Laisvasis universitetas (LUNI) – dvejų metų kelias
aktyvizmas

luni stovykla 2010 11       Šį rudenį mokslo metus Lietuvoje pradėjo ne tik valstybinio ir privataus mokslo įstaigos, nuolat tuštėjančios dėl valstybinės švietimo politikos klaidų. Trečiuosius savo gyvavimo metus pradeda Laisvasis universitetas (LUNI). Tai – alternatyvus savišvietos tinklas, kuriame nemokamai mokytis ir kitus mokyti, savo patirtimi ir išmintimi dalintis kviečiami visi – dėstytojai, studentai, socialiniai aktyvistai, mokiniai, dirbantieji.

 

       Atvirumu alternatyviems požiūriams ir aktyvumu pasižymintis tinklas susikūrė 2008-ųjų rugsėjo 11 dieną – kaip iššūkis švietimo reformai, kurios dėka iš studentų kišenių stengėsi pasipelnyti tiek valdžia, tiek bankai. Kita vertus, buvo piktinamasi tuo, kad pats universitetas virsta indoktrinuotus, ideologiškai „apdorotus” specialistus valstybei arba rinkai gaminančiu konvejeriu. Kaip alternatyvą tokiam nedemokratiškam ir neautonomiškam universitetui buvo stengiamasi sukurti anapus valstybės ir kapitalo gyvuojančią autonominę savišvietos erdvę, kuri galėtų tapti ateities eksperimentų laboratorija bei ugdyti laisvą ir kritiškai mąstančią asmenybę. Jokių piniginių santykių LUNI nepripažįsta, nes tai Laisvasis universitetas.

 

       Savo veiklą LUNI pradėjo Vilniuje, bet iniciatyvių žmonių ir jų grupių dėka dabar LUNI filialai gyvuoja devyniuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Grupių saviorganizacija atvėrė plačias galimybes pagyvinti universiteto struktūrą, priartinti ją prie individualių ir kolektyvinių poreikių.

 

       Antraisiais mokslo metais Vilniaus filiale dvigubai ar net trigubai išaugo užsiėmimų kiekis – kartais paskaitos trukdavo penkias dienas per savaitę. Lektoriams siūloma skaityti ne tik paskaitas, bet praplėsti aptarimą kelių paskaitų cikluose. Taip pat vyko įvairios diskusijos, kurių metu LUNI gyvai atsiliepė į praėjusių metų aktualijas – pradedant sausio 16-osios riaušėmis ir baigiant eitynėmis „Už lygybę” bei nepriklausomų profsąjungų reikalais.

 

       Puikiai veikė trys iniciatyvinės grupės padaliniai – akademinė grupė ieškojo lektorių, ūkio grupė ieškojo nemokamų patalpų ir paskaitoms reikalingos aparatūros, viešųjų ryšių grupė informavo visuomenę apie LUNI aktualijas. Jas taip pat galima buvo sužinoti pirmadieniais radijo stoties „Start’FM” eteryje vykdavusioje „Valandoje su LUNI”.

 

       Šiemet LUNI žada dar daugiau alternatyvių paskaitų, diskusijų ir eksperimentų. Kai kuriuos LUNI fakultetus bus bandoma decentralizuoti, suteikiant jiems dar daugiau autonomijos. Vilniuje kuriasi istorijos, menų ir kultūros, politikos, socialinių mokslų, užsienio kalbų mokymosi grupės, efektyviai koordinuosiančios tarpusavyje savo veiklą.

 

       Socialinių mokslų skyriuje vyks paskaitos, kino peržiūros, ir diskusijos, kurių tema – įvairūs socialiniai judėjimai, jų istorija ir problemos nuo pat seniausių laikų iki dabar. Tikimės taip pat jungtis į knygų skaitymo grupes, nes manome, kad įvairios socialinės teorijos turi būti apmąstytos ne tik individualiai, bet ir kolektyviai. Manome, kad šis skyrius įkvėps kovingumo ir ryžto tiems, kurie pasisako už laisvę ir socialinį teisingumą.

 

       Trečiąjį gimtadienį LUNI sutiks dviem paskaitomis Vilniuje. Rugsėjo 14 d., antradienį, 18:00 val. Laisvasis universitetas (LUNI) kviečia į susitikimą su dviem „slam“ poezijos atlikėjais – Domu Godosbroliu Raibiu ir Žygimantu Mesijumi Kudirka. „Slemeriai“ pateiks trumpą „slam“ poezijos istoriją, iliustruotą audio- ir videomedžiaga. Antrojoje susitikimo dalyje ims veikti kūrybinės dirbtuvės, kurių metu kiekvienas norintis galės kurti savo poeziją. Renginys vyks „Kultflux“ platformoje, Neries krantinėje prie Mindaugo tilto Vilniuje.

 

       Rugsėjo 16 d., ketvirtadienį, 18:00 val., Laisvasis universitetas (LUNI) rengia viešą diskusiją „Anarchistai ir socialistai apie asmenį, pilietį, visuomenę ir valstybę“. Socialistų pozicijas gins Socialistinio liaudies fronto (SLF) pirmininkas A. Paleckis ir pavaduotojas ideologijai M. Bugakovas. Anarchistiniam požiūriui atstovaus „Juodraščio“ bendradarbis S. Užpelkis ir LUNI aktyvistas A. Blumberg. Diskusiją moderuos politikos analitikė D. Repečkaitė. Dalyvauti debatuose kviečiami visi, besidomintys kairiosiomis politinėmis srovėmis. Renginys vyks „Artotekos” kūrybinėse dirbtuvėse, Strazdelio g. 1, Vilniuje (šalia Vilniaus bastėjos ir „Tamstos” klubo). 

 

       Universitetų privatizacija, žinių patentavimas ir išsilavinimo suekonominimas nėra eiliniai kapitalo bandymai užimti naujas teritorijas. Transformaciją išgyvena visa žmonija, ekonominė krizė ir postkomunizmo sunkumai ją tik papildo ar maskuoja. Ekonomika tampa vis labiau pagrįsta žiniomis, todėl elitas skuba jas suprekinti. Lietuvai, įsisukusiai į savosios mokslo reformos sūkurį, alternatyvus švietimas yra itin aktualus.

 

       Iniciatyvinė LUNI grupė

       2010 09 11

 

 

Komentarai  

 
0 # laukiu laukiuKarolis Y-m-d H:i
laukiu nesulaukiu, kad Kauno Luni pradės savo veiklą. Gaila, bet Vilnius lenkia..
 
 
0 # Man pasirodė,super-ego Y-m-d H:i
kad Lunyje labai daug politizuoto turinio... Norėtųsi daugiau kažko kitko.
 
 
0 # Laikinoji imigracija mkymosi tikslaisViktoras Butas Y-m-d H:i
Kas liečia mokymosi įstaigas, tai labai rimtai galvoju pataupyti pinigus ir išvažiuot kitais metais lavintis į kokį Tailando sporto lagerį, kokiems 6 mėn. Kaip tai daro dauguma pažystamų brolių gudų, rusų, ir lietuvaičių. Nuvažiuoja ir gyvena ištisai po pusė metų sau. Tik, kad kelionė labai jau brangi, o visas pragyvenimas(pa stogė, ėdalas) papigiai. Tik nežinau, ką sarmatai darys jeigu jau ir jų didysis vadas imigruos iš Lietuvos. Yra ten papigiai grynai Muay Thai mokyklų. Va ir į tokį MMA vakariečių sporto lagerį visai būt nieko, bet čia ir kainos vakariečiams. http://www.youtube.com/watch?v=Efkl_mX0F2o