugimą.

 

Simboliška, kad po šios Izraelio atakos Pietų Afrika viena pirmųjų atšaukė savo ambasadorių iš Izraelio. Tą patį turėtų padaryti ir Lietuva, kuri pati neseniai buvo okupuota ir pati pergyveno Rusijos blokadą. Lietuviai labai gerai turėtų suprasti palestiniečių padėtį ir, solidarizuodamiesi su Gazos gyventojais, pareikalauti, kad Lietuvos valdžia pasmerktų nusikalstamus Izraelio veiksmus.

 

Lietuvos Seimas prieš keletą dienų priėmė rezoliuciją dėl padėties Gruzijoje. Ne mažiau svarbu, kad Lietuva prisijungtų prie tarptautinio spaudimo Izraeliui, o Seimas priimtų rezoliuciją, smerkiančią Izraelio akciją, ir pareikalautų nutraukti Gazos blokadą.

 
2010 06 04
 
dublino akcija pries izraelio valstybe 2
 
dublino akcija pries izraelio valstybe 1
 
dublino akcija pries izraelio valstybe 3
 
dublino akcija pries izraelio valstybe 4
 
Eugenijus Misiunas