Skvotų ir autonominių erdvių dienos 2008 m. balandžio 11-12 d.
aktyvizmas

Skvotų ir autonominių erdvių dienos 2008 m. balandžio 11-12 d.


        K
vietimas

       2008 metų balandžio 11-12 dienomis (penktadienį ir šeštadienį), ginant laisvąsias erdves ir antikapitalistinę kultūrą, mes kviečiame surengti dviejų dienų demonstracijas, tiesioginio veiksmo ar viešąsias akcijas, gatvės vakarėlius, skvotavimo akcijas.

Per šias dvi dienas mes norime parodyti autonominių erdvių ir skvotų svarbą bendrame Europos politinio judėjimo kontekste. Mes norime sukurti naujus bendradarbiavimo ryšius ir padidinti solidarumą tarp skirtingų autonominių projektų. Mes norime susipažinti su naujais žmonėmis ir naujomis kovomis bei paremti autonominių erdvių kūrimąsi ten, kur jų anksčiau nebuvo. Žingsnis po žingsnio, mes bandysime nugalėti tą represijų bangą, kuri neseniai mus visus užgulė.
      Mes raginame rengti decentralizuotas autonomines akcijas, labiausiai tinkančias vietinėms sąlygoms.

            Mes esame visur…

 Per amžius žmonės naudojo skvotus ir autonomines miesto ar kaimo erdves, kad patys galėtų kontroliuoti savo gyvenimus. Tai instrumentas, taktika, praktika ir būdas žmonėms tęsti savo kovą. Dešimtmečiais Europos skvoterių judėjimo dalyviai kovojo prieš kapitalizmo vystymąsi, prisidėdami prie vietinės kovos su naikinimu; teikdami alternatyvas komercinei vartotojiškai kultūrai; kurdami socialinius centrus ir ekonominius santykius už bendros išnaudojimo ekonomikos ribų. Skvotai teikė nehierarchinio organizavimo bei tarptautinio solidarumo ir patirties keitimosi ryšių kūrimo pavyzdžių. Šie ryšiai, sulaužydami socialinę kontrolę ir sukurdami laisvąsias erdves, kur žmonės gali gyventi už „įprastinio normalumo“ ribų, pakeitė ne vieną gyvenimą.

Be to, tokios vietos užtikrina susitikimų ir projektų pagrindą, ardomosios kultūros kūrimąsi ir plitimą, taip pat ne piniginį prekių, resursų ir žinių keitimąsi, naujų gyvenimo būdų eksperimentus, kolektyvius debatus, medžiagų perdirbimą ir namų statybas, žemės ūkio veiklą, nepriklausomos žiniasklaidos kūrimąsi.

Ar tai būtų miesto skvotai ar pirkti, nuomojami arba naujai pritaikyti gyventi plotai, atkurti fabrikai ar pačių žmonių pasistatyti namai, visos šios vietos yra prieglobstis sukilėliams ir nusikaltėliams, vargšams ir benamiams, radikaliems aktyvistams, nelegaliems imigrantams. Šie socialiniai centrai yra svarbūs mums kaip judėjimo už socialinius pasikeitimus dalis.

 

       Visoje Europoje vyriausybės imasi represinių veiksmų

 Jie puola jau seniai žinomas vietas, tokias, kaip Jaunimo Namas (Ungdomshusets) Kopenhagoje, Kiopi Berlyne, EKH Vienoje, Odos Gamykla Dižone, užskvotuoti socialiniai centrai Londone ir Amsterdame, Ifanet SalonikuosePrancūzijoje po kampanijos prieš įstatymą apie pirmąjį darbo kontraktą ir protestų bei akcijų bangos prezidento rinkimų metu skvotai tapo pirmaeiliu vietinės policijos taikiniu. Vokietijoje prieš didžiojo aštuoneto susitikimą daugelis autonominių erdvių buvo atakuotos ir apieškotos. Ženevoje ir Barselonoje valdžia pabandė padėt galą dviems seniems skvotams - ,,tvirtovėms”. Nepaisant to, kad kai kur vis dar įmanoma užimti tuščiai stovinčius pastatus, kitur tai jau traktuojama kaip nusikaltimas. Kaime gauti žemės tampa vis sunkiau, ir ekologinės komunos susiduria vis su didesniu skaičiumi problemų, susijusių su įstatyminėmis higienos normomis, saugumo normomis, teritorijos ,,subuaržuazėjimu” viduriniosios klasės ir turistų labui. Visoje Europoje nepriklausomai kultūrai iškilo pavojus.

Prieš keletą mėnesių mes stebėjome gatvės kovas Kopenhagoje ir solidarias pasipiktinimo akcijas visoje Europoje dėl Jaunimo Namo iškeldinimo. Šie įvykiai ir keletas kitų susidūrimų parodė mums tarptautinio solidarumo svarbą.

Mes esame motyvuoti to paties jausmų sprogimo, mes jaučiame tą patį kraujo virimą, susiduriame su bendru represuojančiu priešu ir esame kartu, nepaisant sienų ir kitų kliūčių, apjungti mūsų noro sukurti lygybės ir asmeninio apsisprendimo pasaulį. Kaip skirtingos ir nepavaldžios nesulaikomos laisvės oazės mes norime ir toliau veikti solidariai su kitais ir sustiprinti mūsų tarptautinius ryšius, nepriklausomai nuo to, kiek kilometrų mus skiria.

 

       Kiti klausimai

 Taip pat per šias veiksmo dienas mes norime organizuoti ir inspiruoti diskusijas įvairiais klausimais, parodyti įvairias įmanomas galimybes ir skirtingas strategijas, sukurti galimybę apsikeisti patirtimi. Pavyzdžiui, štai ką norėtume aptarti:

:: kaip mes suprantame ,,autonomines erdves” ir ko iš jų tikimės? Koks yra jų vaidmuo imantis radikalių socialinių pasikeitimų? Kur jos yra “alternatyva – konfrontacija” skalėje?  

:: apsikeitimas informacija apie įvairių įmanomų dalykų, vykstančių ir galinčių vykti autonominėse socialinėse vietose, diapazoną; produktų gaminimosi ir paslaugų teikimo; žinių keitimosi, ypač tarp miesto ir kaimo. 

:: apsikeitimas patirtimi apie tai, kaip kas kur kolektyviai gyvena, ką veikia, kaip bando kurti alternatyvią ekonominę keitimosi sistemą ir spręsti iškylančias problemas

:: apsikeitimas patirtimi apie įvairius būdus užimti pastatus visoje Europoje: legalus patalpų užėmimas, DIY-statybos, kolektyvus pirkimas, nemokami kontraktai…

:: apsikeitimas resursais ir solidarumu tarp įvairių autonominių erdvių naudotojų (realių ir potencialių); jų bendradarbiavimas, žmonės be dokumentų, aktyvistai, keliautojai, miestiečiai, kaimiečiai, smulkieji ūkininkai; įvairūs patalpų panaudojimo būdai; bendruomenės veikla, grupių susirinkimo vieta, gyvenamieji plotai;

:: galimybė sukurti bendrą pasipriešinimo represijoms ir iškeldinimui strategiją.

 

      Kas mes, kaip mes galime bendradarbiauti per šį projektą ir jį įgyvendinti

 Šią akimirką mes esame grupė žmonių, susijusių su įvairiomis autonominėmis erdvėmis visoje Europoje, ir mes nusprendėme pradėti aptarinėti šį kvietimą. Per artimiausius mėnesius mes susitiksime su kitomis grupėmis ir kolektyvais ir sužinosime kaip jie reaguoja į kvietimą ir kaip norėtų prisidėti prie bendrų veiksmų. Viso reikalo sėkmė labai priklauso nuo mūsų sugebėjimo kurti dideles tarptautines veiksmo grupes. Tai reiškia, kad kiekviena(s), panorėjęs/usi prisidėti, turėtų stengtis pradėti idėjos aptarinėjimą skirtingose vietose, kurdama(s) ir platindama(s) įvairią propagandinę medžiagą apie tai, kas vyks jo(s) gyvenvietėje per šias dienas. Taip pat mes norėtume suorganizuoti bendrą suinteresuotų žmonių susitikimą kelių mėnesių bėgyje. Prisijunkite!

Tai yra negalutinis teksto variantas, o įvadinis, skirtas aptarti. Jis buvo pasiūlytas žmonių, susijusių su autonominėmis erdvėmis Europoje. Šią vasarą mes keliavome ir pristatinėjome jį įvairiems kolektyvams. Turint omeny dinaminį pasipriešinimą aplink autonomines Europos erdves, jis gana greitai paplito.

 

       Paruošiamieji susitikimai

 Prancūzijoje, Dižono mieste, šių metų lapkričio 24-25 dienomis autonominėje erdvėje ,,Odos Gamykla” ("Les Tanneries") vyko pirmasis įvairių šalių aktyvistų bendras susitikimas. Tai užskvotuotas socialinis centras, užimtas nuo 1998 metų. Nuolatinės kovos su miesto valdžia dėka, projektas pasiekė tam tikrą stabilumo lygį. Name yra svečių kambarys, koncertų salė, nemokama parduotuvė, infokrautuvė, kolektyvinis daržas, biblioteka ir kt. Susitikime dalyvavo ir žmonės iš Lietuvos, kurie ir pristatys bendros akcijos idėją.

Viskas labai priklauso nuo mūsų sugebėjimo sukurti didelę tarptautinę veiksmo grupę. Bendrai projektas bus realizuotas be kažkokio ,,centro komiteto” ir jį sudarys įvairios decentralizuotos autonominės akcijos. Todėl mes manome, kad grupėms reiktų daryti vietinius susitikimus, kad jos galėtų aptarti įvairias strategijas ir apsikeisti idėjomis, o taip pat aptarti patį šaukimo tekstą bei sugalvoti geriausius būdus paskleisti informacijai apie projektą ir apjungti įvairias vietines iniciatyvas.

 In 2008, squat fortress Europe!

 Daugiau informacijos: http://april2008.squat.net

 Mums reikia daugiau vertimų į kitas kalbas!

         Šiais ir bet kuriais kitais klausimais rašykite mums į: april2008(eta)squat(taškas)net
Tags:

 

Komentarai  

 
0 # asasasas Y-m-d H:i
sasa