Anarchosindikalistai Ispanijos mieste subūrė bedarbių asamblėją (video)
aktyvizmas

cnt rota        Ispanijos miestuke Rotoje gyvena 28 tūkstančiai žmonių, iš jų 3 tūkstančiai šiandien neturi darbo. Šis neraminantis faktas ir tai, kad miesto valdžia neturi jokios efektyvios nedarbo problemos sprendimo programos, paskatino anarchosindikalistinę Rotos profsąjungą CNT (Confederación Nacional del Trabajo, Nacionalinė darbo kondereacija) pasiūlyti bedarbiams sukurti asamblėją ir joje ginti savo teisę į darbą.

 

Nuo įkūrimo momento bedarbių asamblėja nuolat auga. Jeigu į pirmą mitingą prie vietinio Nacionalinio užimtumo instituto (INEM) susirinko tik 35 žmonės, tai į trečią jau 100. Į pirmąją demonstraciją, iškėlusią reikalavimus merijai, susirinko 300 žmonių, o po dviejų dienų 400 žmonių užėmė merijos pastatą per municipaliteto tarybos posėdį. Tai privertė Rotos alkaldą (merą) pripažinti savo miestiečių reikalavimus teisingais, nors ir „sunkiai įvykdomais”.

 
 

Daugelio šeimų padėtis tapo nepakenčiama. Bedarbių asamblėja iškėlė tokius reikalavimus:

– sukurti komisiją užimtumo reikalams spręsti ir įtraukti į ją bedarbių atstovus,

– skaidrumas ir galimybė kontroliuoti tos komisijos parūpintas darbo sutartis,

– teisingas viešųjų darbų perskirstymas,

– skirti daugiau visuomeninių lėšų būsimuose municipaliteto biudžetuose visuomeninėms tarnyboms ir darbo vietų kūrimui,

– panaikinti Rotos mieste darbo viršvalandžius.

– reikalauti, kad firmos priimtų į darbą nustatytą minimalų bedarbių skaičių.

 

Pagal CNT biuletenį Nr. 362 parengė Svetimas

2010 02 23 

 

Komentarai  

 
0 # AkivaizduViktoras Butas Y-m-d H:i
Pagrindinė priežastis visokie imigrantai, dirbantys pusvelčiui ir atimantys dauguma darbo vietų iš tos šalies tikrūjų šeimininkų
 
 
0 # bedarbystės priežastyspinčius Y-m-d H:i
Lietuvoje imigrantų nėra, o bedarbystė tuoj pasieks 20 proc. Įsidėmėkit, asilai naciukai...
 
 
0 # KostiaiPeka Y-m-d H:i
Kur suvažiavo " osvoboditeliai" ? Gal į Vilnių ?
 
 
0 # "laisvė"jkshgsjkldfhgsjkldgh Y-m-d H:i
" - reikalauti, kad firmos priimtų į darbą nustatytą minimalų bedarbių skaičių."

Koks idiotiškas komunistinis požiūris nė kiek nepasikeitęs nuo stalino laikų - visi turintys savo verslą (patys susikuriantys sau darbo vietas) yra buožės ir išnaudotojai, kuriuos reiki išbuožinti arba bent jau per prievartą priversti juos ką nors daryti p[rieš savo valią.
 
 
0 # mokesčiaijkshgsjkldfhgsjkldgh Y-m-d H:i
Kažkaip nė viename punkte neradau reikalavimo sumažinti (panaikinti) mokesčius firmoms.
Visuose punktuose pamačiau skundimąsi valdžiai "dėl to, kad ji bloga ir per mažai reguliuoja viešąjį gyvenimą".
Nė viename punkte nepamačiau raginimo bedarbiams tapti atsakingiems patiems už save ir nustoti pasitikėti valstybe.
 
 
0 # >mokesčiaiPeka Y-m-d H:i
"Nė viename punkte nepamačiau raginimo bedarbiams tapti atsakingiems patiems už save ir nustoti pasitikėti valstybe."

Ir nepamatysi.Diži oji dalis Andaluzijos gyventojų senai atsikratė neoliberalios demagogijos.Bej e,ten gyvena labai atsakingi ir laisvi žmonės.
 
 
0 # bltpzdc Y-m-d H:i
Kam spekuliuoti ir meluoti?

http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3020102&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=6282&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=


galima pastebet, kad imigrantu kas metus daugeja, kaip ir daugeja isvaziuojanciu lietuviu...

http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010501&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=3215&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=

Taipogi daugiau zmoniu nustimpa negu prigimdom
 
 
0 # skurdasevaldas Y-m-d H:i
akivaizdūs mąstymo defektai
Kostiai Ispanijos bedarbių kova tai proga pakalbėti apie tai kad Wilno turėtų ir toliau priklausyt lenkams, o Memel - vokiečiams, kad tik niekas anų nebūtų išvadavęs,
o dar vienak žmogučiui pasivadinusiam jkshgsjkldfhgsj kldgh papilstyt savo liberalų mėšla
liūdnas vaizdas