Jörgo Sundermeierio paskutinis kairysis studentas. Pažinkit Izraelį!
teorija

       Paskutinis kairysis studentas yra susidvejinęs labiau nei daugelis mano. Pavyzdžiui: jis yra anaiptol ne tik prieš Izraelį. Ne, paskutinis kairysis studentas yra truputį ir už Izraelį. Kaip žinia: Izraelis nuo pat pradžių buvo antifašistinė valstybė. Nes: Izraelis buvo sukurtas prieš nacius. Deja: Izraelis buvo ir prieš Tarybų Sąjungą. Ir tokiu būdu Izraelis yra: prieš komunizmą. Bet tas, kas yra prieš komunizmą: yra prieš alkio panaikinimą ir prieš pasaulinę taiką. Iš to seka: Izraelis nėra vien tiktai geras.

       Tai reikia turėti omenyje, kada giriamas Izraelis. Taip sakant, pagirtina: Izraelis yra už sieną. Siena: Izraelio gyventojus gina nuo fašistų. Fašistai: tai Hamas ir Fatah. Fašistai jie yra: nors jie yra už Tarybų Sąjungą. Nes: Hamas ir Fatah yra ir už Hitlerį. Tiksliau: jie anaiptol nėra prieš Hitlerį. Bet tai reiškia: jie yra už jį. Beje: paslapčiomis.


       Taigi Izraelio siena yra antifašistinė apsauginė užkarda. Tačiau antifašistinė apsauginė užkarda: jau kartą buvo. Ir ji: ilgą laiką palaikė tvarką pasaulyje. Taigi jei Izraelis irgi stato antifašistinę užkardą, tai reiškia: Izraelis paslapčiomis yra už VDR. Tai reiškia: paslapčiomis jie yra ir už Tarybų Sąjungą. O tai savo ruožtu parodo: šiaip Izraelis yra už komunizmą. Bet tai galų gale reiškia: Izraelis yra už alkio panaikinimą ir už pasaulinę taiką. Taigi aišku: Izraelis toks turi būti paslapčiomis. Nes kitaip: amerikiečiai užpyks. Ir: pradės karą. Kaip visada. Todėl paskutinis kairysis studentas turi irgi žinoti ir tylėti. Mes irgi neturėtume visko išplepėti, kada mus girdi priešas.

      Originalus tekstas: http://jungle-world.com/artikel/2008/20/21810.html

      Iš vokiečių k. vertė N:S