Elitizmo apraiškos Lietuvos kairiųjų padangėje
politika

kairiuju elitas     Pastaruoju metu Lietuvoje tarp anarchistų ir tų, kurie save laiko „progresyvių kairiųjų pažiūrų“ aktyvistais, kovojančiais už žmogaus teises, išryškėjo labai savotiškas reiškinys. Šis reiškinys tose bendruomenėse yra nekvestionuojamas ir dažnai atrodo, lyg būtų suvokiamas kaip savaime suprantamas ir natūraliai pateisinamas. Šį reiškinį pavadinčiau „progresyviai mąstančiųjų elitizmu“.


     Šio reiškinio simptomai labai tapo aiškūs paskaičius naujausią tarp Lietuvos marksistų ir anarchistų gerai žinomo anarchisto Kasparo Pociaus straipsnį „Violetinė revoliucija įsisiūbavo. O kas toliau?“ ir pasekus socialiniame „Facebook“ tinkle bei po straipsniu vykstančias diskusijas. Šiose diskusijose iš anarchistų lūpų (tiksliau, iš klaviatūrų) pasipylė džiūgavimai dėl Lietuvą išvarginusios „Kedžio istorijos“ atomazgos, kuomet policijos pareigūnai įsiveržė į pagrindinių šios istorijos herojų Venckų namus (tikrai nenoriu varginti visiems iki kaulų smegenų įgrisusios „violetinės“ istorijos aprašymais bei veikėjų vardais, bet trumpas konteksto pateikimas, manau, būtinas) ir jėga išgabeno mergaitę, kad ją, dar nesibaigus bylai, galėtų perduoti motinai, įtariamai bendradarbiavimu pedofilijos nusikaltime prieš dukrą.

     Iš tikro beveik viskas šioje istorijoje yra labai neaišku ir vargu ar paprastas žmogus iš šalies kada nors sužinos tikrąją tiesą, todėl po jos klodus tikrai nesikapstysime. Šios istorijos pakraštyje atsidūrė minia žmonių, kurie dienų dienas būriavosi šalia mergaitę globojusių žmonių namų, trukdė vykdyti teismo nutartį ir subūrė savotišką „violetinį judėjimą“. Istorijos sukūryje susikūrė net atskira partija, kurios įkūrėju ir lyderiu tapo Kauno kunigas, o dauguma Lietuvos politikų irgi nepasibodėjo pasinaudoti proga pareikšti savo „labai svarbios“ nuomonės ir nemokamai pasireklamuoti Lietuvos žiniasklaidos „arkliuku“ tapusios istorijos sąskaita. Akivaizdu, kad istorija įtraukė daugybę įvairiausių sluoksnių žmonių ir Lietuvos mąstais sukėlė neregėtą ažiotažą.

     Bet grįžkime prie minėtos „violetinės“ minios, anarchistų ir progresyvių kairiųjų. Minėtas Kasparo Pociaus straipsnis ir nuomonės socialiniame tinkle akivaizdžiai išreiškė labai neigiamą „violetinės minios“ vertinimą. „Pakaks bendruomeniško fašizmo, homofobijos ir isterijos. Pirmyn į Occupy“, – pareiškė vienas „Facebook” žinutės autorius. Jam pritarė kai kurie pažįstami veidai, kiti susilaikė, treti bandė išreikšti kažkokį nepritarimą kategoriškai autoriaus nuomonei – jų nuomone, neaišku, ar dėrėtų džiaugtis tuo, kad policijos prievarta ir valstybė laimėjo prieš galbūt nelabai sąmoningos, tačiau savo nuomonę bendruomeniškai panorusios išreikšti minios judėjimą. Šiaip ar taip, pasidarė labai akivaizdu, kad tarp daugelio „progresyviųjų kairiųjų“ tvyro kardinali nuomonė apie „violetinę minią“, kurią geriausiai išreiškė vienas kairiųjų pažiūrų komentatorius: „Šaltibarštiniai žmogeliukai yra iš esmės tamsuoliški fašistai, taigi dar didesni anarchistų priešai nei policija“.

     Problema ta, kad susidaro labai aiški praraja tarp žmonių, kurie vadinami „kaimiečiais“, „fašistais“, „homofobais“, „kedofilais“, „buduliais“, „mažaraščiais“, „provincialais“, ir tų, kurie save laiko „anarchistais“, „marksistais“, „kosmopolitais“, „laisvai mąstančiais“, „žmonių teisių gynėjais“ ir panašiais. Didžioji dalis pirmosios kategorijos žmonių gyvena Lietuvos kaimuose, miesteliuose, bei mažesniuose miestuose, panašaus mentaliteto yra sostinės miegamųjų rajonų sultyse verdantys asmenys, nedalyvaujantys sostinės centre susikoncentravusiame Vilniaus kultūriniame gyvenime. Antrosios kategorijos žmonės beveik visi yra kilę arba šiuo metu gyvena Vilniuje (dažnai centre arba yra labai dažni sostinės centro lankytojai), dar šiokia tokia jų dalis gyvena kituose didesniuose Lietuvos miestuose ir užsienyje, neretas studijuoja sostinės aukštojoje mokykloje arba yra akademinės bendruomenės narys.

     Pirmoji kategorija gyvena televizoriaus pateikiamų naujienų alsavimu, todėl jiems yra būdingos konservatyvios, atsargios pažiūros, kuriose gėjaus sąvoka neretai sutapatinama su pedofilo sąvoka, į kitataučius žiūrima su nepasitikėjimu ar neapykanta bei daromos staigios ir dažnai gan primityvios išvados. Šios grupės žmonės iš užsienio kalbų dažnai moka tik rusų, o neretai – vien gimtąją. Tuo tarpu antroji kategorija gyvena liberalių ir progresyvių kosmopolitiškų pažiūrų realijomis, skaito Vakarų spaudą, kairiuosius autorius, moka anglų kalbą, neretai turi pažįstamų užsienyje, vaikšto į kairuoliškų pažiūrų susitikimus, kur dalijamasi kariosiomis ir kitomis progresyviomis idėjomis, bei dalyvauja įvairiose sostinėje vykstančiose progesyviose akcijose, kurios platina progresyvias idėjas. Akivaizdu, kad pirmoji kategorija žmonių mentaliteto atžvilgiu sudaro absoliučią Lietuvos gyventojų daugumą, tuo tarpu antroji kategorija yra absoliuti mažuma.

     Ką noriu pasakyti visu šiuo šių dviejų grupių sulyginimu? Ogi tai, kad šie žmonės „tarpsta“ visiškai skirtingoje terpėje ir dažnai ta terpė, kurioje jie praleidžia didžiąją laiko dalį ir kurios mentalitetu bei pažiūromis persisunkia, nėra jų pačių kaltė (ypač pirmosios grupės atveju). Nė vienas negimsta anarchistu, patriotu, krikščioniu, nacistu, homofobu, kosmopolitu, kairiųjų ar dešiniųjų pažiūrų žmogumi.

     Didžioji dalis pažiūrų ir mąstymo pagrindų išsiugdoma vaikystėje ir paauglystėje tėvų, draugų bei skaitytos ir matytos informacijos įtakoje. Pradinėje brandos stadijoje (o psichologai tvirtina, kad esminiai žmogaus asmenybės pagrindai susiformuoja iki 7 metų) individas apskritai yra savo aplinkybių „įkaitas“. Vėliau pažiūros gali toliau kisti priklausomai nuo naujų draugų, mokslo įstaigos perduotų žinių ar perskaitytų knygų, užtiktų internetinių puslapių. Neatsitiktinai čia labai svarbia tampa geografinė gyvenamoji vieta ir žinių pasiekiamumas.

     Nori ar nenori, tačiau privilegijuotą poziciją akivaizdžiai įgyja didžiųjų miestų gyventojai. Tie, kurie gimė didmiestyje, visuomet turės žymiai platesnį kultūrinį suvokimą, bus sutikę žymiai daugiau žmonių iš įvairių gyventojų sluoksnių, greičiausiai bus baigę žymiai kokybiškesnes mokymosi įstaigas (nes pažangesnė mokymo jėga kapitalistinėje visuomenėje visuomet koncentruojasi didžiuosiuose miestuose), jų tėvų bei aplinkinių pažiūros greičiausiai irgi bus platesnės. Kuo turtingesnė valstybė, kuo didesnis miestas, kuo didesnė kultūrinių bei socialinių reiškinių įvairovė – tuo didesnį „startinį“ kultūrinį bei mąstymo akiračio pranašumą įgyja tame mieste gyvenantys žmonės, lyginant su mažiau turtingų, labiau „provincialių“ gyvenviečių gyventojais.

     Dėl to susiformuoja savotiška mentaliteto piramidė, kurios olimpe sėdi didžiausių Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos didmiesčių gyventojai. Milžiniškuose miestuose – Londone, Paryžiuje ar Niujorke – gyvenantis žmogus visada turės labai didelį startinį gyvenimo realijų supratimo ir mentaliteto pranašumą prieš kokiame nors Teksaso kaime gyvenančius piliečius, o taip pat ir prieš Rytų Europos pakraštyje glūdinčio Vilniaus gyventojus. Kaip tik dėl to nemažai žmonių veržiasi į didmiesčius – ne tik dėl geresnių ekonominių galimybių, bet ir praplėsti akiratį, savo „mąstymą“. Deja, anaiptol ne visi turi galimybę gyventi dideliuose miestuose ir ne visi ją turės.

     Pateiksiu ir savo paties pavyzdį. Nors dabartines mano pažiūras būtų galima laikyti kairiosiomis, bet tai, kad buvau supažindintas su tokiomis idėjomis, absoliučiai nėra mano nuopelnas. Pats užaugau konservatyvioje šeimoje, kurioje religija ir tradicinės konservatyvios sampratos buvo auklėjimo pagrindas. Akivaizdu, kad iki tam tikro gyvenimo tarpsnio šios idėjos ir sudarė mano pažiūrų pamatą. Tai, kad pradėjau „maištauti“ prieš tėvų vertybes, perkainoti savo paties vertybes, pradėti domėtis kairiomis idėjomis, kvestionuoti religiją ir meinstrymines visuomenės idėjas, nėra kažkokie antgamtiški mano paties nuopelnai. Jeigu nebūčiau sutikęs tam tikrų žmonių (kurie atvėrė dar kitas naujas pažintis su tame rate tvyrojusiomis idėjomis), būčiau neperskaitęs tam tikrų knygų ar nepasiekęs tam tikros informacijos, vargu ar mano pažiūros būtų tokios, kokios yra šiandien.

     Jeigu aplinkybės nebūtų susidėliojusios taip, kaip jos susidėliojo tam tikro atsitiktinumo, geografinės vietos, socialinės padėties bei sutiktų žmonių dėka, šiuo metu turbūt būčiau religingas paranojiškas patriotas, beveik idealiai atitinkantis „violetinės“ minios statistinio dalyvio aprašymą (P.S. kai kurių žmonių vertinimu, galbūt šį aprašymą atitinku ir šiandien). Genetika ar dar kokie paranormalūs reiškiniai čia vaidina minimalų vaidmenį. Ar esu kuo nors geresnis už tuos, kurie nebuvo paveikti tokių įvykių, neturėjo tokio informacinio fono ir buvo įkalinti provincijos miestelio mentaliteto aplinkos? Absoliučiai ne. Niekas savaime netampa kovotoju už žmogaus teises ar už gėjų teises, jeigu savo pažįstamų ir savo artimųjų bendruomenėje jis girdėjo tik kalbas apie patriotizmą, apie „pedofilų klaną“ ir apie Vakarų visuomenėje sugalvotą tvirkinimo sąmokslą.

     Esmė ta, kad nė vienas žmogus nėra savaime „blogas“, nė vienas negimė su blogomis ar geromis, progresyviomis ar primityviomis pažiūromis. Įgytos pažiūros, supratimai yra ypatingai įtakojami aplinkui konkretų žmogų tvyrančios kultūrinės aplinkos bei mentaliteto, socialinės padėties, o taip pat ir informacijos pasiekiamumo. Juo labiau nė vienas nėra labiau vertingas ar mažiau vertingas. Dažnas žmogus yra tiesiog socialinės aplinkos, susiskaldžiusios ir lygybės principus pamynusios hierarchinės visuomenės struktūros auka. O tokioje struktūroje labiausiai nukenčia tie, kurie atsiduria šios piramidiškos visuomenės struktūros (vertinant pagal išsilavinimą ir galimybes) apačioje.

    

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

     
     Jeigu nuoširdžiai tyčiojiesi, smerki ar atsiriboji nuo tų, kurie yra savo aplinkos ir ten tvyrančio mentaliteto įkaitai, tuomet tu užimi „elito“ poziciją. Tai yra ta pati logika, kuria remiantis turtingesnis iš aukšto žiūri į vargšą, turtingos valstybės gyventojas – į trečiosios šalies pilietį, o darbdavys – į darbuotoją. Vienų pažiūros iš tikro gali būti platesnės, bet raginimai kovoti prieš tuos, kurie yra mažiau apsiskaitę ir mažiau suvokiantys, yra tik trumparegiškas aklumas, kuris panašus į liberalių kapitalistų pasakas, esą vieni žmonės yra vertesni už kitus ir kiekvienas gauna tai, ko yra iš tikro vertas.

     Jeigu žmogaus aplinka buvo skurdi (tiek materialia, tiek mentaliteto bei edukacine prasme) – tai nėra jo kaltė. Atrodo, nemažai kairiųjų supranta, kad romų taboro ar juodaodžių geto gyventojas nėra kaltas dėl savo padėties ir savo aplinkos skatinamo gyvenimo būdo. Kairiesiems akivaizdu, kad šie žmonės yra savo socialinės aplinkos įkaitai. Ginti ir suprasti ne iki galo „savų“ kultūrinių mažumų problemas šiandien imasi dažnas kairysis, tačiau kuomet kalba pasisuka apie vietinius, romantikos šydo neapgaubtus savo šalies baltaodžius provincijos gyventojus, tuomet šie tampa net sisteminiais kairiųjų priešais ir pavojingiausiais fašistais. Nors jų pažiūros tikrai dažnai yra primityvios, bet jie yra tos pačios visuomenės susiskaldymo, netolygaus resursų dalijimosi, hierarchinės sistemos ir nevienodas galimybes suteikiančios kapitalistinės sistemos aukos.

     Tokie žmonės nėra mažuma, o dauguma. Jie yra mūsų visuomenės nariai, kad ir kokie jie bebūtų. Kiekvienas jų yra potencialus „būsimasis kairysis“ ir kovotojas už „naują visuomenę“. Bet jeigu mes nuo šios visuomenės dalies nusigręšime, pavadinsime šiuos žmones programiniais savo priešais ar nepageidaujamais visuomenės elementais – tada padarysime būtent tą, ko siekia hierarchinės sistemos propaguotojai. Kuo didesnis susiskaldymas – tuo geriau veikia hierarchinė sistema. Kuo labiau susiskaldžiusios apačios – tuo mažiau šansų, kad įvyks išsvajota „apačių revoliucija“, nes apačios pradės kautis viena prieš kitą. Tikrai nereikia pritarti primityviems šio sluoksnio požiūriams bei agresijai, kuri tvyro tame gyventojų sluoksnyje. Bet vis dėlto reiktų nors šiek tiek juos suprasti ir nepaversti jų savo taikiniu.

     Visos šios istorijos metu išryškėjęs kairiųjų priešiškumas provincialiai visuomenės daliai ir net elitistinis požiūris į ją negali būti toleruojamas. Jeigu atmeti ir gėdijiesi tų, kurie yra hierarchinės sistemos aukos, tačiau nuolat postringauji apie vieną dieną kilsiančią apačių revoliuciją – esi labai naivus, gyveni fantazijų pasaulyje ir tiki, kad viskas vyks pagal tavo susigalvotą planą. Tie žmonės, kuriuos „elitistiniai kairieji“ šiandien paniekinamai laiko „tamsuoliais“, nėra tikrieji visuomenės priešai, jie yra tik nuskriausta ir apleista visuomenės dauguma. Jeigu atmeti tuos, kurie išaugo nelygių galimybių ir nelygios kultūrinės bei socialinės aplinkos sąlygomis, tada neaišku, apie kokią lygią visuomenę svajoji. Ko verti kairieji, jei jie apskritai negali priimti ir suprasti socialiai žemesnėje kultūrinėje aplinkoje tarpstančių žmonių?

     Turime siekti, kad turto ir informacijos koncentracija vis mažėtų. Mažiau susivokiančius žmones vadindami įžeidžiančiais epitetais, vargu ar juos stumtelėsime savo idėjų ir lygesnės, sveikesnės visuomenės link. Jeigu žmogus jaučia, kad į jį žiūrima priešiškai ir iš jo tyčiojamasi, jis irgi pradeda agresyviai žiūrėti į tuos, kurie į jį žvelgia pro paniekos bei priešiškumo prizmę. Taip, galbūt šie žmonės dar nenori nieko girdėti apie lygybę, nenori kvestionuoti rasizmo, nacionalizmo ar valstybės idėjų, tačiau laikyti juos savo priešais ir manyti, kad šios pažiūros niekuomet nesikeis, yra deterministinis trumparegiškumas.

     Šiuo straipsniu jokiu būdu nenoriu pasakyti, kad reikia tučtuojau pradėti teikti tiesioginę paramą manipuliuojamam ir inertiškam „violetiniam judėjimui“. Norėjau tik parodyti, kad nuo „tamsuolių” atsiribojanti Lietuvos „progresyviųjų kairiųjų judėjimo“ kryptis veda prie „kairiųjų idėjų“ užsidarymo išsilavinusių ir kultūriškai išprususių žmonių rate, kuomet tam tikra „progresyvesnes pažiūras“ turinčių kairiųjų dalis nusisuks bei susipriešins su ta dauguma, kuri dėl nelygių galimybių tapo išsilavinimo stokos ir kultūrinio neišprusimo įkaite.

     Tikiu, kad mes galime ir vieną dieną tikrai subursime visuomenę, kurioje nebus užmirštas, nebus „nurašytas“ ir nebus apleistas nė vienas visuomenės narys – net ir tas, kuriam šiuo metu stinga intelektualinio ir kultūrinio išsilavinimo. Ateitį turi tik tokia visuomenė, kurioje visiems skiriamas vienodas dėmesys.

     Jurgis Valančauskas

     2012 05 20

 

Komentarai  

 
+6 # ATS: Elitizmo apraiškos Lietuvos kairiųjų padangėjeRomas Zabarauskas Y-m-d H:i
Vat būtent!!!
 
 
-3 # AutoriuiKP Y-m-d H:i
Jei pastebėjai, savo straipsnio gale rašiau: "Revoliucija turi kilti visai iš kitur – iš ten, kur žmonės kalbasi tarpusavyje ir kuria tam tikras sąmoningumo kėlimo grupes, o ne leidžiasi „suvystomi” per mikrofoną kalbančių rėksnių hipnozės. Galbūt, jei su Garliavos minia būtų kalbama kitaip, subtiliau, jei jų būtų paklausta, ar mergaitė tikrai yra didžiausia jų gyvenimo bėda, ar ji yra tik įasmenintos jų kasdienybės problemos, jų baimė dėl ateities, jų pyktis dėl valdžios vykdomo neteisingumo ir nepasitikėjimas savo jėgomis, netikėjimas, kad šitoje sistemoje galima kažką pakeisti, kad galima sukilti prieš juos smaugiančią ir jais manipuliuojanči ą valdžią – galbūt tada Lietuvos pilietinių įtampų žemėlapis atrodytų visai kitaip... Panašu, kad kol kas iš valdžios pusės daroma viskas, kad tokio kritinio dialogo nebūtų." Taigi, aš jokiu būdu nesmerkiu žmonių dėl to, kokią socialinę padėtį jie užima - smerkiu jų organizacijos būdą, kuris yra populistinis. Yra vienas vadas - Venckienė - ir jos klapčiukai, kurie tą minią valdo iš viršaus. O sakyti, kad iš viršaus valdoma ir tam viršui isteriškai paklūstanti minia yra fašistinė ar bent jau grįsta autoritarizmu, nėra neteisinga, ar ne? Su tais žmonėmis galima kalbėtis bet tam reikia kurti radikaliai skirtingas organizacijos formas, išsardyti populizmo pinkles.
 
 
+5 # Nė velniokre Y-m-d H:i
Cituojamas KP:
smerkiu jų organizacijos būdą, kuris yra populistinis.


Šūdo! Tai valdančiųjų logikos argumentas. Jei valdantiesiems kas nors nepatinka, jie iš karto pradeda lipdyti "populizmo" etiketes.
 
 
+8 # KadHmz Y-m-d H:i
Juokingai, kad jei tas pats vyktų kokioj Graikijoj tai visai kitaip šnekėtum, dar ir kokį intervių iš vietos paimtumėt, o dabar tiesiog komfortiškai įsitaisęs fotelyje pabumsi klavišais ir tiek žinių. Juk tikrai pats su dalyvaujančiais nešnekėjai :)) Aišku kur tu šnekėsi su runkeliais kurie organizuotis nemoka, geriau savo mažam buožiu ratelyje (sąmoningumo kėlimo grupėj) aptarsit, kad geriausia yra nieko nedaryt, niekur nesikišt, niekam neprieštaraut, jokių klausimų nekelt ir t.t. Patys sau pasitvirtinsit išvadą, kad visi kvailiai, o jūs protingiausi, tada koks sąmoningai pakylėtas asmuo surengs performensą apšikdamas laikraštį, padeklamuodamas debilišką eilėraštį su keiksmažodžiais ar padarydas dar kokią nesamonę. Visi pakikensit, kažkas paplos ir pasidžiaugs savo rafinuotu ir ilgą gyvenimą kurtu skoniu ir įvaizdžiu. Dar po kiek laiko nuo vyno ir bezdalų tvaiko apsvaigusioms galvoms pasirodys, kad šiai dienai revoliucinės kovos užteks ir pradėsit judint savo rebaluotus darbo nemačiusius užpakalius link namų.
Ar ne taip? Žinau kaip nuluptus, nes ir pats ne vieną bezdalą suuosčiau :))))
 
 
0 # Nekad+ Y-m-d H:i
Anarchija.lt ėmė interviu iš "Chrysi Avgi"? Kur tą interviu būtų galima pamatyti? Aš tai atsimenu tik va šitą daiktą (http://www.anarchija.lt/politika/38210-graikijos-stalinistai-palaimino-neonaciu-intervencija-i-streikuojancia-liejykla), apie rudai raudonus veikėjus KKE gretose, kurie, matyt, irgi labai norėjo "būti arčiau liaudies" (taip, kaip jie tą liaudį supranta). Na, ir ką? SYRIZA be jokių panašių triukų tapo antrąja Graikijos partija ir turi gerus šansus pakartotiniuose rinkimuose tapti pirmąja. O ką laimėjo nacikų užpakalį palaižiusi KKE? Tik nereikia demagogijos, esą "tu kalbi apie buržuazinius rinkimus, o mes - anarchistai". Čia kalba eina ne apie rinkimus, o apie tokius dalykus kaip populiarumas, autoritetas, žmonių pasitikėjimas - jie nepriklauso nuo to, ar kalbam apie parlamentinę partiją, ar apie iš principo neparlamentinį judėjimą. Mano komentaro moralas labai aiškus ir paprastas: užpakalių laižymas populiarumo neatneša.
 
 
-1 # minirecenzija+ Y-m-d H:i
_motinai, įtariamai bendradarbiavim u pedofilijos nusikaltime_
Šiaip jau, tokie teiginiai prilygsta šmeižtui. Jei būtų parašyta "motinai, KEDOFILŲ įtariamai ir t.t.", tada dar tiek to. O dabar - melas, šmeižtas ir bandymas manipuliuoti skaitytojų sąmone.

_tikro beveik viskas šioje istorijoje yra labai neaišku ... todėl po jos klodus tikrai nesikapstysime_
Manipuliacija tęsiama toliau: pirma apšmeižėm žmogų, o dabar pasakysim: "ai, čia viskas labai neaišku, todėl daugiau apie tai nekalbėsim, bla bla bla", kad nereikėtų ieškoti jokių įrodymų savo šmeižtui pagrįsti. Garliava visu gražumu.

Skaitytojų sąmonės krušimas tęsiamas, piešiant apokaliptiškus kairiojo inteligento baimių pagamintus vaizdus apie "baisųjį Lietuvos runkelį - konservatorių, homofobą, kitataučių nekentėją, kalbų nemokantį primityvą", vėliau (matyt, kad niekas negalėtų apkaltinti autoriaus "elitizmu") pereinant prie išvedžiojimų apie tai, kad "runkelis nekaltas dėl to, kad jis runkelis, nes jei būtų gimęs Vilniaus centre, tai nebūtų runkelis". Taip ir lieka neaišku, ką tai turi bendra su Garliavos judėjimo įkvėpėja ir lyderiais, tarp kurių dominuoja toli gražu ne "runkeliai", bei pačiu judėjimu, kurio organizuojami masiniai susibūrimai dabar vyksta Lietuvos didmiesčių centruose, o visai ne Dzūkijos girių kaimuose.

Demagogijos viršūnė pasiekiama straipsnio išvadinėje dalyje, kurioje imama raginti gerbti ir godoti kedofilus, priešiškumą jiems bei jų idėjoms tapatinant su priešiškumu "paprastam žmogui" apskritai, pagal geriausias patriotai.lt tradicijas ("ak, tu nekenti žydšaudžių? vadinasi, tu nekenti jų todėl, kad jie buvo lietuviai! tu nekenti lietuvių tautos!!!"). Klausimas, kaip apskritai įmanoma populiarinti savo idėjas, nekovojant su visomis atvirai priešiškomis idėjomis, kukliai nutylimas. Visiškai teisingai pastebima, kad žmogus agresyviai žiūri į tuos, kurie į jį žvelgia pro priešiškumo prizmę, tačiau vėlgi kukliai nutylimas klausimas, kiek dažno antikedofilo agresyvų požiūrį į kedofiliją provokuoja pačių kedofilų skleidžiama neapykanta ir priešiškumas ne tik antikedofilams, bet ir kiekvienam, kas bent kiek kritiškiau žiūri į violetinius kliedesius. Atseit, bjaurūs kairieji elitistai vargšus pūkuotus kedofilus mūūūūūūša, aū!

Žinoma, autorius "jokiu būdu nenori pasakyti", kad visi kairieji turėtų nedelsiant pradėti propaguoti lozungą "Visa valdžia Venckienei ir kedofilams". Bet pala, pala... Ką apskritai jis tada nori pasakyti? Kad kairieji turi pradėti džiaugtis, vadinami "pydafylais pydarasais strybuomene kagiebystiniemi s utelemis", ir su japonišku mandagumu lankstytis kiekvienam, malonėjusiam juos taip pavadinti? Nes kedofilai nelinkę į kompromisus, juoba su kažkokiais "tolerastais" - arba tu sutinki, kad "Visa valdžia Venckienei", arba tu "pydafylas". Trečio neduota.

Straipsnio privalumu galima pavadinti tai, kad autorius sugeba sklandžiai dėstyti savo mintis, priešingai nei jo kritikuojamas Pocius. Deja, straipsnis kaip visuma ne tik nelygintinas su Pociaus straipsniu, bet ir šiaip palieka labai nekokį įspūdį.
 
 
-3 # kodelfiokla kiure Y-m-d H:i
Straipsnis raginantis deelitarizuotis yra parasytas sunkiai paskaitoma, sudetinga kalba, labai istestas ir reikalaujantis pastangu ji perskaityti iki galo. Tiosiog ieskoma siknoj krapu ir tiek. Norit tikros komunikacijos su liaudim? Tai ir eikit i ja. Ne straipsniukus rasykit ir ieskokit kaltu, ar tu kuriems galetumet deleguot savo sumanymus, o eikit ir darykit. Pvz. dabar puiki proga eit prie prezidenturos ir komunikuot su ten budinciais suklaidintaisia is.
 
 
-2 # La MarseillaiseUpe Y-m-d H:i
Aš nesinaudoju facebook'u, kaip aš galėčiau perskaityt menkystų pižonų "anarchistų" diskusiją? Revoliucija jus nušluos pasipūtusios kiaulės, dievaži. Ot, tada šoksiu ir giedosi Marselietę :)

http://www.youtube.com/watch?v=HM-E2H1ChJM
 
 
+7 # Apie kreivus veidrodzius...Senas Vilkas Y-m-d H:i
"Didziausias musu laimejimas yra ne niekada nekristi, o kaskart parkritus atsikelti !"
Confucius

Po „TEISINGUMO EISENOS“, pasirode gerai zinomo anarchisto Kasparo Pociaus straipsnis „Violetine revoliucija isisiubavo. O kas toliau?“.

Paskaicius „progresyviai mastancios elito – elitinio anarchisto“ straipsni „Violetinerevol iucija isisiubavo. O kas toliau?“, visai tiketina, kad policijos departamento vidinio laikrascio "Personalo naujienos" pranesimas (neprieinamas viesai) atsirado toks irasas:

"Po itin itempto, atsakingo ir sekmingo musu pareigunu darbo geguzes 17-aja Garliavoje sulaukeme daugybes pilieciu padeku. Smagu, kad zmones mus palaiko, supranta ir vertina sunku bei atsakinga policijos pareigunu darba. Nes tik visi kartu galime sekmingai kurti teisine Lietuvos valstybe."

Kai tauta pradeda suprasti, kas visata ir tam pradeda priesintis, kai Lietuviai vienijasi visame pasaulyje atrodytu, tie, kas turetu pirmieji tai palaikyti, tie net nezinodami realiai kas vyksta, o besivadovaudami tik kreivu veidrodziu komercializmuot os ziniasklaidos iskraipyta informacija pilsto dziugavimus del Lietuva isvarginusios „Kedzio istorijos“ atomazgos. Bet ne jie yra Lietuvos didziausia blogybe, jie yra tik tos blogybes remejai.

Juk net neisprususiam nesudetinga suprasti, kad ta tendencinga informacija, kuria pateikia ziniasklaida yra ziniasklaidos logine klaida, aisku, ji padaryta samoningai. Tai ne Kedziu ir Vencku remejai. Tai zmoniu, pasiryzusiu nesitaikstyti su valstybes uzurpatoriu savivale ir nenorinciu buti zeminamais ir niekinamais pasipriesinimas . Protestuotojai reikalauja sisteminiu pokyciu, valdzios permainu, teisingumo. Gaila, kad akcijoje nelabai matesi nei anarchistinis elitas, nei progresyvus kaireji, bet matesi daug padeti suvokianciu mokslo zmoniu, rasytoju, intelektualios bendruomenes atstovu, aktyviu visuomenininku, kurie priesinasi ne klaviaturos pagalba rodydami savo "isprusima" ir "elitini intelektualini pranasuma", o realiais veiksmais. Kure masto ir nepasiduoda kreivu veidrodziu karalystes formuojamai nuomonei. Tai pasipriesinimas pries kurstoma neapykanta Lietuvai, kuri aiskiai matoma viesoje erdveje, vykdoma nezmoniska valdzios politika, kai zodis Tevyne tampa keiksmazodis, jaunimui skiepijama geda, kad yra lietuviai, nes formuojama nuomone, kad Lietuviai nieko verti. Ka mes turime, neapykanta tevynei, valdziai, vieni kitiems, masine migracija, kuria galima pavadinti deportacija, nevilti, baime del rytdienos, savo ir vaiku ateities. Mes tapome nieko vertais runkeliais, varguoliais, patvoriniu gauja, kaimieciais, fasistais, homofobais, kedofilais, buduliais, mazarasciais, provincialais. Mes pamirsome, kas mes yra, kad musu nenugalejo nei lenkai, nei vokieciai, nei rusai, musu proteviai atreme kalavijuocius, palauzeme kryziuocius, isgasdino vikingus, buvo ta siena, kuri isgelbejo Europa nuo mongolu, net atlaike visos krikscioniskos Europos spaudyma, nes musu proteviai buvo tvirti ir dori, jie nezinojo, kas yra tolerancija – abejingumas, bet jie zinojo, kas yra garbe, protas ir sazine, jie del tiesos, garbes nebijojo net mirti.
 
 
-2 # kaip čia jums pasakius+ Y-m-d H:i
Vieno "paprasto žmogaus" nuomonė apie tą jūsų judėjimą (imta iš DELFI komentarų, kalba ir visi kiti dalykai netaisyti):

"O tamsus lietuviai nori mama su dukra surast kur yra ir nuzudyti, o paskui klausytis venskieniu kalbu mitinguose ir televizijoje: sysalai jus, pedofilai, sunys, ... po tokiu "graziu" kalbu tamsus lietuviai pacia saziningiausia teiseja, kartu su uspashhikais, stancikieniem, sustauskais, kuoliais , grazuliais isrenka i seima . Po rinkimu tamsus lietuviai supras kad issirinko ne tuos ir issizades: mes juk nerinkom, kazkas kitas isrinko. Oi tamsus tie lietuviai."
 
 
+9 # ATS: Elitizmo apraiškos Lietuvos kairiųjų padangėjeArvydas Vaičiūnas Y-m-d H:i
Kylančio pilietinio judėjimo negalima ir neteisinga vadinti "Kedžio šalininkais", parsidavusi žiniasklaida sąmoningai klaidina visuomenę, pirmiau pavadino Kedį žudiku,o dabar toliau sąmoningai klaidina žmones. Susidūriau su daugybe atvejų, kai žmonės vengia būti aktyviais vien dėl šito "sudvejinimo". Kedžio klausimą turi išspręsti teisingas teismas, ir tai tik vienas neteisybės ir smurto atvejis. Visos informacinės priemonės turėtų atsisakyti šio "netikslumo", jei jos yra teisingos ir siekiančios tiesos.
 
 
+11 # KlausimasRomas Y-m-d H:i
Na tikrai, „elitiniai anarchistai“ pasirasinejo, krito iki dugno, zemiau jau nera kur.
Ar likusiems anarchistams del tokiu kolegu rasliavu negeda?
 
 
+6 # Truputi galzmH Y-m-d H:i
Gal truputi ir gėda, bet šiaip px, visi klysta. Svarbu yra klaidas pripažinti ir pasitaisyti. To ir linkiu.
 
 
+10 # Dėl nusikalbėjimųArvydas Y-m-d H:i
Seniai buvo akivaizdu, kad teisėsauga ir teismai yra silpniausia Lietuvos valdymo grandis. Apskritai Lietuvos teismai yra gana nekompetentingi ir neveiksmingi. Teismai vilkina ir negeba išspręsti vadinamųjų rezonansinių bylų, dažnai priimami sunkiai suprantami, vienas kitam prieštaraujanty s sprendimai, teisėjai įsivelia į negarbingas ar net nusikalstamas istorijas.

Nepasitikėjimas teismais tampa rimta problema, nes tai griauna pasitikėjimą ne tik teisėtvarka, bet ir valstybe.

Negi to nemato ir nesupranta a’lia „anarchistinis elitas“, kad rašo tokias nesąmones, kokios išdėstytos straipnije „Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?“, gal laikas atsitraukti nuo klaviatūros, išeiti į lauka, gyvai pabendrauti su tais, kas nebijo priešintis, kad suprasti, kas vyksta realiai, o ne iš lubų gandonešiškai, kaip ir žiniasklaida klijuoti kvailas etiketes.
 
 
-2 # AntifašistenHmz Y-m-d H:i
Reikia kovoti prieš teismų savivalę, ši mergaitė tik lašas jūroj. Jeigu jums atrodo, kad Lietuvos teisinėje sistemoje viskas yra tvarkoje tai nu sorry... Aišku homoeksualų eiseną puikiai saugojo, to galbūt jums ir pakanka?
 
 
-2 # nesusivokę Klonio "beraščiai"korna Y-m-d H:i
http://www.youtube.com/watch?v=xJ74K-2uJXE&feature=plcp

http://www.youtube.com/user/Gute74/videos?sort=dd&view=0&page=2
 
 
0 # feikiniam puslapiuikorna Y-m-d H:i
Paskaičius čia Klonio tema, akivaizdu, kad pagrindinis anarchistų (?) informacijos šaltinis yra komjaunimo tiesa, kurią vakar ir šiandien periodiškai blokuoja Anonfamily. Jei bėgsit skųsti į teisingumo ministerijos puslapį, gali būt, kad vietoj kabinetinių rodyklių būsit priversti pusvalandį žiūrėt filmus apie pedofiliją, jų transliuojamus iš pasaulio, kaip porą kartų jau yra buvę. Dirbkit kuopelėse toliau. Neatsistebiu. O gal čia feikinis puslapis?
 
 
-1 # nieko nesuprantu+ Y-m-d H:i
Kiek jungiausi prie Lietryčio per pastarąsias dienas, visus kartus prijungė normaliai. Kaip čia dabar yr? Dar vienas "pydafylų samakslas"?:)
 
 
-1 # sąmokslas su tikraisiaiskorna Y-m-d H:i
Apie Anonymous dalyvavimą ir pagalbą, akcijas medžiaga pagal raktinius žodžius Anonymous, #OpLithChild. Medžiagos daug, jei neatsirinksit, galėsiu vėliau patikslint, dabar neturiu kol kas tam laiko, atsiprašau.
 
 
0 # ATS: sąmokslas su tikraisiais+ Y-m-d H:i
Sakykim, iš tikrųjų apstūmėt gaują mažamečių, neišmanančių apie nieką, išskyrus kompiuterius ir neturinčių jokios patirties, išskyrus hakerio patirtį. Na ir ką? Dabar esat labai patenkinti savimi? Nu ir būkit, negi man gaila. Anonymous reputacijos saugojimas yra pačios Anonymous reikalas. Ne mano.

Geriau duotum kokią nuorodą, kur būtų galima paskaityti apie Anonymous atakas prieš Lietrytį ir Teisingumo ministeriją. Pats niekaip nerandu:)
 
 
-3 # Anonymous reputacija suteršta anarchija.lt fcb puslapyjekorna Y-m-d H:i
Jei šiuos, tikruosius, vadinat mažamečiais, kodėl jų autoritetingos kaukės dizainas panaudotas fcb anarchija.lt puslapio nuotraukose? Savo veiksmų eigą ir nuoseklų dalyvavimą A. fiksuoja Twitteryje. Jei adreso blokavimą įsivaizduojat kaip atimtą galimybę veikti dienai ar dviem, reiškia, supratimo apie tokią pakankamai civilizuotą veiklą neturite. O gal ir vaiko paėmimą tik taip kaip jis vyko sugebat įsivaizduot? TANGO DOWN (raktinis žodis) tada tokiems, o ne nuorodų.
 
 
+2 # ATS: Anonymous reputacija suteršta anarchija.lt fcb puslapyje+ Y-m-d H:i
Pasikartosiu. Nė karto nepastebėjau jokių sutrikimų Lietryčio serverių darbe. Kur galima gauti įrodymų, kad tokios atakos tikrai vyksta?
 
 
-2 # štai jie - tikriejikorna Y-m-d H:i
http://mashable.com/2011/10/24/anonymous-child-pornography/
 
 
-4 # Vagimskorna Y-m-d H:i
Pavogėt savo plakatui ne savo simbolį. Įrodymas fcb anarchija.lt puslapyje > Įvykiai. Kaip tai sprendžiama teisiškai? Drebėkit.
 
 
-1 # !!!Upe Y-m-d H:i
Paplatinau sia nuoroda #OpLithChild, o anarchija.lt uzblokavo mane :D
 
 
-1 # Kreipiuosi į anarchija.ltUpe Y-m-d H:i
Kodėl užblokavot mano IP ?
 
 
-2 # Upeišiaip žmogas Y-m-d H:i
Nereikia stebėtis, tu neatitinki aukštų anarchizmo idealų propaguotojos standartų, todėl tave reikia pašalinti kol kas tik iš saito, nes sprendžiant pagal straipsnių tematiką ir teiginius pamažu aiškėja atsakymas į tavo klausimą "Davai klokit visą tiesą, iš kur gaunat pinigus pragyvenimui?". ..
 
 
-3 # anarchija.lt administratoriu i+ Y-m-d H:i
Suprantu, kad anarchija.lt mano nuomonė nerūpi, tačiau vis dėlto prisijungiu prie Upės kreipimosi. Neargumentuota kritika neturėtų būti laikoma pagrindu IP banui. Bent jau anarchistiniuos e saituose.
 
 
-2 # ;Upe Y-m-d H:i
Mane užbanino turbūt už tai, kad pasirašiau svetimu vardu :) Bet čia daug tokių yra. Aišku, dar galėjau jiems atsibosti, bet Viktoro Buto jie juk neužbanina?
Na ką, aš moku apeiti banus. Be to, šitas portalas jau man neįdomus - feikinis.

P.S. #OpLithChild
 
 
-2 # žodžiai lieka žodžiaiskorna Y-m-d H:i
"Mano nuomone, yra dvi svarbiausios anarchisto savybės: pirmoji – stipriai išreikštas nepakantumas bet kokiam diktatui ir prievartai, antroji – stiprus empatijos, solidarumo ir tarpusavio pagalbos jausmas."
/Darius Pocevičius/

http://www.kaunozinios.lt/naujienos/miesto-pokalbiai-anarchistas-darius-pocevicius_19033.html
 
 
+1 # ATS: žodžiai lieka žodžiais+ Y-m-d H:i
Tu irgi neturi tu dviejų savybių.
 
 
-2 # irgi?korna Y-m-d H:i
Irgi kaip Darius Pocevičius?
Irgi kaip Kasparas Pocius, užsiregistravęs fcb akcijoj Duok atkirtį Garliavai, kaip kažkas taikliai pakomentavo - trypt paskutinių pilietiškumo likučių? Ar irgi kaip Fiokla Kiure, kurios postai fcb pritrenkia panieka "violetiniams"? Irgi kaip šito portalo adminas, "demokratiškai" be paaiškinimų užblokavęs Upę?

Aš nevadinu savęs anarchiste ir nesu įkūrusi portalo anarchija.lt.
Apie tai ir kalbame.
 
 
+3 # ATS: irgi?+ Y-m-d H:i
Pakartosiu: tu irgi neturi šių dviejų savybių. Nežinau, blogų ar gerų motyvų vedama, tačiau tapai kraujo ištroškusių zombių armijos kareivėle. Todėl ne tau kalbėti apie nepakantumą diktatui ir prievartai, ne tau kalbėti apie empatiją ir solidarumą. Ne tau bandyti manipuliuoti žmonių sąmone, apeliuojant į savybes, kurių neturi tu pati. Pirma išsivaduok iš violetinio rūko savo galvoje ir širdyje.

O Pociaus, Pocevičiaus, Fioklos Kiure ir šito portalo admino savybių aš nežinau, todėl nieko ir negaliu apie tai pasakyti.
 
 
-3 # jau skirstot - kas gali kalbėti, o kas ne?korna Y-m-d H:i
Manau, kad galiu kalbėti, nesvarbu kokia esu ar kokia jūsų akimis būčiau. Ar čia jūs tas pats policinės prievartos šalininkas iš po ano straipsnio? Tada su jumis nekalbu, kaip žadėjau, tfu. Pew, pew (raktiniai žodžiai).

Nesu įsidėmėjusi kitų, savo principais labiau išreiškiančių nepakantumą prievartai, nei anarchistai.

Bet violetinis lakmuso popierėlis daug ką pastatė į savo vietas, ar pastebėjot.