Prancūzijos streikai anarchosindikalistų akimis
aktyvizmas

altSpalio 12 dieną Prancūzijoje įvyko eilinė protestų prieš asocialią pensijų reformą diena. Pagal naujausius apklausų duomenis, 70% šalies gyventojų pasisako prieš pensijų reformą. Tulūzoje, anot organizatorių, demonstracijoje dalyvavo 140 tūkstančių žmonių. Aktyviai protestuose dalyvavo anarchosindikalistai iš CNT–AIT, judėjimą organizuojantys bendrų susirinkimų pagrindu.

 

 

Kaip ir buvo numatyta, demonstracijos išvakarėse, spalio 11 d., Le Mirail universitete buvo surengtas susirinkimas. Išdalinus atsišaukimus, buvo nuspręsta prisijungti prie bendros manifestacijos. Apie 500 susirinkimo dalyvių išėjo į bulvarus miesto centre ir blokavo juos iki 15:45 val. Paskutinis Visuotinės darbo konfederacijos (VDK) sunkvežimis ten pravažiavo 13:00 val.

 

Apie 14:15 atvyko žandarmerijos ir policijos pajėgos. Jos užėmė pozicijas, bet jų buvo nedaug, ir manifestantai atsistojo priešais, aiškiai pareikšdami, kad turi teisę čia būti: „Gatvė priklauso mums!“. Apie 15:00 sunkvežimiais atvyko dar 2 „mobiliosios žandarmerijos“ eskadronai. Gal 20 iš jų, iki dantų apsiginklavusių, ėmė plėšti žemėn transparantą „Visuotinis streikas iki pensijos“. Manifestantai vėl susitelkė, priversdami žandarus atsitraukti. Susirinkimas tęsėsi tiesiog bulvare, žmonės laisvai kalbėjo apie ką manė esant reikalinga, neprašydami leidimo iš kokių nors lyderių ar biurokratų, kaip būna oficialių profsąjungų renginiuose. Buvo perskaityti susirinkimų kreipimaisi iš kitų miestų – Bresto, Paryžiaus, Caeno – gyventojus.

 

Žmonių užimti bulvarai labai nepatiko valdžiai. Pasirodė netgi policijos komisaras. Jis pabandė dalyvius „minutei atitraukti“ ir pagrasino bauda už „trukdymą eismui“. Jam buvo atsakyta, kad sprendimus priima ne „organizatorius“, sprendimą gali priimti tik pats susirinkimas, todėl komisarui teks palaukti, kol jis apsvarstys, ką toliau daryti. Galų gale susirinkimas nusprendė surengti demonstraciją Kapitolijaus aikštėje priešais meriją. Ten eisena ir baigėsi, žmonės išsivaikščiojo, susitarę dėl kito susitikimo.

 

Paryžiuje, kaip pranešė sostinės anarchosindikalistai, vakarinis bendras susirinkimas Darbo biržoje buvo panašus į ankstesnį: pasisakė likusios grupelės „radikalių“ profsajungiečių ir skundėsi gyvenimu... Tokie susitikimai darosi vis labiau neproduktyvūs. Daug dinamiškesnis bendras susirinkimas vyko Rytų geležinkelio stotyje. Jis labai nepatinka VDK geležinkeliečių profsąjungos atstovams. Jų atstovas, susitikęs su SUD geležinkeliečių atstovu, pareiškė, kad tą susirinkimą reiktų nutraukti, arba bent pašalinti iš geležinkelio stoties. Dar daugiau, profsąjungų bosai svarsto galimybę pakeisti sprendimų bendruose susirinkimuose priėmimo tvarką: vietoje atviro balsavimo pakeliant ranką įvesti slaptą balsavimą. VDK geležinkeliečių profsąjunga dar verkšlena, kad jeigu jie vadovautų profsąjungai, jau viską būtų pasiekę!

 

Kaip ten bebūtų, kitas susirinkimas buvo perkeltas į Darbo biržos patalpas. Iš profsąjungų pusės tai buvo akivaizdus bandymas sustabdyti reikalą. Šis susirinkimas, įvykęs Biržoje spalio 13-osios vakare, buvo skaitlingesnis nei išvakarėse, jame buvo iškelta visa virtinė įdomių iniciatyvų, tokių kaip bendri švietimo įstaigų (licėjų, koledžų ir pan) ir Le Blanc-Mesnil municipaliteto darbuotojų streikai.

 

Įdomia naujove tapo bendras susirinkimas Aulnay (Prie paryžiaus), kuris sutelkė streikuojančius moksleivius, streikininkus iš „Peugeot“ gamyklos bei kitų įmonių. Jie rengia bendrus susirinkimus ir informacinius piketus. Saint-Denis departamento mokyklose susibūrė nedidelės grupės tų, kurie pasiryžę eiti „iki galo“, bet plataus judėjimo kol kas nėra. Dar daugiau, pastebimi profsąjungų bandymai susiaurinti ir izoliuoti kovą. Pavyzdžiui, viename iš koledžų žmonės nežinojo, kad merijos darbuotojai jau kelios dienos kaip streikuoja!

 

Prie streikininkų prisijungia jaunimas

 

Žmonių susirinkimų praktika kaip nepriklausoma organizavimosi forma stichiškai remiama įvairiose šalies vietose. Apie vietines tokio pobūdžio iniciatyvas nuo rugsėjo pabaigos pranešama iš Monpeljė, Po, Liono, Bresto, Sen Godeno. Puatjė mieste po spalio 12 dienos manifestacijos toks susirinkimas įvyko prie Paryžiaus vartų, blokuodamas sankryžą. Akcijoje dalyvavo apie 200 žmonių; žmonės kalbėjo apie konkrečias akcijas ir bendrus veiksmus. Buvo pasiūlyta sukurti „Solidarumo su visuotiniu streiku kolektyvą“ (su bendra streiko kasa, piketų palaikymo organizavimu, konkrečia parama ir t.t.). Skambėjo aštri didžiųjų oficialiųjų profsąjungų kritika (kurios nedalyvavo). Buvo numatytos akcijos kitai dienai, įskaitant streikuojančių geležinkeliečių paramą atsišaukimais (buvo surengtas „filtruojantis“ piketas iš 100 žmonių, įskaitant transportininkus, paštininkus ir mokytojus). Darbo dienomis kasdien Jardin des Plantes parke renkasi autonominiai žmonių susirinkimai.

 

Spalio 13-osios rytą įvyko bendras dirbančiųjų susirinkimas priešais meriją Nantere. Buvo nuspręsta vienai dienai pratęsti išvakarėse pradėtą streiką ir kasdien iš ryto rengti susirinkimus svarstant streiko pratęsimo klausimą. 14.00 val. nuo merijos pajudėjo protesto demonstracija verslininkų asociacijos filialo link. Spalio 14-osios ryte protestuotojai ketina nukelti barjerus, pastatytus mokesčių rinkimui mokamoje autostradoje A14.

 

alt

 

http://vivalafora.livejournal.com/200543.html vertė EB

2010 10 15

 

 

Komentarai  

 
0 # Положение во Францииcnt-ait Y-m-d H:i
Пт, 10/15/2010 - 07:30 — admin3

Стачки против пенсионной реформы продолжаются. Правительство не желает уступать, и многие отрасли возобновили забастовку. Многие нефтеперерабаты вающие заводы прекратили работу, и ощущается нехватка горючего. В Марселе трудящиеся уже 17 дней блокируют порт. Рядовые члены выходят из-под контроля структур крупных профцентров, и те вынуждены изображать больший радикализм. В различных частях страны появляются ассамблеи (общие собрания) борьбы, начались мощные выступления старшекласснико в и студентов. Активисты французской CNT-AIT в Кане, Гапе, Тулузе, Бордо, По, Клермон-Ферране , Париже и других местах дают импульс деятельности народных собраний, которые местами принимают названия "автономных народных ассамблей"...

Интернациональный секретариат CNT-AIT Франции