Flešino archyvas: Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus
teorija

bolseviku lageriai        Tarptautinis socialinės istorijos institutas Amsterdame saugo Flešino, Jelenskio ir Maksimovo archyvus, kurių dokumentai padeda susikurti vaizdą, kaip bolševikų partija naikino anarchistinį judėjimą Rusijoje ir kaip į tai reagavo anarchistai. Žemiau pateikiama maža dalis iš S. Flešino archyvo dokumentų fragmentų yra savotiškas tuometinio anarchistinio judėjimo Rusijoje pjūvis.

        Tų žmonių jau seniai nebėra gyvųjų tarpe ir mes jau niekada nebeišgirsime jų balsų. Likę laiškų, dokumentų, spaudinių fragmentai niekada nebeatkurs to, kuo gyveno tuometiniai Rusijos anarchistai, neatkurs jų kalbėjimo manieros, eisenos, mėgiamų posakių ar minčių tėkmės, bet gal paskatins susimastyti, vardan ko žmonės rinkosi tokį kelią. Nepanašu, kad tuo metu anarchija turėjo daugiau galimybių nei šiandien. Ir vis tik žmonės tikėjo, veikė ir matė visos tos veiklos prasmę.


        49 segtuvas (1928 m.)
        Achromejevas Ivanas Aleksejevičius. Valstietis. Ilgai išbuvęs kalėjime, galų gale buvo ištremtas į Ust-Sysolską Sibire. Paskutiniai pranešimai liudija, kad ten jis išprotėjo.” („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus“, Paryžius, 1926 m.)

        49 segtuvas (1929 m.)
        Adovas Sergejus Ivanovičius (1901- ?). Anarchistas. Studentas. Suimtas Petrograde 1924.04.10. Tų pačių metų birželį nuteistas 3 metams lagerio. 1924 m. perkeltas į Solovkų specialios paskirties lagerį. 1927 m perkeltas į Narymą, kur paskutiniais duomenimis dirbo ir gyveno iki 1930 m. Tolesnis likimas nežinomas (NIPTS Memorialas)

        49 segtuvas (1929, 1930 m.)
        Andina Aleksandra (Šura) Ivanovna. Anarchokomunistė. Darbininkė. 1927 m. Irbite nuteista 3 metams kalėjimo. 1930 m. paleista be teisės apsigyventi šešiuose didžiausiuose miestuose (vadinamas „-6“ apribojimas). Apsistojo Orienburge. Tolesnis likimas nežinomas (NIPTS Memorialas)

        49 segtuvas (1929-1932 m.)
        Artiomenko Konstantinas. Anarchistas. Darbininkas. Už dalyvavimą anarchistų judėjime 3 metams ištremtas į Narymsko rajoną, kur 1926-1927 m. dirbo mokytoju ir buvo gerbiamas vietinių kolūkiečių. Skleidė anarchistinę propagandą, įskaitant ir Sovietų Sąjungos kritiką, už ką 1927 m. buvo suimtas. 1930 m. po tremties gavo „-6“ ir apsigyveno Tuloje. Tolesnis likimas nežinomas (NIPTS Memorialas).

        50 segtuvas (1929-1932 m.)
        Badinas Aleksandras ir Badinas Michailas Ivanovičius. Abu anarchistai, studentai, broliai. Aleksandras buvo Šiaurės anarchokomunistų federacijos narys. Abu Urale buvo nuteisti 3 metams kalėjimo. Išlaisvinti 1930 m. Tolesnis likimas nežinomas (NIPTS Memorialas).

        50 segtuvas (1933 m.)
        Barmašas Vladimiras Vladimirovičius (1879-?). Gerai žinomas anarchistas, kurį dar caro valdymo metu nuteisė mirties bausme. Veikė daugiausiai Maskvoje, bet palaikė ryšius ir su Machno judėjimu. Bolševikai laikė nelaisvėje ir trėmė į Butyrkas, Verchne-Uralską, Kostromą, Jenisejską ir Suzdalę.

 

        bolseviku lageriai 2

        50 segtuvas (1929-1931, 1933 m.)
        Baronas Aronas Davydovičius (1891-1931 m.?). Darbininkas. Ilgametis anarchistas, persekiotas dar caro. Buvo ištremtas ir pabėgo į Ameriką, kur buvo aktyvus revoliucingo darbo judėjimo narys. 1917 m. Rusijoje prasidėjus revoliucijai, grįžo ir dalyvavo revoliucinėse kovose. 1920 m. Charkove buvo suimtas bolševikų ir uždarytas į vidinį CK kalėjimą Maskvoje, iš kurio vėliau perkeltas į Butyrkas. Iš čia po kelių incidentų buvo perkeltas į Oriolo kalėjimą. Čia dėl įvairių priežasčių buvo surengęs kelis bado streikus. Vėliau buvo perkeltas į Jaroslavlį, Vladimirą, o galiausiai 1922 m. vėl atsidūrė Charkove, kur Ukrainos Centrinio vykdomojo komiteto buvo ištremtas iš šalies be teisės grįžti į Rusiją. Jis buvo paleistas, kad pasiruoštų išvykimui, bet kai tik jis pasirodė GPU ir norėjo atsiimti pasą, buvo vėl suimtas. Bado streikas nedavė jokios naudos, administracine tvarka jis buvo nuteistas 3 metams į Petrominsko lagerį. 1923 m. kartu su kitais anarchistais perkeltas į Solovkų salas, kur susirgo rimta akių liga. Atbuvęs savo įkalinimo laiką, A. Baronas administracine tvarka buvo apgyvendintas Byjske, provincijos mieste Sibiro Altajuje. 1925 m. vėl buvo suimtas už susirašinėjimą su bendražygiais užsienyje ir perkeltas į dar nuošalesnę vietą – mažą Karasino kaimelį Turovchansi rajone, į kurį paštas atkeliauja tik 3 kartus per metus. („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus”, Paryžius, 1926 m. vasaris)

        51 segtuvas (1928, 1929 m.)
        Beliajevas Nikolajus (Nikita) Michailovičius (1898-1937.08.13). Darbininkas. 1921 m. suimtas už libertarinius įsitikinimus. Po kalėjimo ištremtas į Archangelską. Vėl suimtas 1926 m. už susirašinėjimą su užsienio anarchistais ir deportuotas į Kysl-Orda Turkestane. Ten ir gyveno. Pakartotinai suimtas 1927 m. spalį. („Bolševikų represijos prieš anarchistus”, Paryžius, 1926 m. vasaris)

        52 segtuvas (1932, 1933 m.)
        Borovikovas Aleksejus Petrovičius. Vladivostoko anarchokomunistų grupės narys. Aktyviai dalyvavo valstiečių maištuose prieš ponus 1918-1922m. („Guillotine at work”, 561 psl.). 1930 m. pabaigoje įkalintas specialios paskirties Solovkų lageryje. Tolesnis likimas nežinomas. (NIPTS Memorialas)

        52 segtuvas (1931 m.)
        Borovojus Aleksejus Aleksejevičius (1875.10.30-1935.11.21). Vienas žymiausių Rusijos anarchistų. Biografiją skaitykite: KSL: Bulletin of the Kate Sharpley Library, Nr.55-56.

        52 segtuvas (1934 m.)
        Bucciarelli, Guido (1901- ?). Gimė 1901 m. rugpjūčio 12 d. Modenoje. Dirbo mūrininku. 1920 m. prisijungė prie anarchistų grupės ir tapo antifašistinių anarchistų veiksmų Modenoje komiteto nariu. Po fašisto Gino Tabaroni nužudymo tą pačią naktį su bendražygiais nutarė palikti Italiją. Išvyko traukiniu ir po kiek laiko atsidūrė Odesoje. Bendrakeleiviai netrukus patraukė į Prancūziją, o Bucciarelli liko Sovietų Sąjungoje. Duomenys apie šį laikotarpį prieštaringi. 1928 m. jį lyg ir matė Maskvoje, bet vėliau Italijos ambasada pranešė, kad jis yra prie Juodosios jūros Novorosijske, dirba mechaninėse dirbtuvėse ir yra įsitraukęs į „komunistinę propagandą”. 1933 m. Feodosijoje jį suima už anarchistinę propagandą, bet netrukus paleidžia. 1935 m. jis jau Kryme, Simferopolyje dirba žemės ūkio technikos prie liaudies komisariato remonto dirbtuvių direktoriumi. Veda Sovietų Sąjungos pilietę, jiems gimsta sūnus. 1938 m., didžiojo stalinistų teroro metu, suimamas už kontrrevoliucinę veiklą ir išsiunčiamas į Gulagą, kur ir mirė. Mirties data nežinoma. Pagal www.anarchismodenese.altervista.org

        53 segtuvas (1933 m.)
        Cigelmanas Jefimas. Tapytojas ir dekoratorius. Suimtas už ryšių palaikymą su užsienio anarchistais. Solovkuose kalėjo 3 metus. Vėliau apsigyveno Berdianske. („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus”, Paryžius, 1926 m. gruodis)

        53 segtuvas (1933 m.)
        Cukermanas Mošė Abramovičius (1898-?). Darbininkas. 1922 m. pabaigoje suimtas Maskvoje ir, kaip anarchistas, administracinio teismo 3 metams išsiųstas į Solovkus. Rengė bado streikus trunkančius nuo 7 iki 13 dienų. Susirgo maliarija ir žarnų uždegimu. Perkeltas į Verchneuralsko politinių kalinių kalėjimą Sibire, kuriame išbuvo iki pat termino pabaigos 1925 m. Dėl blogėjančios sveikatosbuvo operuotas kalėjimo ligoninėje, o netrukus administracine tvarka 3 metams išsiųstas į Kolpačevą Sibire. Sunkiai sirgdamas, pasiekė paskyrimo vietą tik po trijų mėnesių. („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus”, Paryžius, 1926 m. gruodis)

        54 segtuvas (1929-1931, 1933, 1934 m.)
        Dolinskis Jefimas. 1924 m. gruodžio mėn. suimtas su bendražygiais, vasario mėn. ištremtas į Turkestaną. Kalėjo Verchne-Uralsko politinių kalinių kalėjime. („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus”, Paryžius, 1926 m. lapkritis)

        57 segtuvas (1928-1932 m.)
        Isebskaja Sonia Aleksandrovna. Gydytoja. Už anarchizmą kalėjo dar prie caro. 1926 m. vasarą Petrograde ją suėmė bolševikai. Administracine tvarka 3 metams ištremta į Narymo rajoną Sibire. („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus”, Paryžius, 1926 m. lapkritis)

        58 segtuvas (1929-1934 m.)
        Kolmasovas Aleksandras Aleksejevičius. Maskvos universiteto studentas, anarchistas, jūrininkas. Pabėgo iš tremties Aktiubinske, buvo suimtas, apkaltintas pabėgimu ir nuteistas 3 metams kalėjimo” (“The guillotine at work”, 560psl.)

        59 segtuvas (1928-1930, 1933, 1934 m.)
        Kruglovas Ivanas Vasiljevičius. Maskvos universiteto studentas. Buvo ne kartą areštuotas dėl savo neortodoksinių politinių įsitikinimų. Suimtas ir įkalintas Sverdlovske, 3 metams perkeltas į Verchne-Uralsko politinių kalinių izoliatorių. „Apkaltintas „terorizmu” – pačiu kvailiausiu esamomis aplinkybėmis kaltinimu, nes jį suėmė Uralo rajone – vienoje labiausiai nutolusių ir izoliuotų vietovių, kur net pats didžiausias teroristas nesugebėtų rasti tinkamo taikinio. Aišku, kad reikėjo kokio nors kaltinimo, kad politinio kalėjimo viduriuose būtų galima palaidoti nepaperkamo studento sumanumą.” („Bulletin of the Relief Fund of the International Working Men’s Association for Anarchists and Anarcho-syndicalists imprisoned and exiled in Russia”, 1931 m. lapkritis)

        64 segtuvas (1929-1932 m.)
        Liach Milica Fiodorovna. 1920 m. vasarą suimta Maskvoje už anarchizmą. 3 metams ištremta į Pertominsko lagerį. Vėliau perkelta į Solovkų salas. Dar vėliau – į Verchne-Uralsko politinių kalinių kalėjimą. 1925 m. pasibaigus įkalinimo laikui perkelta į Velykij-Ustiugą, Severodvinsko rajoną. Kelis kartus buvo surengusi bado streiką. Vienas jų tęsėsi 18 dienų. („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus”, Paryžius, 1926 m. lapkritis)

        66 segtuvas (1930-1932 m.)
        Naumovas Aleksandras Stepanovičius. Buvęs komjaunuolis, pats atradęs anarchizmo idėjas. Tremtas ir kalintas Tobolske, Obdorske, Solovkuose, Kagarske. Mirė Tomske. („Autobiographical letter in The Guillotine at Work”, 602-607 psl.)

        67 segtuvas (1929, 1930 m.)
        Polozova Tatjana Arsentjeva (1894-?). Maskvos spaustuvės „Golos truda” darbuotoja. 1923 m. pabaigoje suimta kaip anarchistų kalinių gelbėjimo komiteto narė. Administacinis teismas išsiuntė 3 metams į Solovkus. Perkelta į Verchne-Uralsko kalėjimą, o kai atbuvo savo bausmės laiką, iškelta į Tverę. („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus”, Paryžius, 1926 m. lapkritis)

        69 segtuvas (1929 m.)
        Siominas Sergejus Petrovičius (1901-1930 m.). Anarchosindikalistas. Kalėjo Verchne-Uralske. Ištremtas į Tverę, vėliau – į Taškentą. Mirė nuo tuberkuliozės. („Bulletin of the Relief Fund of the International Working Men’s Association for Anarchists and Anarcho-syndicalists imprisoned and exiled in Russia”, 1930 m. lapkritis-sausis)

        75 segtuvas (1934 m.)
        Tužilkinas Sergejus Sergejevičius (1909-1938.07.20). Čeliabinske buvo sutriuškinta 50 anarchistų grupė. Ji turėjo pogrindinę spaustuvę, spausdino anarchistinius tekstus, daugiausiai vertimus iš užsienio kalbų, palaikė ryšius su kitų šalių anarchistais. Jaunas elektrikas Sergejus Tužilkinas dirbo spausdinimo mašina. Jis gavo 5 metus Verchne-Uralsko politinių kalinių izoliatoriuje. Kalėjime pasakojo, kad anarchistų veikla buvo sėkminga, aktyvi ir jie rado būdų, kaip efektyviai organizuotis.” („Russian enigma”, 196 psl.)

        76 segtuvas (1930 m.)
        Uskovas Pavelas. Darbininkas. 1925 m. už anarchistines pažiūras suimtas Petrograde. Po 6 dienų bado streiko, kurį jis paskelbė po to, kai jį žiauriai sumušė prižiūrėtojai, administracinis teismas nuteisė jį persikelti į Chantaiką, Turukchansko rajone. („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus”, Paryžius, 1926 m. lapkritis)

        75 segtuvas (1932, 1933 m.)
        Varšavskis Jonas Iljičius (1892-1955 m.). Anarchistas Jonas Varšavskis slapta gamino ir platino pamfletus apie sovietinio režimo veidmainystes, kritikavo, kad Sacco ir Vanzetti pateikiami kaip pavyzdžiai, o vietiniai anarchistai persekiojami. Suimtas ir laikomas Odesoje. („The guillotine at work”, 567 psl.)

        76 segtuvas (1933 m.)
        Veger Marija Moisejeva. Mokytoja. 1921 m. suimta Petrograde dėl anarchistinių knygų laikymo. Ištremta į Archangelską 2 metams. Ten susirgo maliarija. 1922 m. pabėgo ir po 6 mėnesius trukusios kelionės pasislėpė Petrograde išgalvota pavarde. Vėl suimta 1923 m. anarchistų gaudynių metu ir uždaryta į GPU kalėjimą Gorkio gatvėje Petrograde. 8 dienas buvo laikoma vienutėje su vandeniu užlietomis grindimis. Po 5 dienų bado streiko išsiųsta į Solovkus 3 metams. Nuolatos sirgo maliarija ir skorbutu. Prarado visus dantis. Buvo perkelta į Verchne-Uralską, o 1926 m. – į Archangelską. Kelis kartus skelbė bado streiką nuo 6 iki 11 dienų. („Bolševikų represijos prieš Rusijos anarchistus”, Paryžius, 1926 m. lapkritis)

        77 segtuvas (1929 m.)
        Viktorovas Nikolajus Aleksejevičius. Ilgametis anarchistas. Neseniai baigė savo tremtį Samarovo kaime. Prieš tai 6 mėnesiams buvo įkalintas Tobolsko kalėjime už „milicininko įžeidimą”, kai pavadino jį žandaru. Ar jis buvo paleistas po 6 mėnesių? Ne! GPU nurodymu, kartu su savo žmona ir mažu vaiku, jis buvo ištremtas į Saratovą. Nebūdamas profsąjungos nariu, nei jis, nei jo žmona nagalėjo gauti darbo, o įstoti į profsąjungą tremtiniams draudžia bolševikiniai įstatymai. Visiškai neturėdami pajamų, jie atsidūrė labai sunkioje padėtyje, kurią dar komplikavo Viktorovo ligos. („The guillotine at work”, 575 psl.)

        Visas Flešino archyvo dokumentų rinkinys apie represijas prieš Rusijos anarchistus:
katesharpleylibrary.pbwiki.com

        Parengė RB
        2009 04 23

 

Komentarai  

 
0 # Ką aš galiu pasakyti?pinčius Y-m-d H:i
Baisūs laikai buvo - žmonių niekas neskaičiavo.

A.lt reikėtų daugiau parašyti apie A. Borovojų.
 
 
0 # .RB Y-m-d H:i
Uhu... Dar Jonas Varšavskis įdomiai skamba.