Petras Dargis. Tik spąstuose sūris dykai
politika

suris_dykaiTelevizoriaus gudrutis stovi prie saule varomos elektrinės ir aiškina: na taip, ši elektrinė brangi, brangi ir jos priežiūra, užtat nemokamas saulės kuras. Jeigu žmonija naudosis saulės energija, jai niekada nereikės pirkti kuro. Kaip nuostabu! Ji gali dykai naudotis ir vėjo energija – vėjas irgi dykai pučia į malūnų sparnus! Taigi žmonijai nereikės pirkti nei saulės, nei vėjo!

 

Visi linksi galvomis ir niekas to gudručio nepaklausia labai paprasto dalyko: o iš ko žmonija perka naftą, dujas, akmens anglį? Gal iš kokių marsiečių? Gal žmonija gamtos išteklius importuoja kur nors iš Veneros, Mėnulio, Merkurijaus?..

 

Tas vienas klausimas atskleistų labai įdomų dalyką: iš ko gi mes perkame? Už ką mokame pinigus? Argi nafta, dujos, akmens anglis ir kiti gamtos ištekliai nėra tokie pat "dyki", kaip ir saulės šiluma arba vėjo jėga? Negi tarptautinės naftos kompanijos pačios pagamino šituos turtus ir sukaupė po žeme? Ne? Tai kodėl mes turim mokėti?

 

Sakote, mokame už gavybą ir transportavimą? Taip, žinoma, pirkdami kurą, sumokame ir už gavybą bei transportavimą. Bet kaip čia yra, kad tobulėjant technologijoms ir mažėjant gavybos bei transportavimo kaštams, kuras vis brangsta ir brangsta?

 

Vadinasi, pirkdami dujas bei naftą, mes mokame dar ir už... nieką. Paprasčiausiai kažkas kažkada įsikalė į žemę kuolą ir pareiškė: mano! Ir nuo tada mes turime jam mokėti už tai, kas toje žemėje atsirado prieš milijonus metų. Nei jis gamino naftos, nei dujų, nei sidabro ar aukso, bet paprasčiausiai valdo šituos turtus, ir mes priversti jam mokėti. Mes turime daug ir sunkiai dirbti, kad nusipirktume savo mašinai kuro, sumokėtume už elektrą ir savo buto šildymą. Kas užvaldė gamtos turtus, tas užvaldė žmoniją. Susirenka didieji "devynetai" ir nusprendžia, kiek jiems turėsim dirbti.

 

Sakote, saulė šviečia visiems, ir niekas jos neužvaldys? Nebūkime naivūs. Saulė dykai šviečia mums tik tada, kai išeiname pasišildyti jos atokaitoje. Arba susikalame šiltnamį, ir ji dykai mums šildo daržoves. Arba susimeistraujame labai paprastą saulės kolektorių ir juo šildome vandenį arba kambarius. Bet pamėginkit nusipirkti pramoninius saulės kolektorius už kelioliką tūkstančių lit