„Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?
politika

violetine revoliucija     Dar nežinia, kaip baigsis kedofilijos isterija. Bet jau nuo pat pradžių buvo galima teigti, kad visa ši istorija yra didelis Lietuvos visuomenės pralaimėjimas valstybei, kuri ekonominės krizės metu žūtbūt stengėsi išlaikyti mus savo represijų kumštyje.

     Užuot tęsusi nepasitenkinimo valdžia veiksmus, kuriuos įkūnijo 2009-ųjų sausio 16-osios įvykiai, didžioji dalis Lietuvos visuomenė nuklydo į pavojingą populistinį „reakcijos iš apačios” kelią, kurio įvairūs pavidalai buvo kovo 11-osios neonacių eitynės, nežabotą pyktį liejanti minia, susirinkusi kitoje pusėje eitynių „Už lygybę” apsauginių tvorelių, galiausiai – minia, atvesta prie Prezidentūros ne veikti skatinančio solidarumo, bet pykčio, neapykantos ir isteriją spinduliuojančių vadų, kurie, nuodydami jų kalbų hipnotizuojamą minią, siekia vienintelio tikslo – ant tos minios pečių užsiropšti į valdžios sostus.

     Per šiuos metus buvo prikurta tiek sąmokslo teorijų, kad nepakenktų dar viena: galbūt šioje byloje laimėjo Lietuvos politinė sistema, kurią valdančių konservatorių grietinėlė jau seniai siekia susidoroti su teismų sistema, kliudančia jiems dar labiau sutelkti galią savose rankose? Taip, taip, ta pati politinė sistema, prieš kurią tarėsi kovojantys tariami pilietinės visuomenės gynėjai. Ta pati sistema, tik šiek tiek kitokia – be teismų, kurie ribotų valdančiųjų sprendimus ir neleistų mums tapti autoritarine visuomene?

     Šiuolaikinėje valstybėje esminis konfliktas kyla tarp liberalios-normatyvinės konstitucinės valdžios ir tų jėgų, kurie norėtų apribodami konstitucijos veikimą išplėsti savo vykdomąsias galias. Nepaprastoji padėtis šiuolaikinei valdžiai yra labai naudinga – ji leidžia jėga įgyvendinti savo krizinius sprendimus, policine jėga numalšinti savo priešus ir kritikus ir išlaikyti situaciją kontroliuojamą – nesvarbu, kokia kaina. Būtent todėl teismų demonizavimas šitoje situacijoje labai reikalingas tai galiai, kuri norėtų valdyti be teismų įsikišimo.

     Jėgų, kurios sutiktų paaukoti valdžiai tokius įgaliojimus, netrūksta. Garliavos minia jokiu būdu nekilo iš apačios, tai nebuvo joks pilietinis ar socialinis aktyvizmas. Mergaitės kūnas tapo raizginiu, kuriame tampriai susipynė dabartinių valdančiųjų interesai ir privatūs, mafijiniai Kauno teisėjos interesai. Savo tikrąjį veidą dar kartą atskleidė visuomenininkais save vadinantys intelektualai, kurie tartiufiškai baisėjosi tuo, kaip policinės pajėgos elgėsi su vaiku, bet neprisiminė dar didesnio policinės prievartos proveržio tą sausio 16-ąją, kai lijo ašarinėmis dujomis ir byrėjo guminės kulkos.

     Tokie intelektualai turi prisiimti atsakomybę už tai, kas greitai gali nutikti Lietuvoje – už valstybės, kurioje valdo nežabotas galias turintys autoritetai ir vadai, sukūrimą, už jų pačių postuluojamo teisingumo virtimą „vienos tautos, vienos valstybės ir vieno vado” sindromu, už psichologinį smurtą ne tik prieš vaiką, bet ir prieš visą šitos isterijos įtrauktą ir pajungtą visuomenės dalį.

     Psichologinės pagalbos prireiks ne tik mergaitei – jos prireiks daugeliui Lietuvos žmonių, kuriuos „violetinės revoliucijos” manipuliacijos privertė pamiršti savus rūpesčius ir vargus – bedarbystę, išnaudojimą, paskolų kilpą. Ir tai, kad greitai privalėsime susitaikyti su aplinką žalojančiais energetiniais sprendimais, kuriuos Seimas svarstė būtent šį ketvirtadienį po nuodingų violetinių dūmų uždanga.

     Kai kas klausia, koks turi būti kairiųjų vaidmuo šitoje revoliucijoje. Žinoma, kad jokio. Garliavos judėjimas niekada nėra, nebuvo ir nebus joks socialinis judėjimas. Tai greičiau populistinis, Pakso vojažus po Lietuvą primenantis šaršalas, kuriame, tiesa, dalyvauja tie, kurie kadaise veikė teisinės valstybės labui. Dabar jie veikia tos pačios valstybės, pranokstančios save – į autoritarizmą linkstančios Rusijos, Baltarusijos ar Vengrijos tipo valstybės – labui. Valstybės, kurios sukūrimo atveju policinė prievarta, kurią matėme Garliavoje, bus demonstruojama prie Seimo malšinant nesutinkančiųjų maršus, ir kulkos lėks į režimo kritikus.

     Taigi, atsakydamas į klausimą dėl kairiųjų ar antiautoritarinių grupių vaidmens. siūlau atskiriems situacijos stebėtojams ryžtingiau kritikuoti ne tik tai, kas vyksta, bet ir tai, kas gali nutikti, imtis griežčiau traktuoti autoritarizmo grėsmę Lietuvos visuomenei. Turi imti burtis tokie socialiniai judėjimai, kurie apie neteisingumą kalba ne abstrakčiai, bet remdamiesi juose dalyvaujančių žmonių patirtimi – dirbantieji, studentai, bedarbiai, paskolų mokėtojai, taip pat visi, kurie aiškiai pasisako prieš bet kokį fašizmo pavidalą.

     Reikia suvokti: violetinė revoliucija nėra jokia revoliucija. Revoliucija turi kilti visai iš kitur – iš ten, kur žmonės kalbasi tarpusavyje ir kuria tam tikras sąmoningumo kėlimo grupes, o ne leidžiasi „suvystomi” per mikrofoną kalbančių rėksnių hipnozės. Galbūt, jei su Garliavos minia būtų kalbama kitaip, subtiliau, jei jų būtų paklausta, ar mergaitė tikrai yra didžiausia jų gyvenimo bėda, ar ji yra tik įasmenintos jų kasdienybės problemos, jų baimė dėl ateities, jų pyktis dėl valdžios vykdomo neteisingumo ir nepasitikėjimas savo jėgomis, netikėjimas, kad šitoje sistemoje galima kažką pakeisti, kad galima sukilti prieš juos smaugiančią ir jais manipuliuojančią valdžią – galbūt tada Lietuvos pilietinių įtampų žemėlapis atrodytų visai kitaip... Panašu, kad kol kas iš valdžios pusės daroma viskas, kad tokio kritinio dialogo nebūtų.

     Kasparas Pocius

     2012 05 19

    doghumpgifpurplepillow

 

Komentarai  

 
+29 # anarcholiberala iJV Y-m-d H:i
Nuo kada anarchistai palaiko "liberalią-norm atyvinę konstitucinę valdžią" ir policijos smurtą? "Status quo" pozicija šitoje istorijoje būtų labiau nei logiška (nes viskas šioje istorijoje labai neaišku), tačiau atrodo, kad LT anarchistai toli gražu nėra neutralūs ir džiūgauja, kad valstybė pasiekė savo (aka "taip tiems runkeliams ir reikia"). Pradeda atrodyt, kad LT anarchistai tai tik dar vieni (tik šiek tiek truputėlį kairesnių pažiūrų) liberalai su romantišku maišto ir tolerancijos idėjų prieskoniu.
 
 
+2 # aha+ Y-m-d H:i
Tik nereikia čia pseudoanarchist inės demagogijos. Garliavoje valstybė nugalėjo ne "runkelius", o tvirtą politinį "stogą" turinčią ir dėl to nebaudžiama pasijutusią Garliavos "kniagynią". "Policijos smurtas" tik parodė, kad Lietuvos įstatymai bent retkarčiais galioja ir Lietuvos "kniaziams" su "kniagyniomis". Galima tai laikyti mažyte Prancūzijos revoliucijos idealų pergale prieš lietuviško neofeodalizmo liūną. O jei kam dėl to labai skauda širdį, tai jo asmeninė bėda, su anarchizmu neturinti nieko bendra.
 
 
+6 # ahajuiJV Y-m-d H:i
Iš kur taip tvirtai žinai, kas ką ten nugalėjo? "violetiniai" yra kaltinami "sąmokslo teorijomis", bet kad tavo pateikta versija yra tik dar viena sąmokslo teorija. O gal turi tvirtų įrodymų?

Beje nemanau, kad nesibaigus bylai perduoti pagrindinį nukentėjusįjį (šiuo atveju mergaitę) pagrindiniams įtariamiesiems yra "Prancūzijos revoliucijos idealų pergalė". Tai yra bylos eigos brokas mažų mažiausia (jeigu straipsnio autorius bando įžvelgti teisinės valstybės pergales, tai aš jų nematau, nes bylos eiga eina nelogiškais žingsniais). Bendra prasme tą mergaitę laikinai reikėjo atskirti nuo abiejų pusių, kol nesibaigė byla, nes abi pusės norinčios globoti tą vaiką teismo proceso metu turi savo interesų (gi vaikas yra pagrindinis likęs liudytojas, tad abidvi pusės turi interesų globojimo metu įtakoti to liudytojo parodymus).

Bet mane stebina apskritai visas šitas šitam fone nemažai vadinamų "anarchistų" ar tai būk tai "kairiųjų" išsakytas požiūris į provincijos žmones, žeminimas, laikymas kitus prastesnį išsilavinimą ir provincijoje užaugusius - "kaimiečiais", runkeliais, mažaraščiais ir t.t. Elitizmas, ne kitaip. Man tai apskritai kairiųjų idealų išdavystė. Žmogaus pažiūrų galima nemėgti, galima nepritarti, bet dėl žmogaus pažiūrų bei išsilavinimo jį žeminti ir laikyti sisteminiu priešu (kuomet jis tiesiogiai dažnai net nėra pareiškęs priešiškumo tai kitai grupei) yra dugnas.
 
 
-2 # išmok skirti "vardas" nuo "pavadinimas"+ Y-m-d H:i
1. Tvirtų įrodymų kam? Kad gegužės 17 d. rytą pagaliau buvo įvykdytas teismo sprendimas, kuris turėjo būti įvykdytas dar metų pradžioje? Taip, turiu. Kad krūva politikų, įskaitant įtakingus, viešai ragino nevykdyti teismo sprendimo, o valstybės, atsiprašant, prezidentė viešai kalbėjo, neva jis yra vykdomas, kai iš tiesų jis buvo nevykdomas? Taip, turiu.

2. Pagrindinis (ir, beje, vienintelis) bylos įtariamasis jau yra miręs. Kiek man žinoma (ir ką patvirtino krūva liudininkų), mergaitė buvo išgabenta į motinos butą, o ne į aną pasaulį, taigi, ji niekaip negalėjo būti perduota
pagrindiniam bylos įtariamajam. Jei jau apsimeti esąs nešališkas, tai bent nekalbėk kedofilų propagandos klišėmis. O kame čia Prancūzijos revoliucijos idealų pergalė, parašiau labai aiškiai, todėl nesikartosiu.

3. "Atskyrimas nuo abiejų pusių" reiškia, kad motiną turintis vaikas statomas į našlaičio padėtį. Beje, tai nebūtų sušvelninę situacijos, ir tu pats tą puikiai žinai - kedofilai dabar lygiai taip pat mitinguotų ir klyktų apie
"pydafylams" atiduotą, mistiniais spectarnybiniai s vaistais nuodijamą, į užsienio viešnamį išvežtą ir t.t. mergaitę, o jų advokatai pritariamai linksėtų galvomis ir šnekėtų, kad "bylos eiga eina nelogiškais žingsniais", kad
mergaitė, kol nesibaigė byla (ir kai ji pasibaigs - irgi) turėjo būti palikta Venckienei ir Skučienei. Tik Venckienei ir Skučienei, ir niekam kitam. Iki pat savo mirties, ir ne trumpiau. Ir t.t. Apie tai, kad Venckienė irgi "turi
interesų globojimo metu įtakoti to liudytojo parodymus", kedofilų advokatai mergaitės atskyrimo nuo abiejų pusių atveju būtų tylėję, štai ir visas skirtumas. Beje, prieš pradedant kalbėti apie bylos nagrinėjimus, liudininkų parodymus ir kitas aukštas materijas, siūlyčiau pradžiai susipažinti bent jau su LR BPK 186 str.

4. Kas tie "provincijos žmonės, kaimiečiai, runkeliai, mažaraščiai"? Venckienė su Venckum? O gal abu Landsbergiai (senis ir jauniklis), Songaila, Uoka, Kupčinskas, Stoma, Puteikis, Stančikienė, Sadūnaitė, Grigas,
Matelis, Jakimavičius, visa "Respublikos" redakcija, visa TV3 redakcija ir dešimtys kitų "jų šviesybių" bei didesnių ar mažesnių garsenybių? Panieka išvardintiesiem s arba jų laikymas sisteminiais priešais yra elitizmo
požymis ir kairiųjų idealų išdavystė? Oho, net nebūčiau įtaręs.

5. Dešiniųjų radikalų retorika, mąstysena ir pasaulėjauta kedofilų stovykloje trykšta fontanais. Kiekvienas savam prote dar tebesantis kairiųjų pažiūrų žmogus pats susipras, kad tokioje kompanijoje jam vietos nėra. O kuris nesusipras, tą patys kompanionai anksčiau ar vėliau paprotins. Mažų mažiausiai, smūgiais į jo buką, kvailą galvą.

6. Apskritai kairiųjų idealų išdavystė yra reikalauti atimti vaiką iš "žemakilmės" motinos ir atiduoti jį kažkokiai "aukštakilmei" žiurkiasnukei tetulytei vien tuo pagrindu, kad tetulytė išvadino motiną nusikaltėle, mat tetulytė "visada teisi". Stačiai kaip draugas Stalinas, arba kaip draugas Napoleonas iš "Gyvulių ūkio". Kairiųjų idealų išdavystė yra reikalauti atsisakyti mokslo, proto ir racionalumo, pakeičiant juos patvorio legendomis, minios instinktais ir niekad neklystančios tetulytės vadovaujančiais nurodymais. Kairiųjų idealų išdavystė yra prisijungti prie nusikaltėlių, politinių aferistų ir/arba psichų vedamos lunatikų minios, besivaržančios, kuris iš lunatikų "demaskuos" daugiau "raganų stankūnaičių", "pydafylų aidų" ir šiaip "stribuomenės atstovų", reikalaujančios linčo teismų "pydafylams", inkvizicijos laužų "raganoms", fašistinio perversmo valstybėje, geležinio kumščio diktatūros ir panašių "kairiųjų idealų". Nes šitas yra centrinis violetinės minios mesedžas. Tai, kad į tą minią grimztantys durneliai iš pradžių jo dažnai net nesupranta, reiškia ne daugiau kaip tas faktas, kad ir tarp Hitlerio rinkėjų toli gražu ne visi suprato ar bent žinojo jo programą. Tai, kad lunatikai ir jų vadai kartais pašneka visiems seniai žinomas banalias tiesas apie Lietuvoje vešinčius skurdą, betvarkę ir neteisingumą, reiškia ne daugiau kaip tas faktas, kad ir Hitlerio rinkėjai bei pats Hitleris pasakydavo daug banalios tiesos apie Veimaro Vokietijoje vešėjusius skurdą, betvarkę ir neteisingumą (jei Hitleris būtų vien melavęs ir kliedėjęs, tai prie jo partijos būtų jungęsi vieni tik psichiatrinės pacientai). Galų gale, tai, kad kai kurie inteligentiškes ni iš tai miniai užpakalį laižančių veikėjų patys greičiausiai netiki jokiais "pydafylais aidais" ir neplanuoja pavyti bei pralenkti draugo Stalino 1937-ųjų, reiškia tik tiek, kad jie viso labo rengiasi jau šį rudenį, kaip sakoma, ant svetimo bybio į Seimą joti, o tuo pačiu dar ir žuvelę drumstam vandeny pagaudyt. Kokia "revoliucija", tokie ir "revoliucionieriai".

7. Advokatauti darantiems kurį nors iš aukščiau išvardintų dalykų - irgi yra kairiųjų idealų išdavystė. Garbinti ir fetišizuoti kiekvieną bet kuriais tikslais susirinkusią minią, apriori stengtis atrasti jos stūgavimuose tiesą ir šviesą - yra nebe tik kairiųjų idealų, bet ir sveiko proto išdavystė. O sakyti, kad šitas vaizdas (http://www.15min.lt/images/photos/600437/big/kadras-is-filmo-laimute-stankunaite-su-dukrele-4fa13fb8537a3.jpg) yra lygiavertis šitam (http://www.balsas.lt/05/31/miniapriekedziu_px600.jpg), yra estetinių ir biologinių idealų išdavystė.

P.S. Taip, tai rašyta su neapykanta vienai iš konflikto pusių. Kas tuo pasipiktins, gali sakyti, kad bent šiuo vienu požiūriu tai yra labai "violetinis" komentaras - ir gal nusiramins.
 
 
-5 # >+Upe Y-m-d H:i
Тебе бы книжки писать, краснопёрый!
 
 
-7 # hm+ Y-m-d H:i
Čia taip priimta tarp "true anarchistų" - kriminalinis žargonas vietoj argumentų?:)
 
 
0 # >+Upe Y-m-d H:i
Jau visi argumentai buvo išdėstyti. Kas dėl žargono, tai viskas čia "putiom" - kriminalinės paniatijos teisingesnės už jūsų "Teisinę valstybę". Ne už kalnų diena, kai jūsų krasnapiorinei valstybei bus kajuk :)
 
 
0 # hm+ Y-m-d H:i
Labai jau menki tie argumentai buvo. O kas dėl šito,
Cituojamas Upe:
kriminalinės paniatijos teisingesnės už jūsų "Teisinę valstybę".

tai čia nieko naujo. VKP(b) indoktrinatoria i ir indoktrinuotiej i rašė ir kalbėjo lygiai tą patį... kol per partinius "valymus" nepradėjo patys keliauti į lagerius ir nenusipažino su kriminalinėm paniatijom iš arčiau. Viskas, ko galiu tau palinkėti - tai nepatirti pačiai Stankūnaitės likimo. Tas yr, per artimai nesusidurti su kokiu nors pagal kriminalines paniatijas gyvenančiu "bachūru". Nes tada tavo iliuzijos sudužtų kaip stiklas į sieną, ir tu greičiausiai taptum arba kriminaline konservatore-mo raliste, arba traumuota konservatore-mo raliste. Jau geriau lik tokia, kokia esi dabar.
 
 
0 # >+Upe Y-m-d H:i
Stankūnaitė baisi kekšė, matos. Aš, žinok, jas iš akių atpažįstu, nes pati dirbau pusiau kekšinį darbą. Visi jie ten "geri", bet anai vaiko duot negalima... O augau aš žulikų ir banditų rajone. Ir ką? Gerbia mano tėvus ir mane. Svarbiausia būti paprastu žmogum, tada net sibiras nebaisus.
 
 
-1 # hm+ Y-m-d H:i
Cituojamas Upe:
Stankūnaitė baisi kekšė, matos. Aš, žinok, jas iš akių atpažįstu, nes pati dirbau pusiau kekšinį darbą.

Mergaite, mergaite, kas tavo galvoj? Iš kur joje tiek represyvios patriarchalinės neapykantos moterims, kapitalizmo ir patriarchalizmo priverstoms naudotis savo seksualumu, kad pakiltų iš kapitalistinio pragaro dugno? Suprasčiau, jei nekęstum kekšininkų, bet dabar... Kalbi, lyg būtum dirbusi kunigu Romos popiežiaus kurijoje.

Cituojamas Upe:
augau aš žulikų ir banditų rajone. Ir ką? Gerbia mano tėvus ir mane.

Je, senos mokyklos zekai visai malonūs sugėrovai. Mandagūs tokie, gana kultūringi... Ir ką? Nesusidurk su jais iš pernelyg arti, koks paprastas žmogus bebūtum - per didelė rizika vardan NULINIO laimėjimo.
 
 
-2 # >+Upe Y-m-d H:i
Moterys priverstos naudotis savo seksualumu, kad pakiltų iš kapitalistinio pragaro dugno ir kekšės - ne tas pats. Nesupranti tu gyvenimo. Tingiu tau aiškint. Ji nebuvo jokiam dugne, o norėjo "gražaus" gyvenimo. Nesuprasi...
 
 
+1 # deja, deja+ Y-m-d H:i
Iš tavo pusės įžiūriu ne tiek gilesnį nei manasis gyvenimo supratimą, kiek didelį kiekį klaidingu adresu nukreiptos pagiežos ir neapykantos. Ir, bijau, gimtojo rajono idėjų įtaką.

Iš savo pusės, irgi tingiu kažką daugiau aiškinti. Tiesiog labai nemalonu matyti, kaip mergina, anksčiau kalbėdavusi apie laisvę ir meilę, įsijautė į Veronikos tėvo (to iš "Paskenduolės") vaidmenį.
 
 
0 # >+Upe Y-m-d H:i
Na taip. Laisva meilė negali būti už pinigus :)
 
 
+1 # ATS: >++ Y-m-d H:i
Tai dabar užmuškim visas, kurios tekėjo iš išskaičiavimo?
 
 
0 # >+Upe Y-m-d H:i
O kam užmušt? Nereikia užmušinėt. Tu ką, maniakas? Nereikia tik iš ideologijų daryti mišrainių. Nesu jau tokia labai dogmatikė, bet kai pociai sukergia "Teisinę valstybę" su anarchija, tu - pinigus su laisva meile... manipuliuojate, švelniai tariant, žmonių sąmone.
 
 
-2 # ATS: >++ Y-m-d H:i
Ne. Kol egzistuoja pinigai, tol laisva meilė apima tiek meilę ne už pinigus, tiek ir meilę už pinigus - tai žmogaus pasirinkimo reikalas. Kad tokio pasirinkimo neliktų, reikia sunaikinti pinigus. O dabar pagal tave išeina, kad į pinigus turi teisę tik visokie kedžiai su ūsais, o ne visokios stankūnaitės. Gryniausia moterų diskriminacija:)

Tsakant,
- Pas mus stankūnaitės kedžiams nemokamai! Pas mus laisva meilė ir komunizmas!
- O, tai jeigu pas jus komunizmas, gal gali man nemokamai įpilti alaus?
- Vat ir ne, braliuk, nemokamai neįpilsiu. Pas mus nemokamai tik stankūnaitės kedžiams. Visa kita kaip ir anksčiau - už pinigus, tik už pinigus! Toks yra mūsų komunizmas...
 
 
+1 # >+Upe Y-m-d H:i
Kas su tavim pasidarė? Meilę už pinigus tu vadini meile? Kokiose seminaruose lankaisi? Visai kū kū?? Vadink tai seksu, pysimusi (bilekaip), bet nevadink to meile!

P.S. Ar gali paprašyti savo draugelių, kad atblokuotų mano IP ? Nesavo kompą naudojau ir dabar mane veikiausiai "suvalgys"...

P.P.S. Man dzin Kedys. Bet Stankūnaitė kekšė. Ar supranti?
 
 
+2 # ATS: >++ Y-m-d H:i
Cituojamas Upe:
Meilę už pinigus tu vadini meile?

O kodėl ne. Jei meile vadinsim tik tai, kas atitinka tam tikrus idealistinius reikalavimus (nesvarbu, ar aš pats laikau tuos reikalavimus pagrįstais ir būtinais), tai paaiškės, kad meilė šiame pasaulyje yra ne toks jau dažnas paukštis. Ypač abipusė. Na ir ką? Koks pasaulis, toks ir žmogus. Koks žmogus, tokia ir jo meilė. Ar dabar pradėti dėl to nekęsti žmonių? Žmonės turi daug didesnių trūkumų, nei šitas.

Cituojamas Upe:
Ar gali paprašyti savo draugelių, kad atblokuotų mano IP?

Jeigu jie būtų mano draugeliai - būtinai paprašyčiau. Deja, aš čia esu toks pat ne itin mėgstamas prašalaitis, kaip ir tu. Jei būtų reikalas, bandyk naudoti proxy serverius arba Tor Browser (tiesa, nežinau, ar tuomet galima parašyti komentarą).

Cituojamas Upe:
Ar supranti?

Nesuprantu ir nesutinku. Ji niekuo ne blogesnė už šimtus tūkstančių kitų Lietuvos moterų. Nebent tuo, kad susirasdavo turtingesnius meilužius - jei žiūrėsim pagiežingo pavyduolio akimis. Kitą vertus, jai su tais meilužiais labai nepasisekė, todėl nėra ko jai pavydėti.

P.S. Man būtų bjauru spjaudyti į nelaimingą žmogų vien už tai, kad jis negyveno pagal mano idealus. O kai aplinkui stūgauja minia išpistasmegenių psichų, reikalaujančių to žmogaus kraujo - spjaudyti į tą žmogų yra jau net nebe bjaurus poelgis, o pats tikriausias nusikaltimas. Ar supranti?

P.P.S. Jei Stankūnaitė kekšė, tai Kedys - kekšininkas. Kekšininkas yra daug blogiau už kekšę. Be to, Kedys dar ir žmogžudys. Žmogžudys yra daug blogiau už kekšininką. Ar nešlykštu dėtis prie minios, kurioje mažiausiai 90 procentų garbina kekšininką ir žmogžudį vos ne kaip naują dievą?
 
 
-2 # >+Upe Y-m-d H:i
Ar gali įrodyt, kad Kedys ką nors nužudė ? Lygiai taip pat gali įrodyt, kaip aš negaliu įrodyt, kad Stankūnaitė pardavinėjo savo dukrą. Nors yra daug liudininkų... Tikrai ji ne vargšė... Nebūna dūmų be ugnies.
 
 
+4 # ATS: >++ Y-m-d H:i
Cituojamas Upe:
Ar gali įrodyt, kad Kedys ką nors nužudė ?

Ekspertai sako, kad įrodymų Kedžiui nuteisti pakaktų (jeigu jis būtų gyvas). Versija, jog žudė Kedys, yra vienintelė logiška ir nuosekli to nusikaltimo versija, visos kitos - tokios kretiniškos, kad į jas negalima žiūrėti rimtai. Kedofilai Kedį įsimylėjo būtent todėl, kad nė trupučio neabejojo, jog žudė būtent jis. Kliedesiai apie "pydafylo Aido smogikus" pradėjo rastis gerokai vėliau, kai šeimynėlei "dašlo", kas gresia jų lepūnėliui.

Kadangi aš - ne teismas, ne prokuroras ir ne advokatas, man to pakanka.

Cituojamas Upe:
Nors yra daug liudininkų...

Pydafylas Aidas su pydafylu Frančesku?:)
Mergaitės parodymai dėl Stankūnaitės akivaizdžiai nenuoseklūs. Net LR prokurorams, kurie dar neatsikratė sovietinių inkvizicinių įpročių, jie pasirodė nepakankami bylai iškelti.

Cituojamas Upe:
Tikrai ji ne vargšė...

Klausyk, neprisišauk ant savo galvos kokios nors likimo bausmės. Aš rimtai. Tik kraštutinai iškrypęs mazochistas galėtų norėti išgyventi tai, ką jau teko ir ką dar teks išgyventi jai.

Cituojamas Upe:
Nebūna dūmų be ugnies.

Jei koks nors Jonas išvadintų tave necenzūriniais žodžiais, o koks nors Petras suprastų juos pažodžiui, vadinasi, tu taptum tuo, kuo dabar vadini Stankūnaitę? Juk dūmų be ugnies nebūna? Petras tiki, kad Upė yra kekšė, vadinasi, Upė yra kekšė. Juozas sako, kad matė Upę skrendant ant šluotos, vadinasi, Upė yra ragana... Žmonės, ar jūs velnią matot?
 
 
0 # >+Upe Y-m-d H:i
Klausyk, tu ne adokvatas? Pizdiš kak Trockij :D Nepyk.


Čia tau apie Ūso lytinį organą: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oRbzxxe99AY
 
 
0 # ATS: >++ Y-m-d H:i
Siužetas porno apsakymui su lytinėmis perversijomis. Kaip ir viskas, kas išeina iš violetinės stovyklos. Nerealistiška ir neįtikinama, bent jau man.

Jei Venckienė ir violetiniai mano, kad tai tiesa ir turi reikšmės Ūso bylai, tai ta moteriškė turėtų prašyti, kad jai būtų leista duoti parodymus. Bet manau, kad to nebus. Problema tame, kad per visokias TV3 gali pizdielint beveik ką nori, o va už melagingų parodymų davimą jau yra baudžiama.

Manau, jog tai arba eilinė TV3 gandonaša, arba dar vienas pigus Kedvenckų triukas.

Vienžo, "smash your TV":)
 
 
+6 # pliusiukuišiaip žmogas Y-m-d H:i
Žmogeli, tavęs neverčia susimąstyti visa šitos bylos eiga? Kažkokios keistos ir labai laiku atsitinkančios pagrindinių figūrantų mirtys, tavo taip garbinamų teismų sprendimai, prieštaraujanty s vieni kitiems, jau nekalbant apie tai, kad jie prieštarauja ne tik elementariai, bet ir teisinei logikai... O vien ko vertab mass media kampanija nukreipta praktiškai į vienus vartus? Taip pat tavo taip mėgstamų valdžiažmogių pasisakymai akivaizdžiai prieštaraujanty s videomedžiagai, kurią jie komentuoja?
Aš nežinau kas šioje istorijoje teisesnis, bet jau vien visos nesąmonės kišamos valdžios atstovų ir personažų "artimų imperatoriui" verčia mane stoti tų "kitų" pusėn. Ir nuo to, kad jūs postringausit apie kairiųjų (dešiniųjų, centrinių) idealų išdavystes ar propagavimą, rodo tik vieną - prisisdengus intelektualumo kauke labai patogu sėdėti krūmuose ir laukti kuo visa tai baigsis, kad po to galima būtų prisijungti prie nugalėjusių...
P.S. Rusų grupės dainos ТЕЛЕВИЗОР tekstukas, tarsi specialiai rašytas šitai situacijai:
Это - природа, а природа не дура.
Я тоже дрожу за свою шкуру,
Меня тоже тошнит от запаха крови
Но кто-то же должен быть героем.

Это - не политика. Это - драка
За свою душу со своим страхом.
Если чума притворяется пиром -
Эта кровь больна! Это вирус !

Сиди дома, если страшно!
Только потом ты не спрашивай:
"Почему так?.." и " За что нам?.."
Было мудр - сидел дома

И речь не идет о полной свободе-
Абсолютного нет в земной природе.
Я - о том, кем надо быть, чтобы
Не заметить чей-то хер в собственной жопе!

Нас уже трахают - а мы философы,
За книгами прячем свою совесть.
За никами нам бы отсидеться
А сердце - зачем нам сердце?
Сиди дома, если страшно!
Только потом ты не спрашивай:
"Почему так?" и "За что нам?.."
Было страшно - сидел дома!

А желудки дрожат - только б не было хуже
И давай Достоевским размахивать дружно
Но что страшнее - простой вопрос:
Одна - или миллионы детских слез?

Неживые адреса и пароли
Пожрали, поспали, поиграли в "героев"
И опять на работу, лизать начальство...
Стабильность - это смерть или счастье?
Смерть - или счастье?

Сиди дома, если страшно!
Только потом ты не спрашивай:
"Почему так?.." и "За что нам?.."
Было страшно - сидел дома!
 
 
-1 # šiaipiukui žmogeliukui+ Y-m-d H:i
[Paaiškinimas dėl adresato: Kaip šauksi, taip atsilieps (Lietuvių liaudies išmintis)]

Žmogeli, visų pirma, jei nori kritikuoti mano poziciją, tai ir kritikuok mano poziciją tokią, kokią aš išsakiau, o ne perkėlinėk ištisas frazes iš kedofilo citatų rinkinėlio. Nereikia čia demagogijos apie "garbinamus teismus" ir "mėgstamus valdžiažmogius" . Šlykštu, kai, susipešus dviems valdžiažmogių gaujoms, vienos iš tų gaujų šalininkai ima vaidinti antisisteminius maištininkus ir vos ne proletarinius revoliucionierius.

_keistos ir labai laiku atsitinkančios pagrindinių figūrantų mirtys_
Tokia forma tai tėra tuščias garsas. Prašom pagrįsti, kad tos mirtys tikrai keistos, kad jos tikrai labai laiku, kad jos kažką įrodo, kad keistų mirčių kasdieniame gyvenime nebūna ir, visų svarbiausia, kad visa tai turi kažkokią reikšmę, sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą.

_teismų sprendimai, prieštaraujanty s vieni kitiems_
Je, skirtingi teismai vienoje ir toje pačioje byloje kartais priima skirtingus sprendimus. Jėzusmarija, kaip baisu. Siūlai panaikinti apeliacijas ir kasacijas? Tai gal tada grįžkim prie stalininių "troikų" arba linčo teismų, ir problema bus išspręsta iš esmės - daugiau nebebus jokių vienas kitam prieštaraujanči ų teismo sprendimų.

_nekalbant apie tai, kad jie prieštarauja ne tik elementariai, bet ir teisinei logikai..._
Du klausimai: 1) ką konkrečiai tu išmanai apie elementarią ir teisinę logiką?; 2) gal galima konkrečiau?

_vien ko vertab mass media kampanija nukreipta praktiškai į vienus vartus?_
Įžūliai meluoti yra labai labai negražu. Violetinę psichozę didele dalimi sukėlė būtent violetinė mass media - pradedant liaudyje gana plačiai skaitomais įvairiais bulvariniais "laisvais (nuo proto ir sąžinės) laikraščiais" ir baigiant plačiai žiūrima TV3 (vien toks personažas kaip Kreivickas ko vertas). Ir dar Tomkaus leidinių grupės nepamirškim... Kur čia tie "vieni vartai"? Lietrytis - dar ne visa Lietuvos mass media.

_valdžiažmogių pasisakymai akivaizdžiai prieštaraujanty s videomedžiagai, kurią jie komentuoja?_
Pasikartosiu, bet gal galima konkrečiau? Iš savo pusės galiu prisiminti vienos tokios "kruvino režimo įkalintos antisisteminės maištininkės", pavarde Grybauskaitė, pasisakymus apie teismo sprendimo vykdymo eigą, akivaizdžiai prieštaraujanči us minėto teismo sprendimo vykdymo eigai...

_verčia mane stoti tų "kitų" pusėn_
Tsakant, nesvarbu, už ką, kad tik prieš kažką? Jei ne paslaptis, kiek tau metų?

_labai patogu sėdėti krūmuose_
Na, aš jau kokius pora metų bandau kovoti su violetinės psichozės apraiškomis savo artimesnėje aplinkoje (giminės ir artimieji, pažįstami, bendradarbiai etc.). Va, ir šiame saite ką tik pabandžiau tą patį. Turiu pasakyti, tai ne pati maloniausia misija, tad su sėdėjimu krūmuose ji vis dėlto nelygintina.

_kad po to galima būtų prisijungti prie nugalėjusių..._
Ir kodėl gi manai, kad aš prisijungčiau prie Venckienės vedamų bepročių ir/arba niekšų bei išsigimėlių jų pergalės atveju? Pagal save sprendi?
 
 
+1 # bandau...šiaip žmogas Y-m-d H:i
Pabandysiu atsakyti:
1."...keistos ir labai laiku atsitinkančios pagrindinių figūrantų mirtys." Ar atrodo logiška, kad Kedys, ieškotas ilgai ir po pusę Europos, ramiai slapstėsi pakaunėje, sodų bendrijoje, vieną vakarą sugalvojo pamedituoti su buteliu vodkės prie Kauno marių ir geriausiomis AC/DC vokalisto tradicijomis užlinko paspringęs savo vėmalais? Kitas (Ūsas)vos spėjo nusipirkti keturratį, išvažiavo, vertėsi ir nuskendo maždaug sprindžio gylio baloj... Normalūs sutapimai?
2. "...teismų sprendimai, prieštaraujanty s vieni kitiems." Pasidomėk kokias nutartis priiminėjo Vilniaus, Panevėžio ir galų gale Kėdainių teismas, tada galėsi pats nuspręsti apie jų logiką...
3. Dėl logikos: situacija kai mergaitė atiduodama Stankūnaitei man kažkodėl labai neša į pagrindinio daiktinio įkalčio atidavimą pagrindiniam įtariamajam, liepiant jam tą įkaltį atsinešti į teismą... Logiška?
4. Dėl mass media: tau neatrodo keista, kad vienintelė TV3 nuo pat pradžių ėjo prieš visų kitų TV kanalų skleidžiamą nuomonę, o kad ji švedų kapitalo, kuriam , ko gero LT politikieriai nelabai gali nurodinėti irgi tik sutapimas?
5. Dėl valdžios pasisakymų: tu gal pasižiūrėk pirmo mergaitės ėmimo filmuotą medžiagą ir po to sekusius Stauskio, Žiobienės ir t.t. komentarus.
Žinai, aš mąstau paprastai- jei prieš mane ant stalo padėjo lėkštę su šūdo krūva, kuri dvokia kaip šūdas ir atrodo kaip šūdas, bet pasakė kad tai tortas, tu jau man atleisk, bet aš tikėsiu tuo ką matau ir užuodžiu, o ne tuo ką man sako.
6. "verčia mane stoti tų "kitų" pusėn" vien šis sakinys parodo kad "už kažką", o ne prieš bet ką... ( Jo, su logika pas tave prastai...)
7. "Ir kodėl gi manai, kad aš prisijungčiau prie Venckienės vedamų bepročių ir/arba niekšų bei išsigimėlių jų pergalės atveju?" O ne prie Venckienės - mielai? O kad jie išsigimėliai, niekšai, bepročiai irgi yra tavo taip mėgiamo teismo nutartis, ar tu pats taip nusprendei?
Žinai, man visgi labiau verti pagarbos tie tavo išsigimėlių ir pan. epitetais apdovanojami žmonės, nes jie bent jau kovoja kaip gali už jų manymu teisybę ir savo teisę pareikšti nuomonę, o ne sėdi prieš monitorių, vaizduodami politikos žinovus ir iš savo žinojimo "aukštumų" vertinančius skruzdėlyną... Man jau darosi įdomu, kiek per kur ir kaip tokius kaip tu valdžia galės toliau dulkinti, ir ką ta valdžia turėtų dar iškrėsti, kad ir tokie intelekto aukštumose besėdintys personažai imtų kažką daryti?
Jo, vergas, jis ir pliusą užsidėjęs lieka vergu...
 
 
-1 # deja deja+ Y-m-d H:i
1. _Ar atrodo logiška, kad Kedys_
Jei žmogaus kas nors ieško po pusę Europos, tas žmogus nuo to nepasidaro nemirtingas. O migdomieji kartu su alkoholiu - pražūtis. Kodėl jis rijo vodkę ir vaistus? Tame irgi nėra jokios "pydafylų klano paslapties": pirmasis gyvenime nužudymas, juoba dvigubas, žmogui vis dėlto sukelia tam tikrą stresą, kurį dauguma malšina žinia kokiom priemonėm. Tai viena. Antra, dar didesnį stresą jam turėjo kelti mintis apie tai, kokioje padėtyje jis atsidūrė ir kad dabar įprastiniai "stogai" jo nebeišgelbės. Šiaip ar taip, jis pakėlė kanopą ne tik prieš "mužikę" Stankūnaitės seserį, bet ir prieš LR bajorą - teisėją, o tokie dalykai atsirūgsta net ir kitam LR bajorui. Mintys apie tai, kad tavęs neišvengiamai laukia Lukiškių požemis, gali sugniuždyti net ir daug stabilesnės psichikos žmogų negu tas narcizas. Tada belieka gerti ir narkašintis, kad užsimirštum. Tai natūralu. Pokario miškiniai daugiausia buvo vienaip ar kitaip idėjiniai žmonės, kurie, be to, kovojo ne vien už abstrakcijas. Daugybė jų kariavo dar ir savo asmeninį neišgalvotą "šventąjį karą", nes turėjo už ką keršyti (už žuvusius ar ištremtus draugus, tėvus, brolius seseris, mylimąsias, atimtą turtą, sugriautus planus ir svajones). Jau atrodytų, tokie tai tikrai žinojo, už ką ir vardan ko jie gyvena, tsakant, priešais iškastą kapo duobę. Vienok, girtavimas ir tarp jų buvo didelė problema. Sunku žmogui atlaikyti mintį, kad jau esi gyvas lavonas be vilties ir ateities. Jeigu idėjiniai ne visada tokią mintį atlaiko, tai ko norėt iš kažkokio išlepusio pakaunės banditėlio.

_Kitas (Ūsas)_
Pažiūrėk į jo antsvorį, prisimink vasaros temperatūrą ir dėl visų tų nesąmonių patiriamą stresą. Nieko keisto, jei tokiam žmogui sušlubavo širdis. Galų gale, sakykim, kad Kedys buvo nužudytas, Ūsas buvo nužudytas... Kas toliau? Lieka neaišku, kas ir kodėl juos nužudė (čia tik kedofilams aišku, kad "pydafylai") ir ką tai turi bendro su vaiko grąžinimu motinai, dėl kurio taip klykia kedofilai. O rėkti, kad "iš kur tie nužudymai, jei pydafilijos nebuvo" - tai jau, atleiskit, vaikų darželio lygis. Tada jau ženkim marazmo keliu iki pat galo ir pradėkim sakyti, kad visi kasmet Lietuvoje nužudomi žmonės buvo nužudyti dėl "pydafilijos". Dėl ko gi daugiau žmogus gali nužudyti kitą žmogų, ane?:).

2. _Pasidomėk kokias nutartis priiminėjo_
Na, nereikia. Tuo labiau taip abstrakčiai ir su tokia arogancija, nes jau matau, koks yra tavo teisinių žinių lygis. Galutinis teismo sprendimas dėl mergaitės grąžinimo, mano kuklia nuomone, yra nepriekaištinga s ir, dar daugiau, pagal galiojančius Lietuvos įstatymus ir faktines bylos aplinkybes - vienintelis įmanomas. O tai svarbiausia. Matai, įmanoma ir kitokia nuomonė nei tavoji:)

Beje, vengi pasisakyti apeliacijų klausimu. Kodėl? Nesiryžti viešai pritarti dabartinės teismų sistemos pakeitimui linčo teismais?:)

3. Šitas tai man jau tiesiog atsibodo. Kažkoks aklas fanatiškas sektanto užsispyrimas. Stankūnaitė NĖRA įtariamoji, o vaikas NĖRA įkaltis. Supranti? Vaiko parodymai (nesvarbu, kokia jų vertė) jau užfiksuoti teisiškai galiojančia forma, ekspertizės jau atliktos ir užfiksuotos teisiškai galiojančia forma. Tai, kad kai kurios reikalingos ekspertizės taip ir nebuvo atliktos - tai jau Šv. Venckienės, neleidusios jų atlikti (niekad nepagalvojai, kodėl?), kaltė. Jei įsivaizduoji, kad Ūso byla bus nagrinėjama iškviečiant vaiką liudyti posėdžiuose, leidžiant jį apklausinėti prokurorui ir advokatui, ir pan., tai turiu tave labai nuvilti - kedopedinės pornuchos seanso nebus. Skaityk LR BPK 186 straipsnį.

4. Vadinant daiktus tikraisiais vardais, TV3 nuo pat pradžių užsiiminėjo gandonaša ir provokacijomis, skirtomis nekritiškai mąstantiems, emociškai nestabiliems žmonėms. Argumentas iš švedų kapitalo yra lazda su dviem galais. Galima pasakyti, kad jiems rūpi tik reitingai ir pinigai, o kokias pasekmes Lietuvos aborigenams turės jų vystoma komercinė kampanija - jiems giliai dzin. Net jeigu jų valdomos televizijos sukurstyti "aborigenai" padegs Vilnių, Kauną ir dar Klaipėdą priedo - jiems kokios iš to bėdos? Iki Stokholmo dūmai nenueis, o iš tų pačių "aborigenų" papildomai išspausti pinigai yra pinigai. "Pinigai nedvokia", kaip senais laikais pasakė vienas toks Romos imperatorius.

Dėl "politikierių", gal malonėk prisiminti Grybauskaitės poziciją, a? Dar gali paskaityti klerikalkonserv atoriaus Bačiulio straipsnį: http://www.veidas.lt/garliavos-patvoryje-%e2%80%93-sovietinio-%e2%80%9ekaviansko%e2%80%9c-neteisingumo-agonija. "Veidas" vis dėlto nepalyginamai aukštesnis lygis nei visokie Kreivickai su skandalistėmis Rūtelėmis, o klerikalkonserv atorius - tai ne koks socdemas, nes jį šiuo atveju sunku būtų apkaltinti "šmeižiant politinius oponentus".

5. _tu gal pasižiūrėk_
Tu gal pasižiūrėk šitą: http://www.youtube.com/watch?v=loP6TeJCafw. Tau atrodo normalu naudotis vaiku kaip gyvuoju skydu, ane, blet? Ypač kai tą vaiką "labai labai labai LABAI myli"?

_lėkštę su šūdo krūva_
O jei tas šūdas Venckienės? Irgi nepripažintum, kad čia tortas? Tokiu atveju, tu būtum "pydafylas":)

6. _su logika pas tave prastai_
Je, prastai, bet greičiausiai ne pas mane:) Savo veiklos motyvų apibrėžimas per neigimą/opozici ją kam nors visai nesuponuoja pozityvaus veiklos tikslo buvimo. Jei supranti, ką aš norėjau pasakyti:)

7. _ne prie Venckienės - mielai?_
Prie tiesos ir teisingumo - žinoma, mielai. Tai yra kiekvieno sąmoningo visuomenės nario pareiga:) Kas jie tokie, aš sprendžiu iš savo kelių metų patirties, bendraujant ir stebint visą tą reikalą ir jame konfliktuojanči as puses. O teismo nutartyse tokie dalykai nerašomi, nes negalima. Čia tik Šv. Venckienė gali sau leisti tokius išsireiškimus:)

Toliau pasipylė tokia vargana demagogija, kad nors juokis:). Tu irgi sėdi prie monitoriaus:). Aš irgi kovoju už, mano manymu, teisybę. Aš irgi reiškiu savo nuomonę. Tai, kad ji tau nepatinka, nereiškia, kad ji nėra nuomonė, arba kad aš jos nereiškiu - jei nereikščiau, tu jos paprasčiausiai nežinotum:) Matai, yra vienas toks dalykas. Psichologiškai subrendęs žmogus yra linkęs kovoti už kokį nors Tikslą, koks anas bebūtų. Psichologiškai nesubrendusį dažniau domina kova vardan kovojimo - "poch, kas bus, by tik mamai ant pykčio kaimynų langą iškalčiau". Supranti? Aš neisiu kovoti už melą vien tam, kad "kovočiau". Aš neisiu kovoti už beprotybę, niekšybę, nusikaltimą, nežmoniškumą [...] vien tam, kad "kovočiau". Aš nelipsiu per vaikų lavonus, kaip koks Breivikas, vien tam, kad "kovočiau". Jei pavartojant žodį iš tavo leksikono, tai AŠ NEISIU ĖSTI ŠŪDO VIEN TAM, KAD KUR NORS EIČIAU; jau geriau nueisiu į kavinę išgerti alaus. Man nieko nereikia sau "įrodyti", nereikia "įtvirtinti" savo ego, nereikia slėpti savo tuštumą ir niekingumą po šūkiais "aš ėjau prie bačkos ėsti šūdo! aš kovojau už teisę ėsti šūdą! aš esu kovotojas!" AŠ ESU TOKS, KOKS ESU; ir koks aš bebūčiau, nuėjęs ėsti šūdo netapsiu nė trupučio pranašesnis už save tokį, koks esu dabar - tik būsiu prisiėdęs šūdo. O prisiėsti šūdo yra labai, labai negerai. Todėl jau geriau savo jėgų ir sugebėjimų ribose bandysiu paaiškinti vis dar abejojantiems, kur iš tiesų eina tie "kovotojai". Patiems "kovotojams", kaip rodo mano patirtis, ką nors paaiškinti jau yra labai problematiška, jei ne beviltiška. Visas šitas fioletavas judėjimas stebėtinai panašus į totalitarinę sektą - "atzombinti" jo "užzombintą" žmogų yra baisiai sunkus darbas; lengviau laukti ir viltis, kad "zombis" praregės pats.

O jau tie violetiniai "rivaliucionier iai", tai... Šita valdžia pridarė daugiau negu pakankamai, kad šiandieniniai violetiniai imtų kažką daryti dėl savęs pačių, dėl savo vaikų, dėl savo ateities - bet JIE - taip, jie, violetiniai - dėl to, dėl savęs ir savo vaikų, nedarė ir nedaro NIEKO, ABSOLIUČIAI NIEKO. Tam, kad violetiniai pradėtų kažką daryti, reikėjo, kad valdžia užgautų Šv. Teisėjos Venckienės interesus ir psichopatiškas ambicijas - ir tada jie pagaliau nuėjo kažką daryti "del musu vieninteles sazinigos teisejos neringutes kad jos neismestu is teiseju atiduotu jai vaika ir isrinktu i priezidentes valio valio musu teisejai priezidentei neringutei valio valio". Valdžia pridarė daugiau negu pakankamai, kad violetiniai išeitų į gatves, reikalaudami to, kas teisėtai priklauso jiems ir jų vaikams - bet jie neišėjo. Jie išėjo reikalauti, kad valdžia sudegintų "raganą Stankūnaitę" (pageidautina - jos vaiko akyse, ir dar kad vaikas pats laužą uždegtų), nulinčiuotų visus, kuriuos violetiniai pavadins "pydafylais" (o jei tas žmogus dar ir šviesiaplaukis, tai kas išdrįstų suabejoti, kad jis ir yra tas nepagaunamasis "pydafylas Aidas") ir atiduotų Šv. Neringutei viską, ko tik Šv. Neringutė bepareikalautų. Nes juk Neringutė negali pareikalauti ko nors blogo. Juk ji tokia gera, sąžininga, teisinga ir visus jus mylinti! Ir apskritai, jei iš tavęs atėmė duoną, tai eik ėsti šūdo - nebūk už monitoriaus sėdintis ir nieko nedarantis "elitistas". Nedrįsk nepataikauti žmogžudiškų instinktų apsėstai miniai - nebūk netolerantiškas ir nehumaniškas "paprastų žmonių" nekentėjas. Ir bla bla bla.

_vergas_
Visi mes kapitalo vergai. Tik aš neturiu iliuzijų, neva šūdo ėdimas yra kelias į išsivadavimą.
 
 
+2 # + suišiaip žmogas Y-m-d H:i
Vartai visus teiginius labai puikiai, sprendžiant pagal tai, kaip sugebi viską išversti į kitą pusę, galėtum dirbti (jei dar nedirbi) valdžios struktūrose... Norint surasti pateisinimą kažkam, kam labai reikia –visada surasi (ir net pats patikėsi), tik kiek jis atitiks ne tai kad tiesą, bet bent jau kasdieninę gyvenimišką patirtį – kitas klausimas...."A la akademinis" žodynas taip pat įkištas, sveikinu, įkištas netgi į temą, nesumaišius žodžių reikšmių, tik nelabai supratau kam - kad protingesnis atrodytum?
Dabar dėl paskutinių dviejų pastraipų (tavo "dūšios" išliejimo): žmogeli, negi tu dar nesupratai (ar stengies nesuprasti), kad šita byla - tai tik vienas iš daugelio dalykų, kurie žmones jau galutinai užp..o - tai ir pinigų (mano ir tavo, ir visų kitų pinigų, sumokėtų mokesčių pavidalu) pastovus plovimas; teismų sistema, kurioje betrūksta kad teismo pastate kabėtų nuosprendžių ir teisėjų įkainiai, pastovus valdžios "atstovų" bet kokių normų (tiek įstatyminių, tie elementarių moralinių nepaisymas), pastovus šikimas ant galvų visiems kurie ne valdžioje ir t. t. ir pan. (vardinti galima ilgai ir kur kas konkrečiau, bet laiko gaila).
Tu vėl kaip mantrą kartoji "pedofilai, Kedys" ir t.t. Šis žmonių protestas jau seniai peraugo šitos bylos ribas ir daugelis tai supranta (kažkodėl man atrodo, kad pats irgi).
Kad atsirado masė politinių lavonų ir pusiau lavonų, kurie bando ant šitos bangos pasidaryti reitingus irgi dėsninga, būtų keista jei būtų kitaip. Tik ar tau neatrodo, kad kažkaip keistai visas šitas farsas su byla ilgokai užsitęsė , o tai ir leido dabar visokiems pašlemėkams iš to darytis reitingus?
Dėl „šūdo ėdimo“ – aš, manau, pakankamai aiškiai parašiau kuo aš tikiu – tuo ką man sako, ar tuo ką aš matau, todėl nesikartosiu.
Kovoti tam kad kovoti – tokių idėjų aš lyg ir nedeklaravau, taip kad nereikia... Jei aš kovosiu už kažką, tai tik už tai, kas mano nuomone yra teisinga.
P.S. Atsiprašau, kad neprikišau šį atsakimėlį akademinės terminologijos – manau, kad ne ta vieta ir ne tas oponentas... Be to, kadangi nesiruošiu kaip tu „kovoti šventojo karo“ (cituoju tave:“ Na, aš jau kokius pora metų bandau kovoti su violetinės psichozės apraiškomis savo artimesnėje aplinkoje (giminės ir artimieji, pažįstami, bendradarbiai etc.)“ ko gero sunku įrodinėti aplinkiniams kad balta yra juoda, o juoda – balta) , tai tuo, kad išsakiau ką apie visą tai galvoju, manau ir užbaigsiu. Pasakysiu tik vieną – žinai, kažkodėl susidariau tokią nuomonę, kad su tavim ir panašiais ne tik kad į mūšį, bet ir įvieną lauką šikt neičiau... Ačiū už dėmesį, temą laiku išsemta.
 
 
+4 # įrodymaikorna Y-m-d H:i
Perskaičius visokias teisines minkles ir pinkles, tokiems suabsoliutintų teisinių sprendimų garbintojams norisi paprastai priminti, kad nusikaltėliai nesistengia palikti įtikinamų įrodymų: prisikviest liudininkais kaimynų ar filmuot ir platint savo tikslus, veiklą ir prisiminimus. Deja. Jei gudrus, apsukrus, įtakingas ir patyręs nuskriaus tavo vaiką, apsigins teisiškai, ar dėl to jis bus mažiau nusikaltęs?
 
 
-2 # ATS: įrodymai+ Y-m-d H:i
Ar tau atrodo priimtina, jei "mylintis tėvas" kuria ir viešai platina pornografinius filmukus su savo (tariamai ar tikrai) nuskriaustu vaiku? Ar toks tėvas tikrai nėra nusikaltęs savo vaikui?
 
 
-1 # ATS: + sui+ Y-m-d H:i
Dėl vieno iš tavo daugybės "ad hominem" aš vis dėlto dar pasisakysiu:). Tai va, sakyti "tu durnius!" žmogui, kuris ginče pasirodė intelektualiai pranašesnis už tave, yra žemas lygis:) Net jei "tu durnius!" sakoma tik užuominomis.
 
 
+2 # ATS: anarcholiberala iRidikėlė Y-m-d H:i
ne už visus atsakau, bet už save: jei ta minia prasiveržtų į valdžią ir policija, kuri nėra visai absoliutus blogis, kartkartėm gali ir padėti, jiems tai leistų, prasidėtų lynčo teismai, pedofilijos skatinimu taptų feministai, homoseksualai, ne santuokoj gyvenančios poros ir pan, kuo tokiau, tuo daugiau. būtų diktatūra. valstybės aparatas ir tėra pateisinamas dėl vienintelės priežasties - kad apsaugotų nuo tokios minios likusią visuomenės dalį. apie mergaitę nekalbu, čia klausimas yra pasidavimo manipulaicijai, kai tiesa neaiški.
 
 
-6 # ATS: „Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?Lukas Y-m-d H:i
Senai laukiau tokio straipsnio. Labiausiai laikiau kol kažkas pasakys, jog Garliavos judėjimas nėra socialinis judėjimas, o tiesiog minia, kurią kitą dieną jau būtų galima suvilioti pieno upėmis, jei aš ateisiu į valdžią.
 
 
-1 # ATS: „Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?Hipis Y-m-d H:i
Kada vyks normali laisvos meilės ,taikos , muzikos ir kvaišalų revoliucija???K ada???Aplinkui tik kažkokie dešinuoliškai nusiteikę psichai siautėja.O JV galiu atsakyti, jog šaltibarštiniai žmogeliukai yra iš esmės tamsuoliški fašistai, tagi dar didesni anarchistų priešai nei policija
 
 
-1 # Kada vyks normali kvaišalų revoliucija?Upe Y-m-d H:i
O kada vyks smaukytojų revoliucija, a?
 
 
+2 # EsmeEsme Y-m-d H:i
"Violetiniu" esme ta, kad per 4 metus patvoryje susirinko ir issifiltravo tie kurie jei igautu valdzia tuctuojau pradetu terora pries kitaip mastancius.
Tai buka mazarasciu minia itakojama samokslo teoriju ir laukianti gerojo vado (fiurerio)
 
 
+7 # Apie apsurd1Senas Vilkas Y-m-d H:i
Didžiausio ir kvailiausio straipsnio neteko skaityti, bet ka norėti, tarpinė grandis, nebuvau, bet žinau, gandonešiska pozicija, tik tiek. Ir dar anarchistai šitą briedą patalpino. Nuvylėte...
Kaip lengva postringauti apie moralą siedint prie kampo ir maigant miktukus.
Gera video užsklanda straipsnio gale, puikiai parodo, ko užsiima straipsnio autorius.
 
 
+5 # Klausimas rimtasRomualdas Y-m-d H:i
Pociau,yra du nepriklausomi procesai - eksploatacijos didijimas Lietuvoje ir Kedytės istorija, ir jų nereikia painioti.

Ką daro tas šlykštus šuo ir kieno ten portretas straipsnio pradžioje - gal tai straipsnio autoriaus savęs vizija?


Kartais paskaitydavau Jūsų tinklapį ir nueidavai į renginius, bet dabar klausiu - kodėl užsiimate tokiomis šlykštynėmis, anarchistai?

Kam Jūs dirbate? Esate agentūrinė organizacija? Gal rašote ataskaitas užjūrio spectarnyboms?
 
 
+3 # .Upe Y-m-d H:i
Aš jums senai sakiau, kad Pocius & Co išdavę anarchistinius idealus, o jūs mane durnatrole laikot.
 
 
+1 # Upeišiaip žmogas Y-m-d H:i
Kad išduoti idealus, juos prieš tai reikia turėti, ko mes nematome šiuo konkrečiu atveju...
 
 
+6 # PamastymasKombat Y-m-d H:i
Mano nuomone, mergaite yra tik pretekstas. Sutelktas i ja liaudies demesys. Nei vienai pusei ji nera tokia brangi, kad kovoti reiktu. Pretekstas nuslepti kazka, ko nenorima pripazinti, ko norima pamirsti.
Zurnalistam sita istorija yra biznis, kiekvienas straipsnis kelia reitingus.
Politikam tai yra labai patogu, nes gali laisvai daryti, ka nori, nes liaudis susidomejusi tik gandais ir palaikymu vienos ar kitos puses. Taigi, esame maustomi, nukreipiami ten, kur kitiems yra patogu. Taigi...? Gal metas spjaut ir nepasiduot populizmui ir nesivelt daugiau i diskusijas, kurie gerieciai?
Bet kokiu atveju, tai seimos asmenine problema, i kuria pasaliniams nederetu kistis.
 
 
+4 # ATS: Pamastymas+ Y-m-d H:i
Jau per vėlu laikytis tokios pozicijos. Violetinė psichozė niekada nebuvo šeimos problema, o dabar ji pasiekė tokį lygį, kad virto visos Lietuvos pūliniu ir nori nenori, o teks ją analizuoti ir kritikuoti. Stengtis ir toliau visiškai ją ignoruoti būtų politinė kvailystė ir moralinis nusikaltimas.
 
 
+3 # ATS: „Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?kitas Y-m-d H:i
,,Garliavos minia jokiu būdu nekilo iš apačios, tai nebuvo joks pilietinis ar socialinis aktyvizmas.,,-
-aiskeregyste ,, visi sausio 16 protestave buvo rusijos spec tarnybu papirkti buduliai padugnes,,lygyj e.ir po visu situ neapykantos paprastiems,gal ir ne tiek kaip tu prisiskaiciusie ms, zmonems priepoliu tu save laikai kairiuoju?neben t algio greitai lygyje;D
 
 
+2 # Ką daryt?neo Y-m-d H:i
Kodėl nėra vykdoma ši nutartis?
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/kedzio-pasekejai-spaudzia-naujaji-generalini-prokurora-kad-pareikstu-itarimus-stankunaitei-59-104372
 
 
-1 # Viskas jau padaryta+ Y-m-d H:i
Ši nutartis yra seniai įvykdyta. Siūlyčiau pasižiūrėti pačią nutartį (http://s018.radikal.ru/i511/1204/64/2389a1acf453.jpg) ir su ja susijusį prokuratūros paaiškinimą (http://www.prokuraturos.lt/Naujienos/Prane%C5%A1imaispaudai/tabid/71/ItemID/3357/Default.aspx), o ne lietuvišką purvasklaidą, be komentarų tiražuojančią kedofilų atsišaukimus. Dar galiu tau paaiškinti vieną labai paprastą dalyką: teismas NEGALI niekam pareikšti įtarimų ir NEGALI nieko įpareigoti pareikšti kam nors įtarimus. Įtarimus pareiškia arba nepareiškia TIK PROKURORAS. Todėl jei įtarimai kam nors nebuvo pareikšti, teismas gali viso labo įpareigoti prokuratūrą IŠ NAUJO APSVARSTYTI klausimą dėl įtarimų pareiškimo - bet ne daugiau. Galiu dar patikslinti vien didžiosiomis raidėmis: "GALI", O NE "PRIVALO". TAI SKIRTINGI DALYKAI. Nebe inkvizicijos laikais gyvenam, kad ir kaip skaudu tas kai kam būtų.

2009-10-06 Vilniaus apygardos teismas įpareigojo Vilniaus apygardos prokuratūrą apsvarstyti klausimą dėl įtarimų Stankūnaitei pareiškimo. Vilniaus apygardos prokuratūra apsvarstė šį klausimą ir 2010-01-26 priėmė nutarimą įtarimų Stankūnaitei nepareikšti, TUO PAČIU ĮVYKDYDAMA minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuri įpareigojo prokuratūrą APSVARSTYTI KLAUSIMĄ DĖL ĮTARIMŲ STANKŪNAITEI PAREIŠKIMO. Suprantate, "rivaliucionier iai"? Ne pareikšti įtarimus, ne pasodinti be teismo, ne pakarti, ne sudeginti ant laužo, ne ketvirčiuoti, ne užplakti negyvai, ne... [jei kam reikia, tas tegu čia įsirašo jį kankinančią kedonekrosadist inę fantaziją, pavertusią jį kedofilu], o tik APSVARSTYTI KLAUSIMĄ DĖL ĮTARIMŲ STANKŪNAITEI PAREIŠKIMO.

Visų vėlesnių Venckienės skundų dėl minėto prokuratūros nutarimo teismai jau nebepatenkino ir prokuratūros nutarimo nepanaikino(tai teismo teisė - žr. aukščiau). Kaip matome, "neįvykdyta Vilniaus apygardos teismo nutartis" egzistuoja tik "violetinių" aktyvistų ir jų apkvailintų žmonių vaizduotėje.
 
 
+2 # ATS: Viskas jau padarytaneo Y-m-d H:i
O antikedofilinis teismo raštų aiškintojas išaiškino neišaiškinamą tiesą. Savo broliams sek pasakas. Klausimas lieka neatsakytas, kodėl nebuvo pateikti įtarimai. Prokurorų dūmai tik akis graužia.
 
 
-3 # Palok, palok, patvorinis staliniste+ Y-m-d H:i
Labai tipiška kedofilinė reakcija:) Žmogeli, tu net nežinai, kuo skiriasi teisėjas nuo prokuroro, o bandai įsijausti į juristo vaidmenį. Žinoma, posėdžiauti patvorinėse "troikose" jau esi pilnai subrendęs. Būtent "troikose" teisėjo ir prokuroro funkcijos nebuvo atskirtos, kas juk yra kiekvieno kedofilo juridinis idealas.

Aiškinu dar kartą: įtarimai nebuvo pareikšti todėl, kad prokuroras nusprendė, jog nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių Stankūnaitės kaltę, todėl iškelta byla būtų visiškai neperspektyvi ir teisme tiesiog sugriūtų, o kaltinimus pateikusi ir palaikiusi prokuratūra liktų kvailio vietoje. Be to, sugriuvus Stankūnaitei pareikštiems įtarimams, tuo pačiu būtų suduotas žiaurus smūgis Ūsui pareikštiems įtarimams. Tai faktinė reikalo pusė. Dabar pereinam prie liūdnosios pusės, t.y. prie mano loginių prielaidų, gimusių iš visiems žinomų LR realijų: reikia manyti, kad gėdingas Ūsui pareikštų kaltinimų žlugimas niekaip neįėjo į prieš Venckienę ir jos suburtą minią tūpčiojančių aukštų LR "asabų" planus. Pati Venckienė, vedama savo asmeninių interesų, apakinta keršto troškimo ir psichopatiškų ambicijų, galėjo to nesuprasti arba įsivaizduoti vis dar gyvenanti SSSR laikais: tipo, jos užtarėjai paskambins teisėjams, ir tie nuspręs taip, "kaip reikia". Venckienę globojančios asabos, reikia manyti, kiek blaiviau žiūrėjo į susiklosčiusią padėtį ir, svarbiausia, vadovavosi savais politiniais, o ne Venckienės asmeniniais, interesais, todėl nusprendė nežaisti su ugnimi ir į prokuratūros darbą nesikišti. Taip gimė didžioji Venckienės ir jos patvorinių tragedija:)

Pereinant prie teorinės ir politinės reikalo dalies: mes dabar gyvenam ne Stalino "troikų" ar inkvizicijos tribunolų laikais (apsiverkit iš sielvarto, kedofilai), todėl toli gražu ne kiekvienas į prokuratūrą patekęs skundas virsta baudžiamąja byla ar, juo labiau, apkaltinamuoju nuosprendžiu. Jūs gal net neįsivaizduojat , kiek į prokuratūras patenka pačių kretiniškiausių skundų su reikalavimais iškelti bylą tam ar anam, kiek paskui būna skundų teismams, kad prokuroras atsisakė tą bylą iškelti, ir t.t., ir pan. Galiu jums pasakyt: jei įsigalėtų kedofilų taip trokštamas Šv. Venckienės ir drg. Stalino "teisingumas", tai tūkstančiai violetinių prietrankų dabar patys sėdėtų cypėj už pačius absurdiškiausiu s "nusikaltimus". Ir nereikia manęs agituoti už tokį "teisingumą" - ne ant to pataikėt.
 
 
+2 # ATS: Palok, palok, patvorinis stalinisteneo Y-m-d H:i
Perskaičiau iki antro sakinio, ir supratau, kad tu čia tas k.... :D
O aš tau aiškinu, kad geresnis rašeiva paėmė ir sukurpė pasiteisinimą. Ir dar sąmokslo teorijos man papylei.
 
 
-4 # ATS: Palok, palok, patvorinis staliniste+ Y-m-d H:i
Ot dar pasikeik, stalinistinis pridurke, parodyk, kokių žodžių Venckienės patvory išmokai:) Vis tiek nieko daugiau nesugebi. Net po dviejų paaiškinimų nesugebi suprasti, kuo skiriasi teisėjas nuo prokuroro. Va čia tai galingas intelektas, kaip sakoma, "IQ minus dvidešimt penki":) Plius įsivaizdavimas, kad jei prieš kažkokį žmogų paduotas skundas, tai tą žmogų tiesiog būtina pasodinti. Tipiška stribo mąstysena:)

O kai "kovotojas prieš pydafylų klaną" pradeda skųstis sąmokslo teorijomis, tai čia iš viso krisk po lapais. Tas pat, jei Čekanavičius pradėtų skųstis vaikų lytiniu išnaudojimu:)
 
 
0 # ATS: „Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?obana Y-m-d H:i
atsitiktinai užklydau - ir apakau. Lietuviai anarchistai - oficiozų ruporas? Visiškas sutarimas??? Nesuprantu. Gal VIENAS Pocius naktį viloklakiu laksto, o dieną tuo, KITU Pociumi pavirsta?
 
 
0 # ATS: „Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?Arvi Y-m-d H:i
įdomu šitas pocius idiotas ar tik samdomas zakazušnikas?
 
 
-3 # ATS: „Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?kam rūpi Y-m-d H:i
"kedofilija" "violetinė revoliucija", "mafijiniai Kauno teisėjos interesai", "garliavos minia" - štampais kalbi, autoriau. Šį puslapį radau tik dėl šio straipsnio, kurį patariu ir tau Kasparai perskaityt:
http://www.anarchija.lt/teorija/341-chomsky-noam-smegen-plovimas-laisvs-slygomis-interviu-radijo-stoiai-france-inter

taip pat perskaityk ir šį:
http://www.budruspilietis.lt/kaip-mus-doroja-propaganda-1/

Keisti mūsų šalyje nacionalistai su slaviškomis pavardėmis, keisti ir tokie anarchistai - pociai, nematantys kas po nosim vyksta. Pas nacionalistus yra Keršis, o kas pas anarchistus?
 
 
-5 # Kieno pakalikai yra Anarchistai?Basakojė Y-m-d H:i
Kokie jūs ir sušikti anarchistai?
Vaikpisių jūs pakalikai.
Ar kada buvo Lietuvoje panašus atvejis, kad dėl vienos geros, neturtingos, jaunos eilines kirpejos vaiko gražinimo - stotų į kovą prieš visuomenę visos valstybinės institucijos - vaiku teisės, teismai, policija, prokuratūra, seimas, prezidentūra, žurnalistika ir televizija?????
 
 
0 # ATS: Kieno pakalikai yra Anarchistai?kam rūpi Y-m-d H:i
"Vaikpisių jūs pakalikai." venk durne, tokių teiginių, vien šiais 3 žodžiais nuvertini savo visą dėstomą mintį. Galvok, ką sakai, kalbėk argumentais, o ne emocijomis. Jie tiesiog akli, kaip kad vokiečiai tikėję Gebelsu, o vėliau prabudę ir supratę, kad klydo. Pripažint, kad klysti ir suabejot visomis tavo išvardintomis institucijomis ir kad didelei daliai visuomenės praplautos smegenys ŽIAURIAI sunku. Lengviau šią temą ignoruot, arba iš dalies ignoruot, o iš dalies tikėt žiniasklaida, kuri rašo apie "kedžio šalininkus", kurie jiems nepritariančius išvadina pedofilais. Toks komentaras kaip tavo tik dar labiau leidžia patikėti ta žiniasklaida.
 
 
+2 # baisu net pagalvoti, kas toliau+ Y-m-d H:i
Je, LR teismai ne visada priima sprendimus turtingesniojo naudai. Kaip tai klaiku, kaip tai neatitinka tautinės moralės normų ir garliavinių paniatijų! Baisu net pagalvoti, kas bus, jei visuomenė nesipriešins tokiam neteisingumui. Neduokdie, dar ateis tokia diena, kai teismai pradės teisti griežtai pagal įstatymus, neatsižvelgdami į tai, kiek kuris turi, kokie jo ryšiai ir kiek jis pasisiūlė įdėti teisėjui į leteną. Košmaras, stačiai košmaras. Tik Venckienė ir jos patvoriniai gali mus apsaugoti nuo tokios siaubingos pydafilinės ateities!
 
 
-4 # Matai Basakoje,kam rūpi Y-m-d H:i
kaip kvailai šis pliusas + atrodo visur matantis "garliavinius", "Venskienės patvorinius", nebūk tu tokia kvaila kaip jis.
 
 
-1 # ATS: „Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?cha, Y-m-d H:i
ir čia "anarchisto" komentaras??? Gal nejuokink, čiuožk Grybei subinės laižyt