Libertaro pradžiamokslis. Kas yra valdžia?
teorija

valdziaKaip vaiduokliaidievybėsvalstybės ir panašūs konceptai, valdžia realybėje neegzistuoja taip, kaip egzistuoja akmenys, mašinos, žmonės ir kiti materialūs daiktai. Tai tėra idėja galvoje, kad egzistuoja žmonių grupė, pavadinta valdžia (valstybe).

 

Suprantama, kad bet kokia žmonių grupė susideda iš žmonių. Taigi kiekvieno grupę sudarančio žmogaus fizinės ir biologinės savybės nesiskiria nuo kitų žmonių savybių. Ir priklausantieji tam tikrai grupei, ir jai nepriklausantieji yra žmonės, todėl jiems būdingos tos pačios savybės.

 

Žmonių grupė, pavadinta valdžia, tam tikru metu tam tikroje vietoje „turi“ tokias moralines teises, kokių kiti neturi, t.y. šie žmonės, darbo metu būdami savo darbo vietoje, gali (tiesiogiai ir netiesiogiai) inicijuoti prievartą prieš kitus žmones.

 

Taigi, valdžia yra žmonių grupė, tam tikroje geografinėje teritorijoje turinti visišką galią. Ji, toje teritorijoje naudodama smurtą ir resursų perskirstymą, gali reguliuoti visas gyvenimo sritis, kištis į žmonių asmeninius santykius, priimti sudėtingus socialinius sprendimus. Žmonėms nepaklusus tokios žmonių grupės primetamai galiai, gyvenimo reguliavimui ir / ar nesutikus atiduoti savo resursų, valdžios įgalioti atstovai tokius „neklaužadas“gali uždaryti į kalėjimą, o tam teisėtai priešinantis (t.y. ginantis nuo smurto ir invazijos į asmeninį gyvenimą) – juos nušauti.

 

Žiūrint supaprastintai, savo struktūra valdžia nedaug skiriasi nuo mafijos (ir amoralumu ją žymiai lenkia): valdžios struktūroje yra ir samdomi žudikai – t.y. kariuomenė, ir „raumenys“ – t.y. policija, ir kankinimo bei prievartavimo kambariai, į kuriuos įmetami neklusnūs žmonės, – t.y. kalėjimai, ir daug daugiau, ko nėra mafijos struktūroje…

 

Outsider

http://filosofija.outsider.lt