Apie valdžią, nuosavybę ir kitus tik mūsų sąmonėje egzistuojančius dalykus
teorija

valdzios iliuzija        Valdžia, nuosavybė, pinigų vertė ir kitos analogiškos sąvokos egzistuoja tik žmonių sąmonėje. Tik žmonės jas laiko neabejotinomis ir materialiomis, kuriomis lengva manipuliuoti. Kitaip sakant, tai tik mūsų pačių patiems sau susikurtos iliuzijos. Išsklaidykite iliuzijas, kurios jus slegia, kad nieko neįmanoma ir negalima padaryti. Paveikti valdžia tikrai yra daug realių būdų. Egzistuojant bent kokiam, net pačiam despotiškiausiam režimui, liaudis gali daryti milžinišką įtaką valdžiai. Jei bent maža dalis gyventojų ima dalinai arba visiškai nepripažinti valdžios, tada valdžia praranda savo įtaką. Jei žmonės pripažįsta kitą valdžią, tai valdžia ir pasikeičia, tuo metu dažnai vyksta maištai ir revoliucijos. Bet tai padaryti įmanoma ir be maišto ar revoliucijos, tam yra pilietinio nepaklusnumo akcijos, kurios sumažina valdžios efektyvumą.

  

        Jei net nedidelė žmonių grupė visiškai nevykdo valdžios nurodymų, tai ji iš esmės nepriklauso valdžios kompetencijai. Pilietinio nepaklusnumo akcijos mažina valdžios galias, jos gali rimtai susilpninti valdžią. Tai būdas pasiekti rezultatą, priversti valdžia tarnauti žmonėms (juk ne mes turime tarnauti jiems, kad jie būtų nusipelnę gyventi geriau).

        Valdžios nepripažinimas – vienas iš būdų siekti tikslo. Valdžia gali pašalinti vieną ar kitą žmogų, bet pašalinusi vis vien neprivers jų paklusti. Galima sunaikinti visus gyventojus, bet neįmanoma privesti juos paklusti valdžiai.

        Tokiam kontekste juokingai skamba, kai kas nors tvirtina esąs materialistas iki kaulų smegenų. Jei žmogus toks materialistas, tai jis turi tikėti materialiomis vertybėmis, o pinigai ir nuosavybė tokie nėra. Jei jam rūpi viena – kaip kuo daugiau įgyti nuosavybės, valdžios ir pinigų, tai jis pasidaro idealistas ir virtualistas. Nes jis siekia to, kas egzistuoja tik žmonių sąmonėje. Tikras materialistas laikys materialius tik žmonių poelgius, ir tik tuos, kurie teikia praktinę naudą. Pav., jokios praktinės prasmės neturi žmonių elgesys, susijęs su kieno nors šlovinimu ir kokiomis nors ceremonijomis.

        Tiesiog reikia pakeisti požiūrį į pasaulį. Mūsų sąmonę ardo tik griežtos žaidimo ir elgesio taisyklės. Išvalykite iš sąmonės visas visuomenes normas ir taisykles. Tik tada suprasite, kad:

        • Valdžia ir nuosavybė yra virtualūs dalykai ir egzistuoja tik mūsų sąmonėje.
        • Pinigai yra virtualūs, todėl vertingi tik tada, kad kiti pripažįsta jų vertę,
        • Niekas neturi jokios valdžios. Ir neįmanoma turėti valdžią. Tik mūsų protas padovanojo valdžią kitiems žmonėms.
        • Niekas neturi jokios nuosavybės. Tik mūsų protas padovanojo nuosavybę kitiems žmonėms.

        Jokie materialūs objektai neįrodo valdžios arba nuosavybės. Nei karūnos, nei dokumentai, nei paminklai negali įrodyti valdžios, tik mūsų protas gali suteikti jiems materialias valdžios įrodymo galias. Iš tiesų, visa tai tik popierėliai, gelžgaliai ir pan. Visa tai egzistuoja tik žmonių tarpusavio veiklai reguliuoti, jos būtinos, nes kitaip visuomenė negalėtų egzistuoti.

        Valdžia, pinigai, nuosavybė, teisingumas ir kitos analogiškos sąvokos tėra tik programinis apvalkalas, leidžiantis žmonėms gyventi ir sąveikauti su kitais žmonėmis. Materialus tik žmonių elgesys ir tie vaidmenys, kuriuos jie vaidina. O virtualios sąvokos yra tik šių vaidmenų atlikimo motyvacija.

        Kad pakeistume virtualios sąvokos reikšmę ir paskatintumėte žmogų vaidinti vienokį ar kitokį vaidmenį, ji reikia įtikinti. Tam reikia sukurti logišką ir suprantamą virtualių sąvokų sąveikos schemą. Juk norint kare iškovoti pergalę, nereikia išžudyti priešininko armiją, reikia tik pasiekti, kad nugalėta liaudis paklustų nugalėtojui. Jei ji paklus be kovos – tai pergalė. O jei kare nugalėti priešininko žmonės nepaklus – tai pralaimėjimas. Beje, tai svarbiausios klaidos kare Vietname, Afganistane, Irake. Karas šiose šalyse praktiškai virto pralaimėjimu.

        Gal ne visiems tai suprantama, bet taip yra.

        Pagarbiai,

        Senas Vilkas
        2009 07 21

 

Komentarai  

 
0 # puikupinčius Y-m-d H:i
Puikios įžvalgos. Senas vilkas - naujas lietuviškas D. Thoreau! Galėtų parašyti "Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą 2".
 
 
0 # apie tokias mintisfalosofas Y-m-d H:i
Netoli pažengė bičas nuo Schopenhauerio „Pasaulis kaip valia ir vaizdinys". Voliuntarizmas galų gale veda į autoritarizmą ir fašizmą.
 
 
0 # !!!slavik Y-m-d H:i
fashyzmas??? reike kovoty!!
 
 
0 # lolMaikUniversum Y-m-d H:i
Voluntarizmas veda į fašizmą ???? Tada pagal tokią logiką APSKRITAI BET KOKS veiksmas veda į fašizmą. :DDD skiedalai, vaikeli. Esmė tame, kad voluntarizmas iš principo yra anti-fašistinis veiksmas, nes tavęs nieks negali priversti ką nors daryti. Tu gyveni DABAR fašistinėm sąlygom, kai per prievartą imami mokesčiai, neteisėtai į kalėjimus uždaromi žmonės ir t.t. ir pan. Graudu, kai žmonės nemato prievartos savo "namuose" ir įžvelgiai tą tik naujose idėjose, kurios kaip tik yra skirtos tam, kad PANAIKINTI dabartinę prievartą.
 
 
0 # MUfalosofas Y-m-d H:i
Į šią problemą aš žiūriu falosofiškai. Valdžia ir turtas yra tik iliuzija ir proto apgaulė, o visas pasaulis - tik mano vaizdinys. Vadinasi, savo valia aš galiu keisti pasaulį. Vadinasi, aš galiu keisti pasaulį autoritariškai. O fašizmas yra aukščiausias autoritarizmo laipsnis. Tik tiek.
 
 
0 # jasnaMaikUniversum Y-m-d H:i
Būk ir toliau falosofas. Sekasi tamstai ;-)
 
 
0 # talentasFock Y-m-d H:i
Stebina mane žmogėnai kurie tai ką galima nusakyti vienu sudurtiniu sakinių ištempia į tokias paklodes. O šiaip tai didžiausi nuosavybės priešai būna vienturčiai lepūnėliai (kaip fiureris Pocius), kuriems viskas buvo patiekiama tėvelių ir iš išpizdėjimo nebežino kaip išsidirbinėti, nes taip ir nesugebėjo savo sugebėjimais kažko sukurti ar uždirbti. Tada ir prasideda skiedalai apie geresnę visuomenę, bet, kad ją sukurti būtina viską paimti ir padalinti pagal poreikius, bet istorija rodo, kad dalintojų poreikiai būna didžiausi :D dėl valdžios reikalingumo/te isėtumo/teising umo dar kažką įmanomą pridiskutuoti, o nuosavybė toks dalykas už kėsinimąsi į kurį reikia gerkles pjauti. Molon Labe! Kaip sakė spartiečiai ;-)
 
 
0 # nuosavybėHeh Y-m-d H:i
Kvaileli tu, bijai, kad ateis anarchistai ir atims tavo alaus butelį? Ne apie tokią nuosavybę čia kalbama.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
MaikUniversum, reikia suvokti, kad panaikinus valstybę (teritorinę prievartos monopoliją) - iškils kitokia valdžia, kuri irgi naudos prievartą. Atsiras teisėsauga, policija, ar bent jau kažkoks komunitarinis ostracizmo tinklas. Valdžia yra natūralus dalykas susijęs su reikalingumu turėti trečio asmens arbitraciją konfliktų atveju. Tiesioginė demokratija bus daugumos valdžia, kritokratija bus teisėjų valdžia ir tt. Mūsų anarchistams netgi valstybės apibrėžimas yra gan nesvarbus, nes jų pagrindinis priešas yra kapitalizmas. O kovojant su juo, kaip sako Chomskis - galima pasinaudoti valstybe.

Taigi, iš esmės tu dabar rašai neomarksistų, antiglobalistų ir radikalių socialistų puslapyje. Taip vadinamas "anarchizmas" pasiliko praeityje, nors nemanau, kad jis tave sužavėtų. Ypač jei kalbėtume apie gerąjį Kropotkiną...
 
 
0 # >>bitjopštvairogės Y-m-d H:i
Tai ar tu skiri valdžią nuo savivaldos? Ir nuo kada arbitracijai tapo reikalinga valdžia? Kas tas "ostracizmas" yr, profesoriau?

Taip kaip dzūkeliui mažai rūpi voveruškos APIBRĖŽIMAS, taip ir mūsų ar nemūsų anarchistams tikriausiai mažai rūpi valstybės APIBRĖŽIMAS, ir ne todėl, kad jų pagrindinis, šalutinis ar skersinis priešas yr kapitalizmas.
 
 
0 # BitininkeMaikUniversum Y-m-d H:i
(blet rašiau ilgą tekstą ir neįdėjo, supistas puslapis nx, dar virusus mėto :D)

Ok, trumpai dabar. Nemanau, kad panaikinus dabartinę prievartos monopoliją kita "valdžia" (aš jos taip nevadinčiau net) būtų tokia pati biurokratiška, neveiksni ir žiauri, kaip yra dabar. Tai prieštarautų esminiams anarchistinės filosofijos principamas, NAP ir pan. Tad jei žmonės sutaria dėl jų, sugyvent gali net ir skirtinų "filosofijų" (sistemų) atstovai gan sąlyginai tame pačiame teritorijos plote. Tiek voluntaristai, tiek anarchokapitali stai ir t.t. Nieks per prievartą neverstų mokėti mokęsčius "policijai" jei tu nepasirašei sutarties su ta organizacija. Pamiršau, kaip angliškai vadinami, atrodo PDA taptų "policijos" pakaitalu. Tad lyginti anarchistinės valdžios (nors man šis žodis nepatinka) su dabartinę MONOPOLIJA neišeina nė pro kur. Kas norės, galės ir toliau būti išnaudojamas socialistų ar minarchistų. Bet nemanau, kad skirtingų sistemų sugyvenamumas yra utopija. Tokia bus realybė. Visų žmonių sąmonės nepakeisi. Kažkas prisitaikys, kai kas imsis iniciatyvos, kai kas su nostalgija bėgs pas "valstybininkus " ir toliau bus "žaginami".
 
 
0 # Nuosavybės nėra?Police sign Y-m-d H:i
Atimsiu iš "Seno vilko" telefoną.
 
 
0 # mums meluojaSF Y-m-d H:i
Daugelis valdžios ir verslo žmonių žino, kad yra jėga organizuota ir įtakinga, viska stiebianti ir kontroliuojanti , su visais surišta ir visus valdanti, apie kuria jie gali kalbėti tik šnabždėdami.
Ko daugiau mes mąstome, apie save, apie tai ką girdime ir matome ,tuo daugiau įsitikiname, kad mums meluoja , meluoja visos valstybinės struktūros ir organizacijos. Paklauskit savęs, kodėl yra grupė žmonių kurie gali nesilaikyti nustatytų taisyklių bei normų ,kodėl jų niekas neliečia ir nebaudžia už pinigų švaistymą ,neskaidria privatizacija, valstybės turto grobstymą, bankines aferas. Didžiausia bausmė už paviešintus nusikaltimus ,atsistatydinim as arba perkėlimas i kita postą . Atsakymas į ši klausimą -Ištikimą tarnybą valdančiajam klanui. Tarnaudamas klanui, didindamas klano turtus, valdininkas yra nepažeidžiamas jokių teisėsaugos institucijų , užima aukštus postus, gauna procentą už suregztas aferas ir išeina į užtarnauta poilsi turtingas žmogus, gavęs ordiną ir valstybinė pensija . Ko giliau jus susimąstysite, to daugiau suprasite, koks melas jus supa. Mokėkite matyti tiesa ,ieškokite tiesos, neleiskite savęs išnaudoti ,nesiskolinkite iš bankų, dirbkite sau, nevergaukite valstybei ,bukite laisvas žmogus. Nepasitikėkite jokiais partiniais autoritetais ,prezidentais ,ministrais, merais , nes jie yra tik ištikimos klanų marionetes ,tarnaujančios bankininkų ir monopolijų korteliui.