Castor&Pollux. Sąjūdžio Lietuva – nevykęs smetonmečio atkūrimo projektas
teorija
 

alt       Chaoso avatarai Castor&Pollux tyčiojasi iš Sąjūdžio, iš smetonmečio, tapusio neginčijamu dešiniųjų ideologijos fetišu ir iš dainuojančios revoliucijos, kuri buvo tik grįžimas penkiasdešimt metų atgal…

 

       Castor: Tauta mini Sąjūdžio dvidešimtmetį. Ar tau nebaisu pagalvojus, kad Sąjūdžio utopija tapo profašistinis prieškario režimas, o pats Sąjūdis netrukus virto priešų paieškos ir raganų medžioklės būreliu. Juk tai buvo absoliutus regresas, penkiasdešimt žingsnių atgal?

 

       Pollux: Taip, brolau. Tautinę dainuojančią Sąjūdžio revoliuciją laikau absoliučiai konservatyvia ir retrogradiška. Konservatorių vykdoma revoliucija, deja, visada yra tik kontrrevoliucija. Sąjūdininkai, vėliau pasivadinę konservatoriais, klydo nuo pat pradžių, nes pasirinko ne tą kryptį. Jie žvelgė tik ATGAL. Regresyvų jų žvilgsnį liudija jau pati kertinių Sąjūdžio šūkių – ATgimimas, ATkūrimas, ATgavimas, REstitucija – etimologija. Sąjūdžio fiureriai įsakė: „Nieko naujo nekurkime – geriau atkurkime tai, ką turėjome.“ Jų parėdymu ir buvo absurdiškai atkurta viskas, kas tik įmanoma – nuo plotkelių ir vėliavyčių iki privačių ežerų ir kaimietiškos kultūros. Sąjūdžio laikotarpiu buvo ATgamintos ir REstauruotos visos visuomeninės struktūros, žmonių santykiai ir vertybės, gyvavusios prieš daugelį metų – „aksominio“ fašizmo laikais, kurie dar vadinami smetonmečiu.

 

       Man apskritai juokingas perdėtas Sąjūdžio garbstymas ir valstybinės nepriklausomybės fetišizavimas. Nepriklausomybė nėra vertybė pati savaime. Pasaulio istorija žino daugybę faktų, kaip laisvos ir nepriklausomos valstybės, tarkime, kokios nors Čilės valdžia išskersdavo pusę šalies gyventojų, o valstybė nuo to nepasidarydavo mažiau „laisva“ ir „nepriklausoma“. Valstybė yra šuns pypas, o jos nepriklausomybė – to pypo spuogas, jeigu nėra atskiro žmogaus, t.y. asmens laisvės. O kokias gi laisves suteikė antrosios nepriklausomybės (arba buržuazinių santykių atkūrimo) laikotarpis? Matau tris pagrindines laisves. Pirmoji – tai LAISVĖ PIRKTI, jei turi pinigų. Antroji – LAISVĖ KEIKTIS, kai tų pinigų neužtenka (ji dar vadinama žodžio laisve). Na, o trečioji – LAISVĖ DINGTI iš čia, kai pinigų nėra ir nenusimato, t.y. emigracijos laisvė.

 

       Nesu koks komuniaga ar trigubas Maskvos agentas – pats lipau per tvorą ir stojau prieš sovietų tankus prie Karoliniškių bokšto. Buvo smagu, viskas, ką darėme, atrodė tikrai panašu į revoliuciją. Bet vaikėziška euforija netrukus baigėsi, ir aš su nuostaba supratau, kad iš esmės nieko neįvyko, jokia revoliucija nė nekvepėjo. Kremliaus ciesorius tiesiog pakeitė ciesoriai iš Gedimino brodo, o pusdievius CK politrukus – vietiniai juodaskverniai. Tada apėmė ne tik nuostaba, bet ir baisi nuoskauda – juk skausmas dvigubai didesnis, kai tave engia ne svetimas, o kaimynas ir brolis...

 

       Pažvelgus į visą nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį iš šalies, apima bjaurus déjà vu jausmas: viskas jau kažkur matyta ir girdėta. Štai neseniai atkapsčiau retą mūsuose knygutę. Pirmasis lietuvių poetas urbanistas ir revoliucionierius Julius Janonis 1916 metais (!) rašė: „Gyvename lietuvių buržuazijos augimo ir lapojimo metu“. Gal Janonis buvo pranašas ir kalbėjo ne apie 1916, o apie 2016 metus Lietuvoje?

 

       Castor: Taip, buržuazija auga, skečiasi ir lapoja kaip tikras besotis baobabas, ir tai vyksta jau šimtmetį. Tas medis siurbė ir siurbia visų gyventojų kraują, prakaitą, minta žemės syvais, sėkla, ir savo bjauriomis šaknimis apraizgo visą kasdieninę būtį. Žmonės lieka medžio šešėlyje, vieni iš jų rūpinasi jo pūvančių šakų paramstymu, kiti suirzę, sunerimę pasyviai laukia, kol tas prakeiktas augalas, užstojantis jiems saulę, grius ant šono. Tuo tarpu tretieji tarsi akli kurmiai lenda po žeme ir, pasirausę po baobabo šaknimis, patys stengiasi jį nuversti, nulaužti, sunaikinti ir jo vietoje išpurenti puikią pievą, kurioje, anot vieno kinų išminčiaus, turės teisę žydėti milijonai gėlių.

 

       Įdomu, kad per šimtmetį tas medis išliko nenulaužtas istorijos vėtrų. Jis puikiai prisitaikė, tarsi pagal metų laikus keisdamas savo spalvas: pavasariniai senųjų fabrikantų pumpurėliai visu grožiu sulapojo kartu su visas krizes atlaikiusiais, užtai daug eilinių žmonių pražudžiusiais smetoniniais monopoliais, o po to, jau vėlyvuoju sovietmečiu buržuazinė nomenklatūra išsiskleidė visomis rudens spalvomis – tiek sovietine raudona, tiek dešiniųjų inteligentų žalia, tiek naujųjų lietuvių – geltona... Tik dabar, per krizę, tas medis apsinuogino tarsi įžengęs į globalinę branduolinę žiemą – o gal nupliko nuo senatvės. Gal verta kartu su aklais kurmiais jį dar stipriau pajudinti? Pievelėje gyventi būtų kur kas smagiau.  

 

       Pollux: Matau – tu irgi poetas. Tęskime. Janonių Juliukas taikliai demaskavo ir tuometinę tautiškumo isteriją: „Priseina mūsiškei buržuazijai kovoti su nelietuvių buržuazija dėl rinkos, priseina jai masinti pirkikus, – ir buržuazinis mokslas, kaipo ištikimas savo ponios tarnas, skelbia tam tikrą, jai naudingą tautinio savitumo garbinimo teoriją. Dvasia ir kūnu surišti su buržuazija mokslininkai – dažnai net manydami skelbią gryno mokslo paskutinius žodžius, – platina nieko bendro su objektyvia tiesa neturinčią, bet užtat buržuazijai naudingą nuomonę, būk žmoguje brangiausios jo tautinės ypatybės.“ Ar šie žodžiai tau nieko neprimena?

 

       Castor: Taip, nieko nėra labiau susijusio nei patriotizmas ir verslas. Vokietijoje nacius į valdžią irgi „pastatė“ ne siautėjanti liaudis, o krizės nustekenti buržujai. Valstybė visada buvo kapitalistų ginklu prieš eilinius žmones. Tas pats vyko ir tarpukario Lietuvoje. Valstybė užsiima ne tik protekcionizmu, bet, kaip įrodo dabartinė patirtis, netgi nacionalizuoja kracho ištiktas firmas ir bankus, korporacijas, priglaudžia jas po savo sparneliu, o eiliniai žmonės gali eiti kur nori...

 

       Vokiškasis, itališkasis, lietuviškasis fašizmas pasitarnavo tik šių šalių prekių eksportui, valstybės rūpestingai saugojo savus monopolistus nuo nuostolių. Įdomu, gal Sąjūdžio utopistai, gaivindami smetonmečio idealus, pamiršo tarpukario Kauno „slobodkes“ ir „brazilkas“, pamiršo fanatišką neapykantą lenkams, pamiršo, kuo vokietmečiu virto popierinė lietuvių tolerancija žydams? Smetonos režime buvo užkirsti visi keliai kurti pilietinę visuomenę, piliečių sąmoningumo sąskaita lobo bankininkai ir fabrikantai. Tiesa, daugumai parapinio mąstymo kaimiečių tais laikais nieko netrūko – jiems pakako įsisenėjusio režimo, kuriuo sekė kaip kvailos avelės.

 

       Prieš keletą metu išleista knyga apie koncentracijos stovyklas tarpukario Lietuvoje rodo, kad Smetona nemenkiau nei kiti diktatoriai mokėjo „tvarkytis“ su savo politiniais priešininkais. Ar tai nėra dar vienas spyris į minkštą vieta aksominio režimo gynėjams?

 

       Pollux: Omenyje turbūt turi 2007 metais išleistą jauno istoriko Modesto Kuodžio studiją „Varniai, Dimitravas, Pabradė: koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklos Lietuvoje 1927–1940 m.“ Joje yra įdomių dalykėlių. Pavyzdžiui, aiškiai parašyta, lietuviškos koncentracijos stovyklos atsirado kartu su šalies nepriklausomybe, t. y. lietuviai pirma įsisteigė konclagerius, ir tik tada buvo priimti į Tautų Sąjungą (pirmieji lietuviški konclageriai įkurti 1920 m. spalio 8 d. Steigiamojo Seimo posėdyje krikščionių demokratų lyderio Mykolo Krupavičiaus siūlymu, Lietuva į tautų Sąjungą priimta tik 1921 m. rugsėjo 22 d.). Taigi vokiškų konclagerių tėvas buvo Hitleris, rusiškų – Leninas su Stalinu, o lietuviškų – Mykolas Krupavičius, Kazys Grinius (tuometinis ministras pirmininkas) ir Antanas Smetona.

 

       Varniuose per visą stovyklos gyvavimo laikotarpį buvo įkalinta apie 1000 asmenų, Dimitrave – apie 500, Pabradėje – apie kelis šimtus. Autorius pripažįsta, kad dauguma lietuviškuose konclageriuose uždarytų žmonių buvo už politinę veiklą bausti asmenys. Ir apie tai buvo tylima. Cituoju: „Per keturiolika metų trukusį autoritarinio režimo laikotarpį koncentracijos stovyklos su pertraukomis veikė beveik devynerius metus, tačiau net pagrindinėje to meto legalioje spaudoje tepasirodė vos keletas arba labai glaustų ir atsargių, arba propagandinių straipsnių šia tema“.

 

       Ši nemaloni tiesa nutylima ir dabar. Cha, įsivaizduok V. Landsbergio straipsnį didžiule antrašte „Lietuvoje per mažai nepriklausomybės“, kuriame jis kviestų atkurti konclagerius...

 

       Bet grįžkime į šiuos laikus (t.y. naująjį smetonmetį). Konclagerių dabartinėje Lietuvoje nėra (na, jei neskaičiuosi Pravieniškių ir Ruklos). Visi aria nuo skambučio iki skambučio, alina save, tačiau daro tai savo noru. Gal tai ir yra laisvė?

       Castor: „Darbas išlaisvina“ – tai buvo hitlerinių ir stalininių konclagerių šūkis. Jis išliko ir šiuolaikinės sistemos sraigtelius gaminančioje visuomenėje. Dar įdomiau, išliko fanatiška neapykanta tiems, kurie nesusivilioja kapitalistinėmis darbo dogmomis. Štai prieš kelias savaites žiniasklaidos rykliai – „Lietuvos ryto televizija“ – rodė rasistinę laidą, kurioje čigonai (romai) buvo įvertinti kaip socialinė problema. Jie neva nieko nedirba, bet gauna pinigų, kuriuos uždirbame mes. Iškart prisimeni „Šindlerio sąrašą“ ir visas tautines bei socialines nacių problemas, visus tuos, kuriems darbas suteikė transcendentinę laisvę nuo kūno ir nuo gyvenimo.

 

       Čigonų problema – tik vienas iš visuomenės „švarinimo“ simptomų. Čigonai – tik tingios žuvelės, kurias neoliberalų plačiai taikomas socialinis darvinizmas yra pasmerkęs pražūčiai. Jei buržujams reikia saugumo – aukojami čigonai, valkatos, neformalai. Jei jų kolegoms konservatoriams ir kitiems nacionalistams reikia tautinio grynumo – aukojami homoseksualai, kitataučiai, kitų rasių žmonės.

 

       Šita tvarka niekuo nesikeičia nuo fašistinės, kuri siekė savitai spręsti kylančias problemas – išstumti arba sunaikinti „ordnungo“ pažeidėjus. O plėšrieji kapitalistinio okeano rykliai, firmos ir bankai yra budriai saugomi – jie įrašyti į globalinio kapitalizmo raudonąją knygą. Kol klestės tautinė valstybė ir patriotizmas, tol neišnyks nei tas spekuliantų zoologijos sodas, nei jo dvoko keliama finansinio klimato krizė.  

 

       Pollux: Neonacistine ideologija persismelkes Lietuviu tautinis centras su Ozolu priešakyje bando mums įpiršti istorines paraleles tarp šiandienos ir 1939 metų (šių metų rugpjūčio 23-osios ultranacionalistų mitinge jie gąsdino, kad Lietuvoje pasikartos 1939-ieji, t.y. neva ateis rusai ir vėl mus okupuos). Ką labiau primena šiandieninė Lietuvos situacija: 1939-uosius ar 1926-uosius?

 

       Castor: Taip ir pamaniau po šių seimo rinkimų: atėjo 1926-ieji... Tik be fašistuojančių studentų eitynių Laisvės alėja (priminsiu: 1926 m. lapkričio 21 d. įvyko ultradešiniųjų Kauno studentų susirėmimai su policija, tiesiogiai prisidėję prie 1926 m. gruodžio 17 d. valstybinio perversmo) ir be karininkų pučo. Nors neonacių eitynės ir buvo, bet, sakyčiau, įvyko eilinis tautininkų ir liberalų perversmas apkvailinto ir įbauginto senojo elektorato (t.y. „megztųjų berečių“) rankomis. O kaip kitaip? Juk bankininkams ir Liūtui negalima prarasti pinigų, laisvosios rinkos rykliai nepakęstų socialinio teisingumo. Reikia išlaikyti valdžios svertus.

 

       Manau, kad pilietiniai judėjimai ir aktyvistai šiai valdžiai baisesni nei rusai. Juos reikia kaip tuos smetonmečio revoliucionierius – pif... paf... arba į konclagerį. Tikiu, kad valdžia neišsilaikys, jei žmonės nesusiverš diržų, o ims reikalauti pilietinių ir socialinių saviraiškos laisvių.

 

       Bėda ta, kad iki šiol didžiosios mūsų nelaimių priežasties visi ieško sovietmetyje. Dešinieji politikai, inteligentai ir šiaip fanatikai nuolat kalba apie Rusiją kaip apie tūkstantmetį demoną, savo pragariškais fliuidais teršiantį mūsų rūtų darželį. O gal mūsų nelaimių reikėtų ieškoti kitur, kad ir toje pačioje autoritarinėje prieškario santvarkoje?

 

       Kaip galvoji – ar megztųjų berečių laikai jau baigėsi? Ar dabartiniai propagandiniai minėjimai su visomis „Sovietinėmis pasakomis“ („Soviet Story“) nedvokia nostalgija ir naftalinu labiau, nei sovietmetis ir megztosios beretės?

 

       Pollux: „Soviet Story“ žiūrėjau – nieko ypatingo, gerai sukurptas propagandinis filmukas, kuriame dėl apgalvoto montažo net susidaro įspūdis, kad sovietai ir naciai kartu žygiuodavo kariniuose paraduose. Apie Sąjūdžio minėjimus, kurie kartais primena KPSS suvažiavimus, o kartais – nacionalsocialistų mitingus su deglais, jau tiek prikalbėta, kad net koktu. Geriau pasakysiu savo nuomonę, kodėl dabartine šalies padėtimi nepatenkinta dauguma Lietuvos gyventojų.

 

       Atsakymas paprastas. Todėl, kad nei viena politinė Lietuvos jėga nežiūri į priekį, o dirsčioja atgal. Sąjūdžio konservatoriai siekia atkurti žilą smetonmetį, tačiau gauna kritikos strėlių iš visų pusių: „megztosioms beretėms“ ir ultradešiniesiems atrodo, kad to smetonmečio – per mažai, o kairiuosius socialinius judėjimus vimdo net paminėjus Smetonos pavardę. Socialdemokratų nomenklatūrščikai dairosi į sovietmetį ir neva stengiasi išlaikyti tuo metu buvusias socialines garantijas „liaudžiai“. O naujieji kapitalizmo apologetai liberalai apskritai trumparegiai, jie nieko nemato, tik savo kišenes.

 

       Vis dėlto reikia akcentuoti, kad bendrąją šiandieninės Lietuvos padėtį nulėmė prieš 20 metų suformuluotos retrogradiškos Sąjūdžio idėjos atkurti idealų smetonmetį. Deja, tobulo smetonmečio atgaminti nepavyko. Lietuva tapo kažkokiu pusgaminiu – pusiau tautine valstybe su globalaus kapitalizmo priemaišomis. O tuo nepatenkinti visi: vieniems smetonmečio per mažai, kitiems – per daug.

 

       Tačiau smetonmetis turėjo ir teigiamų pusių. Na, bent vieną. Kaip nekeista, jis pasižymėjo ir turtinga socialinių kovų istorija: visuotiniai valstiečių streikai, pasikėsinimai į valdžią uzurpavusius „aksominius“ fašistus... Ko galėtume pasimokyti iš trečiafrontininkų apdainuoto paprasto Lietuvos berno, kuris spaudžia kumščius ir ruošiasi sukilti?  

 

       Castor: Mokytis galima ne tik iš trečiafrontininkų, bet ir iš tarpukario aušrininkų, iš rašytojo Kazio Borutos, Martyno Gudelio, jų kietos ir bekompromisinės pozicijos bet kokių valdžių atžvilgiu. Pirmiausiai – nepasiduoti jokiems tautiniams-nacionalistiniams-fašistiniams sentimentams ir mylėti gyvenimą – kovingą, audringą, bet laisvą. Nevalia miegoti ar kedenti plunksnas, kai vyksta visuotinis sąmoningųjų sukilimas prieš galinguosius. Organizuotis, organizuotis, organizuotis, knistis po sutrešusio ir niekam nebereikalingo valstybės medžio šaknimis ir vėl visiems pražysti milijonais žiedų didžiojoje pasaulio pievoje.

 

       balsas.lt, 2008 11 14

 

Komentarai  

 
0 # Castor&Pollux. Sąjūdžio Lietuva – nevykęs smetonmečio atkūrimo projektasleon Y-m-d H:i
aaah, koks geras
 
 
0 # nuomonėcenturionas Y-m-d H:i
Varniuose per visą stovyklos gyvavimo laikotarpį buvo įkalinta apie 1000 asmenų, Dimitrave – apie 500, Pabradėje – apie kelis šimtus...


Gaila, du pabėgo...
 
 
0 # klausimas ekspertamsaaa Y-m-d H:i
" Taip, buržuazija auga, skečiasi ir lapoja kaip tikras besotis baobabas, ir tai vyksta jau šimtmetį."

O kas, pagal C and P, yra buržuazija šiandien? Apibrežkite sąvoką, duokite pavyzdžių.
Negi žmogus, turintis savo nuosavą verslą, kuriantis darbo vietas ir reikalaujantis, kad darbininkas jį atlikti tinkamai, pagal darbo užmokestį, yra buržujus, nes jo reikalavimas,ka d fizinis subjektas atliktų savo pareigas, yra išnaudojimo forma?tai kokio velnio visi dirba?
 
 
0 # "free love"lyrikas b. Y-m-d H:i
sako, kad "po laiko - visi kytri".
kazkodel tik vienas... jo, protingu - vienetai!
tiesa, buvo toks zemaitis juozas, ne tik isanalizaves, bet ir apdainaves vadinama postkomunistini buvi. dabar kazko pritiles.
smetonmecio neatkursi: dvidesimto amziaus pradzioj gudziame lietuvos kaime dar buvo visisku primityvu, girdete negirdejusiu nei apie tautiskuma, nei valstybe, nei socialia/libera lia ukio politika. sovietmecio ir "vakarietiskas" PANEKONOMIZMAS ir tuos suzombino i raga.
kas, is esmes, yra ekonomika? max weberiui - protestantiskas moralizmas, freudui - paranojinis ekskrementu "privatizavimas ", derrida, baudrillardui - simuliakrines "markso smeklos" (kurios nera vien tik pejoratyvas - keiksmazodis).. . man, senstanciam ir suvaikejusiam (dar vaikysteje) - ir viena ir kita plius nusmegeninimo masinos (kuri yra smegenyse, kuri yra pacios smegenys)[progr aminis] darbas.
humanitarai vs technokratai, lyrikai vs fizikai, filosofai vs fluxai... nezinau kada prasides tas ARMAGEDONAS, nezinau ar jis bus kruvinas... virtualus, high tech...
ludistinis! sudauzysiantis visus kalkuliatorius, masinas, gargarus...
stai ko truko sajudziui, prasidejusiam tikru de-lyriku marsu (smetonines "vertybes" atejo veliau, kai zalieji susilankste palapines prie snieckaus AT)
 
 
0 # o tempore,o morestaip, o, taip Y-m-d H:i
Kasparai, Poluksai, kodel NE ZODZIO nepasakete apie ...Noimano ir Zaso byla...???? Pirmoji byla Europoje.beje, nacistus teise fasistai.hahaha haah :-)))))))
 
 
0 # ...Edgaras Y-m-d H:i
Daug pelesio ant smegeneliu, tikrai daug :-)
Oho, verslininkas (burzujus) yra zmogus. O jam vergaujantysis - jau kazkoks fizinis subjektas. Pavarai... Tokie isnaudojimo santykiai nera savaime susikloste ar issivyste kaip geriausia ir produktyviausia zmoniu darbo forma. Tai tera iteisinta istatymiskai, t.y. visa tai yra apibrezta visokiomis teises normonis. Jei dar pasakytum, kad vadovavimasis kazkokia teise yra didelis zmoniu pasiekimas, tai tas pelesis tikrai ne tik ant smegeneliu yra, bet ir giliai i jas isiskverbes :-)
 
 
0 # pelesiui,dengia nciam akisaqqqaaa Y-m-d H:i
Isnaudojimas?Ta da nemaza dalis pasaulio vergauja :-)

Aisku,vieni darbdaviai linke isnaudoti,isspa usti paskutinius prakaito lasus, lupa 9 skuras is darbuotojo, taciau - ar visi?Jei kalbat apie "prakaito krautuves" - taip,pritariu,b et nei as, nei mano dauguma draugu,dirbanci u privaciame sektoriuje nesijauciam isnaudojami.ana iptol, darbo santykiai labai silti ir be jokiu "isnaudojimo" formu.Net juokingai skamba pasakymas isnaudojimas.Ne gi samdomieji darbuotojai,pra eje konkursa, savo srities specialistai,ne riasi sau ant kaklo kilpa ir leidziasi ikinkomi i vergoves pancus?.It ukio jauciai.Nejuoki nkit.Tai,po velniu, kam tada isvis darbas,kam privatus sektorius?Ar jus norite, tarkim, valstybes reguliuojamos rinkos ( o ju tai budingai kairiesiems), o gal savanoriskais principais paremtos rinkais ( iskyla klausimas - kam ta rinka bus reguliuojama,ko kia istatymine baze).bekit is sios visuomenes i miska - ten nebus jokio isnaudojimo.tur but per daug Markso prisiskaitet.) nereikia absoliutinti visko.Pasidomek ite darbo santykiais Lietuvoje - kiek vergaujanciu zmoniu?pagal Jus - visa Lt yra darbo vergu,kapitalis tams burzujams nuvorisams tarnaujanti visuomene.Baudz iauninku tauta.Argi taip? jei tai - jus ne laisvas.
 
 
0 # ...Edgaras Y-m-d H:i
Reiktu sukalbeti maldele uz paklydusias (suklaidintas) samones :-)
Vergoves nesuprask tokios, kaip ji buvo anksciau. Niekas dabar neplaka su bizunais ir nevaro prie darbo. Yra ir kitokiu priemoniu, apie kurias net nepagalvoji kaip apie prievartines. Atlyginimas butent tokia priemone ir yra.
Beje, kazka minejai apie rinkas. Jokiu rinku niekam ir nereikia. Dar vienas nereikalingas zmoniu ismislas. Ech, ju tiek daug :-)
 
 
0 # 3-iam+ Y-m-d H:i
Jūsų komentaras yra nemirtingas. Jo tekstą reikėtų iškalti ant Laisvosios rinkos instituto durų, ir dar auksinėmis raidėmis!:-)
 
 
0 # kas su kuo žygiavo?Karolina Marksienė Y-m-d H:i
O dabar pasakykite man, superduperanarc histai. Jei sovietai 1939 m. rudeni su naciais nezygiavo, tai su kuo jie tada zygiavo. Cia tikriausiai naciu provokacija?
http://www.youtube.com/watch?v=uDIqzJgZNHM&eurl
 
 
0 # Karolinai MarksieneiC&P Y-m-d H:i
Šiame youtube filmuke matome garsiąją nacių kino kroniką, kurios pradžioje parodyti 1939 m. rugsėjo 22 d. įvykiai Breste. Naciai tuo metu jau buvo užėmę Brestą, tačiau pagal Molotovo-Ribent ropo paktą šis miestas-tvirtov ė turėjo atitekti sovietams. Rugsėjo 22-ąją naciai iškilmingai paliko miestą, tuo pat metu į jį įvažiavo sovietų tankai. Šie įvykiai traktuojami įvairiai (paprastai tai priklauso nuo rusofobijos laipsnio): vieni mano, kad naciai su sovietais surengė bendrą pergalės paradą, kiti - kad sovietų armijos vadai išlydėjo nacių kariuomenę. Bet mes kalbame ne apie nacių kroniką, o apie "Soviet Story".

Filme "Soviet Story" Bresto kino kronikos vaizdai sumiksuoti su sovietų armijos paradais Maskvoje, todėl atrodo, kad naciai ir sovietai kartu žygiavo Raudonojoje aikštėje. Štai ką aš vadinu propaganda.

Ir apskritai šiame filme taip pasistengta parodyti glaudų nacių ir sovietų bendradarbiavim ą, kad nežinantiems istorijos susidaro įspūdis, jog sovietai su naciais niekada ir nekariavo...
 
 
0 # ?kumpupiu patriotas b. Y-m-d H:i
"Jų parėdymu ir buvo absurdiškai atkurta viskas, kas tik įmanoma – nuo plotkelių ir vėliavyčių iki privačių ežerų ir kaimietiškos kultūros".


kaimietiska kultura puikiai randa savo nisa tiek vokietijoj, tiek sveicarijoj, tiek skandinavu ar anglosaksu (rock muzika salyse), isimtis - prancuzija, kur viskas kitsch'iskai subizantinta, o europa mena nebent alpiu ar visiskai izoluotu normandijos (alzaso) kaimeliu architektura...
lietuvos kulturos rakstis ne kaimiska, o "moroziska" kultura, kultivuojama ne tiek siauliu 'gezu', kiek sostines naujalietuviu - 90% sostines "kulturos".
 
 
0 # apie skustuvo briaunassvarstytojas b. Y-m-d H:i
"Filme "Soviet Story" Bresto kino kronikos vaizdai sumiksuoti su sovietų armijos paradais Maskvoje, todėl atrodo, kad naciai ir sovietai kartu žygiavo Raudonojoje aikštėje. Štai ką aš vadinu propaganda."


vaiksciojimas be apsauginio tinklo ant auksciausios trapecijos... (?)
siaip komuniagos yra geris. kol jie nepraso proletariato diktaturos...
siuo metu daugelio saliu komunistuojanty s yra perziureje savo doktrinas, pasmerke bolsevizma-stal inizma, sekmingai oponuoja demokratiniams rezimams.
johaidy, ziuganovo komunistai - vieninteliai putino oponentai rusijoje!
taciau, bet kokia bolsevikuciu rebilitacija ("rebilitacija" )... na, kam tas "oportunizmas", kolegos?
reikalaukime niurnbergo bolsevikams ir uzmegskime diplomatinius santykius su ziuganovu.
 
 
0 # ...b. Y-m-d H:i
"Filme "Soviet Story" Bresto kino kronikos vaizdai sumiksuoti su sovietų armijos paradais Maskvoje, todėl atrodo, kad naciai ir sovietai kartu žygiavo Raudonojoje aikštėje. Štai ką aš vadinu propaganda."

tiesa sakant galima ir kitaip suprasti c&p minti. pavyzdys, tik, yra ne visai vykes. kodel nepaieskojus tinkamesniu?
 
 
0 # >C&PKarolina Marksienė Y-m-d H:i
Ar traktuosi, kad tam tikras organas nestovi, ar kad jis graziai kabo, bet rezultatas bet kuriuo atveju bus tas pats. Todel rusofobija, germanofobija ir visi kiti kabokiniu pseudointelektu alu megiami zodeliai procesams itakos neturi, nes istorija yra tokia kokia yra.
 
 
0 # antiburžujiškas pasiūlymas1349 Y-m-d H:i
Mūsų šaunieji aktyvistai vietoje to, kad vartotų buržujams milijonus kraunantį ir darbo žmonių prakaitu atskiestą alų, galėtų pereiti ant tikrų autonomistų romų gaminamo produkto - šyrkos.
 
 
0 # Žulikai paėmė valdžiątikras lietuvis Y-m-d H:i
Straipsnyje prasismelkia noras iškelti TSRS gyvenimo sąlygas,kurios, deja,buvo ne idealios. Todėl 1990m.žmonės nuėjo ieškoti geriau.Kas kita,kad valdžią paėmė žulikai ir to geriau nebuvo gauta.
 
 
0 # psdvl Y-m-d H:i
tuojs C&P pasididins i C&P&Bac:-)
 
 
0 # Didžiausia eurolietuviško patriotizmo paslaptisTikras eurolietuvis Y-m-d H:i
"Jei sovietai 1939 m. rudeni su naciais nezygiavo, tai su kuo jie tada zygiavo. Cia tikriausiai naciu provokacija?"

Aš vieno niekaip nesuprantu.

Na, tarkim, žygiavo kartu, ir ne tik 1939 m. rudenį, bet ir 1940 m. pavasarį, ir 1941 m. vasarą, ir... Bet juk reikia pasižiūrėti, SU KUO sovietai žygiavo.

O žygiavo jie kartu su: 1) Lietuvos išvaduotojais;
2) geriausiais lietuvių tautos ir Lietuvos valstybingumo draugais, kariniais ir politiniais Lietuvos valstybės sąjungininkais;
3) lietuvių tautos didvyrių (a le Lileikis, Semaška, Baltūsis ir šimtai kitų) ginklo broliais ir karo vadais;
4) kovotojais už: krikščionišką Europos civilizaciją; demokratiją; privačią nuosavybę ir laisvąją rinką; prieš žydų ir negrų valdžią/už toleranciją ir žmogaus teises (pasirinkti pagal partinę priklausomybę, kuris jums labiau patinka);
ir t.t.

Tai, po šimts velnių, kas čia gali kompromituoti sovietus tikro, progresyvaus ir valstybiškai mąstančio Lietuvos piliečio akyse? Tai, kad sovietai žygiavo kartu su tokiais puikiais žmonėmis?!

Suprasčiau, jei tikri eurolietuviai darytų dėl šito kokius nors priekaištus naciams (tipo, "kam jūs žygiavot su tais žydais, negrais ir ruskiais-rasist ais"). Bet dabar...
 
 
0 # jokios čia paslaptiesKarolina Marksienė Y-m-d H:i
Tikri eurolietuviai pasiskirstę į dvi stovyklas uoliai vieni kitiems įrodinėja, kad kuris nors šūdas - rudas ar raudonas - yra geresnis už kitą arba bent jau nėra toks blogas. O tikri lietuviai supranta, kad šūdas iš principo geru būti negali, todėl nekenčia abiejų jų vienodai.
 
 
0 # ne uz tuos, nei uz tuosKarolinai Marksienei Y-m-d H:i
Tai jūs tamsta anarchistė, nes anarchistai nei už rudus, nei už raudonus.
Kaip Marksienė tikriausiai žinot kaip Leninas pasakė apie anarchistus:ger i pakeleiviai, bet tik iki pirmos kryžkelės (čia kovoje prieš buržuaziją), tai va, ir anarchistai taip galvoja apie raudonuosius:-)
 
 
0 # mauči, bobaTautininkas Visgėra Y-m-d H:i
Mauči, boba, tuoj gauni į zūbus! Bliuznys ji čia man ant Lietuvių Tautos! Tik tokios kaip tu ruskės obamistės komuniagiškom pavardėm nekenčia Lietuvos išvaduotojų ir Lietuvių Tautos vyresniųjų brolių, o visi tikri Lietuviai net gūdžiausiais sovietinio genocido metais saugojo jų atminimą švenčiausiose savo širdžių kertelėse, greta katalikų tikėjimo ir spirituotų gėrimų! Atminkit, tolerastinės viedmos ir visi kiti antifašistiniai biesai - danguje ir žemėje trys liudija Lietuvių Tautos didybę, ir tie trys yra šv. Popiežius, šv. Adolfas ir šv. Degtinė! Dabar ir visados, ir per amžių amžius, heil!

______________________________________________________
Už Lietuvą iki dugno!
 
 
0 # Kuo pats kvepi, tuo ir kitus tepiKarolina Marksienė Y-m-d H:i
Ar ne? Kalbėdama apie šūdus turėjau omenyje bet kokį ekstremizmą apskritai. Bet jei tu nori, tai galiu ir anarchistus išskirti - jie kaip mažas juodas šūdelis. Jis taip šlyščiai smirdi, kad norisi kuo greičiau užkasti jį giliai giliai.
 
 
0 # Tautiškos eilėsTautininkas Visgėra Y-m-d H:i
Mums už Lietuvą gardu
Netgi šūdas nuo grindų!
Ypač jei prie šūdo turim
Degtinaitės iš grūdų!

Vo taip va, boba! Todėl mauči!

______________________________________________________
Už Lietuvą iki dugno!
 
 
0 # Čia tipo fluxus?1349 Y-m-d H:i
O gal naujas Diržio perfomansas?
 
 
0 # neohaikuivanas Y-m-d H:i
komunistas
as esu
ir visiems
bybius ciulpiu
 
 
0 # posthaikutautvydgalaitis Y-m-d H:i
neonacis
aš esu
bybį dėjau
ant visų

Šitaip daug geriau. Ir iš politinės pusės, ir iš poetinės. Kur jums, kamuniakos, su mumis lygintis.
 
 
0 # haiku poemavaidila vaidilas Y-m-d H:i
šimtas
gramų
ir silkė

skusta galva
bomberis
dr. martens

trotilu
už tave
lietuva

sieg
heil
hitler

šimtas
gramų
ir silkė

galvą
skustą
skauda

nes vėl
rytas
išaušo
 
 
0 # jakshemashvel ivanas Y-m-d H:i
komunistai -
vaikai kurvu
visi smegenais
ispistaais.

jei tik galetu
lenino biby
nupistu
ir vienas kita
dar karta ispistu
 
 
0 # kritusiems prie smuklėso apverk lietuva karžygius savo Y-m-d H:i
patriotai pagirioti
ilsis atliekom užkloti

kiltų jie į laisvės kelią
ale skustą galvą gelia

buvo vakar daug pilstuko
iki pat žalių stribukų

grįžtant vakare pas mamą
paklaidino juos obama

..................

rado savąją tėvynę
ne tiurmoj tai savartyne
 
 
0 # ***poetas Y-m-d H:i
Tikras slam poetry:-) linksmai cia
 
 
0 # hmishkasena Y-m-d H:i
ale as niekaip nesuprantu, kodel buti savo salies patriotu cia yra... hm..na kaip ir nelabai gerai ? :/. o va pvz atsiliepti teigiamai apie buvusi totalitarini rezima, prazudziusi milijonus - reikalas rimtas, teisingas ir reikalingas O_o. mano laikais zodis anarkyja reiske kazka kitka matyt:sad:. nespeju su gyvenimo ritmu nakui :sad:
 
 
0 # slam tesiantsnobvju Y-m-d H:i
neonaciai kepa pyragą

visiems žada - pats gardžiausias bus

tik kažko taip pilvas velias

pažiūrėti tai gražu, bet...

Tinka ne vien neonaciam :>