Kas tie Prancūzijos "laužytojai"?
aktyvizmas

00victor hugo lyon casseurs        Jau keletą dienų streikuoja ir savo mokyklas blokuoja netoliese Paryžiaus esančio Nantero licėjų studentai. Praėjusios savaitės pabaigoje jų judėjimas patyrė brutalias represijas. Tvarkos palaikymo pajėgos demonstracijų metu mušė paauglius. Buvo rimtų sužeidimų, o areštuotųjų teismas laukia tik gruodžio 2-ąją.

 

       Šiandien (t.y., antradienį) blokuoti mokyklų susirinkę mokiniai pamatė “tvarkos palaikymo pajėgas”. Jie išprovokavo susirėmimus. Mes, studentai, parėmėme mokinių kovą su brutalia policija. Po visuotinės asamblėjos mes surengėme demonstraciją ir nuėjome iki policijos pastato protestuodami prieš dešimčių aukštųjų mokyklų studentų ir vidurinių mokyklų mokinių suėmimus.

 

       “Laužytojai”?

 

       Dešinieji, kai kurie kairieji ir didžioji žiniasklaidos dalis laiko streikuojančius studentus “laužytojais” (casseurs). Niekad nekalbama apie “jaunimą” ar “studentus”. Taip siekiama apjuodinti jų kovą, vaizduoti juos kaip nekontroliuojamus laukinius, kurie nusipelno to, ką gauna. Taip įtakojama viešoji nuomonė. O šie jaunuoliai – tik už savo gyvenimą kovojantys streikuojantys studentai. Tikrieji “laužytojai” – tai tie, kurie sukelia tokį pyktį, ardo mūsaų socialinę gerovę, viską privatizuoja, kuria rasistinius ir mūsų “saugumą” užtikrinti siekiančius įstatymus.

 

      

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

       Policijos represijos

 

       Kodėl nekalbama apie aukštosios mokyklos studentą Geoffrey iš Monreilio, kuris praeitą ketvirtadienį gavo kulką į akį ir gali jos netekti? Kodėl jie nekalba apie aukštosios mokyklos mokinį Kaene, kuriam buvo sudaužyta galva, kodėl tylima apie daugybę policijos įsiveržimų į aukštasias mokyklas, pasibaigusių gausiais sužeidimais?

 

       Buržuazija ir jai tarnaujanti žiniasklaida apie tai tyli – bet studentai lieka įniršę. Jaunimas vaizduojamas kaip barbarai, nusipelnę tokių socialinių sąlygų, kokias turi, kaip tie, kurių pasipriešinimas esamai situacijai turi būti malšinamas.

 

       Profsąjungos kovoja policijos pusėje!

 

       Šio antradienio demonstracijoje CGT profsąjungos aktyvistai bendradarbiavo su mentais, kurie panaudojo smurtą prieš linksmai ir triukšmingai žygiuojančius jaunus demonstrantus, kurie susprogdino keletą petardų. Mentai, galbūt įtakoti rasistiškai nusiteikusių profsąjungiečių, pasirinko aukas pagal odos spalvą. Jie buvo mušami policininkų lazdomis ir apipurkšti ašarinėmis dujomis. Daugelis jaunuolių buvo šokiruoti – jie nukentėjo nekaltai. Apsupome profsąjungiečius – profsąjungos organizatorius, norėdami išsiaiškinti, kas vyksta, bet vietoj paaiškinimo gavome lazdų ir dujų. Civiliai apsirengę mentai džiaugėsi, kad profsąjungiečiai padeda jiems dirbti. Galbūt profsąjungų aktyvistai netgi išdavė areštuotus jaunuolius policijai.  Žmonės kalba apie “laužytojų” smurtą, bet pamiršta mentų smurtą (sužalojimus demonstracijose ir blokadose, gausius areštus) ir profsąjungų organizatorių niekšybes.

 

       Kurioje pusėje turi būti socialiniai judėjimai?

 

       Socialiniai judėjimai turi paremti šiuos jaunus žmones – jų maištas yra teisingas, nes juos dabartinė socialinė situacija paveikia labiausiai. Jų kova – mūsų kova. Mes turime būti tos kovos dalimi!

 

       Kurkime kovos komitetus, kuriuos sudarytų dirbantieji, mokiniai, studentai, matantys, kaip gyvenimo sąlygos tampa fašistinėmis. Solidarizuokimės su streikuojančiais studentais! Šalin represijas!

 

       Pagal libcom.org parengė KP

       Anarchija.lt

       2010.10.22.

 

Komentarai  

 
+1 # -.. Y-m-d H:i
KARLAS MARKSAS

BARUCHUI LEVIUI, LAIŠKAS CITUOTAS "REVIEW DE PARIS", 1928 BIRŽELIO 1, 574 PUSLAPYJE.

"Žydų tauta kaip visuma taps savo pačios Mesiju. Ji įgys pasaulinį viešpatavimą per kitų rasių žlugimą, per pasienių panaikinimą, per monrachijos pašalinimą ir per pasaulinės respublikos, kurioje žydai visur džiaugsis pilietybės privilegija, sukūrimą. Šioje Naujoje Pasaulio Tvarkoje Izraelio vaikai aprūpins visus vadovus nesusidurdami su jokia opozicija. Skirtingų pasaulinę respubliką sudarančių tautų valdžios nesunkiai paklius į žydų rankas. Tada žydiškiesiems valdovams bus paprasta visur pašalinti privačią nuosavybę, kad pasinaudoti valstybės resursais. Taip bus išpildytas Talmudo pažadas, kuriame yra sakoma, kad kai ateis Mesijo laikas, žydai savo rankose turės viso pasaulio turtą."