Žaliųjų aktyvistai ragina protestuoti prieš planuojamą Baltarusijos AE statybą (foto)
aktyvizmas

protestas pries baltarusijos ae 0        Lietuva turėtų pasakyti griežtą „Ne“ atominės elektrinės statybai Baltarusijoje prie Astravo, teigia aplinkosaugos organizacijų atstovai ir visuomenė. Pasak jų, Vyriausybė turi pateikti neigiamą išvadą dėl Baltarusijos atominės elektrinės Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

 

„Baltarusija parengtoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikia klaidinančią informaciją, siekdama, kad Lietuva duotų pritarimą šiam pavojų keliančiam projektui“, – sako aplinkosaugininkų bendrijos „Atgaja“ pirmininkas Saulius Pikšrys.

 

Pasak jo, pastačius atominę elektrinę Astrave, Lietuvai kiltų daug grėsmių. Planuojama atominė jėgainė iškiltų 23 kilometrų atstumu nuo Lietuvos sienos, 55 kilometrai iki Vilniaus. Suderinti planuojamos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimą su šalimis kaimynėmis reikalauja Espoo konvencija (Jungtinių Tautų Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencija). 

 

„Pagal Espoo konvenciją, visuomenės pritarimas yra būtinas tam, kad atominės elektrinės projektas galėtų būti laikomas suderintu su šalimi kaimyne“, – sako advokatų kontoros „Balčiūnas ir Grajauskas“ teisininkas Vaidas Radvila. Pasak teisininko, Espoo konvenciją yra ratifikavusi Lietuva ir Baltarusija, todėl abi šalys privalo laikytis prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų.  

 

Prieš Baltarusijos atominę elektrinę Lietuvos gyventojai aktyviai pasisako internete – elektroninę peticiją „NE – Baltarusijos AE statybai Vilniaus pašonėje“ jau pasirašė virš 11 tūkst. žmonių. Nepritariančiųjų skaičius kasdien sparčiai didėja. „Atsakingos Lietuvos institucijos užima lūkuriuojančią poziciją ir nesiima pasipriešinti Lietuvos pašonėje kylančiai grėsmei, – mano prieš atominę elektrinę pasisakantis visuomenininkas aktyvistas Darius Pocevičius. – Tačiau jie privalo apginti visuomenės ir šalies interesus“.

 

Aplinkos ministerija yra pranešusi, kad Lietuva savo poziciją dėl Baltarusijos atominės elektrinės ketina suformuluoti ne anksčiau nei balandį, išklausiusi visuomenės nuomonę ir specialistų argumentus.

 

Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos aplinkosaugininkai jau kurį laiką viešai bando atkreipti dėmesį į nerimą keliančius faktus dėl Astravo atominės elektrinės, kur, skelbiama, jau prasidėję parengiamieji statybų darbai.

 

Pirmiausia, kad Baltarusija derasi su Rusijos valstybiniu koncernu „Rosatom“ ir planuoja montuoti dar neišbandytą (eksperimentinį) Rusijos gamybos VVER 1200 branduolinį reaktorių. Taip pat, kad vanduo jo aušimui bus imamas iš Neries upės. Tai reiškia, kad po aušinimo grįžtantis vanduo gali būti užterštas radioaktyviomis dalelėmis ir jos patektų į Neries ekosistemą.
Kyla ir radioaktyvių atliekų bei panaudoto branduolinio kuro tvarkymo problema, ji poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nėra aptariama. Vadinasi, neaišku, kaip būtų elgiamasi su dideliais kiekiais radioaktyvių atliekų, susikaupsiančių Lietuvos pašonėje.

 

Atominės elektrinės avarijos atveju, Baltarusijos skaičiavimais, radiacija būtų užteršta tik 4,1 km2 Lietuvos teritorijos. Tačiau pasak aplinkosaugininkų, per panašaus tipo reaktoriaus (BWR) avariją Jungtinėse Amerikos Valstijose į atmosferą buvo išmesta 4000 kartų daugiau radionuklidų negu numato Baltarusijos atominės elektrinės projekto rengėjai.

 

„Visi Baltarusijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikiami radionuklidų išmetimai avarijos atveju yra tūkstančiais kartų mažesni, lyginant juos su pasauline praktika“, –  pastebi S. Pikšrys.Anot jo, planuojama Baltarusijos atominė elektrinė prieštarauja pagrindiniam atominės energetikos  principui, nustatytam Tarptautinės atominės energetikos agentūros: jos generuojama nauda turi atsverti susijusius kaštus ir riziką.

 

„Jeigu atominė jėgainė Astravo aikštelėje bus pastatyta, visa iš elektros gamybos gaunama nauda teks Baltarusijai, o Lietuva prisiims didelę riziką, – pabrėžia aplinkosaugininkas. – Todėl atsakingos Lietuvos institucijos turi panaudoti visas galimas priemones, kad apsaugotų valstybės ir visuomenės interesus“. 

 

Pasirašyti peticiją: NE – Baltarusijos AE statybai Vilniaus pašonėje

Prisijungti prie FB grupės „Aš prieš, kad Lietuvoje ir prie jos sienų būtų 3 atominės elektrinės“

 
2010 m. kovo 18 d.
 
protestas pries baltarusijos ae 1
 
protestas pries baltarusijos ae 2
 
protestas pries baltarusijos ae 3
 
protestas pries baltarusijos ae 4
 
protestas pries baltarusijos ae 5

 

 

Komentarai  

 
0 # "išklausiusi visuomenės nuomonę ir specialistų argumentus"bgh Y-m-d H:i
Ir kaip gi AM išklausys tos visuomenės nuomonę? Pakvies į salę 30-60 žmonių, o gal net visą 100?! Ir užsidės pliusiuką, kad va, jau pasitarta su visuomene?! Tarp kitko, Lt valstybė prisidirbusi su savo AE ant Baltarusijos sienos,ir ir kam jau kam, o jai tai geriau patylėti. Specialistų argumentai irgi vilčių neteikia, nes visus absoliučiai jų argumentus, o jų tikrai yra daugiau nei reikia, bus galima taikyti ir planuojamai naujai Lt AE, taigi, jie pen perdaug nesišakos. Matau realų priešinimosi Baltarusijos AE varijantą tik tuo atveju, jei bus atsisakoma ir savos AE. Kol taip nieks nesiruošia daryt- viskas yra tik akių dūmimas. Kol nebus ištartas griežtas "Ne!" savai AE, priešinimaisi kitos šalies AE yra tik dviveidystė.
 
 
0 # "Ne" ir savai atomineiLaura Y-m-d H:i
Prieš Baltarusijos atominę pasisakantys aplinkosauginin kai, aktyvistai pasisako ir prieš Lietuvoje planuojamą atominę elektrinę. Tiesiog dabar labiau akcentuojama Baltarusijos atominė, nes (atseit) vyksta derinimo su Lietuvos visuomene procesai. Pažiūrėkit Facebook grupę - vien pavadinimas aiškiai sako, kad prieš visas tris planuojamas elektrines.
 
 
0 # dėl AMLaura Y-m-d H:i
"išklausiusi visuomenės nuomonę ir specialistų argumentus" turima omeny, kad žmonės, organizacijos Aplinkos ministerijai gali siųsti savo nuomonę, pastabas dėl Baltarusijos atominės iki kovo 31 d. AM savo nuomonę šiuo metu ruošia ir įv. institucijos, tokios kaip Radiacinės saugos centras, Lietuvos energetikos bei ekologijos institutai ir kt. Tiesa, dėl viešo supažindinimo su visuomene buvo daug problemų, jo negalima laikyti įvykusiu.