ABĖCĖLĖ. Trumpa anarchizmo enciklopedija 12. Anarchizmas vs. demokratija
teorija

sunaikink valstybe       Demokratas: Visiškai nesuprantu, kaip gali teigti, jog valstybė nėra reikalinga. Ar tikrai manai, kad žmonės gali išsiversti be valstybės?

 

Anarchistas: Be abejo. Valstybė yra ne tik nereikalinga, bet ir kenksminga ir todėl turi būti pašalinta. Mūsų, anarchistų, visiškai netenkina tarpiniai variantai, pvz., silpna valdžia. Idealu, kai valdžios nėra iš viso.

 

Demokratas: Kalbi neįtikėtinus dalykus. Ar nematai, kad žmogus yra visuomeninė būtybė? Aristotelis „Politikoje“ kalba, kad valstybė atsiranda natūraliai ir yra natūrali bendrabūvio forma, o žmogus iš prigimties sutvertas gyventi valstybėje.

 

Anarchistas: Kovoti citatomis neverta. Neneigiame to, kad žmogus yra visuomeninė būtybė, neigiame tik nuomonę, kad žmogaus prigimtis yra tokia bloga, kad jis gali gyventi tik kontroliuojamas valstybės. Visiškai atmetame bet kokią valdžią ir tuo pačiu valstybę, kaip prievartos įrankį. Ar neigsi, kad valstybė iš prigimties naudoja prievartą ir spaudimą? Ar teigsi, kad prievarta nėra blogai?

 

Demokratas: Tavo žodžiuose yra daug netikslumų, bet esi teisus, kad valstybė turi naudoti prievartą ir spaudimą. Taip pat manau, jog prievarta nėra gerai. Bet esu įsitikinęs, kad tam tikrose situacijose ji yra privaloma.

 

Anarchistas: Malonu, kad sutinki su mano nuomone apie valstybės prievartą. Štai kokie yra tolesni mūsų pokalbio etapai: kadangi valstybė naudoja prievartą, o prievarta yra blogis, vadinasi, ir pati valstybė yra iš prigimties bloga. Todėl niekas neturi paklusti valstybei. Iš to galima padaryti vienintelę išvadą – valstybė turi būti panaikinta.

 

Demokratas: Čia mūsų keliai ir išsiskiria. Tai, ką dabar išdėstei, yra tik teorinė konstrukcija. Tu visai pamiršti realų gyvenimą. Apie pasaulio taisykles, kurių nenugalės jokie filosofiniai argumentai. Visų pirma, patirtis moko, kad netgi tada, kai žmogus nėra iš prigimties blogas, jo prigimtis yra gėrio ir blogio mišinys. Būtent todėl aš visiškai netikiu visuomenės funkcionavimu be valdžios. Anglų rašytojas Gilbertas Keithas sakė, kad egzistuoja tik viena anarchistinė institucija – gimtieji namai. Deja, ji remiasi kraujo ryšiu, todėl jos pavyzdžio neįmanoma pritaikyti visai visuomenei.

Ar manai, kad tavo sumanymas realus? Ar įsivaizduoji, pavyzdžiui, kelių eismo taisyklių laikymąsi anarchistinėje visuomenėje? Kompromisai ir konfliktų sprendimai ne visada pasiekiami tokioje sudėtingoje mūsų visuomenėje, o ką jau kalbėti apie anarchistinę? Kas tuomet galės rasti sprendimus? Žmonėms reikia valdžios, kad ji išspręstų jų ginčus ir nustatytų teisingumą.

 

Anarchistas: Ugninga tavo tirada manęs visiškai neįtikino. Negi neturi kitų, svaresnių argumentų už žmogaus prigimtį ir kelių eismo taisykles? Žmonės turi laisvą valią ir sugeba naudotis sveiku protu – štai pagrindinės prielaidos teigti, jog valstybė visai nereikalinga. Esu tikras, kad nesugebėsi paneigti mano anarchistinės visuomenės vizijos.

 

Demokratas: Net nebandysiu jos paneigti, nes tavo vizija yra utopinė, o argumentai – kvaili. Valstybė kūrėsi ir stiprėjo per amžių amžius, praktikoje įrodydama, kad ji yra geriausia struktūra, organizuojanti visuomenės gyvenimą. Nežinau, iš kur susigalvojai, kad žmogus visą laiką vadovaujasi sveiku protu. Na, bet pereime prie kitos temos.

Sakyk, ar demokratinė valstybė nėra artima anarchistiniams idealui? Joje patys piliečiai save apriboja, patys savo noru pasirenka valdžią. Taip, jie yra supančioti, bet dar kartą kartoju, kad kitaip būti negali – jis patys sau užsidėjo tuos pančius. Svarbiausia, kad valdžia būtų laisvai renkama ir negalėtų pati nustatyti savo valdymo termino.

 

Anarchistas: Demokratinė valstybė vis tiek yra valstybė, ji išlieka ir kaip prievartos židinys. Ji atsižvelgia tik į daugumą ir varžo mažumą, todėl daugybei žmonių lieka tik „plaukti pasroviui“.

 

Demokratas: Leisk panaudoti prieš tave tavo paties ginklą. Kalbi apie daugumos tironiją, bet nepastebi, kad tavo anarchizmas irgi yra tironija, tik mažumos ar net individo. Jei mes priimtume sprendimus atsižvelgdami į kiekvieną individą, visi taptų priklausomi nuo kokio nors vieno žmogaus. Mokiniai nenuvyktų į ekskursiją, nes vienas iš klasės jos nenorėtų. Miestai nenutiestų kelių, nes vienas gyventojas manytų, kad svarbiau yra pastatyti restoraną. Ir taip toliau, ir taip toliau. Negali užmerkti akių prieš tikrovę: žmonės yra skirtingi, jie trokšta skirtingų dalykų ir nesutaria tarpusavyje beveik dėl visko. Tai, ką tu siūlai, yra visiškai neįmanoma.

 

Anarchistas: Visa tai – tik akademinės diskusijos. Kai valdžia bus panaikinta, o laisvi žmonės pradės gyventi anarchistinėje visuomenėje, tada tu suprasi, kad tai nėra nesąmonė.

 

Demokratas: Yra. Ir tikiuosi, kad niekas niekada nemėgins to išbandyti praktiškai.

 

Versta iš: Robert A. Dahl „Democracy and Its Critics“ (1989)

Vertė GUZAZ
Zinas „Einamai“, 2006 Nr.1
 
 
anarchija pries demokratija

 

 

Komentarai  

 
0 # teorijos krizė+ Y-m-d H:i
1. _neigiame tik nuomonę, kad žmogaus prigimtis yra tokia bloga,_

Kas per vienas tas blogis? Ir kas yra ta žmogaus prigimtis, kur ją galima pamatyti?

2. _kadangi valstybė naudoja prievartą, o prievarta yra blogis, vadinasi, ir pati valstybė yra iš prigimties bloga._

"Kadangi žmogus naudoja prievartą, o prievarta yra blogis, vadinasi, ir pats žmogus yra iš prigimties blogas". Sveikinu, dabar žiūrėkite 1-ą citatą.

3. "Žmonės turi laisvą valią ir sugeba naudotis sveiku protu"

Ministras kyšininkas yra kyšininkas visai nebūtinai todėl, kad neturi laisvos valios, ir bankininkas mafiozas yra mafiozas visai nebūtinai todėl, kad nesugeba naudotis sveiku protu.

Ir problema ne tame, kad kažkoks ten profesorius Dahl rašo tokius dialogus anarchizmo pozicijoms pailiustruoti - problema tame, kad anarchistais save laikantiems žmonėms tokie dialogai atrodo reprezentatyvūs ir verti piaro. Jei jau taip - vadinasi, anarchizmas iš tiesų tėra utopija.
 
 
+1 # to +en arche Y-m-d H:i
Profesorius Dahlis, žinoma, yra užkietėjęs "demokratas", kuriam tolimos anarchizmo idėjos. Tačiau šiame jo dialoge paprastai ir suprantamai išvardinti pagrindiniai dviejų demokratijų formų - atstovaujamosio s demokratijos ir tiesioginės demokratijos (anarchizmo) - skirtumai.

Šis tekstas nėra joks anarchistų manifestas, tai tiesiog poleminis straipsniukas, aišku, ginantis "demokratijos" tiesas, bet kartu ir parodantis jos trūkumus. Tai elementari polemika „žaliems“, o ne anarchizmo reprezentacija ar piaras.
 
 
-1 # tas pats b.bysGervaldas Y-m-d H:i
Pamatinis socialinės teorijos vienetas turi būti ne kažkoks tai individas ar klasė! Pasenusį požiūrį į Tautą kaip į atomizuotų individų chaosą keičia požiūris teisingas ir rasinis!
Pasaulio istorija yra rasių kovos istorija! Todėl valstybė yra Tautos kaip Rasės valios padarinys ir instrumentas!
Tiek pat ydingas yra požiūris į prievartą kaip į blogį. Prievarta yra puikus Valdovų Rasės įrankis kovoje prieš fizinę ir moralinę degeneracija!
 
 
0 # >GervalduiRB Y-m-d H:i
Ko tu čia rėkauji, gluše? Varyk į seimą ir ten savo šauktukais taškykis.
 
 
0 # murzilkai+ Y-m-d H:i
Geriau paskaityk skinhedams (ir metalistams, žinoma) paskaitą tema "Senovės lietuvių kovos prieš žydus ir negrus". Tapsi įžymus:-)
 
 
0 # (_._) GervalduiFock Y-m-d H:i
Blet, tokio juoko priepuolio senokai neturėjau. Anarchonanistai tokių anekdotų rimtais snukiais nepaskaldo. Gal pisiesi su jais ir debilumas persidavė?
 
 
0 # 14/88Gervaldas Y-m-d H:i
Kad man jūsų keiksmai kaip saldžiausia oi muzika. Nacionalinio socializmo Lietuvoje jokių seimų nebus.
Viena Valstybė, viena Tauta, vienas Vadas!
 
 
0 # >RB Y-m-d H:i
Ir vienas idiotas!
 
 
+1 # :DDDDDArturas. Y-m-d H:i
Gervaldas ar RB teisus vienas idiotas ar jusu idiotu daugiau?? :DDD
joaaa jums reikalingas vadas naciams . mat patys mastyti nemokat juk x]]]
 
 
0 # GervalduiKarimantas Y-m-d H:i
Tu teisus, laikykis! Rasė yra viso ko pagrindas!
 
 
0 # ...hm Y-m-d H:i
nusiųskime gervaldą į jo utopiją, o anarchizmą - į anarchizmo utopiją ir galėsime toliau ramiau gyventi :-)
kas dėl diskusijos - na, gal tai ir mano subjektyvi nuomonė, bet anarchistų atsakymas tikrai paprasčiausias teorinis pafilosofavimas ir dar gana primityvaus lygio.
geriausias tas kur išvedama loginė linija prievarta-blogi s-valstybė, panašiai kaip:
turi degtukų?
ne.
vadinasi nestovi.

7:o demokrato naudai.
 
 
0 # hmMaikUniversum Y-m-d H:i
Panašų, tik geresnį dialogą skaičiau apie statistą ir anarchistą :-) patiko. Tik dabar nepamenu kur. :sad:
 
 
-1 # anarchizmas yra šūdasantis Y-m-d H:i
dabar nesusitvarkoma su nusikaltėliais, kaip jūs anarchistai susitvarkytumėt e? Vyktų dar daugiau nusikaltimų, ir būtų nubaudžiama dar daugiau nekaltų.

Sakot demokratija tyri trūkumų, todėl ja reik keist anarchija, tai jeigu žmogus padarė ką norrrs blogo, jį, taip pat, reik nužudyt ir pakeist kitu...
 
 
0 # ATS: anarchizmas yra šūdasюю Y-m-d H:i
Nesamone..Nusik altimu butu maziau nei sioje santvarkoje..Ne s isvengti bausmes uz padaryta nusikaltima,san su butu daug maziau.Todel kad kiekvienas nukentejes butu teiseju.Toki teiseja sunku papirkti.
 
 
0 # garantuoju.. Y-m-d H:i
Garantuoju, kad cia uz demokrata zodzius rase anarchistas :-)) ...sablonai ir stereotipinei gandonai.
 
 
0 # klaidinga prielaidaLaurynas Y-m-d H:i
Anarchistas remiasi klaidinga prielaida, kad prievarta yra blogai. Abstraktus pavyzdys: kažkas kenkia tavo interesams, tai priverti, kad nebekenktų.
 
 
0 # klaidingų prielaidų daugiau+ Y-m-d H:i
Kas čia tokie, iš kur jie atsirado, ką dabar su jais daryti, ir ką tokie veiktų, gyvendami anarchistinėje visuomenėje:
http://www.vtv.lt/naujienos/nusikaltimai/benamiu-zudymo-paaugliai-mokesi-internete-2.html

Galiu prisipažinti, atsakymų į savo klausimus nežinau (išskyrus turbūt į paskutinį). Tik žinau, kad neverta bandyti tempti visus žmones ant vieno kurpalio, įskaitant ir per kažkokią mitinę visiems bendrą "gerą/blogą prigimtį". Tuo labiau, ant tokio trapaus pagrindo statyti globalinių utopijų.
 
 
0 # anarchistuiTomas Y-m-d H:i
man anarchisto nuomonė, kai kuriais klausimais, pasirodė, lengvai tariant, lėkšti ir paviršutiniški. ..
 
 
+1 # Anarchija - ne chaosasLinas Y-m-d H:i
Straipsnyje silpnoki anarchisto argumentai...ti esa sakant manau ju isvis beveik nebuvo. Cia labiau panasu arba i ka tik anarchija uzsidegusio jaunuolio sukavimus neisgirstant to kas jam sakoma, arba jog visas tekstas parasytas to paties autoriaus siekiant sumenkinti anarchizma. ANARCHIJA - NE CHAOSAS (http://www.anarchija.lt/teorija/28409-ar-esi-anarchistas-atsakymas-gali-tave-nustebinti). Tiem kas nezino, pasakysiu, jog lietuviu kalbai daugiau nei 20 000 metu. Nejaugi po tiek metu esame vis dar bukagalviai ir negalime gyventi nieko nespaudziami? Cia tas pats kas sakyti jog jeigu nebutu monetarines sistemos tai visi nieko neveiktu, nes nebutu paskatos ka nors veikti - nesamone. Pradzioj gal ir atsirastu nemazai tokiu zmoniu, taciau zmogus negaletu gyventi neisreksdamas saves. NORECIAU JOG PAZIURETU KIEKVIENAS, NEPRIKLAUSOMAI NUO SAVO ISITIKINIMU, NES SIAME FILME DAUG TIESOS (http://www.youtube.com/watch?v=DBNPpBRfyno). Sistemoje, su kuria dabar tenka gyventi tas laikas kuri gaistame beprasmiskuose darbuose (bent daugelis is musu) uz juokingus atlyginimus, galetu buti skirtas zmonijos naudai. VISI MES TURIME KAZKA UNIKALAUS, KUO ISSISKIRIAME IS KITU. Vieni puikiai susivokia dalykuose, kuriuose kiti nieko nesupranta, tad visi galime dirbti srityse, kurios mums patinka ir sekasi. Dabartineje sistemoje visi dirbame kur papuola ziuredami tik i atlyginima. Mano nuomone, kol kas nera kitos galimybes pajausti gyvenima - tapti finansiskai nepriklausomu. NE DEL TO, KAD GALETUME SVAISTYTI PINIGUS, O DEL TO, KAD SAVO GYVENIMA GALETUME SKIRTI TAM, KAM TO LABIAUSIAI REIKIA - SEIMAI, SAVIUGDAI, TALENTUI UGDYTI, ZMONIJOS GEROVEI KELTI.
 
 
0 # ATS: ABĖCĖLĖ. Trumpa anarchizmo enciklopedija 12. Anarchizmas vs. demokratijaLinas Y-m-d H:i
http://www.youtube.com/watch?v=lmoH91lUAXo&feature=share&list=PLGZ9B8n4zFOfXsEDVJGaYMJnvyP2NbVO2