Lawrence W. Britt. 14 fašizmo bruožų
teorija

14 fasizmo bruozu       Politologas dr. Lawrence‘as W. Brittas išanalizavo Hitlerio (Vokietija), Mussolinio (Italija), Franco (Ispanija), Salazaro (Portugalija), Papadopouloso (Graikija), Pinocheto (Čilė) bei Suharto (Indonezija) politines sistemas ir aptiko 14 bruožų, būdingų visiems išvardintiems fašistiniams režimams. Tyrimo išvados buvo publikuotos straipsnyje „Fascism Anyone?”, 2003 m. pavasarį išspausdintame žurnale „Free Inquiry“.

   
      Paradoksalu, tačiau daugelis politologo nurodytų fašizmo bruožų yra būdingi ir režimams, kurie save vadina demokratiniais.
      
      1. Nuolatinis stiprus nacionalizmas.
      Fašistiniai režimai nuolat aktyviai pasitelkia patriotinius šūkius, lozungus, simbolius, dainas ir kitus atributus. Tautinės vėliavos kabo visur – ant pastatų, drabužių, automobilių – jas priimta demonstruoti viešai.
      
      2. Panieka žmogaus teisėms.
      Apimti priešų baimės ir saugumo poreikio, fašistiniuose režimuose gyvenantys žmonės yra įsitikinę, kad žmogaus teisės tam tikrais atvejais gali būti ignoruojamos, nes to reikalauja „aukštesni tikslai“. Žmonės linkę nusisukti ar net pritarti kankinimams, mirties bausmėms, žmogžudystėms, ilgalaikiam sulaikymui ir taip toliau.
      
      3. „Atpirkimo ožių“, kaip tautą vienijančio faktoriaus, paieškos.
      Siekiant suvienyti tautą, kuriamas „bendro Tėvynės priešo“ įvaizdis. Priešai parenkami pagal įvairius kriterijus: jais gali tapti rasinės, etninės, religinės mažumos, liberalai, komunistai, socialistai, teroristai ir panašiai.
      
      4. Militarizmo dominavimas.
      Netgi tada, kai šalis turi didelių vidinių problemų, neproporcingai didelis vaidmuo šalies valdyme skiriamas valstybės jėgos struktūroms. Plačiai kultivuojama tarnyba kariuomenėje, garbinamas jėgos kultas.
      
      5. Seksizmo siautėjimas.
      Fašistinių valstybių vyriausybėse dominuoja vyrai. Fašistiniuose režimuose itin sustiprinti tradiciniai lyčių vaidmenys, prasideda kova prieš abortus, skyrybas ir homoseksualus. Seksizmas ir homofobija tampa nacionaline politika.
      
      6. Žiniasklaidos kontrolė.
      Kartais žiniasklaida yra tiesiogiai kontroliuojama vyriausybės, tačiau dažniau ji kontroliuojama netiesiogiai – per vyriausybės potvarkius ir „tinkamų“ žiniasklaidos vadovų postų dalybas. Įvedama ir cenzūra, ypač karo metu.
      
      7. Liguistas susirūpinimas šalies saugumu.
       Baimė pasitelkiama kaip motyvacinis ginklas masėms valdyti.
      
      8. Valstybė glaudžiai susijusi su bažnyčia.
      Fašistiniai režimai siekia išnaudoti populiariausią šalies religiją kaip instrumentą manipuliuoti viešąja nuomone. Religinė retorika ir politinė terminologija ilgainiui labai supanašėja, net jei pagrindinės religinės dogmos ryškiai skiriasi nuo valdžios politikos.
      
      9. Valstybė gina korporacijas.
      Politinis fašistinių režimų elitas glaudžiai bendradarbiauja su finansiniu elitu. Sudaromos palankiios sąlygos toms korporacijoms, kurios padeda įsitvirtinti valdžiai.
      
      10. Represijos prieš dirbančiųjų judėjimus.
      Slopinami bet kokie darbininkų, kaip pagrindinių fašistinio režimo priešų, judėjimai. Profsąjungos uždraudžiamos arba iš jų atimama bet kokia reali galia.
      
      11. Panieka intelektualams ir menininkams.
      Fašistiniai režimai skatina ir toleruoja atvirą priešiškumą akademinėms bendruomenėms. Įprasta, kad profesorių ir kitų mokslininkų darbai turi būti cenzūruojami. Atvirai užsipuolamos laisvos meno išraiškos, vyriausybės dažnai atsisako finansuoti meną.
      
      12. Bausmių manija.
      Fašistiniuose režimuose policijai suteikiami beveik neriboti įgaliojimai prižiūrėti įstatymų vykdymą. Žmonės pasiruošę toleruoti policijos piktnaudžiavimus ir atsisakyti pilietinių laisvių patriotizmo vardan. Valstybės saugumo struktūros nekontroliuojamos ir turi neribotą veiksmų laisvę.
      
      13. Totali korupcija.
      Fašistinę valstybę beveik visada valdo labai uždaras ratas žmonių, kuriuos sieja asmeninė pažintys. Pagrindiniai valdžios postai išsidalijami tarp artimų žmonių, kurie išnaudoja valdžią tam, kad apsaugotų vieni kitus nuo atsakomybės. Nacionalinių resursų kontrolė pereina į vyriausybių vadovų rankas, šie resursai dažnai tiesiog išgrobstomi.
      
      14. Rinkimų klastojimas ir jų imitacija.
      Fašistinėse valstybėse rinkimai yra visiškai fiktyvūs. Rinkėjų nuomone yra manipuliuojama per žiniasklaidą, rengiamos šmeižto kampanijos prieš opozicines partijas, žudomi opozicijos lyderiai. Rinkimų rezultatai dažnai kontroliuojami per atitinkamus įstatymus ir teismų procesus.

      Iš www.secularhumanism.org vertė Antifa.lt

      2012 01 30


      fasizmo apologetika

 

Komentarai  

 
+1 # Ats: Lawrence W. Britt. 14 fašizmo bruožųŽygeivis Y-m-d H:i
Kokia tada šiuo metu yra valstybinė tvarka Rusijos imperijoje?
 
 
0 # Fašizmo apibrėžimasŽygeivis Y-m-d H:i
Yra ir tikslesnis, ir aiškesnis, ir žymiai trumpesnis :) apibrėžimas, nei čia išvardyti 14 punktų (kurių nemaža dalis, beje, netinka daugeliui "klasikinių" fašistinių valstybių - pvz., visų "komunistinių") :

Fašizmas yra tada, kai ne Valstybė tarnauja Tautai, o Tauta yra Valstybės ir valdžios tarnaitė, o kai kada ir vergas (ypač "komunistinio" fašizmo valstybėse).

O nacionalizmas - kada yra atvirkščiai nei fašizme: valdžia tarnauja Tautai, o Valstybė yra Tautos namai, bet ne kalėjimas, kaip yra fašizme.
 
 
0 # kur būtų+ Y-m-d H:i
Kur būtų galima pamatyti tokią nacionalistinę valstybę?
 
 
-1 # Ats: kur būtųŽygeivis Y-m-d H:i
Visų pirma būtina aiškiai suprasti, kad dabartiniame pasaulyje dar nėra idealių nacionalistinių valstybių - jas dar reikės sukurti.

Kol kas yra tik "artėjančios" į šį idealą - tačiau, tarkime, Europoje (ir ne tik), jas ypač aktyviai veikia ir joms kenkia vyraujanti šiuolaikiniame pasaulyje liberastizmo ideologija ir liberastų rankose esantys pasauliniai finansiniai svertai.

O dabartiniais pavyzdžiais (gal ir ne visai idealiais) galėtų būti Singapūras ir Izraelis. :)
 
 
-1 # hm+ Y-m-d H:i
Kaip žmonės sako, prastam šokėjui ne tik liberastizmo ideologija gali pakenkti:)

Kad Žygeivis yra sionizmo šalininkas (nors kažkodėl įsižeidžia taip pavadintas), mes visi jau seniai žinom. Dabar gi sužinojom, kad jam patinka maža to, kad ne arijasiškas, tai dar ir multikultūrinis bei proimigracinis Singapūras. Baisu:)
 
 
0 # Paaiškinu nesuprantantiem sŽygeivis Y-m-d H:i
1. Visų pirma reikia aiškiai suprasti, kad sionizmas yra žydų nacionalizmas (tai yra primygtinis kvietimas visiems žydams sugrįžti prie Siono kalno).

O aš, kaip idėjinis nacionalistas, palaikau visų tautų nacionalistus. :)

2. Dėl Singapūro - gal ir per menkai esu susipažinęs su realia ten egzistuojančia situacija, bet negirdėjau, jog ten būtų skatinamas multikultūraliz mas - kiek teko kalbėtis su įvairiais ten buvusiais žmonėmis, ten iš tikro ir realiai yra skatinamas tik kiniškumas. :)

Žinoma, geriausia būtų, jei smulkiau šia tema parašytų kas nors, pakankamai ilgai ten gyvenęs.
 
 
0 # PapildauŽygeivis Y-m-d H:i
Dar dėl sionizmo - visada labai aktyviai palaikiau sionistų siekį sugrąžinti visus žydus į jų istorinę tėvynę - Izraelį.

Ir niekada šios savo, labai tvirtos, nuostatos nuo nieko niekada neslėpiau, o atvirai rašiau ir sakiau. :) :) :)

Beje, lygiai taip pat palaikau nuostatą, kad visi lietuviai privalo sugrįžti į savo Tėvynę - Lietuvą.

Ir taip pat palaikau analogiškas nuostatas visų kitų pasaulio tautų atžvilgiu.
 
 
-1 # hm+ Y-m-d H:i
Formaliai keturios oficialios kalbos. Vienintelė kalba, kuri yra privaloma visoms valdžios įstaigoms - anglų, o ne kinų. Labai žemas gimstamumas, kurio padarinius valstybė kompensuoja imigracinėmis programomis. Štai kaip toli Žygeivio garbinamame Singapūre pažengęs negrokosmopolit izmas. Baisu:)

O dėl meilės sionizmui pasakysiu tik tiek: sionizmas yra natūrali antisemito ideologija. Maždaug, "Naujas Holokaustas būtų geriausia, bet kol nėra naujo Adolfo, tol bus gerai ir sionizmas".
 
 
0 # hm-uiŽygeivis Y-m-d H:i
Vadinasi mano duomenys apie Singapūrą jau pasenę - nes anksčiau ten kinų nacionalizmas buvo ypač stiprus.

p.S. Tai ką, hm-ai, tu pasirodo esi semitas antisionistas? :) :) :)

Tai gal tu arabas, o ne žydas?
 
 
-3 # ;rabarbaras Y-m-d H:i
Visas šitas "straipsnis" telpa į 3 punktą.
 
 
-1 # hm+ Y-m-d H:i
Kuo šitas straipsnis toks blogas? Nes įžeidė tavo politinį idealą?
 
 
-2 # ;rabarbaras Y-m-d H:i
Tiesiog sukuriamas vienas mistinis fašizmas, t.y. visiškas blogis, dėl kurio žūva žmonės, atsiranda krizės, badas Afrikoje, dėl jo po baliaus skauda galvą, suka vidurius, pelija duona ir nesikuria mašinos. Prieš jį (ir kartu visus jo punktus) reikia kovoti, nes tai yra visiškas blogis. Kai nei vieno punkto neliks, tada bus pasaulinis gėris, tekės medaus upės, o karvės šiks pyragais.
Sovietinių laikų taktika. Iš pradžių visus neįtinkančius vadino "baltaisiais", po to "buržuazinais nacionalistais" ir "fašistais". Smegenų plovimas ir tiek.
 
 
-1 # hm+ Y-m-d H:i
Reikia turėti labai lakią ir, hm, nelabai sveiką vaizduotę, norint išskaityti šitame straipsnyje visus paminėtus dalykus.
 
 
-1 # ;rabarbaras Y-m-d H:i
Cituojamas +:
Reikia turėti labai lakią ir, hm, nelabai sveiką vaizduotę, norint išskaityti šitame straipsnyje visus paminėtus dalykus.

Matyt ne tamstos protui suvirškint.
 
 
0 # aha+ Y-m-d H:i
Tai žinoma. Aplinkui vieni durniai, tik tamsta vienas labai protingas:)
 
 
-1 # Ats: Lawrence W. Britt. 14 fašizmo bruožųJoga Y-m-d H:i
Žygeivio briedas prieštarauja logikai. O daugumą punktų manau atitinka JAV imperija.
 
 
0 # Ats: Lawrence W. Britt. 14 fašizmo bruožųlap Y-m-d H:i
tikrai cia apie amerikos imperija kalbama
 
 
+1 # anarchistinis fašizmasZender Y-m-d H:i
Pabandysiu pritaikyti pirmus punktus Lietuvos anarchistų šutvei:
i. Jūs turit bile kiek anarchistinės simbolikos (našyfkės, vėliavos). Per eisenas staugiat savo skanduotes ir t.t. Tai kaip tai pavadinti? Anarcho-nacionalizmu.
ii. Panieka žmogaus teisėms. Jūs net nepastebit kaip stumiat ant tų, kurie mąsto kitaip. Pagal jus yra gerai taip ir ne kitaip. Ignoruojama teisė mąstyti kitaip.
iii. Visi kaip susitarę varot ant Kubiliaus. Nes jis yra viešas - tinkamas būti atpirkimo ožiu.
iv. Prisiminiau filmą, kurį kažkada žiūrėjot apie tai kaip antifa fiziškai susidoroja su fašistais. Šiuo požiūriu antifa, mušantys fa yra lygiai tokie patys, tik jūsų pusėje.
 
 
+1 # o sakykite,samas Y-m-d H:i
Ar Š. Korėjos pavyzdys nebuvo nagrinėtas sudarant šį kriterijų sąrašiuką? Jei ne, tai ar nemanot, kad minėta šalis itin atitinka "fašistinės valstybės" idealus?
 
 
-1 # Ats: o sakykite,Žygeivis Y-m-d H:i
Be abejo, straipsnio autorius labai stengėsi nepaminėti jokių "raudonojo" fašizmo valdomų valstybių, nes tai neatitiktų jo prokomunistines pažiūras. :)

Beje, panagrinėjus ir dabartinę realią padėtį jau ne "komunistinėje" , o "kapitalistinėj e" Rusijos imperijoje, visi 14 autoriaus išvardintų punktų, "juodai" atitinka tai, kas ten vyksta. :)

Pabandykite paneigti...
 
 
-1 # hm+ Y-m-d H:i
Žinoma, tam, kad atitiktų lietuvišką tautinę patriotinę ideologiją, šis straipsnis turėtų vadintis "14 komunizmo bruožų, sukeliančių sausras, potvynius bei žemės drebėjimus", arba "14 komunizmo bruožų kaip vienintelė priežastis, kodėl Landsbergis nebuvo išrinktas Lietuvos prezidentu", arba "14 komunizmo bruožų, kuriuos demaskavo mokslinės istorijos pradininkai Česlovas Gedgaudas, Jūratė Statkutė de Rosales ir Arvydas Anušauskas", arba bent jau "14 komunizmo bruožų ir dr. Rūtos Gajauskaitės genocidas Sovietų Sąjungoje". Ką padarysi, ne visi gali būti lietuvių tautiniai patriotai.

Beje, straipsnyje juodu ant balto parašyta, kad: "Paradoksalu, tačiau daugelis politologo nurodytų fašizmo bruožų yra būdingi ir režimams, kurie save vadina demokratiniais. "
 
 
-3 # Dėl savivardžiųŽygeivis Y-m-d H:i
Neteko skaityti, kad bolševikai, maoistai arba raudonieji khmerai savo valstybinę santvarką būtų vadinę demokratine - kaip tik atvirkščiai, jie visada pabrėždavo, kad pas juos diktatūra (proletariato, valstietiška-ka imiška ar dar kokia nors...) :)

hm-ai, pabandyk tai paneigti. :) :) :)
 
 
-2 # Pabandysiu...šiaip žmogas Y-m-d H:i
Vien jau "demokratijos nešėjos" USA pagrindinis principas: "Demokratija turi būti su geležiniais kumščiais" rodo kad tai tai pat diktatūra. Juolab, turint omenyje, kad ten demokratiniame valdyme dalyvauja tik 2 partijos, kurios iš principo, apart pavadinimų, niekuo viena nuo kitos nesiskiria, tai pas juos lygiai tokia pat diktatūra kaip ir pas paties minimus maoistus ir t.t.

P.S. O šiaip pačiam respekts, ko gero vienas iš nedaugelio, kuris lyg ir skiria komunistus nuo bolševikų...
 
 
-3 # Šiaip žmoguiŽygeivis Y-m-d H:i
Komunizmą kaip teorinę socialinę, nuo Kampanelos laikų (o gal ir dar ankstesnių) egzistuojančią, utopiją labai aiškiai skiriu nuo bandymo tą utopiją įgyvendinti praktikoje - bolševizmo (ir įvairių jo atmainų - polpotizmo, maoizmo, kastrizmo ir kt.). :)

Kitų praktinių komunistinių utopijų įgyvendinimo pavyzdžių, deja, nežinau ir nesimato, kad jų atsirastų artimiausiu metu.
 
 
0 # hm+ Y-m-d H:i
Visų pirma, aš čia pasirašinėju visai ne "hm-u".

Visų antra, nebūti skaičius apie maoistinę "naująją demokratiją" šiuose kraštuose ir šiais laikais dar atleistina. Tačiau nežinoti, kad Šiaurės Korėja oficialiai vadinasi Korėjos Liaudies Demokratine Respublika (KLDR), jau blogai, o būti neskaičius apie "liaudies demokratijas" Rytų Europoje - tai jau, kaip sakoma, visiškas breivikas. Blogai, Žygeivi, blogai.
 
 
-3 # Hm-uiŽygeivis Y-m-d H:i
Nepyk, bet aš linkęs vartoti lietuviškas linksnių galūnes, o taviškis "hm" labai jau nelietuviškas. :)

O dėl to, jog visos pokarinės sovietizuotos valstybės buvo pavadintos "liaudies demokratijomis" , tai čia jau Stalino propagandistams reikia padėkoti. :)

Senieji bolševikai tokių "buržuazinių prietarų" ypatingai nepakentė, taigi, Stalinas juos ir sulikvidavo dar iki karo, kad netrukdytų savo "idėjiniais išmįslais" jo "lanksčią politiką". :)

P.S. Beje, kaip tos "liaudies demokratijos" vadinosi, aš dar mokykloje Brežnevo laikais iškaliau, ir kol kas, jei ne visas, tai daugumą jų pavadinimų, atsimenu.

Pavyzdžiui, atsimenu ir Tuvos Liaudies Respubliką, kuri 1944 m. "savanoriškai" prisijungė prie SSSR, ir buvo "nusmukdyta" iki Rusijos TFSR autonominio rajono (tik vėliau, po kelių sukilimų, jos statusą vėl "pakėlė" iki autonominės respublikos).

Tačiau kalbu apie esmę, o ne pokarinius "sudemokratintu s" pavadinimus.

Juk ir SSSR 1936 m. konstitucija buvo "pati demokratiškiaus ia ir humaniškiausia" ... :)
 
 
+2 # blogai+ Y-m-d H:i
Nepyk, bet aš linkęs neigiamai atsiliepti apie žmones, kurie sugeba pasiklysti tarp dviejų laukelių ("vardas" ir "antraštė") ir pamiršta, ką patys rašė pora komentarų aukščiau. Tavo teiginys buvo: "Neteko skaityti, kad bolševikai ... savo valstybinę santvarką būtų VADINĘ demokratine". Kai pačiam buvo nurodytas elementarus faktas, kad tai rodo neatleistinai menką apsiskaitymą ir dar blogiau (nemokėjimą naudotis politiniais žemėlapiais), tada jau "prisiminei", kad tai tik propaganda, o tu mat "kalbi apie esmę". Blogai, Hm-uijau, blogai.
 
 
-7 # žiūrim?šiaip žmogas Y-m-d H:i
Pabandom pažiūrėti?
Cituoju:
1."... Tautinės vėliavos kabo visur – ant pastatų, drabužių, automobilių – jas priimta demonstruoti viešai." - o ne fašistinėse valstybėse šios vėlaivos slepiamos?
2."...Žmonės linkę nusisukti ar net pritarti kankinimams, mirties bausmėms, žmogžudystėms, ilgalaikiam sulaikymui ir taip toliau." tai bet kuri valstybė, kurioje neatšaukta mirties bausmė jau fašistinė?
3. Kodėl šį kartą nepaminėtos seksualinės mažumos? Pamiršot, anarchistai?
4. "...Netgi tada, kai šalis turi didelių vidinių problemų, neproporcingai didelis vaidmuo šalies valdyme skiriamas valstybės jėgos struktūroms" - o turint vidinių problemų jėgos struktūras reiktų naikinti ir viską aplikti anarcinei savieigai? Pamąstykit, kiek gyvybių tai kainuotų, ypač pabandykit tarp tų gyvybių įsivaizduoti savo artimiausius -mones ( jei tokių turite).
5. Visose vyriausybėse dominavo per visą istoriją ir tebedominuoja vyrai, taip kad visa žmonijos istorija nuo pat pirmykštės santvarkos - fašistinė... Pagaliau ir paie pedikus yra, jo sprendžiant pagal šį punktą daugelis mūsų fašiai, kur žiūri antifa?
6. Karo metu cenzūra įvedama visada, o dėl postų - bet kur mass media vadovai kažkieno statytiniai, tai reiškia kapitalizmas iš principo fašistinė santvarka.
7. Koks susirūpinimas saugumu nėra liguistas? Kai p***ui kas, kur, kodėl ir kaip aplinkui ginkluojasi, žiūrėdami į tavo (asmeninius) namus? O baimė visada ir visur geriausia priemonė valdyti - tai patvirtins bet kuris nefašistuojanti s psichologas.
8. Dominuojančią religiją kaip efektyviausią priemonę naudojo visada, taigi tegyvuoja fašistinė pirmykštė gentis TUMBA-JUMBA!!!
9-10. Tai ne fašizmo, tai apskritai bet kokios visuomenės, kurioje yra samdoma darbo jėga vienas iš kertinių akmenų.
11. O kas bus su menininkais kai anarchistiniame rojuje nebeliks vyriausybių? Kas juos finansuos? ar jie privalės savanoriškai išmirti badu?
12." Fašistiniuose režimuose policijai suteikiami beveik neriboti įgaliojimai prižiūrėti įstatymų vykdymą" O jums geriau kai įstatymų vykdymas ribojamas? Tada LT jau anarchistinė...
13-14. Pagal šiuos požymius irgi bet kuri valstybė, nepriklausomai nuo to tai monarchija, demokratija, teokratija ir t.t. - fašistinė. Skiriasi tik šių punktų taikymo intensyvumas.

P.S. Galima būtų rašyti išsamiau ir smulkiau panagrinėti šių teiginių absurdiškumą, bet ir taip per daug išsiplėčiau.
 
 
+1 # bubaguga Y-m-d H:i
Išsamiau gali patriotai.lt rašyt, ten tikrai surasi bendraminčių.
 
 
0 # nešiaip žmogas Y-m-d H:i
Nerasiu, kaip ir taip anarchistų nelabai pastebiu tų bendraminčių...
 
 
0 # n-an-a Y-m-d H:i
nes čia sėdintiems kitokia nuomonė nepriimtina ir diskusija yra nepageidaujama ?
anarcho-fascizm anyone?
 
 
0 # Ats: Lawrence W. Britt. 14 fašizmo bruožųPRIvalomas Y-m-d H:i
Čia išvardinti fašistinių valstybių bruožai, nereikia karščiuotis, mieli fašistai. Nemalonu pripažint, kad jūsų idealizuojama santvarka jau įgyvendinta Lietuvoje, tik nuosaikesne forma? Nusivylėt savo idealais?
 
 
0 # Ats: Lawrence W. Britt. 14 fašizmo bruožųPRIvalomas Y-m-d H:i
Komentaras esantis viršuje yra skirtas "patriotams" (netikriem, bet tiem nacionalistams) .
 
 
-1 # Kas yra tikras patriotasŽygeivis Y-m-d H:i
THE PATRIOT
by Samuel Johnson
ADDRESSED TO THE ELECTORS OF GREAT BRITAIN. 1774

http://www.samueljohnson.com/thepatriot.html

"It ought to be deeply impressed on the minds of all who have voices in this national deliberation, that no man can deserve a seat in parliament, who is not a patriot.

No other man will protect our rights: no other man can merit our confidence.

A patriot is he whose publick conduct is regulated by one single motive, the love of his country; who, as an agent in parliament, has, for himself, neither hope nor fear, neither kindness nor resentment, but refers every thing to the common interest.
...
He that wishes to see his country robbed of its rights cannot be a patriot."

Vertimas lietuviškai:

"Visiems, turintiems balso teisę šiuose nacionaliniuose svarstymuose, derėtų giliai įsisąmoninti, kad joks žmogus nevertas būti parlamente, jeigu jis nėra patriotas.

Niekas kitas neapgins mūsų teisių, niekas kitas nepelnys mūsų pasitikėjimo.

O patriotas yra tas, kurio visuomeninę veiklą nulemia vienas vienintelis motyvas – meilė savo šaliai, tas, kas atstovaudamas mus parlamente kiekvieną kartą vadovaujasi ne asmeninėmis paskatomis, viltimis ir baimėmis, ne nuosavu geranoriškumu ar skriaudomis, bet tik bendrais visų interesais.

Tas, kas nori matyti, kaip iš jo šalies pagrobiamos teisės, negali būti laikomas patriotu."
 
 
-1 # PapildymasŽygeivis Y-m-d H:i
Pateikiau tai, ką iš tikrųjų parašė didelis Britanijos patriotas Semuelis Džonsonas 1774 m. savo esė (THE PATRIOT by Samuel Johnson ADDRESSED TO THE ELECTORS OF GREAT BRITAIN. 1774 ), ir ką jau daugybę metų bando "juodai" iškraipyti visokie "raudonai žydri" donskių ir vasiliauskaičių tipo tolerastai - liberastai.

P.S. O kas netikite, lengvai galite patys susirasti Google visą anglišką originalų tekstą. :)

Ir po to pasižiūrėkite, kaip visą tai iškraipė - visiškai atvirkščiai - mus bandantys mulkinti liberastai, rašinėdami savo išgalvojimus apie "paskutinę patrioto priebėgą" ir pan. :)

Tik jie pastoviai pamiršta, kad egzistuoja internetas ir labai greitai galima patikrinti bet kokią informaciją. :)
 
 
0 # nuoseklus patriotizmas+ Y-m-d H:i
"Joks žmogus nevertas būti parlamente, jeigu jis nėra patriotas... Tas, kas nori matyti, kaip iš jo šalies pagrobiamos teisės, negali būti laikomas patriotu."

Tsakant, žvelgiant patrioto akimis, prieš 20 metų negalima buvo rinkti į TSRS parlamentą žmonių, norinčių, kad iš TSRS būtų "pagrobtos" jos "teisės" į Lietuvą, o nūnai negalima rinkti į Europos Parlamentą žmonių, norinčių, kad tokios pat "teisės" būtų "pagrobtos" iš ES. Tai štai kas, pasirodo, yra tas patriotizmas:)