ABĖCĖLĖ. Trumpa anarchizmo enciklopedija 01. Kas yra anarchizmas?
teorija


alt       Anarchizmas - tai politinė teorija, siekianti sukurti visuomenę, kurios nariai bendradarbiautų tarpusavyje laisvanoriškumo ir lygiateisiškumo pagrindais. Žodis „anarchija” (graikiškai αναρχία) reiškia bevaldystę, valdovo ar suvereno nebuvimą. Anarchizmas iš esmės prieštarauja visoms hierarchinio valdymo formoms - valstybinėms, kapitalistinėms, religinėms, kultūrinėms ir pan. Tokios valdymo formos anarchizmo požiūriu yra ne tik nereikalingos, bet ir kenkiančios individui, žalojančios jo individualumą. Vietoj autoritarinių politinių ir priverstinių ekonominių struktūrų, anarchistai siūlo socialinius santykius, paremtus savanoriškomis laisvų asmenų asociacijomis autonomiškose bendruomenėse, tarpusavio pagalbą ir savivaldą. Anarchija reiškia  harmoningą lygiateisių narių visuomenę, paremtą asmens apsisprendimo teise ir asmenišku dalyvavimu.


       Anarchizmas - tai politinė filosofija, siekianti panaikinti bet kokią prievartą ir išnaudojimą. Prievartą ir išnaudojimą sukelia žmonių nelygybė, kuri yra hierarchinės visuomenės struktūros pasekmė. Hierarchinė visuomenės piramidė, pastatoma pasitelkiant valdžios institucijas, reiškia vienų žmonių viešpatavimą prieš kitus. Todėl anarchizmas, siekiantis panaikinti viešpatavimą, žmonių nelygybę ir išnaudojimą, visų pirma siekia panaikinti valdžios institucijas.

       Valdžia šiuolaikinėje visuomenėje įkūnijama valstybės ir ekonominio išnaudojimo, t.y. kapitalistinių visuomenės santykių pavidalu. Anarchizmo filosofija griežtai nusiteikusi tiek valstybės, tiek kapitalizmo atžvilgiu.

alt       Valstybės panaikinimas dažniausiai yra tikslas, vienijantis įvairius žmones, kurie save vadina anarchistais. Kovodami prieš svarbiausią savo priešą - valstybines pavaldumo struktūras - anarchistai istorijos eigoje naudojo pačias įvairiausias priemones - nuo švelnių reformistinių iki radikalių revoliucinių, tačiau jie niekada nekovojo dėl valdžios ir niekada nesiekė jos paimti.

       Kitas nė kiek ne menkesnis idėjinis anarchizmo priešininkas - kapitalizmas. Jei valstybės valdžia yra demonstruojama atvirai ir grindžiama tiesioginiu pavaldumu, tai kapitalistiniai santykiai maskuoja kitą, gal net žalingesnę prievartos formą - valdžią, paremtą ekonomine galia, t.y. pinigais. Kapitalizmas, viešai deklaruodamas asmenybės nepriklausomybę ir laisvę, tik dar labiau supančioja žmogų, paversdamas jį kitiems žmonėms nuosavybės teisėmis priklausančiu vergu. Todėl anarchizmas visomis priemonėmis kovoja prieš kapitalizmą, kuris šiais laikais pasitelkia ne tik ekonominio, bet ir kultūrinio išnaudojimo metodus. Šiuolaikinis anarchizmas - ne tik socialinė, bet ir kultūrinė kova prieš galingą kapitalistinę smegenų plovimo mašineriją.

       Vietoj valstybės valdžios ir ekonominio išnaudojimo struktūrų anarchizmas siūlo visiškai kitokį bendro žmonių sambūvio pagrindą  -  lygiateisį bendradarbiavimą ir tarpusavio pagalbą. Tarpusavio pagalba - tai pagrindinis anarchistinės visuomenės principas, reiškiantis savanorišką ir lygiateisį visuomenės narių  bendradarbiavimą. Tarpusavio pagalba -  tai kultūrinis anarchizmo idealas,  visiškai priešingas šiuo metu vyraujančiam tarpusavio konkurencijos principui. Žmonės, dirbantys kartu, visada pasiekia daug geresnių rezultatų nei kovodami bei varžydamiesi tarpusavyje. Anarchinėje visuomenėje žmonės kuria nepriklausomas autonomines bendruomenes, savo noru jungiasi į  kolektyvus, šie savo ruožtu - į savanoriškas asociacijas, taip numezgamas pasaulinis anarchistinio bendradarbiavimo tinklas, kuriame nėra jokios hierarchijos ir nelygybės. 

alt       Anarchizmas ir anarchija šiuo metu, deja, yra bene labiausiai iškraipyti politinės teorijos terminai. Dažniausiai jie klaidingai tapatinami su „chaosu”, „suirute” ir „betvarke”. Priešingai, anarchija reiškia griežtą tvarką, pagrįstą ne prievarta, o laisvu noru. Anarchija, viena vertus, yra laisvo nuo sociumo priespaudos žmogaus gyvenimo būdas, kita vertus, tai laisvanoriškas sociumo konstravimo metodas. Anarchizmo teoretikas P.Kropotkinas pastebėjo: „Anarchizmas atsiranda iš kūrybinės pačios liaudies energijos, jos dėka sukuriamos teisinės institucijos, įgalinančios apsiginti nuo valdančiosios mažumos. Išnaudodami būtent kuriamąją liaudies energiją bei veiklą, pagrįstą šiuolaikiniais mokslo ir technikos laimėjimais, anarchistai ir siekia įtvirtinti laisvam visuomenės vystymuisi reikalingus institutus, – priešingai tiems, kurie visas viltis sieja su vyriausybės leidžiamais įstatymais. Vyriausybės, kuri atstovauja mažumai, užgrobusiai valdžią griežtos ir žiaurios prievartos dėka”. O prancūzų rašytojas anarchistas Pierre-Josephas Proudhonas pranašavo: „Kaip žmogus siekia teisingumo lygybėje, taip visuomenė siekia tvarkos anarchijoje. Anarchija - valdovo nebuvimas - yra tokia valdymo forma, link kurios mes kiekvieną dieną artėjame.“

     anarchija.lt


 

Komentarai  

 
+2 # abeceles kritikaandrius Y-m-d H:i
Anarchizmas - tai politinė teorija, siekianti sukurti visuomenę, kurios nariai bendradarbiautų tarpusavyje laisvanoriškumo ir lygiateisiškumo pagrindais. Žodis „anarchija” (graikiškai αναρχία) reiškia bevaldystę, valdovo ar suvereno nebuvimą.
Anarchizmas visų pirma yra individo pasaulėžiūra.


Politika atsiranda tik tuomet, kai siekiama įtakos valtybėje. Kol įtakos siekimas (ar bet koks mėginimas paveikti jos gyvenimą) nėra svarbus, judėjimas yra nepolitiškas. Tuo tarpu įtakos siekimas valstybėje visuomet yra valstybės pripažinimo ženklas ir nusižeminimas jai. Kadangi valstybė visada yra pirmiausia prievartos aparatas, pripažindami valstybę, mes pripažystame priklausymą jai, nuo jos, bei mėginame integruotis į ją politiškai. Tai yra principinis anarchistiškos pasaulėžiūros iškraipymas ir išdavimas. Tikras anarchistas niekada nepripažysta valstybės, kaip realybės ir tvarkos. Valstybė tikram anarchistui yra tironiška pasaulėžiūra, prievarta diegiama žmogui nuo pat jo gimimo ir smurtigai brukiama visą gyvenimą. Ir tai yra siauro rato žmonių nusikaltėliška veikla, o ne tvarka. Valstybė yra iliuzija, prekinis ženklas, sukurtas valdyti žmones apgaulės ir prievartos metodais.
 
 
0 # kritika 2andrius Y-m-d H:i
Anarchizmas iš esmės prieštarauja visoms hierarchinio valdymo formoms - valstybinėms, kapitalistinėms , religinėms, kultūrinėms ir pan. Tokios valdymo formos anarchizmo požiūriu yra ne tik nereikalingos, bet ir kenkiančios individui, žalojančios jo individualumą. Vietoj autoritarinių politinių ir priverstinių ekonominių struktūrų, anarchistai siūlo socialinius santykius, paremtus savanoriškomis laisvų asmenų asociacijomis autonomiškose bendruomenėse, tarpusavio pagalbą ir savivaldą. Anarchija reiškia harmoningą lygiateisių narių visuomenę, paremtą asmens apsisprendimo teise ir asmenišku dalyvavimu.

Žmogus yra gyvas sutvėrimas, paklūstantis begalei Gyvosios gamtos dėsnių. Vienas dėsnių veikia kaip galingas įvairovės pusiasvyros svertas, neleidžiantis gyvybės formoms specializuotis, suvienodėti ir tokiu būdu prarasti gyvybingumą. Mes galime visiškai abejingai stebėti bet kokį dirbtinį vienodinimo procesą, kaip andai Globalizacija, kadangi tokios pastangos neišvengiamai sukelia vienijamo socialinio kūno dalijimąsi į daugybę įvairių ir iš principo skirtingų mažų subkultūrų. Mes esame šito antiproceso išdava ir rezultatas. Mums reikia priešintis vertikalei? Iš kur tas poreikis? Mama išauklėjo? Nė velnio. Patys tokie protingi ėmėm ir sąmoningai supratom? Šūdą. Šitas siekis yra Dvasinis, jis yra mums įbruktas, duotas ir mes nuo jo niekur nepabėgsim. Tai joks ne pasirinkimas ir ne apsisprendimas. Tai Dievo įsakymas.

Anarchizmas - tai politinė filosofija, siekianti panaikinti bet kokią prievartą ir išnaudojimą. Prievartą ir išnaudojimą sukelia žmonių nelygybė, kuri yra hierarchinės visuomenės struktūros pasekmė. Hierarchinė visuomenės piramidė, pastatoma pasitelkiant valdžios institucijas, reiškia vienų žmonių viešpatavimą prieš kitus. Todėl anarchizmas, siekiantis panaikinti viešpatavimą, žmonių nelygybę ir išnaudojimą, visų pirma siekia panaikinti valdžios institucijas.

Nesąmonė. Nieko nereikia naikinti. Nėra baisesnės prievartos už ignoravimą.Įtik inkit žmogų, kad jis neekzistuoja, ir jį nužudysit – visi tai žino. Tas pats yra ir su valstybe. Jos nereikia užkariauti, ją reikia pirmiausia numarinti savyje. Pilnai suvokti ir įsisąmoninti, kad jos apskritai nėra.
 
 
+9 # mano anarchizmasandrius Y-m-d H:i
Valstybe yra Demonas.Kai as gimiau, jie man suteike kodini pavadinima, suteike lyti ir prisiuvo man priklausyma kazkokiai ten suknistai bendruomenei.Ji e nezinojo, kad as nezaidziu situ zaidimu.As nesu kazkoks lietuvis su kazkokiu asmens kodu ir igimtom pareigom bei prievole visa gyvenima burliakauti, saudyti zmones sautuvu ir t.t. As zinau, kad jie turi tam graziu pavadinimu - tokiu kaip "ginti tevyne", "apsaugoti seima", "valstybe" ir t.t.Bet man jau tada buvo akivaizdu, kad cia VISKAS yra melas. Viskas yra netikra, dirbtina.As atsisakau visu man suteiktu privilegiju, visu igimtu vardu.As esu laisvas padaras.Viskas kas vyksta sociume yra suknista matrica, pastayta ant melo pamatu.As pavargau klausytis ir sakyti mela.Man to nereikia.Man nereikia nuosavu namu, kadangi tam gyvenimas yra per trumpas.Man nereikia sveikatos apsaugos, kadangi jie negali nieko apsaugoti, o ir nutikti nieko baisesnio uz mirti man taipogi negali.Galu gale jeigu bus sunku, as pats spresiu man gyventi ar mirti.Laimingu jie dar nieko nepadare, nemirtingu - juolabiau. Nuo rimtos ligos nieko neisgyde, ir nieko neapsaugojo nuo smurtines mirties. Tai kas jie? Ka jie daro, ka mums duoda? O mes, asilai, jiems dirbam maziausia puse savo gyvenimo! Ne, as nebedirbsiu jiems. As nemokesiu mokesciu.As nesiregistruosi u niekur, ir kai pasensiu, tegu mane geriau sueda sacharos hienos, negu as pamaitinsiu naujaji rokfeleriu iskrypeli.Man ju - nereikia.Ju is tiesu niekam nereikia.
 
 
0 # tavo anarchizmasandriau Y-m-d H:i
Bet, Andriau, tu jau prisiregistrava i, tu esi ANDRIUS, tu gimei čia, sėdi prie šito kompiuterio, beje, iš kur tas kompiuteris? Galbūt, reiktų išsiaiškinti savo individualizmą pačiam sau, ir šeip, ar kokia nors racionali sistema, kad ir anarchizmas ar demokratija gali būti ir vykti taip racionaliai? Individualizmas manau geriausia sistema....
 
 
0 # ATS: mano anarchizmasandriau Y-m-d H:i
Cituojamas andriau:
Bet, Andriau, tu jau prisiregistravai, tu esi ANDRIUS, tu gimei čia, sėdi prie šito kompiuterio, beje, iš kur tas kompiuteris? Galbūt, reiktų išsiaiškinti savo individualizmą pačiam sau, ir šeip, ar kokia nors racionali sistema, kad ir anarchizmas ar demokratija gali būti ir vykti taip racionaliai? Individualizmas manau geriausia sistema....
O kam žmonės išvis laikosi kartu? Kodėl veikia fabrikai, masinės knygų spaudyklos, universitetai, parduotuvės? Kaip pakeisti viską į anarchiją? Kaip viskam parodyti subinę, kai pats tai naudoji?
jei žinot atsakymų, nesidrovėkit pasiūlyti knygų ar straipsnių, gal prablaivėsiu...
 
 
-3 # na xebra jūs ir loxaiPagonis Y-m-d H:i
vat tokie ir esant.. anarxistai blin
 
 
-2 # pesda....Ignas Y-m-d H:i
Kokia nuostabiai sultinga nesąmonė iš šitiek daug raidžių čia patalpinta... Ar ji tikrai negalėjo tilpti į mažiau raidžių? Juk visi matom, kad pievų pieva, tai kam dar stengtis gaminti tekstą?
 
 
-2 # Anarchija- utopistų žaidimėlisLaibach Y-m-d H:i
Anarchija - terpė užaugt Fašizmui :-) Sėkmės :-)
 
 
+1 # anarchija - ne filosofijaGeras Vardas Y-m-d H:i
Juokinga, kad dar bandote ieškoti prieglobsčio po filosofijos sparnu. Bet kokia ideologija ( fašizmas, komunizmas, anarchizmas ir kitokio plauko -izmai) yra didžiausi filosofijos priešai, antifilosofinės koncepsijos orientuotos į mases, o masė, masės mąstymas ir iš jo kylantys mitai bei stereotipai yra tai iš ko filosofija bando išsivaduoti nuo pat savo proistorės laikų. Todėl vadindami anarchiją "politine filosofija" teršiate FILOSOFIJOS vardą. Anarchija kaip teorinė veikla gali būti priskirta tiktai ideologijoms ir kapstytis vienoje smėlio dežėje su komunizmu, nacionalizmu ir kitais hiperaktyviais vaikais.
 
 
+2 # Gardo sindromo diskursaiKurmis Y-m-d H:i
Gentinė santvarka yra pirmykštis ir archetipinis žmogaus būties būdas. Socialinės realybės įskilimai yra naturalus priešnuodis žmonių susvetimėjimui bei didėjančiam gyvenimo tempui. Pasaulinė ekonomikos krizė gali reikšti ir parazitinių pinigų pabaigą, ekonomikos kolapsą ar tiesiog ėjimą per didžiąją tuštumą.Valstyb ės pačios suspenduosis iki lokalinių tvarkų, milžiniškų kalėjimų?
Autonomiškos ir atkirstos struktūros yra prigimtinis žmogaus gyvenimo modulis, tačiau jeigu jame kada ir gyvensime visada bus tų kurie siekia apgauti, pranokti, panaudoti jėgą. Tai yra socialinė realybė,kurios kontroliuoti neįmanoma. Net Didysis Brolis yra bejėgis - globalizacijos utopijoje žmogus yra laisvas rinktis būti eksteritorišku, arba lokalių tvarkų pastumdėliu.
 
 
-3 # dundukai - atsigaukyt!~!!dundukai - atsigaukyt!~!! Y-m-d H:i
dundukai - atsigaukyt!~!! Anarchija niekada neegzistuos ir nepritaps Lietuvoje. Jus esate Lietuvos geda. Siuksles.
 
 
0 # tik maza bendruomenealica Y-m-d H:i
anarchija kaip individo laisve,visuomen es stereotipu ir normu nesilaikymas,be t tuo paciu neiskraipant elementaraus zmogiskumo ir morales,laisvai gali egzistuoti mazoje bendruomenej,be t pritaikyt tai pasaulietinej valdzioj..hm..v argei,visu pirma jau pati zmogaus prigimtis stuma mus jungtis i bendruomene o bendruomene visada kazka kuria,tobuleja, daznai ir bukeja,kaip ten bebutu demokratija yra tobuliausiu is visu egzistavusiu valdymo formu,bet ne tobula nes neimanoma jog viena ideologija tiktu visiems..idomu kaip tie anarchistai pasisakantys uz valdzios ir valstybes nebuvima isivaizduoja pakeisiantis senuku prieziura,medic inine,svietimo sistema,iv soc.garantijas, kas rupintusi neigaliaisiais? ne kiekvienas zmogus lygu individas ar prie anarchijos ar prie valdzios visvien puse bus vienodai mastanciu aviu banda,is niekur niekas neatsiranda..o pabaigai:bet kokia valdzia vistiek baigiasi anarchij;-)D
 
 
-1 # del valstibingumoalica Y-m-d H:i
pasaulis be valstybiu prilygtu visiskai globalizacijai, o to neigiamus padarinius jauciam ir dabar..mes lietuviai turim savo bendra istorija,kultur a,musu proteviai mazai kada patys kovojo,lietuva yra stebuklas nes tokia maza salele sugebejo atsilaikyti pries didziausias tironijas,sugeb ejo issaugoti kalba,rasta,tau tosaka turetumem puoseleti o ne visa tai nustumti..
 
 
+1 # bredovaja idejayoshka leibowitz Y-m-d H:i
Visa anarchijos ideja -kliedesys aklo zmogaus. Be preivartos aparato individai nesugebes gyventi kartu. Gal jie to labai ir noretu, bet praktiskai- ne,ne!
Zmogaus prigimtis sugedusi, netgi zydiska siela ir ta,- corupted totaliai.
 
 
+1 # Vienykimės...Kęstutis Šernas Y-m-d H:i
Vieni kalba vieną, kiti - kitą, o ką pasiūlysit, - broliai lietuviai. Supaprastinkim pačią anarchizmo idėją ir pabandykim pakovoti, kad ant kiekvieno iš mūsų sprando, sėdėtų kuo mažiau parazitų...
 
 
0 # Opozicijos nuomoneLecter Y-m-d H:i
Kad ta anarchija pati sau priestarauja: reikia bendruomeniu, bet tauta - blogai, reikia kovoti uz save, bet konkurencija irgi blogai. Viskas cia man atrode tiesa ir rimtas reikalas kai buvau gal 13 metu, taciau dabar skaitau ir ziuriu, kad tos idejos tarpusavy akivaizdziai kertasi ir tam suprasti nereikia jokiu labai dideliu intelekto gebejimu.
Galu gale jei visus sprendimus priiminesime vadovaujantis "liaudies" nuomone ir nesant jokiam aukstesniam valdzios orgnaui, tai tikrai nieko gero nepriimsime, nes jei zmoniu daug, tai dar nereiskia, kad jie teisus. Tai yra absoliuciai tas pats kaip valdzios rinkimai: idomu, kodel mes visada nepatenkinti tuo, ka issirenkam? Gal todel, kad nelabai suprantam tu valdzios reikalu ir renkam ja vadovaudamiesi tik kazkokiais saldziais pazadais. Ir tai naturalu, nes kiekvienas zmogus negali buti tobulai nusimanantis apie valdyma ir protingas. Stai todel as sakau, kad nei valdyti, nei rinkti valdzios negali nei visi, nei koks nors proletariatas ar velniazin kas, o tik zmones, kurie tai ismano. Jei bandytume igyvendinti anarchizma, duodu ranka nukirsti, baigtusi taip pat, kaip amzina atilsi SSRS baigesi.
Stai mano nuomone, no offense ^-^