Jamesas A. Haughtas: Kiekvienas yra skeptikas kitų religijų atžvilgiu
teorija

     Religija yra labai jautri tema. Tikintieji dažnai pyksta, kai jų dogmomis kažkas atvirai abejoja. Bertrandas Russelas teigė, kad jie taip elgiasi dėl to, jog pasąmoningai jaučia savo tikėjimo iracionalumą. Stengiuosi vengti konfrontacijos, kuri galėtų įžeisti religinius jausmus. Juk visi norime būti pagarbūs. Tačiau kartais diskusijos išvengti negalima. Jeigu manai, kad dvasinė karalystė yra prasimanymas ir, būdamas principingas, pasakai tai garsiai, gali sukelti pyktį. Savo kailiu tai pajuto daug netikinčiųjų. Thomą Jeffersoną vadino „kaukiančiu ateistu", o Levą Tolstojų - „piktžodžiaujančiu bedieviu".


     Jeigu pačiame debatų įkarštyje atsiranda toks pykčio protrūkis, patariu laikytis ramybės. Jei tik gali, susilaikyk nuo emocijų proveržio ir apeliuok į atakuojančiojo inteligentiškumą.

     Paruošiau keletą klausimų, kurie gali tau pasitarnauti. Jie suplanuoti taip, kad parodytų, jog tikintieji, netgi fanatiškiausi, yra skeptikai, nes dažniausiai netiki jokia magiška mąstymo sistema, išskyrus savąja.

     Kai tikintysis tave "puola", gali atsakyti: „Esi toks pats netikintis, kaip ir aš, nes netiki daugeliu šventųjų dogmų”. Štai jų pavyzdžiai:

     Miljonai indų meldžiasi Šyvos penio statuloms. Ar manai, kad egzistuoja nematomas Šyva, kuris nori, kad žmonės melstųsi jo peniui? O gal esi skeptiškas šiuo klausimu?
     Mormonai pasakoja, kad po prisikėlimo Jėzus atkeliavo į Ameriką. Sutinki su jais, ar esi netikintis?
     Santerionai iš Floridos aukoja šunis, ožkas ir vištas, mesdami juos į bangas. Ar manai, kad santerionų dievai trokšta gyvuliukų mirties? Mąstai skeptiškai?
     Musulmonų savižudžius, besisprogdinančius Izraelyje, moko, kad tokie kankiniai iš karto patenka į rojų, kur jų laukia nekaltos mergelės. Ar manai, kad negyvi teroristai dabar sėdi rojuje su nekaltomis mergelėmis? Nejaugi vėl apima abejonės?
     Susivienijimo bažnyčios nariai (munistai) teigia, kad Jėzus aplankė šlovingąjį Mooną ir liepė jam atversti visus žmones į munistus. Ar tiki šia šventa Susivienijimo bažnyčios dogma?
     Jehovos liudytojai sako, kad ateis diena, kai iš žemės centro išlįs šėtonas su demonais, o Jėzus ateis iš dangaus su angelų armija ir po paskutiniojo teismo dienos kautynių neliks nei vieno gyvo žmogaus, išskyrus Jehovos liudytojus. Ar tiki šia puikia jų bažnyčios idėja?
     Actekai nudirdavo merginoms odą ir išlupdavo širdį jų plunsknuotam dievui - gyvatei. Koks yra tavo požiūris į plunksnuotą dievą - gyvatę? Aha! Kaip ir buvo galima tikėtis, tu juo netiki.
     Katalikus moko, jog per komuniją duodamas paplotėlis ir vynas magiškai tampa „tikru" Jėzaus kūnu ir krauju? Ar tiki „tikrąja būtimi"? Vėl netiki?
     „Ekstrasensas" Ernestas Angleyus pasakoja apie savo Biblijoje aprašytą galią atpažinti dvasias, matyti demonus sergančiųjų kūnuose ir angelus prie sveikstančiųjų. Ar tiki šiuo religiniu teiginiu?
     Biblija liepia žudyti žmones dirbančius per sabatą: „Kiekvienas, kuris dirbs sabato dieną, turi mirti" (Išėjimo Knyga 31,15). Ar reikia mirtimi bausti dirbančius sekmadienį? Ar šita Šventojo rašto dalis tau nesukelia nepasitikėjimo?
     Auksinėje šventovėje Vakarų Virdžinijoje tikintieji mano, kad susijungs su Krišna, jeigu pakankamai daug kartų ištars „Hare Krišna". Sutinki ar abejoji?
     Komunos „Dangaus vartai" nariai tikėjo, jog paliks savo „kiautus" (kūnus) ir bus perkelti į ateivių erdvėlaivį, esantį už kometos Hale-Bopp. Jie masiškai žudėsi. Manai, kad jie dabar yra kažkokiame erdvėlaivyje?
     Raganų medžioklės laikais šventikai inkvizitoriai kankino tūkstančius moterų, kurios prisipažindavo turėjusios seksualinių santykių su šėtonu ir panašiais dalykais. Po to jas sudegindavo. Ar jie teisingai vykdė Biblijos įsakymą „Neleisi gyventi raganai" (Išėjimo Knyga 22,17)? Netiki ir šituo Šventojo rašto įsakymu?
     Spiritualistų bažnyčios nariai tiki, kad per savo mišias bendrauja su mirusiaisiais. Tu manai, kad jie tikrai turi kontaktą su mirusiaisiais?
     Miljonai Amerikos sekmininkų rėkia ir kalba neegzistuojančia kalba. Teigia, jog taip per juos kalba Šventoji dvasia, trečiasis dievas iš trejybės. Kodėl netiki šia šventa miljonų amerikiečių doktrina?
     Scientologai teigia, kad kiekvienas žmogus turi dvasią, kuri yra „thetanas", ateivis iš kitos planetos. Tiki šia doktrina, ar abejoji ja?
     Senovės graikai manė, kad ant Olimpo kalno gyvena dievai, o kai kurie New Age išpažinėjai šiandien tiki, jog nematomi larvai gyvena Shasta kalno viduje. Kaip dėl kalno dievų, tiki jais?
     Vakarų Vidžinijos kalnuose kažkokie žmonės rengiasi atlikti tai, ką Jėzus liepė astsisveikindamas: „Kurie tikės, ims plikomis rankomis gyvates" (Mk 16,18). Per mišias jie pakelia duobagalves angis. Ar tiki šiuo Šventojo rašto fragmentu?
     Indai Thuggee manė, kad daugiarankė deivė Kali norėjo uždusintų žmonių. Ar manai, kad egzistuoja nematoma deivė, kuri nori uždusintų žmonių?
     Budistai Tibete tiki, kad senam Lamai mirus, jo siela persikelia į ką tik gimusio vyriškos lyties kūdikio kūną. Kelioliką metų jie lieka be lyderio, kol netyčia suranda berniuką, kuris žino privatų senojo Lamos gyvenimą, tada jį įšventina kaip naująjį Lamą (tiksliau, senąjį Lamą naujame kūne). Ar tiki, kad mirštantys Lamos įsikūnija į naujagimius?
     Kinijoje XIX amžiaus šeštajame dešimtmetyje atverstas į krikščionybę žmogus suprato, kad  apsireiškęs Dievas pasakė jam, jog jis yra jaunesnysis Jėzaus brolis, todėl turi sunaikinti demonus. Jis suorganizavo armiją tikinčiųjų ir pradėjo tajpingų sukilimą, per kurį žuvo 20 milijonų žmonių. Manai, kad jis buvo Jėzaus brolis, ar tuo netiki?
     Ir taip toliau, ir taip toliau... Neturiu turbūt daugiau aiškinti.

     Galiu lažintis, kad visi tikintieji pripažins, kad dauguma šių išvardintų tikėjimų yra mažų mažiausiai naivūs. Aišku, jie taip nemano apie tai, kuo patys tiki. Peržiūrėję visus Pasaulio tikėjimus, galime pasakyti, jog 99% dogmų krikščionys netiki. Tas vienas procentas, kuriuo tiki, iš esmės nesiskiria nuo kitų, nes tokių dalykų įrodyti neįmanoma. Jei galima parodyti žmonėms, kad kai kurios šventosios tiesos yra beprotybė, tai galime tikėtis, jog logika anksčiau ar vėliau privers juos suprasti, kad jos visos yra beprotybė. Toks žingsnis primena sceną iš Peterio de Verieso knygos „The bloog of the lamb". Viena moteris giria žydą už išrinktosios tautos sugebėjimą visus dievus pajungti į vieną, o žydas tuo tarpu atsako: „Iki tiesos liko tik vienas žingsnis". Mane džiugina, kad kiekvienas žmogus yra skeptikas bent jau kitų religijų atžvilgiu.

     Terminologija:
     Skepticizmas [gr. sképsis - abejonė, apmąstymas, paieška] bendru požiūriu - tai polinkis abejoti tuo, kuo kiti yra užtikrinti.
     Religinis skepticizmas - abejojimas religinių dogmų teisingumu ir moralės objektyvumu (D.F Strauss) arba religijos pagrįstumu, kuris dažnai veda prie laisvamanybės ir nereligingumo.
     Etinis ir moralinis skepticizmas - abejojimas moralės objektyvumu (Nietzsche)
     Teorinis skepticizmas - nusistatymas prieš dogmatinę mąstymo sistemą, kada tiesa yra laikoma dedukciškai išmąstyta hipotezė be tolesnių tyrimų (R. Descartes), arba tiesiog abejojimas (absoliutus skepticizmas) pažinimo galimybe (Pirronizmas).
     Mokslinis skepticizmas - sistemiškas teiginių tikrinimas naudojantis moksliniais metodais (empiriškai).


     Versta iš Lenkijos laisvamanių draugijos puslapio www.racjonalista.pl
     Vertė Bitininkas

 

Komentarai  

 
0 # 11 Y-m-d H:i
Na nereiketu visu metaforu suprasti tiesiogiai... Tai vat butent negalima irodit, kad taip nera, kaip ir iroditi, kad taip yra... Hei Lela
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Tikintiesiems reikėtų pagaliau į savo metaforų sąrašą įrašyti ir Dievą. Juk nereikia tos sąvokos suprasti tiesiogiai...
:D

Čia yra kelios metaforos:
1.Katalikus moko, jog per komuniją duodamas paplotėlis ir vynas magiškai tampa „tikru" Jėzaus kūnu ir krauju.

2.Vakarų Vidžinijos kalnuose kažkokie žmonės rengiasi atlikti tai, ką Jėzus liepė astsisveikindam as: „Kurie tikės, ims plikomis rankomis gyvates" (Mk 16,18).

Viskas. Visais kitais dalykais šventai ir tiesiogiai tikėjo, tiki ir turbūt tikės.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
"Tai vat butent negalima irodit, kad taip nera, kaip ir iroditi, kad taip yra..."

Iš to galima padaryti išvada: netikiu, kad taip yra ir netikiu, kad taip nėra.
 
 
0 # LTVilma-Fiokla Y-m-d H:i
Dezinformacija bishki apie Leva Tolstoju.
Jis buvo visa gyvenima tikintis...Pami shes bishki tiesa, bet tikintis. Jis anarchokriscion ybes pradininkas, gal truputi gnostikas, bet sekmininkishkai
krikshcionis.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Ne, jį vadino „piktžodžiaujan čiu bedieviu". Levas kažkuo irgi netikėjo - todėl jį vadino piktžodžiautoju , tie, kurie tuo tikėjo.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Turiu omenyje, kad būtent dėl gnosticizmo jį galėjo pravardžiuoti "bedieviu piktžodžiautoju ". Bet koks tų laikų normų neatitinkantis elgesys buvo taip vadinamas - bedievišku piktžodžiavimu.
 
 
0 # 11 Y-m-d H:i
O kaip Dieva galima suprasti tiesiogaiai/net iesiogiai?
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Paprastai, kaip ir kitas "metaforas". Čia tu pradėjai apie netiesioginį/ tiesioginį supratimą rašyti. Pats sau ir išsiaiškink kaip metaforas suprasti netiesiogiai, perkeltine prasme ir tt.

Dar apie Tolstojų:

"Tolstoy had always been fundamentally a rationalist. But at the time he wrote his great novels, his rationalism was suffering an eclipse. The philosophy of War and Peace and Anna Karenina (which he formulates in A Confession as "that one should live so as to have the best for oneself and one's family") was a surrender of his rationalism to the inherent irrationality of life. Any notion that one could have control over one's own life and the lives of others was abandoned, in favor of the notion that the sum of the free wills of thousands made for the massive movements of history. Hence the greatest wisdom (according to War and Peace) consisted in accepting without sophistication one's place in life and making the best of it. But already in the last part of Anna Karenina a growing disquietude becomes very apparent. When he was writing it the crisis had already begun that is so memorably recorded in A Confession and from which he was to emerge with a new religious and ethical teaching."

http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy#Conversion

"However he also finds "a great deal of superstition mixed with the Christian truths" and rejects some positions and customs of the Christian church."

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Confession
 
 
0 # 11 Y-m-d H:i
Na, ta ir turiu omeny, kad pats dievas iskarto ir vartojamas kaip metafora... Gi ne senukas ant debeselio...
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Tu gal ir vartoji tą sąvoką būtent taip. Yra visokių būdų. Pasidomėk.
 
 
0 # 11 Y-m-d H:i
butinai, kokiu krikscionisku forumu zinote?
 
 
+1 # xalgis777 Y-m-d H:i
Tikrai puikus straipsnis.Ypač įstrigo indų meldimasis Šyvos peniui :-)
Įdomu, o krikščionys, valgydami Dievo kūną, nesusimąsto, kad gali ir to galo atsikąsti...:-)
 
 
-1 # apie ta patidisidentas b. Y-m-d H:i
kokios dar religijos daugiskaita? as zinau viena - postmodernizmas : tokia religija i kuria sutelpa visos (kitos) iskaitant ir religija 'ateizmas'.
religija = malda. o cia taip intymu, ypac ant pagiriu (zr. moskva - petushki), kad nesuprantu, kaip apie tai galima viesumoje svarstyti. su niekuo nediskutuoju apie onanizma; niekas nezino kaip as tai darau.

religija intymiau uz onanizma...
 
 
-1 # xlabas Y-m-d H:i
jo daug klausimu be atsakymu, o kaip toks:
kur butu europa be krikscionybes?
 
 
0 # Kur būtų Europa be krikščionybėsBesidominti Y-m-d H:i
Cituojamas labas:
jo daug klausimu be atsakymu, o kaip toks:
kur butu europa be krikscionybes?


Koks kvailas klausimas. Europa būtų žymiai labiau išsivysčius nei dabar ne tik ekonomiškai... mokslas būtų pažengęs toliau, nei dabar. Antro pasaulinio greičiausiai nei nebūtų buvę (Hitleris buvo užkietėjęs krikščionis ir vykdė genocidą, biblijoje skelbiamą praktiką). Medicina būtų dar toliau pažengus,ir tikrai mirę žymiai mažiau "raganų","ereti kų", "mokslininkų" ar kryžiaus žygio dalyvių. Visais atvejais Europa būtų gerokai labiau pažengusi nei dabar ir krikščioniškas menas ar bažnytinis palikimas to neatperka.