2010 09 29. LUNI Vilnius. Dirbančiųjų tyrimas
aktyvizmas

   00irish-working-class-1       Klausimas „Ar tikrai manai, kad niekas tavęs neišnaudoja darbe?“ – tai pirmasis žingsnis į socialinį pasipriešinimą. Tuo yra įsitikinęs Laisvojo universiteto socialinis fakultetas, (LUNI SF) kuris šiemet, po Lietuvą klaidžiojant ekonominės, socialinės ir politinės krizės šmėklai, skirs daug dėmesio dirbančiųjų problemoms. Nuo kitos savaitės mūsų fakultete pradedama organizuoti dirbančiųjų tyrimo grupė. Joje bus rengiamasi dirbančiųjų tyrimui, kuriame kovingo tyrinėjimo – plačios įvairiose sektoriuose dirbančių žmonių apklausos būdu – bus skatinamas dirbančiųjų sąmoningumas ir tarpusavio solidarumas.

 

       Pirmoji grupės diskusija organizuojama trečiadienį, rugsėjo 29-ąją, 18.00 val., „Kultflux“ platformoje, prie Mindaugo tilto, Vilniuje. Joje kalbėsime apie dirbančiųjų tyrimo istoriją, bendrais bruožais aptarsime organizacinius dalykus ir pasiruošime klausimynų sudarinėjimui atsižvelgiant į dirbančiųjų gyvenimo sąlygas (darbas įstaigoje, įmonėje ar namuose, bedarbystė, studijos ir t.t.)

 

       Mes visi esame dirbantieji. Studentai, mokantys paskolas bankams, bedarbiai, ieškantys darbo, prasiskolinusieji už būstą, kurie, gyvendami po savo stogu, nuolat jaučia nesaugumą, dirbantieji, kurie bijo rytoj netekti darbo, dirbantieji negarantuotą darbą projektuose ar pagal sutartis, įvairios socialiai remtinų asmenų grupės, bijančios netekti vienintelio pragyvenimo šaltinio – pašalpos ir t.t.– visi mes esame išnaudojami kapitalo ir norime juo nusikratyti.

 

       Su tuo, kad kapitalas mus išnaudoja, turi sutikti net tie, kurie dirba prestižinį darbą, ar tie, kurie jaukiai gyvuoja kūrybinių industrijų inkubatoriuose ir nejučia gamina kapitalistams milžinišką pridėtinę vertę. Mus išnaudojančiam kapitalui savais įstatymais, prievartos ir represijų aparatu gelbsti valstybė.

 

       Dabar tiek kapitalas, tiek valstybė, išgyvena krizę, į kurią, taikydami savo mokesčių, kainų, socialinės paramos naikinimo ir tolimesnio mūsų skurdinimo per paskolas politiką, jie mėgina įklampinti ir mus, dirbančiuosius. Krizė mums, dirbantiesiems, nebūtinai turi tapti socialine katastrofa – mes, dirbantieji, ja tinkamai naudodamiesi, neleisdami valdžiai ir kapitalistams karpyti savo teisių, už jas kovodami, pajungdami savo vaizduotę ateities alternatyvų kūrimui, galime paversti niekais kapitalistų ateities planus ir sukurti orų gyvenimą sau. Kai blogai šeimininkui, nebūtinai turi būti blogai samdiniui. Bet taip nenutiks tol, kol mes patys neišsiugdysime klasinio sąmoningumo, kol neatsitrauksime nuo mus supančios kapitalistinės kasdienybės – sekinančio darbo, nesibaigiančio vartojimo ir mus įtraukiančio buržuazinės visuomenės spektaklio. Klasinio sąmonėjimo pradžia tampa klausimai „kas man yra darbas?“, „kaip jaučiuosi dirbdamas?“, „ar turiu laisvalaikį?“, „ar esu juo patenkintas?“

 

       Tai – dirbančiųjų tyrimo klausimai. Dirbančiųjų tyrimas – tai ne korporacijų vykdomos vartotojų apklausos, kurių tikslas – įsiūlyti jums naują nereikalingą prekę ar paslaugą ir ne gyventojų apklausa prieš rinkimus, paverčianti mus statistiniais pėstininkais didžiosios politikos žaidimuose. Dirbančiųjų tyrimo tikslas – apklausos metodais krizės metu skatinti jautrų dialogą tarp įvairių sektorių dirbančiųjų, žadinti jų ir mūsų kaip dirbančiųjų klasės sąmoningumą, skatinti priešintis neteisybėms darbovietėse ir visur, kur mus pasiekia spaudžianti valdžios ir kapitalo letena. Tyrimas padės dirbantiesiems angažuotis, palaikyti solidarius tarpusavio ryšius, organizuotis tarpusavyje ir reaguoti į kapitalistų bei valdžios savivalę tiesioginiais veiksmais.

 

       Į diskusiją kviečiame visus sąmoningus dirbančiuosius, studentus, bedarbius, vienišas mamas ir bankų prie sienos priremtus skolininkus, norinčius savo idėjomis ir darbu prisidėti prie kolektyvinio, kovingo tyrimo!

 

       Dalykai, kuriems bus skiriamas dėmesys dirbančiųjų tyrimo metu

 

       • Dabartinė krizė, jos poveikis ir politinis požiūris į ją iš kasdieninio darbo pozicijų

 

       • Šiuolaikiniai darbo organizavimo ir darbo jėgos pokyčiai

 

       • Šiuolaikiniai dirbančiųjų ir kapitalistų konfliktai, kaip jie sprendžiami, kokie šiuo metu yra galios santykiai, kokios yra kolektyvinio veiksmo galimybės

 

       • Darbo visuomeniškumas (su kokių kitų sričių darbuotojais susiduriate savo darbo metu) ir koks potencialas galėtų iš to kilti)? Pavyzdžiui – koks yra santykis tarp “Iki” kasininkės ir iš jos perkančio statybininko.

 

       • Požiūris į darbą ir dirbančiųjų kasdienybę (kai tai siejasi ne tik su uždarbiu ir darbo apsauga), psichologiniai jo aspektai.

 

       LUNI SF iniciatyvinė grupė

       2010.09.27.

 

Komentarai  

 
0 # http://leftas.info/2010/09/25/teismas-atmete-policijos-kaltinimus-a-paleckiui-del-sausio-16-d-ivykiu/Tautininkas Visgėra Y-m-d H:i
Tai lietuvių genocidas! Mes skųsimės Strasburgui ir Vatikanui! Šiandien išgersiu litrą politūros iš tautinio sielvarto ir pasipiktinimo.
 
 
0 # idomiai......nustebintas Y-m-d H:i
anarchistai sugalvojo eiti i darbininkija? wow!