Graikijos stalinistai palaimino neonacių intervenciją į streikuojančią liejyklą
politika

graikijos fasistai     Vienos „Elliniki Halivourgia“ („Graikijos plieno liejyklos“) įmonės darbininkai streikuoja jau 111 dienų. Ši liejykla įsikūrusi Atėnų pakraštyje esančiame Aspropyrgos pramonės rajone. „Elliniki Halivourgia“ turi ir kitą liejyklą Voloso mieste.

     Praeitų metų rudenį įmonės vadovybė priėmė nutarimą, kad būtų laikomasi 5 valandų darbo dienos, o darbo užmokestis būtų sumažintas 40%. 2011 m. spalio 30 d. Aspropyrgos liejyklos darbuotojų generalinė asamblėja vienbalsiai atmetė šiuos atlyginimų apkarpymus, nors Voloso liejyklos profesinė sąjunga jiems ir pritarė. Įmonės administracija iš karto paskelbė atleidžianti 34 Aspropyrgos darbininkus. Reaguodami į šį žingsnį, darbininkai nusprendė paskelbti neribotą streiką ir piketuoti gamyklos vartus. Jie pareikalavo grąžinti į darbą atleistus darbininkus ir atmesti algų karpymo planą. Po mėnesio įmonės vadovybė atleido dar 16 darbininkų.

     Streikininkų veiksmus koordinuoja liejyklos profesinė sąjunga, tačiau svarbiausius sprendimus priima darbuotojų asamblėja. Liejyklos streikas – vienas svarbiausių įvykių šiame regione per pastaruosius kelerius metus, tačiau jis lieka izoliuotas, o profesinė sąjunga jau pritarė administracijos planui ir atsisakė reikalavimo grąžinti į darbą atleistus darbininkus. Vis dėlto darbdavys lieka nepalenkiamas.

     Stalinistinės Graikijos komunistų partijos (KKE) kontroliuojama PAME profesinė sąjunga suvaidino svarbų vaidmenį šiame streike. Ji surengė streikininkų palaikymo kampaniją „Paverskime visą Graikiją „Elliniki Halivourgia“ liejykla“ ir griebėsi rinkiminės agitacijos taktikos.

     2012 m. vasario 17 d. liejykloje apsilankė garsiosios neonacių partijos „Chrysi Avyi“ („Auksinė žara“) delegatai. Fašistai be problemų pateko pro vartus, gavo mikrofoną ir išrėžė „solidarumo“ kalbą streikininkams. Graikijos komunistų partijai (KKE) priklausantis liejyklos profesinės sąjungos vadovas džiaugėsi fašistų vizitu sakydamas, kad „su mumis visa Graikija“.

    

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


     Iš pradžių pasisakė neonacių atstovas, o vėliau profesinės sąjungos vadovas Giorgos Sifonios – PAME narys, 1998 m. savivaldos rinkimuose dalyvavęs KKE kandidatas – pasveikino neonacius. Iki pat šios dienos PAME nepateikė jokio paaiškinimo ir nebandė atsiriboti nuo šio renginio. Taigi yra pagrindo manyti, kad profsąjungos vadovas vykdė partijos politiką. Priešingu atveju jis būtų iš karto pašalintas iš partijos.

     Tokiu būdu stalininė KKE padėjo fašistams įsiskverbti į darbininkų judėjimą. Šiuo metu sunku paaiškinti šį stalinistų žingsnį. Galbūt jis buvo atliktas siekiant pristabdyti aktyvius anarchistų veiksmus, remiančius šį streiką. Graikijos anarchistų ir KKE bei PAME stalinistų santykiai itin įtempti po 2011 m. spalio 20 d. incidento, kada stalinistai užpuolė parlamentą atakavusią anarchistų grupę.

     „Chrysi Avyi“ („Auksinė žara“) yra gerai žinoma fašistų grupuotė. Judėjimas prasidėjo nuo grynų nacionalsocializmo idėjų, vėliau prie jų prisidėjo Graikijos kraštutinių dešiniųjų tradicijos. „Chrysi Avyi“, atsakinga už daugelį išpuolių prieš imigrantus, palaiko glaudžius ryšius su policija ir kariuomene. Fašistų įtaka vis didėja, ypač darbininkų rajonuose. Per artėjančius rinkimus ši partija tikisi laimėti apie 3-4% balsų.

     Iš www.leftcom.org vertė N.K.

     2011 02 28

     graikijos fasistai 2