Daugiau kaip 20 tūkst. žmonių Graikijoje paminėjo 1973 m. studentų sukilimo numalšinimo metines (video, foto)
aktyvizmas

graikija 2010 11 17 d       Lapkričio 17 d., trečiadienį, tūkstančiai žmonių paminėjo 37-ąsiais Graikijos studentų sukilimo numalšinimo metines. Kiekvienais metais didžiulėmis demonstracijomis Graikijoje atmenama 1973 m. lapkričio 17-oji, kada šalį valdančios karinės chuntos tankai prasiveržė pro Atėnų Politechnikos instituto vartus.

 

Malšindama sukilusius studentus, kariuomenė nužudė daugiau nei 20 studentų. Vis dėlto dešiniųjų valdžia išsilaikė tik iki 1974 metų. Kadangi tuometinę Graikijos chuntą palaikė JAV vyriausybė, atminimo demonstracijos yra nukreiptos ne tik prieš vietinę, bet ir prieš JAV valdžią..

 
 
 

Šių metų protesto eitynėse, kuriomis prisimintas studentų sukilimas prieš karinę diktatūrą, dalyvavo daugiau kaip 20 tūkst. graikų. Pagrindinis mitingas vyko Atėnuose. Demonstrantai žygiavo prie JAV ambasados ir skandavo antiamerikietiškus šūkius. Vis dėlto šių metų protestas buvo labiausiai nukreiptas prieš Europos Sąjungos (ES) bei Tarptautinio valiutos fondo (TVF) taupymo įpareigojimus Graikijai.

 

Per demonstraciją neišvengta susirėmimų. Policija panaudojo gumines lazdas ir ašarines dujas, kad išvaikytų 2 tūkst. 500 anarchistų grupę. Policijos duomenimis, suimti mažiausiai 49 žmonės. Per panašią demonstraciją Salonikuose į gatves išėjo 12 tūkst. žmonių. Susirėmimų neišvengta ir Patro mieste. Kaip ir 1973 metais, aktyviausi pasipriešinimo dalyviai yra jauni anarchistai.

 
Graikija 1
 
Graikija 2
 
Graikija 3 

a.lt info, 21010 11 18