Kas yra ir kas nėra Zeitgeist
teorija

zeitgeist        Tai visgi kas yra tas mūsų Zeitgeist? Ar tai utopija, ar tai sąmokslo teorija, ar tiesiog terminas, kuris apibūdina naujos sąmonės pabudimą? Prieš rašant šį straipsnį atlikau šiokią tokią apklausą, apie kurią buvo galima perskaityti forume ar gauti klubo el. paštu.

 

Laikas pabandyti išsklaidyti įvairias kalbas, asocijuojamas su Zeitgeist. Ir pradėsiu būtent nuo dažniausiai lipdomos etiketės – projekto Veneros utopijos. Projektas Venera – tai J. Fresco daugybės darbo metų vaisius, kuris remiasi kertine idėja, kad pasaulis yra toks, koks yra, tik dėl to, kad yra naudojama monetarinė sistema. Būdamas techniškai išsilavinęs žmogus ir matęs kone visą XX amžių, Fresco drąsiai teigia, kad visas visuomenes problemas mes galime išspręsti naudodamiesi ištekliais paremtą ekonomiką.

 

Štai čia ir prasideda visokie „utopiniai” dalykėliai. Žmonėms labai kliūna šis „monetarinės sistemos atsisakymas” bei „žmogaus prigimties klausimas”. Su pirmuoju viskas aišku. Natūralu, kad po tiek tūkstančių metų naudojimosi monetarine sistema, žmogui niekaip negali tilpti galvoje, kad produktas gali būti be kainos etiketės. Su antruoju variantu kiek kebliau. Šiuo klausimu buvo netgi iškelta diskusija. Tačiau, mano nuomone, išvados buvo daugiaprasmės. Juo labiau, kad net mokslo pasaulis nesugeba sutarti, kas ir kaip daugiausia lemia žmogaus elgesį. Aš neapsiimsiu įrodinėti nė vieno iš šių „kliuvinių”. Tik norėčiau pasakyti, kad Zeitgeist nėra „utopinio” miestelio statybos kompanija. Projektas Venera – tai alternatyvi visuomenės idėja, ji nėra vienintelė, pati pačiausia siekiamybė.

 

Tiesa, pamiršau paminėti, kad neretai Venerai lipdoma ir socializmo bei komunizmo idėja. Šiuo klausimu galiu pasakyti, kad pradžiai reikėtų pasidomėti, kas išties yra socializmas ir komunizmas tiek teorijoje, tiek praktikoje, ir ką apskritai kalbėjo Marxas ir Engelsas. Tada labai greitai taps aišku, kad etiketė lipdoma neteisingai. Bet grįžkime atgal.

 

Kita itin aktuali asocijacija su Zeitgeist yra sąmokslo teorijos. Neretas nori nurašyti Zeitgeist vien dėl to, kad jame kalbama apie įvairius neteisėtus vyriausybių veiksmus, religiją, 911 ir kt. Tokią nuomonę, mano supratimu, lemia nepakankamas žinių kiekis. Nes tai, apie ką prabilo Zeitgeist, pasaulyje jau cirkuliuoja ne vienerius metus. Ir cirkuliuoja ne sąmokslo teorijų lygyje. Apie tai kalba ne vienas žinomas asmuo ir ne vienas šaltinis. Tie patys mokykliniai istorijos vadovėliai aiškiai sudėlioja visus taškus ant „i“. Ir tam nereikia super sąmokslo teorijų. Tačiau, vėlgi, aš nesistengsiu to įrodyti. Bet galiu pasakyti, kad Zeitgeist nėra nei utopinės visuomenės kūrimas, nei kažkoks sąmokslo teorijų rinkinys.

 

Be viso to, kas dar nėra Zeitgeist? Žinoma, be akivaizdžių nesąmonių, kaip sekta ar dar vienas gresiantis totalitarinis režimas? Gal ir nuskambės keistai, bet Zeitgeist nėra organizacija, nėra koncentruotas ir organizuotas judėjimas. Ir, mano supratimu, jis ne tik negali toks būti, bet ir privalo tokiu nebūti. Kodėl? Todėl, kad tokių judėjimų pilna ir visi bando pritraukti žmones į savo pusę. Ar toks susiskaldymas mums naudingas? Ar reikia dar vieno pseudojudėjimo, kuris trauks žmones į savo pusę? Manyčiau, kad ne. Juo labiau, kad tokios kontraversiškos idėjos tikrai nepatiks didžiajai daliai žmonių...

 

Štai čia prieiname vietą, kur jau galima pradėti kalbėti, kas iš tiesų yra Zeitgeist. O Zeitgeist nėra nieko konkretaus. Tai abstrakcija. Galbūt tai tas cinkelis, kuris priverčia žmones kažką padaryti. Ir nebūtinai tai būna susiję su Zeitgeist ar projektu Venera. Tai tarsi idėja, kurią vienija vienas labai paprastas, tačiau kartu ir labai sunkiai apibrėžiamas dalykas. Tai lyg galvoje kirbanti mintis: „Su šiuo pasauliu yra stipriai kažkas ne taip”. Skamba neįprastai? Galimas daiktas. Nesistengiu čia kalbėti apie kažką konkretaus. Juo labiau, kad nelabai žinau, kaip tai ir sukonkretinti.

 

Per paskutinį susitikimą Vilniuje vienas žmogus iškėlė labai konkretų klausimą: koks yra galutinis Zeitgeist tikslas? Tai koks gi jis? Man tiesiai šviesiai teko atsakyti – nežinau. Ir net gerai pagalvojęs, vis dar sakau, kad nežinau. Ne dėl to, kad jo nėra. O dėl to, kad jis, mano nuomone, neapibrėžiamas. Ir kiekvienas žmogus, kuris pažiūrėjo Zeitgeist ir jo neatmetė, greičiausiai rado jame kažką, kas privertė susimąstyti. Galbūt tas tikslas kiekvieno galvoje išreiškiamas skirtingai? Galbūt vienam tai Veneros miestas, kitam ekovisuomenė, trečiam – teisinga politinė valdžia? Bet ar visa tai nesieja kažkokia viena bendra abstrakcija? Negaliu to aiškiais žodžiais išreikšti, bet manau, kad dauguma skaitančių supranta, kad galutinis visų tikslas yra vienodas. Žinoma, gal vienam priimtiniau tai įvardinti kaip gyvenimo pagerinimą, kitam – kaip sąlygų sukūrimą žmogaus genetinio potencialo maksimumo pasiekimui (man šis asmeniškai labiausiai patinka). Tačiau vistiek juos visus kažkas sieja. Ir tiesą pasakius, tai sieja visus pasaulio žmones. Tik galbūt tai yra taip giliai užkasta pasąmonėje, kad mes tiesiog nesugebame tai išreikšti kitam žmogui suprantama kalba.

 

Ką aš tuo noriu pasakyti? Ogi tą, kad matau, kad netgi žmonės, kurie prijaučia Zeitgeist, skirtingai mato ateitį. Vieni – aktyvūs KOB (Visuotinio saugumo koncepcijos) šalininkai, kiti daugiau anarchistinio požiūrio, treti tikisi socializmo atgimimo, dar kiti – kitokios švietimo sistemos. Bet ar yra skirtumas? Jei visose galvose tas galutinis tikslas vienodas? Nejaugi mes dabar turime apsiriboti viena priemone pasiekti tą tikslą?

 

Tiesa, dar dėl to tikslo. Galbūt netgi gerai, kad jo konkrečiai neįvardijame, nes kaip rodo istoriją, konkretaus tikslo užsibrėžimas visuotiniu mąstu priveda prie tragiškų pasekmių (paimkite bet kokią žymesnę istorinę asmenybę). Mano supratimu, toks užsibrėžimas skaldo visuomenę. Juk niekada nebus taip, kad konkrečiai įvardintas tikslas taps visų siekiamybe. Mes, žmonės, turime skirtingus genų (filtrų) rinkinius ir gyvename skirtingose aplinkose. Ir tiesiog fiziškai neįmanoma, kad visi galvosime vienodai. Todėl tas tikslas gali likti tik abstrakcija.

 

O štai kaip aš suprantu, kas yra Zeitgeist. Tai tarsi abstraktus stogas to, kas jau siekiama daugybę amžių. Tai „kažkas”, kas leis mums, žmonėms, pakilti į aukštesnį sąmonės, dvasios, ar vadinkite kaip norite, lygį. Net pats pavadinimas, kuris išvertus reiškia „Laiko dvasia”, duoda suprasti, kad žmonės pradeda atsimerkti ir suvokti, jog pasaulis yra tikrai ne toks, koks gali būti, ir kad mes galime jį padaryti „geresnį”. Geresnį imu į kabutes, nes tai vėlgi kiekvieno žmogaus asmeninis suvokimas. Zeitgeist – tai katalizatorius, kuris priverčia smegenyse vykti tam tikriems procesams. Pamenate, antrosios dalies pabaigoje rodoma, kaip žmonės tarsi pabunda? Ko gero, tai taikliausiai parodo, kas yra Zeitgeist. Žmonės atsimerkia, pažvelgia aplink save ir supranta: Laikas kažką daryti.

 

                  socialiniai pokyciai

 

Pabaigai norėčiau įdėti keletą pasisakymų (nepykit, kad visų neįdėsiu) iš pradžioje minėtos apklausos.

 

Eva: Aš asmeniškai Zeitgeist suprantu kaip vieną iš protingų žmonių pasiūlytą galimybę pertvarkyti pasaulį taip, koks jis iš tiesų ir turėtų būti žmonėms tobulėjant ir darniai sugyvenant su gamta. Ir tai nėra vien naujos sistemos, technologijų įdiegimas, tai tuo pačiu ir žmonių mąstymo pasikeitimas be ko manau išvis net nėra įmanomas Zeitgeist įgyvendinimas. Zeitgeist nėra kažkokia propaganda ar dar vieno utopinio romano pavyzdys tai tiesiog gyvenimo būdas, kitoks požiūris į pasaulį, kažka pradžiai pradedant daryti nuo saves ne tik sau, bet ir visų žmonių labui.

 

Svietolygintojas: Zeitgeist tai efektyvus naujoko įvedimas į kitaip mąstančių žmonių gretas. Nemanau, kad tūlam lietuviui aktualios ‘Dvynių’ taranavimo priežastys, ar utopinės veneros projekto užuomazgos. Zeitgeist tai priemone, kuri priverčia galvoti “out of the box”. Suprask, sviesto brangimo priežasčių pradedam ieškoti ne pieninėse superkančios pieną, o globaliuose dėsniuose, kurie, patinka jums tai ar ne, tikite jūs jais ar ne - egzistuoja. O tie dėsniai tai ne kas kita, kaip suplanuoti veiksmai “turtingų dėdžių”. Jeigu ką ir “užkabina” zeitgeist, tai tas filmas suveikia kaip trigeris pastumiantis gilintis ir ieškoti atsakymų į klausimus: Ką daryti ir kaip su tuo kovoti?Musų pareiga nepaleisti jau “susidomėjūsiųjų” ir pritraukti naujų kritiškai mąstančių protų.

 

Erika: Man zeitgeist - tai “gyvas” įrodymas to, kad mes (mūsų planeta Žemė ir dabartinė žmonijos civilizacija) šiuo metu išgyvename didžiulius pokyčius. Gal to nepastebite, nes tai “ilgas” mūsų atžvilgiu laikotarpis, skaičiuojamas šimtmečiais (gal tūkstantmečiais?), bet evoliucojos proceso eigoje tai akimirka. Pagalvokit: klimato kaita, žemės magnetinių polių laipsniškas keitimasis (pasikeitus magnetiniams poliams, pasikeis ašigaliai), žemės plutos svyravimai (nugrimzta/iškyla kalnai, salos), pagaliau žmonių veiklos padariniai… Kadangi paskutinius keletą metų domiuosi dabartinės žmonijos civilizacijos, kuri neatsiejama nuo planetos, evoliucija (žinoma mėgėjiškai: perku įvairias knygas, domiuosiu pripažintų arba pasmerktų mūsų protėvių darbais, ieškau informacijos internete ir pan.), man nekelia nuostabos panašių judėjimų, koncepcijų, srovių, pranašų kaip zeitgeist, KOB, žmonių su pakitusia DNR atsiradimas ir pan. Tai tik patvirtina tai, kad mūsų sąmonės lygis pasiekė tokią stadiją, kad ji (sąmonė) turi evoliucionuoti į aukštesnį lygį. Todėl “staiga” mums tampa prieinama tūkstantmečius saugota (užšifruota) informacija. Mes kažkodėl pakankamai lengvai pradedame suprasti tai, kas buvo užrašyta/ištašyta akmenyje net prieš dešimtis tūkstančių metų, lyg specialiai, kad laikas neištrintų? Atsiveria visai kitoje šviesoje daugybė artifaktų, kuriems anksčiau neteikėme reikšmės. Turime internetą, kurio pagalba siunčiame ir gauname (platiname) pačią įvairiausią informaciją… Žodžiu, visatos / kūrėjo / dievo dėsnis - gėris nugali blogį - veikia. Na ir ačiū Dievui

 

HaynDRIX: Zeitgeist - tai sekantis civilizacijos etapas. Zeitgeist pagrindinė vertybė tai darna tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos. Zeitgeist išaukštiną žmogų kaip kūrėją. Zeitgeist grindžiamas resursų ekonomika, kuri leidžia atsisakyti žalingos žemei ir žmonijai pinigų ekonomikos. Protingas žemės resursų ir žmonijos pasiekimų naudojimas užtikrina gerovę visiems žemės gyventojams.

 

Jonas J: Man Zeitgeist [Laiko dvasia] yra pasaulėžiūra. Šiuolaikiška pasaulėžiūra mokslo pagrindu, sąžiningai atvira, demokratiškai humaniška. Rašydamas “sąžiningai atvira” turiu omeny tai, kad atviromis akimis [o ne pro mistikos bei religijų šydą] žiūri į mūsų gyvenimo laikinumą, trapumą, beviltiškumą ir didingumą. Rašydamas “demokratiškai humaniška” turiu omeny tai, kad ji atspindi dirbančios daugumos [o ne per pinigus pasaulį valdančios bei parazituojančios mažumos] lūkesčius. Rašydamas “mokslo pagrindu” turiu omeny tai, kad tai pasaulėžiūra, besiremianti tikrovės pažinimu [tik tikrovės pažinimą ir galima vadinti mokslu]. Judėjimą Zeitgeist pirmiausia suprantu kaip tokios pasaulėžiūros propagavimą bei skleidimą visais įmanomais būdais. Tai labai sunkus uždavinys. Sunkus ne tik dėl visokiausių dirbtinių barjerų tokios pasaulėžiūros skleidimui, bet ir dėl užguitų žmonių ribotumo, t.y. nesugebėjimo suprasti kas vyksta ir kodėl. Bet kito kelio tiesiog nėra, nes tik pažinę tikrovę ir supratę vykstančių procesų priežastis žmonės panorės keisti esamą [mano akimis tragišką] situaciją bei pradės ieškoti būdų tai padaryti.

 

Kaip patys matote – kiekvieno supratimas pakankamai individualus, bet juose visur yra užslėptas tas bendras atramos taškas. Jei kas galėtų jį įvardinti – būtų šaunu. Man tai kol kas lieka abstrakcija. Kviečiu prisijungti prie diskusijos šia tema. Nes tai, ką parašiau, yra paremta būtent mano supratimu. Neperšu savo nuomonės ir nesakau, kad ji teisinga. Bet šiuo metu tai suprantu būtent taip.

 
Zeitgeist diskusijų forumas http://www.zeitgeist.lt/diskusijos
 
2009 04 26 
 
                  the zeitgeist movement 

 

Komentarai  

 
+2 # pastebėjimasGintis Y-m-d H:i
Zeitgeist judėjimas labai primena anarchizmą, nes nesiūlo konkrečių vizijų "kaip viskas bus ateityje". O bus taip, kaip patys žmonės nuspręs - tie, kurie taps laisvi, kai nebeliks korporacijų ir valstybės valdžios.
 
 
-1 # .. Y-m-d H:i
Zeitgeist = Kumunizmas, kad ir kaip jie tokio palyginimo kratosi.
 
 
+2 # monopolijų įtakos zonasf Y-m-d H:i
Lietuva įtraukta į pasaulio bankininkų ir monopolijų įtakos zona. Tai monolitine, negailestinga, slapta organizacija kontroliuojanti daugeli pasaulio vyriausybių, naftos ir naudingu iškasenų gavyba, ginklų prekyba, narkotiku kortelius valdanti didžiausius pasaulio bankus, skola arba ginklų kontroliuojanti daugeli valstybių .Tai jie finansavo Rusijos revoliucija 1917 m, abu pasaulinius karus, Hitlerio žygius Europoje, Vietnamo kara, Jugoslavijos bombardavimą, Afganistano ir Irako karus. Jų galutinis tikslas valdyti pasauli, valstybių ir žmonių kontrole , pasaulines vyriausybes sukūrimas.
Sugriuvus Tarybų sąjungai mūsų respublika kaip ir visa Europa esam pasaulio bankininkų ir monopolijų įtakos zonoje. Įvelia mūsų šali į paskolų liūną, papirkę mūsų valstybininkus jie pilnai kontroliuoja mūsų valdžios institucijas, teismus, bankus , strategines įmones. Jų įsakymu valstybininkai atidavę Mažeikiu nafta kitas Lietuvos strategines įmones, stabdoma Ignalinos atomines elektrines darbas, koncentruojamas verslas oligarchų rankose. Tarptautinių bankininkų išduotos paskolos mūsų valstybei ,Europos sąjungos parama sukrenta į patikimu vasalų kišenes už kurias mokėsime mes visi mokesčių mokėtojai.
Mūsų šalis jos domina kaip ekonomiškai silpna ,įvaryta į skolas paklusni valstybe ,valdoma kišeninių valdininkų ir pinigų ištroškusių oligarchų. Lietuvos likimas būti atsilikusia, praskolinta valstybe, kuriai galima parduoti pasenusia karine technika ir laivyną, senus automobilius, atgyvenusias technologijas. Įvarius Lietuva i NATO mūsų karius galima panaudoti sprendžiant karinius konfliktus su kitom šalim tokiom kaip Afganistanas, Irakas. Lietuvos žmones ir Lietuvos ekonomini potencialą naudoti savo reikmėm.