Yes men: „Šalin laisvosios rinkos šventumo aureolę!“ (video)
aktyvizmas

yes men fix the world        „Juokingas, naudingas, įkvepiantis“ (Naomi Klein)

 

2009 m. susukta „Yes men“ grupės dokumentinė komedija „Yes men fix the world“ padaužišku stiliumi pašiepia šiuolaikinės visuomenės godumo kultą ir atvirai tyčiojasi iš didžiųjų pasaulio korporacijų. Grupės vyrukai, tęsdami 2004-aisiais pradėtą veiklą, apsimeta aukštas pareigas užimančiais bosais ar valdininkai ir grynu absurdu paverčia paties aukščiausio lygio verslo konferencijas.

 

„Yes men“ grupė – tai du aktyvistai Andy Bichlbaumas ir Mike‘as Bonanno (iš tikrųjų –Jacque‘as Servinas ir Igoris Vamos) bei tūkstančiai savanorių visame pasaulyje, padedančių rengti linksmas antikapitalistines akcijas. Šis kultūros ir politikos aktyvistų duetas, dažnai vadinamas „politinių šelmių porele“, jau pelnė žiūrovų simpatijas Berlyno kino festivalyje ir gavo krūvas prizų Varšuvos, Toronto bei Sietlo kino renginiuose. „Sunday film“ festivalyje žiūrovai jiems plojo atsistoję.

 

Ankstesniojo projekto „vinis“ buvo fiktyvus Pasaulio prekybos organizacijos (PPO, World Trade Organization) portalas. Jį sukūrę ir išpopuliarinę „Yes men“ vaikinai pasinaudodavo kvietimais į aukščiausio lygio verslo forumus, kuriuos pasisakydavo PPO vardu ir taip diskredituodavo šią žudikišką organizaciją.

 
 

Naujojo projekto akibrokštas – fiktyvus „New York Times“ laikraščio numeris 1,2 mln. egzempliorių tiražu. Kaip sako patys „leidėjai“, šis numeris „buvo išleistas toks, koks jis galėtų ir turėtų būti“. Laikraščio straipsniai pranešė apie Irako karo pabaigą, laisvės suteikimą universitetams ir sprendimą praplatinti visus dviračių takelius. 32 puslapių leidinyje paviešintas ir sensacingas įspėjimas apie artėjančią klimato katastrofą. Niujorko gyventojai miesto valdžios vardu buvo įspėti apie gresiančią katastrofą – cunamius bei kitus kataklizmus, – jei nebus imtasi radikalių priemonių prieš klimato kaitą (numeris pasirodė kaip tik prieš COP15 konferenciją Kopenhagoje). Miestiečiai buvo paraginti 2009-ųjų lapkričio 30-ąją „nesibijoti areštų ir imtis globalių veiksmų gatvėse“.

 

 Beje, į fiktyvų laikraščio numerį buvo įtraukta ir daug „tikrų“ straipsnių. Jame pateikti oficialių klimato kaitos komisijų vertinimai, kuriuos ignoravo žiniasklaida. Išspausdinta tikra Kinijos alternatyvios energetikos vystymo programa, tikras tyrimas apie „Deutsche Bank“ vaidmenį investicijose į anglies kasybos pramonę.

 
 

Kita „Yes men“ išdaiga – pasisakymas „BBC World News“ televizijos kanale „Dow Chemical“ korporacijos vardu. Ši korporacija atsakinga už 25 000 indų gyvybes, kurias nusinešė avarija Bhopalo chemijos gamykloje, tačiau per 25 metus taip ir nesumokėjo jokių kompensacijų. „Yes men“ vyrukai oficialiai pareiškė apie korporacijos suformuotą 12 mlrd. dolerių fondą, skirtą nukentėjusių nuo šios avarijos artimiesiems. Tokiu būdu problema buvo atnaujinta, tad „Dow Chemical“ bosams vėl teks aiškintis dėl savo nusikaltimų.

 
 

Dar vieną šunybė buvo iškrėsta „Exxon“ kompanijai. Tarptautinėje kuro gamintojų konferencijoje „Yes men“ šios kompanijos vardu pristatė naują kuro rūšį, pavadintą „Vivoleum“. Naftos magnatams buvo išdalinti produktų pavyzdžiai – žvakės, pagamintos iš „Exxon“ aukomis tapusių žmonių riebalų. Filme vaizdžiai parodoma tokias dovanas gavusių bosų reakcija.

 
 

Panaši akcija buvo surengta ir prieš „Haliburton“ korporaciją. Šios kompanijos vardu „Yes men“ reklamavo savo naują išradimą – sandarią „Survivalball“ kapsulę, į kurią įlindę stambiojo verslo atstovai galės apsisaugoti nuo klimato kaitos pasekmių. Gaminį pristatė tūlas Florianas Osenbergas (nacių mokslininkas).

 
 

„Yes men“ vyrukai nevengia ir kalbų, kurios kartais sukelia masinius neramumus. Andy Bichlbaumas prisimena, kaip jie rėžė kalbą Naujojo Orleano gyventojams, prisistatę jiems JAV vyriausybės atstovais: „Stebint valstijos gubernatoriui ir miestų merams, mes pažadėjome kompensacijas nukentėjusiems nuo Katrinos uragano ir paskelbėme socialinių būstų statybos pradžią.“ Be to, aktyvistai labai mėgsta informuoti JAV visuomenę apie indėlių grąžinimą iš žlugusių bankų. Po tokių pranešimų žmonės puola iš tikro šturmuoti bankų pastatų... ir neretai pasiekia, kad indėliai iš tikrųjų būtų grąžinti.

 

Vos tik gavusi Berlyno žiūrovų simpatijų prizą, „Yes men“ grupė surengė provokaciją ant raudonojo kilimėlio per „BMW Gala“ festivalį, tuo labai nustebindami ne tik „BMW“ vadovus, bet ir buvusį SSRS prezidentą Michailą Gorbačiovą – nuolatinį korporacinių vakarėlių dalyvį.

 

Į klausimą, ar jis niekada nebuvo suimtas, Andy Bichlbaumas paprastai atsako: „Niekada. Bet tiems, kurie nori, kad juos suimtų, mes siūlome užsiregistruoti portale www.beyondtalk.net ir dalyvauti pilietinio nepaklusnumo akcijose.“

 

Visų šių kultūrinių provokacijų tikslas – atakuoti laisvosios rinkos sudievinimo kultą. Linksmos, vėjavaikiškos ir iš pažiūros nekaltos „Yes men“ akcijos iš tikro yra rimta politinė kapitalizmo kritika. Jos nusviedžia šalin korporacijų bosų ir aukščiausių politinių veikėjų aureoles bei apskritai kvestionuoja patį valdžios klausimą.

 

Atrodo, jog „Yes men“ nieko ypatingo nedaro – jie tik labai dažnai taria autoritetingiems šio pasaulio galingiesiems būdingą sodrų „taip“. Tačiau vadovaudamiesi verslo logika ir nuolat kartodami „taip“, jie farsu paverčia ne tik atskirų korporacijų, bet ir viso kapitalistinio verslo strategiją. „Yes men“ teigia, jog jų grupė siekia skatinti žmonių aktyvumą ir savarankiškumą, juk be valdžios ir stambiojo verslo atstovų desakralizacijos neįmanomas joks organizavimasis „iš apačios“.

 

2009 m. vasario 9 d., antradienį, 18:00 val., „ARTotekos“ kūrybinėse dirbtuvėse, A. Strazdelio g. 1, Vilniuje, LUNI rengia kolektyvinę šio filmo peržiūrą bei aptarimą.

 
Parengė dp
2010 02 04

 

Komentarai  

 
0 # atsibodoanarchistas Y-m-d H:i
Mane labai užkniso laisvosios rinkos demonizavimas. Arba jūs kalbate ne apie laisvą rinką, o kažką visai kitko arba jūsų mintyse yra kažkokia didelė loginė klaida.

Kaip jūs įsivaizduojate laisvą anarchistinę visuomenę kurioje nėra laisvos rinkos?
Kas tai? Planinė ekonomika? Pinigų uždraudimas? Dar kažkas???...
 
 
0 # prie to pačioanarchistas Y-m-d H:i
Noriu įspėti dėl savo požiūrio į laisvą rinką:
mano nuomone (ir daugelio kitų rinkos anarchistų), šiuolaikinės korporacijos iškilo dėl valstybių intervencijos į ekonomiką proteguojant sau palankias verslo struktūras ir taip iškreipiant rinką (pradedant bankais, monetarinėm sistemom, subsidijavimu).
 
 
0 # prie to pačioevaldas Y-m-d H:i
gali ir anarchistu pasivadinusio paklaust:
Kaip tu įsivaizduoji laisvą anarchistinę visuomenę kurioje YRA laisvoji rinka? Kas tai? Ekonominė vergija? Turčių rojus? Dar kažkas???...
 
 
0 # EvalduiPeliukas Mikis Y-m-d H:i
O tai koks diktatorius rinkas anarchistineje visuomenei reguliuotu?
 
 
0 # anarchistai apie laisvąją rinkąen arche Y-m-d H:i
Anarchistai, arba kairieji libertarai, priešingai nei dešinieji anarchistai, arba anarchokapitali stai, pasisako prieš su dalykus:

1) Prieš vadinamąją valstybinę "laisvąją" rinką, tokią, kokia yra dabar. Dabartinė "laisvoji" rinka visiškai priklauso nuo valstybės, yra jos proteguojama ir reguliuojama. Dabartinėje ekonomikos sistemoje dominuoja valstybės ir stambiųjų koropracijų konglomeratas.

2) Prieš vadinamąją "nereguliuojamą " laisvąją rinką, tokią, kurios daug užuomazgų buvo galima pastebėti 1990-aisiais. Tai ekonominė sistema, kurioje dominuoja kriminalinės ir mafijinės struktūros.

Kairieji libertarai (anarchistai) pasisako už tarpinį variantą tarp šių ekonominių sistemų. Anarchistinėje visuomenėje atsisakoma valstybinio reguliavimo, tačiau neperšokama į priešingą karštutinumą - "absoliučiai laisvą" rinką. ("Absoliučiai laisva" rinka - kada sakoma, kad jos niekas nereguliuoja, o iš tikro ją ima reguliuoti tie, kurie turi daugiau pinigų ir galios.) Anarchistai mano, kad palaipsniui atsisakant valstybinio reguliavimo ir įtesinant kolektyvinę nuosavybę, bus pereinama prie kolektyvinio rinkos savioreguliavim o. Anarchistinėje rinkoje nedominuos niekas - nei atskiros valstybės, nei transnacionacin ės korporacijos, nei mafijos klanai.
 
 
0 # reguliavimasanarchistas Y-m-d H:i
Kiek iš istorijos žinau, tai pvz JAV mafija atsirado dėl "sausojo" įstatymo...
 
 
0 # apie tą patįevaldas Y-m-d H:i
Mafija JAv atsirado kartu su italų emigrantais, jeigu ką. Bet tai ne visai į temą.
O šiaip tai jei "viskas priklauso visiems" - tokia P. Kropotkino komunizmo formulė , nežinau kur ta terpė rinkai atsirasti... bet šiaip tai praktiškai sprendžiama problema. Manau pagyvensim ir pamatysim kaip bus.
 
 
0 # apie italus ir bačkąanarchistas Y-m-d H:i
Italai kaip ir dauguma kitų europiečių nuo pat pradžių keliavo į Ameriką ir juos visus apkaltinti mafijos kūrimu būtų labai jau nacistiška.

O dėl "viskas visiems priklauso" tai įsivaizduoju kaip Evaldas pizdyt pasistojęs ant bačkos apie anarchizmą (pagal sugebėjimus) ir byčina vyną budulių sąskaita (pagal poreikius).
 
 
0 # apie tą patįevaldas Y-m-d H:i
niekas nieko nekaltina. Mafija italų - konkrečiai siciliečių organizacija ir į amerikę buvo atvežta. tai tu linkęs įžiūrėt kokią tai kaltę...
O "iš kiekvieno pagal sugebėjimus ir kiekvienam pagal poreikius" tai marksistinė formulė ir palik jau man spręsti reikia man vyno ir bačkos ar ne.
beje į klausimą taip ir neatsakei... O išsikalinėt tai mes visi mokam. Bet jei moki tik tai tai gero tau savaitgalio.
 
 
0 # alohaPimpizmas Y-m-d H:i
"Anarchistai mano, kad palaipsniui atsisakant valstybinio reguliavimo ir įtesinant kolektyvinę nuosavybę, bus pereinama prie kolektyvinio rinkos savioreguliavimo."

Tai vistiek reguliuos kokia tai grupe isrinktuju? Kaip isivaizduojat kolektyvine rinkos savioreguliacija?

"nežinau kur ta terpė rinkai atsirasti... bet šiaip tai praktiškai sprendžiama problema. Manau pagyvensim ir pamatysim kaip bus."
Labai teisingas, tikro anarchisto poziuris. Jei ko nezinau, tai pox yra, pamatysim kaip bus.
Rinkai terpe isnykt negali, nes vistiek vienam pasaulio gale bus vienokiu prekiu, kitam kitokiu. Vistiek turetu but kazkokia globaline organizacija sudaryta is anarchistu bendruomenes nariu kurioje zmones siulytu ten tarkim "kalabybiskiu kaimas atiduoda grudus, mainais noretu gauti medziagos drabuziams". (o gal uztektu tiesiog puslapio internete kur visi savo prekes keltu?) Siaip visiskai neisivaizduoju, pats nesu anarchistas, tad tik speliot galiu, jei kas netingesit atrasykit kaip anarchijos ekonomikos varikli isivaizduojat.
 
 
0 # aloha evaldaiVaginizmas Y-m-d H:i
"O kad prekėmis žmonės keičiasi ir keitėsi be rinkos - faktas.
Pvz., kai dobvanoji - rinka gali neveikt."
Galvok kaip nori, bet jei tai taptu globalia dovanu sistema kazkokia, tai ir dovanu rinka butu. Kas kokias dovanas siulo ir kas kokias dovonas priimtu, ar ka mainais duotu. O gal tu siulai kazka panasaus i siaures korejos cuche? Mazhdaug kiekviena bendruomene turi pati gebet viska pasigamint, o jei neturi galimybiu tegul dvesai kaip padlos?
 
 
0 # :)evaldas Y-m-d H:i
kropotkinas daug rašė, bet rašė apie dalykus kurie yra...
Ir Anarchija.lt rašo apie dalykus kurie yra.
O kad rinka "privalo" būt tai skamba panašiai į tai kad "Dievas privalo būt".
Anarchizmas tai pirmiausia praktika. Anarchizmo praktika - Lietuvoje nėra gausi. Bet Anarchija.lt gyvuoja be rinkos. Žmonės rašo, verčia, piešia, redaguoja be pinigų...
Yra toks Luni - rinkos santykių ten irgi nėra...
Žinau dar kelias organizacijas išsiverčiančias bet to.
Tik nesu tikras ar tai įtikina. Bo jaustukas "blet" labai išraiškingas.
 
 
0 # evalduiJofanizmas Y-m-d H:i
"O kad rinka "privalo" būt tai skamba panašiai į tai kad "Dievas privalo būt"."

??? :DDDDDDDD
1) keistos asociacijos tau kyla :D
2) Jei kazkas kazka siulo, o kazkas kazka ima tai jau yra kazkokios rinkos dalis ir tu gali isvedziot kiek nori, bet jie bus rinkos dalyviai. Ar eina suprast? Nei pinigai, nei kazkokia institucija neprivalo to stebet ar reguliuot, (tada tai tampa laisvoji rinka) visi keicias dovanom su tuo kuo nori ir i tai ka nori, ir jei toks "prekiu" (dovanu) judejimas vyksta, toks reiskinys egzistuoja, tai ir yra rinka.
Kazko kazkam reikia, kazkas kazkam kazka duoda.. vsio jie rinkos dalyviai.

Paaiskinsiu siektiek apie kitokia rinka, gal aiskiau bus. Vat ne prekiu (dovanu), o darbo rinka tarkim. Gali nesurasinet kiek kur yra bedarbiu, gali neegzistuot darbo birzos ir panasiai, bet jei kazkur yra darbo vietos, o kazkur yra bedarbiai ar dirbantys zmones tai jie bus darbo rinkos dalyviai. Ir yra toks dalykas kaip darbo rinkos politika kurios pagrindine mintis yra reguliuto zmoniu uzimtuma, kad visi turetu valgyt. Aisku ir vel gali neigti, kad tokie dalykai anarchijoj neegzistuotu.

"Tik nesu tikras ar tai įtikina. Bo jaustukas "blet" labai išraiškingas."
BLET, Tikrai, kad nelabai itikinamai sneki :-) Sakau paaiskink kaip globaliai veiktu jusu ekonomika. Kaip vyktu zemes istekliu paskirstymas? Nafta, dujos, metalai ir pns? Pirma pasimtu komunus po kuriom butu metalai, o kas liktu iskase duotu kitiems mainai i ka nors ar kaip ? Ka reiktu daryt tiems zmonems kurie kaip jau sakiau siuo metu gyvena kokioj saloj is turizmo pinigu?
 
 
0 # anarchofeminizm o poziuriuanarchofeministas b. Y-m-d H:i
kada baigsis visos sios kalbos apie "globalistini anarchizma"? juokinga. visos iki siol zinomos anarchijos remesi ir remiasi naturiniu zemdirbiu ukiu ir "primityviu" kaimieciu arba miestieciu rinkimu bei medziokle (miestieciai renka industrines atliekas ir ismetama maista) apie kokia ekonomika gali but kalba?
 
 
0 # anarchofeminizm o poziuriuanarchofeministas b. Y-m-d H:i
koks "zemes istekliu paskirstymas? Nafta, dujos, metalai ir pns" po 50 metu nebus nei naftos, nei metalu. kai i globalini resursu ir energijos ciulpimo kelia stojo indija ir kinija, o visi kiti ne per nago juodyma nesitraukia nuo vartojimo, reiskia tik viena dalyka,-- "didysis regreso sprogimas" nevaldomai arteja, nekurkit teoriju, geriau nedirbkit.
 
 
0 # :)evaldas Y-m-d H:i
čia biški įsimaišė triukšmo... Bet ką darysi ligonių pasitaiko. visiem būtų ramiau jei jie nešiukšlintų, bet ką padarysi.
Tai sakai jai yra mainai tai rinka, tiesos tame yra. Bet jei dovanojama ar dalinamasi - tai ne rinka nes mainų nėra. Gėrybių judėjimas nuo dovanotojo gavėjui yra, bet mainų, ne lygiai taip pat kai kokiam nors sunštiniam stalui visi sudeda ką turi ir ima kas ką nori, rinkos čia nėra, nes nėra mainų.
Beje žmonės negyvena globaliai, tai kodėl manai, kad reikalinga kokia tai globali mainų sistema? Tik todėl kad dabar žmonės susigrūdę vietose kur galima užsidirbt pinigų, bet negalima išgyvent, jei nėra rinkos?
 
 
0 # anarchofeminizm o poziuriuanarchofeministas b. Y-m-d H:i
tokia jos prigimtis! "isejimo knygos" dvasia daug anarchistiskesn e, nei visi bakunino rastai kartu sudejus. asketai, dzainistai ir kiti zaliaedziai anarchizme de fakto ir "de jure" -- jau milijonus metu.
kai kurie lietuvos persitvarkymo sajudzio (ypac ankstyvojo laikot.) metodai ir principai a. lt 'generalinei linijai' kur kas naudingesni nei koks nors maskvietiskas anarchokomunizm as ...
 
 
0 # to klausimizmasanarchofeministas b. Y-m-d H:i
visi jusu "klausimai" -- mano dveju darbo metu a.lt komentaruose "atsakymu" registras. t. y. vadovas 'ka daryti' (dar issamiau apie juos raso john zerzan ir insurrectionistai)

yra tik vienas "bet"... yra tu "bet" visas komplektas: ekologiniai, mokesciu (valstybe privers moketi uz ora), militaristinis, geopolitinis ir kt. aspektai.
 
 
0 # izmuievaldas Y-m-d H:i
nežinau, kaip žmonės gyvens, tikiuosi pamatyt...
Gatavų receptų nėra, juos teks pasidaryt. Ką narchizmas siūlo? pirmiausiai tai mest šiukšlynan tai kas netinka, trukdo gyvent - autoritetus, privačią, nuosavybę ir valstybę...Kaip tą padaryt kelių daugybė.
beje sudėtinga čia mums diskutuot to labiau kad painiojas čia visokie anarchoidijotai , kurie suplaka viską į vieną krūvą ur kažkodėl tą savo nesugebėjimą mąstyt anarchizmu, ar netgi feminizmu tai gal baigiam. šiuo straipsniu anarchizmo idėjos nesibaigia.